Het waarom van het ontstaan van de Sexmagie van Isis (en de Horusalchemie)
Sexuele Energie
Oorspronkelijk stroomde Sexuele Energie vrij en werd vanuit deze krachtige energie planeten en sterren geschapen. 'Onze' diepe wens als Bron/God/Godin was om 'onsZelf' bewust te ervaren. Het gevolg was dat 'we' als neutrale liefdesenergie ofwel sexuele energie ofwel levensenergie meer en meer in de stof (de materie) getrokken werden vanuit Eenheid de dualiteit en polariteit in.

Pas op het moment dat de oorspronkelijke aardse mens verdichtte vanuit Eenheid de dualiteit in, raakte de Oorspronkelijke Goddelijke Vrouwelijke en Mannelijke Energie/kracht IN de mens uit balans: dit wordt wel de Wond van Isis genoemd. Hoe meer 'we' als neutrale liefdesenergie in de materie verdicht werden, hoe meer de essentie van Sexualiteit versluierd werd. Dit is een geleidelijk proces geweest.

Op een goed moment is in Egypte de Sexmagie van Isis en de Horusalchemie ontstaan, waardoor we als mens opnieuw in contact konden komen met de kracht van Sexuele Energie ten behoeve van het Verlichtingsproces: de terugkeer naar de Goddelijke drie-eenheid in onsZelf. De Kabbalah en de Caduceus maken onze Zieleweg zichtbaar. Ook de Bijbel doet dat.

Op een later moment is als antwoord op meer en meer verdichting in India de Tantra en in China de TAO ontstaan, naast Yoga (wat echter een heel andere benadering heeft).

Nu zijn we op het 'dieptepunt' van de verdichting aanbeland en worden uitgenodigd/uitgedaagd het pad naar Verlichting te kiezen.

In de Bijbel lezen we de Weg van de Ziel in het mythologische scheppingsverhaal van Jezus. Het verhaal van Jezus en Maria Magdalena is weer terug te voeren naar het mythologische scheppingsverhaal van Hathor en Horus, en Isis en Osiris. Dit kun je weer verbreden naar de mythische verhalen uit India, PerziŽ, etc. Kortom het scheppingsverhaal, ofwel de Weg van de Ziel, bereikt ons steeds opnieuw. Uiteindelijk begrijp je dat alle verhalen terug te herleiden zijn naar hetgeen in Moeder Natuur plaats vindt. Zo boven, zo beneden. AstroTheologie vertelt ons het volledige oorspronkelijke scheppingsverhaal. Steeds opnieuw krijgen we de kans stappen te zetten op ons ont-wikkelingspad (wat geen evolutie is). Anderen noemen dit Verlichting.

Wie heeft oren om te horen en ogen om te zien? Deze vraag is ook in onze huidige tijd nog steeds actueel...


Sexmagie van Isis
Sexualiteit is nooit bedoeld geweest voor de biologische voortplanting zoals we die vandaag de dag kennen.

De Sexmagie van Isis is ontstaan om vanuit de biologie (in die Tijdsgeest) bevruchting/voortplanting mogelijk te maken in Verbinding en Eenheid met Bron/God/Godin.

Jammer genoeg is onder invloed van de kerk deze mogelijkheid tot Scheppen in Verbinding en Eenheid met Bron/God/Godin van ons afgenomen. Vakkundig hebben ze bijvoorbeeld de rol van de mythologische Maria Magdalena, het Goddelijk Vrouwelijke, in het leven van de mythologische Jezus, het Goddelijk Mannelijke, ontkend. Sterker: ze hebben Maria Magdalena (en daarmee elke vrouw ontkracht en in een slecht daglicht gebracht als hoer).

De Ware Kennis (van o.a. de Sexmagie van Isis en de Horusalchemie) is meer en meer versluierd geraakt, maar is in het 'verborgene' nooit weggeweest. Weggesneden, ontkracht, verkracht, bezoedeld en verstrikt, en zelfs vermoord, maar nooit volledig weg.


Nieuwe Tijd - onze Huidige Tijd
In onze Huidige Tijd ontsluit en ontvouwt zich de oorspronkelijke kennis vanuit 'Maria Magdalena en haar tantra's'en de 'Sexmagie van Isis' (het Goddelijk Vrouwelijke in Verbinding met het Goddelijk Mannelijke) en de' Horusalchemie' (het Goddelijk Mannelijke in Verbinding met het Goddelijk Vrouwelijke), de tantra's uit India en Tibet, dolfijntantra, etc.

De 'Ware Zoeker' naar Sexualiteit in Verbinding met Bron/Godin/God in mij heeft haar weg hierin gevonden. Ik heb in meZelf een weg 'ont-moet' van meditatie, contemplatie, en doorleving van waaruit WETEN zich ontvouwt heeft... In mij zijn de OerMoeder en Oervrouwelijke EnergieŽn in al haar uitdrukkingsvormen, als ook de transformerende energieŽn ontsloten. Van daaruit bied ik jou een volledig (her)nieuw(de) ontsloten bedding en ruimte vanuit Eenheidsbewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde, die Echte Liefde is...


Huidige biologie
Onze huidige biologie is ontstaan (gedevoluŽerd, niet geŽvolueerd) nadat, als gevolg van man-made interventie (electrosmog), onze OER-DNA 'teruggebracht' werd naar 2-strengig nucleus DNA en de MitochondriŽn de levenGevende energieŽn niet goed kunnen ontvangen en doorgeven.

De Goddelijke vrouwelijke en mannelijke energie/kracht ontmoeten elkaar weer in onsZelf, waardoor volledig volwassen bewustZijn haar doorgang kan (gaan) vinden.

Bij 144 ontwaakte DNA-strengen ga je Scheppen vanuit puur volwassen bewustZijn. Puur volwassen bewustZijn is terug te vinden in het lemniscaat. In het centrum van het lemniscaat vindt de puls tot Schepping plaats, waarna de beweging zich vrij voortzet. Als twee lemniscaten in het snijpunt bij elkaar komen kan een nieuwe soevereine Schepping ontstaan. Dan is er dus geen sexuele uitwisseling tussen zaadcel en eicel meer nodig? Meer en meer zullen we gebruik gaan maken van Energetische Sexualiteit.

Dit betekent dat het veranderen van je perspectief geen Schepper van je maakt. Perspectief is gebaseerd op de denkgeest. Je wordt pas dan een Schepper als je alle perspectieven tegelijkertijd vanuit Eenheid kun bezien. Oneindige (lemniscaire) mogelijkheden worden nu geschapen.


Magnetisme
Puur volwassen bewustZijn genereert magnetisme.
Magnetisme is de meest liefdevolle (onvoorwaardelijke) manier van genezen en kan direct (instantly) plaatsvinden als je dat, vanuit je hart, wilt en er klaar voor bent. Zowel de genezer als degene die genezing aangeboden wordt vanuit magnetisme, dienen hier aan toe te zijn. Genezing/heling vindt plaats door middel van resonantie. Jouw cellen gaan als vanzelf meetrillen met die van de genezer. Genezing/heling wordt aangeboden: de genezer geneest/heelt dus niet. Degene die genezing/heling aangeboden krijgt, geneest/heelt zichzelf doordat zijn cellen zelfgenezing zullen ontwikkelen.


Wow, we leven in een spannende uitdagende Tijd! Wees maar nieuws-gierig, onderzoek en speel, en ERVAAR!mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De teksten en inzichten vanuit vrij en onbelast(end) samen leven op mijn blog 'We ARE the New Earth', mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzic hten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.