5D en verder...
Wij zijn Multi-Dimensionele Wezens in Essentie - Echt Alles is er AL
trefwoorden: niet-bestaand corona-'virus'' vs 5G en verder... | 5D en verder... | organisch samen leven | nieuwe aarde | eenheidsbewustzijn vs dualiteit


Wij Zijn Multidimensionale Wezens en Onze Essentie bestaat Voorbij Hologrammen
Wij Zijn Multidimensionale Wezens en Onze Essentie bestaat Voorbij Hologrammen


Deze column is in ont-wikkeling... Kom later nog eens terug...


Bestaan besmettelijke ziekmakende 'virussen'
?
Inmiddels zijn er meer en meer mensen, die door de Corona 'virus' hoax prikken. Mensen beginnen te begrijpen dat er geen besmettelijke ziekmakers zijn.


Collectieve griepsymptomen?
In 2016 schreef ik een column met de titel 'Correctie vanuit Moeder Natuur', omdat ik collectief 'griepverschijnselen' tegen kwam in posten op social media, en ook tijdens de individuele sessies die ik ondersteunde. Meerdere (gevoelige en bewuste) mensen ervoeren een 'vreemde en zware' energie: maag (gevoeligheden / misselijkheid en pijn); darmen (diaree), keel (gevoeligheden), een ervaren van zware energieŽn en een gevoel van teruggetrokken worden van het Echte Oorspronkelijke Licht (verwar dit niet met het Onechte Licht).

Deze verschijnselen werden in bepaalde groepen toegeschreven aan toename van Kosmische Straling.

Tijdens de individuele sessies ontmoette ik mensen, die zich afzette en in weerstand gingen met en innerlijk 'wegrennen' van hun 'schaduwzijde' en de overtuigingen die vanuit daar in hun psyche vastgezet zijn, met name op 'man - vrouw beelden', sexualiteit (sexuele energie, ofwel de Essentie van je Levenskrachtenergie) en hoe Echte Liefde 'eruit ziet'. Eerder schreef ik over de driehoek 'sex (Plezier) - liefde (Liefde) - geld (Vrijheid)', die volledig uit balans is bij zowel het individu als collectief, maar al weer een tijdje in haar Oorspronkelijkheid geheeld is. Ook kwam ik tijdens de individuele sessies stukken tegen op 'bestaansangst' vanuit 'bestaansrecht' op heel diepe lagen langs.

Je schaduwzijde is je grootste leraar en bondgenoot, en toch blijf je ervan wegrennen of word je boos uit wanhoop: 'Liefde en Licht! Liefde en Licht! Hou toch op met je Liefde en Licht!' Hierdoor haal je jezelf steeds onderuit en worden jouw innerlijke demonen gevoed, want ze worden niet vernietigd met wilskracht, die doet alsof je 'Licht' bent. Als je jezelf alleen toestaat jouw innerlijk Licht te zien, dan sluit je jouw Schaduw buiten. En het is juist NU de uitnodiging om al jouw Zielsaspecten inclusief jouw Schaduw te helen, zodat je (weer) HEEL kunt Zijn.

Want je ben ALLE kleuren en ALLE grijstinten.

Voor de tekst van de volledige column 'Correctie vanuit Moeder Natuur', en doorlinken, nodig ik je uit bovenstaande link te volgen.


In dit tijdsframe zien we (opnieuw) collectieve griepsymptomen

Nu is er een groep mensen dat 5G verantwoordelijk maakt van de symptomen, die we in deze 'pandemie' zien.

Ook dit klopt niet: 5G is NIET oorzakelijk aan de symptomen, die we in deze 'pandemie' zien.

Ik ben hier dieper in gaan kijken. Want als wij uit frequenties bestaan (EMF) dan bestaan we uit ALLE frequenties: dus ook de frequenties waarop 5G werkt. En als we Šl onze kleuren (zijn frequenties) ontvouwen en in eigendom nemen, is 5G dan nog wel schadelijk voor ons? Mijn antwoord daarop is nu: nee 5G is niet schadelijk voor ons: open je zelf voor Šl jouw kleuren (in een comment post ik een geleidemeditatie die jou hierin ondersteunt). Het gaat er dus niet om jouw hartcentrum te 'openen', het gaat erom Šl jouw kleuren (frequenties) in eigenaarschap te nemen.

