Agenda

Vanaf 2017 zijn er geen groepsworkshops ingepland

De Individuele Workshops zijn verdiept naar Inspiratiedagen, die je individueel kunt volgen of samen met jouw partner of vriend(inn)engroep, of collega's. De Inspiratiedagen plannen we in onderling overleg

In 2017 bied ik 'Ik-in-Wij Collectieve Healing', die voorbij gaat aan Persoonlijke Healing


Van harte welkom voor een ont-moeting