Welkom - Welcome

To work with me
Is to breathe with me
To breathe with me
Is to listen deeply

To listen deeply
Is to connect
To listen deeply to the Spring inside of us
We call on it and it calls on us

We cannot hurry the River
We need to move with the current
And innerstand it ways

We are waiting for the rain
To fill the Rivers
And water our thirsty Earth and us
The time for Rebirth is now

When our Spirit is respected she will not die
And We will not die

The Spirit We have to offer the world
Will blossom and grow
Not just within ourselves
But within the whole world

mascha roedelof
I am a beholder of a 'loving healing space' and a
midwife of your inner knowing and for the dying
and an embedder of the Next Generation

Samen Leven VANUIT de Essentie van Tantra ofwel Volledige Belichaming van BronEssentie

00316 - 230 575 42

RoutebeschrijvingContactformulier

Op Het Bewuste Pad en haar dochterwebsites vind je
vrijelijk beschikbare informatie en mijn innerlijke
spirituele wijsheden en inzichten voor de
Hoog Realiteitsbewuste MensVia de 'waarde ering beschikbaarheid' pagina kun je lezen
hoe mensen het 'werken' met mij ervarenNeem ook eens een kijkje op mijn dochter-website
Het Gekruide Pad
Weten Wat We Eten


De Agenda is niet ingepland en het is niet mogelijk
(individuele) sessies in te plannen


Sinds begin September 2020 zet ik mij in voor de (h)erkenning van de levende mens

Rouw en Verlies

Sinds Maart 2024 zet ik mij in als vrijwillig zorgverlener
rouw en verlies bij Stichting Zeeuws Verlies

Midwife for the dying
Sinds April/Mei 2024 zet ik mij in als gecertificeerd vrijwilliger bij ClaraThuis
onderdeel van Hospice Het Clarahofje in Goes

Maatje
Sinds Maart 2024 zet ik mij in als vrijwillig maatje thuis via het SMWO in Goes voor mensen, die zich eenzaam voelen. Volg de link voor de mogelijkhedenDe Organische Aarde is er AL
Alles is er AL
We hoeven het alleen maar anders te verbinden

Je bent van harte Welkom in het Organisch Oorspronkelijk Origineel ParadigmaDe Duif
Sinds ik hier woon, zitten er regelmatig 2 duiven te tortelen op de schutting.

De duif duidt een periode aan van het reizen tussen innerlijke dimensies en staat symbool voor de cyclus van het leven.
De duif in mijn leven laat weten dat ik aan het begin van een nieuwe cyclus aangekomen ben. Ik mag hoog vliegen.

Tijdens mijn vlucht voel ik de diepe verbinding en voeding vanuit de Aarde en weet ik mij diep geworteld in de Aarde.
De duif staat symbool voor liefde en vrede en het weten dat Liefde en Vrede vanuit een innerlijke balans ervaren mag worden.

De duif bevestigt het vrij zijn van mijn vrouwelijke scheppende energie. Er wordt nieuwe voeding aan mijn vrouwelijke scheppende energie gegeven waarmee ik co-creëer in het eeuwige Nu in balans met mijn mannelijke scheppende energie.

Welkom.Some of my columns and actual subjects are in English too
Just look around and you'll find them via the tag 'English'
All Rights Reserved mas©ha 2006-2024*


Op dit moment, NU, bevinden we ons als Mensheid op een cruciaal punt in de transitiefase. Het oude in en om ons heen lost, langzaam maar steeds sneller, op en het nieuwe is nog niet altijd zichtbaar en voelbaar hoewel het er wel AL is. Er wordt van ons een innerlijke keuze gevraagd over de wijze waarop we gezamenlijk het Spel verder willen spelen. Kiezen we er voor ELKAAR een bedding te geven vanuit onvoorwaardelijke Liefde? Kiezen we er voor ELKAAR onvoorwaardelijk toegang tot leven te schenken? Kiezen we ervoor ELKAARS levenskracht (wat onze sexuele energie ten diepste is) aan te nemen en SAMEN te gaan spelen? Het gezamenlijk verder spelen, begint met jouw keuze hierin. Wat is jouw keuze?

Ik schenk jou een onvoorwaardelijke liefdevolle bedding in deze turbulente tijden van grote veranderingen. Het is ook jouw geboorterecht Onvoorwaardelijk Zijn, balans, harmonie en onschuldig plezier in jouw leven te beleven. Het is je geboorterecht het Leven te Vieren


Word stil en leer te luisteren naar jouw Hart en kom tot innige intimiteit met jeZelf, daar waar de Bron is van Onvoorwaardelijke Liefde voor jeZelf en Al dat Is
Kom tot Vervulling en Geluk in jeZelf
Word je gewaar van wie en wat jij in Wezen al bent
Je eigen authentieke krachtige Zelf
Van waaruit je als vanzelf een Liefdevolle Creatieve Bron voor het Grote Geheel BentVoorbij Persoonlijke Healing een bedding Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde
Collectieve Healing is IN het Ik-in-Wij IN ons Sámen Leven


Persoonlijke Healing

Je bent hier op Aarde om Waarheid en (Sexuele) Vrijheid te beleven. Maak jeZelf Vrij van alle oude drama's, wonden, illusies en beperkende overtuigingen in jouw psyche. En dit is werkelijk groots. Alle aspecten in jouw leven zijn beďnvloed als gevolg van eonen en eonen van indoctrinatie, leugens, onderdrukking, 'macht over', etc. Het helen hiervan is geen mind trick maar een diep begrip en onderscheidingsvermogen in wat natuurlijk / organisch is en wat niet. Als je dit gezien hebt, dit doorleefd hebt... alleen dan kun je 'loslaten' of liever lost dat wat 'onecht' is zonder enige inspanning als vanzelf op in jou. De inspanning is IN het helingsproces. Deze inspanning moet je zelf investeren. Niet alleen per sé, maar wel zelf. Persoonlijke healing gaat over het IK, als je bevrijd bent van al het 'onechte' in je, ben je een Vrije Spirit geworden. Je bent getransformeerd, jouw psyche is getransformeerd... maar de wereld waarin je leeft is nog niet getransformeerd.