De aanleiding voor deze post was deze 'gedachtelijn' die ik in mezelf volg al een tijdje...

Micro-organismen, zoals bacteriŽn en schimmels leven in symbiose IN en buiten ons. BacteriŽn en schimmels kun je onder een microscoop bekijken en isoleren: bijvoorbeeld de TBC bacterie. Als je Šlle mensen zou testen op TBC dan zouden Šlle mensen positief testen. Behalve wanneer de TBC bacterie dood gemaakt is als gevolg van toedienen van anti-biotica. En gelukkig maar dat we allemaal TBC bacterie in ons hebben, want we hebben die bacterie hard nodig, omdat deze bacterie celtoename van longblaasjes opruimt die meer aangemaakt zijn als gevolg van een doodsangst conflict (kan bijvoorbeeld beleefd worden tijdens oorlog-situatie of ernstige diagnose). Zonder bacterie kunnen deze cellen niet goed opgeruimd worden. Tijdens het opruimen van de vermeerderde cellen ( = longkanker), zijn er symptomen als nachtzweten, hoesten, en mogelijk bloed ophoesten. Zonder TBC-bacterie worden de cellen ingekapseld!

Schimmels ruimen 'kanker'cellen op.

BacteriŽn en schimmels zijn dus altijd IN ons en zijn de helpers van ons zelfhelend vermogen.

Virussen in de betekenis van besmettelijke ziekmakers bestaan niet: ze zijn nog nooit geÔsoleerd aangetoond. Er kan alleen op antistoffen getest worden. Zo ook bij AIDS: de HI-v test is positief als er antistoffen gevonden worden. Maar dat zegt niks. Zwangeren kunnen ook positief testen. Niet omdat ze AIDS hebben, maar omdat ze zwanger zijn.

German New Medicine verklaart de oorzakelijkheid van AIDS.

Als er al zoiets als 'virus' bestaat dan is het dus geen besmettelijke ziekmaker, maar evenals de bacteriŽn en schimmels een helper van ons zelfhelend vermogen bij het opruimen van cellen die vermeerdert zijn tijdens een conflict-actieve fase ofwel een doorgemaakt emotioneel trauma. Als het angstconflict in oplossing gaat, zien we symptomen.

Dat wat virus genoemd wordt, kan verwijzen naar een klein stukje mRNA dat altijd IN ons is. Vergelijk met bacteriŽn en schimmels die altijd IN ons zijn. Volgens de arts (en vele anderen) in onderstaande video is een virus nog nooit geÔsoleerd aangetoond en de plaatjes die we zien, zijn computer-animatie👍s. Er kan niet op niet-bestaande 'virussen' getest worden: er wordt getest op antistoffen. Sinds kort is er een nieuwe test, waardoor veel meer mensen positief testen: dat gegeven is dus zeer onnauwkeurig en zegt daarnaast ook nog eens niks.

Ik zie geen relatie tot een 'virus' en 5G.

Dat 5G oorzakelijk is aan de symptomen die we nu zien, is ook nog maar de vraag. Ik ben hier dieper in aan het kijken. Want als wij uit frequenties bestaan (EMF) dan bestaan we uit ALLE frequenties: dus ook de frequenties waarop 5G werkt. En als we Šl onze kleuren (zijn frequenties) ontvouwen en in eigendom nemen, is 5G dan nog wel schadelijk voor ons?

Bovenstaand was de aanleiding tot nader (innerlijk) onderzoek: wat nog niet is afgerond.

Dat 5G niet oorzakelijk is aan de symptomen die de mensen in Wuhan doormaakten, blijkt wat mij betreft ook uit het feit dat de 'epidemie' in Wuhan zo goed als achter de rug is. Waardoor gingen mensen in Wuhan dan in heling, waardoor er symptomen ontstonden? Daarover gaan andere posten en je vind onder deze post een link naar een pagina op mijn kruidenwebsite.

Hieronder post ik een interview met een reguliere arts, die is opgeleid om allopathische middelen voor te schrijven, maar hij doet het niet. Juist deze middelen leiden tot de dood. Als je niks doet, gaan de symptomen vanzelf voorbij, omdat het zelfhelend vermogen prima in staat is om zelf weer in balans te komen.

