Ik-in-Wij Collectieve Healing voorbij Persoonlijke Healing

Collectieve Healing is IN ons sámen leven


Voorbij Persoonlijke Healing een bedding Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde
Collectieve Healing is IN het Ik-in-Wij IN ons Sámen Leven


In 2017 staat Ik-in-Wij en Collectieve Healing centraal
Je kunt onder het menu 'Healing2017' kijken als je echt klaar bent met het 'oude', waardoor je voorbij bent aan allerlei verdedigings- en beschermingsmechanismen van de ongeheelde psyche, waarom je de dingen deed zoals je ze deed in je verleden tot nu toe in jouw leven als ouder, leraar, politicus, politieman, soldaat, of jongere, etc.

Ik reik je vanuit nieuw ontsloten gebied handvatten aan hoe je voorbij Persoonlijke Healing en de 'oude' patronen en programma's kunt gaan naar Collectieve Healing.


Inspiratie voor de 99% voor het jaar 2017
Voorbij Persoonlijke Healing een bedding Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde: Collectieve Healing is IN het Ik-in-Wij IN ons Sámen Leven.

Gedurende 2017 vind je onder Healing2017 meerdere inspiratie-teksten. Via deze teksten kun je in jezelf (h)erkennen of je Healing2017 mede wilt en kunt bedden en samen met mij wilt kijken hoe jij (en jouw directe omgeving) daarin eigenaarschap kunt nemen.


Dit is een doorlopend 'event' in 2017
De columns, die ik geschreven heb in je jaren van 2007 tot 2017 zijn onder het menu 'Columns' beschikbaar. Als je op het pijltje naast het jaartal '2017' klikt, kun je het jaar aanpassen.

In Healing2017 komt alles bij elkaar wat ik de afgelopen 10 jaar, vanaf half 2008 in co-creatie met Astrid van Triet schrijfster van het boek 'Als de regering ineens oplost', beschikbaar heb laten komen. Via de linken hieronder kun je mijn verschillende websites vinden en ook hoe je mij kunt waarderen en/of kunt bijdragen aan mijn vrije bestaan.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.