Collectieve healing

Een bevrijdde Spirit wil niet (langer) de wereld ontvluchten, maar IS als vanzelf een Liefdevolle Creatieve Bron voor het Grote Geheel. Collectieve Healing is IN het Ik-in-Wij. In andere woorden: in ons Samen Leven op Aarde. En gaat verder dan Persoonlijke Healing.


Collectieve Healing is IN ons Sámen LevenHet is mijn diepste HARTSVERLANGEN, mijn HARTEDROOM, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een plaats op aarde te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers losgelaten zijn, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid...


We zullen zien of 2024 het 'turning point' wordt in ons samen leven op Aarde
Met name in ons samen leven met de volgende generatie
We kosten niets, en vanzelfsprekend kosten ook onze kinderen niets. Maar onze kinderen ontvangen hun vrije bestaan(sgeld) niet. Daarom zet ik de volgende generatie in ons midden sinds 2017. Zullen de individuen in de samenleving de levenswaarheden gaan toepassen in 2024 of blijft de samenleving ook in 2024 de volgende generatie 'toolen' in plaats van ze een wezenlijke embedding te bieden?

We kosten niets, en dus kosten ook onze kinderen niets!

mascha roedelof
All Rights Reserved mas©ha 2006-2024*Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief als je graag op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en laatste columns. De nieuwsbrief verschijnt 1x per maand. Link naar de laatste nieuwsbrief*, last newsletter*
*Sinds begin September 2020 zet ik mij in voor de (h)erkenning van de levende mens

Spreekt de inhoud van deze website je aan en wil je haar graag delen met anderen, geef de link dan gerust door aan jouw vrienden, familie etc. Je kunt eventueel ook een link op jouw website plaatsen als je dat wilt.
*Indien je de teksten en columns (of gedeelten daaruit) woordelijk overneemt, graag mét bronvermelding: mascha roedelof, Het Bewuste Pad - Leven laten Leven, www.hetbewustepad.nl. Als je je laat aanraken en inspireren door mijn woorden, mijn teksten, mijn inzichten... je ze aanneemt in jeZelf en met het onderscheidingsvermogen van jouw Hart voelt of mijn gevoelde Waarheid ook Waarheid is voor jou, of het ook klopt voor jou, dan zijn ze vanzelfsprekend ook van jou. Je brengt ze dan op jouw eigen wijze en in eigen woorden verder. Bronvermelding is dan vanzelfsprekend niet aan de orde: dan ben jij de Bron van wat jij brengt


Heb je vragen over de teksten op mijn website, laat het me weten. Wil je reageren op een column, neem gerust contact met me op. Indien relevant, dan neem ik jouw reactie op onder de betreffende column

Een aantal columns zijn in de media verschenenGeboorte van het Organische Paradigma - Geboorte In Trust


Het Organisch Paradigma wordt gekenmerkt door
1) Het elkáár in kracht en vrijheid onbelast(end) (op welke laag dan ook: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel, én financieel) laten (be)staan.
2) Inbedding in Universele / Natuurlijke Wetten en de Rechten van de levende Mens.
3) Het elkáár bieden! van veiligheid en bescherming.
4) Toegang tot leven (elementaire levensbenodigdheden) in vrije beschikbare staat laten (niets in beslag nemen).
5) ÉÉN IEDER is welkom, niemand is buitengesloten.
6) Een wezenlijk samen-leef verlangen (en ik bedoel: een verwelkoming van 8miljard mensen op aarde).
7) Het besef dat de levende mens van vlees en bloed de Enige Erfgenaam van God, de Soevereine Maker, is en dat de levende mens daardoor onvervreemdbare rechten heeft én plichten in de betekenis van verantwoordelijkheid voor Al Dat Leeft.
8) Het besef dat de levende mens van vlees en bloed niet politiek (en niet commercieel) is.
9) Geen copyright: zou er copyright kunnen zijn in het Organisch Paradigma? Nee natuurlijk niet! De Natuur (en de Spirituele rijken zijn een aspect van de Natuur) gebruikt geen copyright op vrije flow(ering). Alles wat uit de Bron komt, Het Ene… daar kan geen copyright of patent op zitten. De Grootmoeders zeiden: “Ga verder… ga verder dan wij.”.
10) (H)Erkenning en toepassen van het ‘Ik-in-Wij‘ bewustzijn.

De Nieuwe Professional
De Nieuwe Professional


Organisch Samen Leven op Aarde
Ik ben een 'Free Spirit' en ik verlang er naar om gewoonweg samen te leven op Aarde. Samen met andere 'Free Spirits'. Ik heb mezelf bevrijd van de patrix op vele lagen. Daarom STA ik VOOR mijn Vrije Bestaan én het Vrije Bestaan van mijn medemens.

Leer meer over 'vrij en onbelast(end) (samen) leven' en het 'organisch (samen) leven op Aarde

Het Bewuste Pad op facebook
Het Bewuste Pad op facebook
YouTube channel
YouTube channel


Mijn website is het meest optimaal te bekijken met de browser Mozilla Firefox
All Rights Reserved mas©ha 2006-2024