Deze arts vertelt ook dat er geen nieuw virus is, maar een nieuwe test. Hij vertelt ook dat alle zogenaamde virussen die we te zien krijgen computer animaties zijn: er is nog nooit een geÔsoleerd virus aangetoond. Daarnaast vertelt deze arts dat hij maar aanneemt! dat ze bestaan: hij weet het dus niet. Hij heeft een boek geschreven met de titel 'Virus Wahn'.

Hij legt uit welke allopathische middelen mensen voorgeschreven krijgen, die heel goed mogelijk tot de dood kunnen leiden.

Er wordt gestreden tegen een niet-bestaand besmettelijk ziekmakend 'virus'. De symptomen die we zien, hebben een andere oorzakelijkheid. Vanuit de 5 biologische natuurwetten kunnen we de oorzakelijkheid vinden.

www.youtube.com/watch...k4CvQg

Afgelopen week meldde iemand mij dat ze dacht dat 5G bij haar in de buurt getest werd: zij en haar partner en dochter liepen alle 3 met zelfde soort klachten rond. Vanmorgen ben ik daar bij haar op terug gekomen en ze vertelde dat ze veel angstbeelden van anderen oppikten (naast mogelijk die van henzelf). Zowel zij als partner zijn op de hoogte van de 5 biologische natuurwetten vanuit German New Medicine en passen deze ook toe. Gister al vertelde ze me dat ze resoneert op wat ik in mijn originele post schrijf. Ook haar partner voelt het zo aan. Vanmorgen vertelde ze me dat ze alle 3 een laagje dieper gezakt zijn in wie ze werkelijk zijn en de symptomen die ze hadden zijn zo goed als over. Ze beschouwen wat ze doorgemaakt hebben nu als heling.

Daarop gaf ik haar het volgende aan...
Als je de frequentie waarop 5G werkt nog niet in eigendom genomen hebt, word je er via 5G mee geconfronteerd. Als je dan omarmt wat er in je (aan)geraakt wordt, ofwel omarmt en er niet mee in strijd gaat, dan omarm je die bepaalde frequentie in jezelf. Dat resoneerde bij Antoinette. Zij gingen dus niet in angst en daardoor hoefde hun biologisch systeem niet een angstconflict te beleven en werd er geen / nauwelijks een biologisch programma opgestart (als gevolg van beleefde angst: angst voor inbreuk op lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele, en energetische integriteit). Ze konden de frequenties zelf in eigendom nemen en gingen er niet mee in strijd: ze konden dus 'samen zijn'. Dat besef raakte haar.

Hiermee wil ik niet zeggen dat we niet krachtig nee zouden 'moeten' zeggen tegen waanzin om ons heen. Wel dat we kunnen onderscheiden of we ergens mee in strijd gaan vanuit angst of er in alle rust naar kijken: dus ook niet in strijd gaan met de angst... Als er angst is, kun je kijken welke beperkende overtuiging daar onder ligt... Alleen al het feit dat je bereid bent om angst te beleven in plaats van weg te kijken, beschermt jou... want jouw biologisch systeem heeft geen reden om een overlevingsprogramma op te starten... Natuurlijk kun je wat uit balans gaan, maar je doorziet snel wat daarvan de oorzaak is. Daardoor ga je snel naar de helingsfase die je goed kunt afronden. Dochter van Antoinette leert dit ook goed toepassen.

Daarna vertelde ze over een heldere ingeving die ze afgelopen week had: ze zag dat we aan het begin van een hele nieuwe digitale wereld stonden en dat dit is wat het collectief wil ervaren. Op dat moment realiseerde ze zich dat ze niet bang hoefde te zijn of moest vechten. Ze wist nog niet of het klopte.

Daarop legde ik haar het volgende voor...
Wat nu als je als individu die digitale wereld niet wil ervaren? Ofwel 5G en verder... Vergelijk eens met 5D en verder... 5G en verder, en 5D en verder staan niet ten opzichte van elkaar op de duale lijn (denk aan de dualiteitsdriehoek waar ik verschillende keren over gesproken heb en afbeelding van gepost heb regelmatig): 5D en verder is de paradigm shift, en 5G en verder ligt binnen de dualiteitsdriehoek. 5G en 5D kunnen niet tegelijkertijd bestaan: 5G gaat volledig op in de werkelijkheid van 5D. (Daar had Antoinette niet aan gedacht.) Ik vervolgde: als er voldoende 5D bewustZijn (alle frequenties hebben zich ontvouwd / ontsloten in individuen, en ieder zingt zijn eigen lied) is, wordt 5G daarin opgenomen. Dan hebben we natuurlijke telepathie, teleportatie, etc. (Hoezo angst voor controle? Indien we inderdaad telepathisch zijn? Voel dat eens in wat dat betekent. 5G is dus een artificiŽle spiegel van 5D, en gaat volledig op in 5D vanuit ontsloten bewustZijn). We gaan niet van 3 /4D naar 5D, want alles is er AL: we hoeven alleen onze eigen unieke kleuren (frequenties / (muziek)tonen) maar te ontsluiten. 1 en 2D zijn er ook, en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12D ook.

Onderzoek je angsten die gevoed worden door beperkende overtuigingen en 'oude' programma's van eonen en eonen. De uitnodiging is om er doorheen te gaan: we hebben alles binnen dit spel(l) AL gezien... De dualiteit is volledig doorzien... AL... Allang!

Ik post onderstaande tekst van mijn website waar ook mijn aanbod op staat: echter sinds november 2019 woon ik in Frankrijk en bied ik dit aanbod niet meer aan (ik maak hier dus geen reclame), maar bied je deze tekst ter bewustwording...

www.hetbewustepad.nl/...g_id=3

Ikzelf ben niet iemand die de digitale werkelijkheid van 5G wil ervaren: ik sta in de dot. En nodig eenieder uit daar ook thuis te komen. Dat is vrije keuze vanzelfsprekend. Ik kies niet voor de chip: ik kies niet voor 5G en verder! Dat wil ik nog even helder verwoorden.

Op deze pagina kun je lezen wat de digitale werkelijkheid van 5G en verder... je gaat brengen...

www.hetbewustepad.nl/...id=157

Nog even de verbeelding van de dualiteitsdriehoek. In de dot staan ook 5D en verder...
(Zie verbeelding in 1 van de laatste comments)

Wat je ook doet nu: zing, dans, schilder, of whatever... jouw EIGEN lied, dans, schilderij, of whatever.

In andere woorden: laat man-made EM frequenties jou niet dwingen aan te passen: wat er ook oorzakelijk is aan die man-made EM frequenties.

Unplug!

Dit houdt ook in dat je onderzoekt wat jouw innerlijke geloofsovertuigingen zijn, want als gevolg van lineaire gedachtepatronen veroorzaak je innerlijk man-made EMF's (elektrosmog). Angstgedachten vanuit innerlijke geloofsovertuigingen kunnen een biologisch overlevingsprogramma opstarten ('ziek' worden).

En natuurlijk gebruik je zelf geen smart phone en andere smart techniek, zodat je geen ontvanger en zender bent van 5G EMF en daardoor jezelf en anderen belast.

In het eerste comment onder de originele post reik ik je aan hoe je jouw kleurenspectrum kunt ontvouwen: of liever zichzelf kan laten ontvouwen / ontsluiten. Ofwel het hele EMF spectrum ofwel (muziek)tonen spectrum.

En dan je eigen lied zingen, drummen, dansen... Niet anderman's lied, drumsessie, dans...

Daar waar je jouw innerlijke EMF in eigendom hebt genomen, kan EMF van buiten niet in je binnen komen.

Je omarmt dus jouw eigen multidimensionale Zijn: en ik heb het niet over van 3D / 4D naar 5D gaan, zoals je leert via new age programmeringen. Ik heb het NIET over ascentie! Ik heb het over dat wat AL IN ons is zich laten ontvouwen. Jij bent een multidimensionaal Wezen en bestaat AL in 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D, 12D... Als je AL jouw kleuren zich laat ontvouwen krijg je dus toegang tot jouw volledige multidimensionale Zelf ofwel Essentie. Van daaruit 'communiceren' we telepathisch (wat 100% transparant is en instant! Vandaar dat ik in mijn originele post zeg: hoezo angst voor de snelheid en de controle van 5G), verplaatsen we ons via teleportatie... Ofwel 5G spiegelt ons onze innerlijke mogelijkheden en potentieel.mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.