Cirkel - Groep voor (bewustZijns)Ont-wikkeling
Cirkel - Groep voor (bewustZijns)Ont-wikkeling

Natuurlijk heb ook jij Hartedromen, verlangens die je naar buiten wilt brengen. Kom ze samen delen in de Cirkel. Een Cirkel ontmoet elkaar wekelijks. Eenieder heeft een kwartier de gelegenheid om haar/zijn passie te delen met de groep, advies te vragen aan de andere aanwezigen, of de andere aanwezigen uit te nodigen vragen aan haar te stellen. Als je ergens tegenaan loopt tijdens jouw creatieproces heb je de gelegenheid dit in de groep te delen en advies te vragen. Alles in jou mag gezien en gehoord worden. Je mag ontdekken dat je in de Cirkel aandacht mag vragen voor dat wat in jou is. Doordat je dit in de Cirkel ontdekt, groeit je moed en zelfvertrouwen om dit ook buiten de Cirkel te (gaan) doen in je dagelijkse leven.

De Cirkel mag je zien als een (bewustZijns)ontwikkelingsweg voor jou en de anderen. Dit is jouw kwartier. De andere aanwezigen luisteren met liefdevolle aandacht naar jouw passie. Er vindt geen discussie plaats. Tijdens jouw kwartier mag je je Hartedroom ondersteunen met foldermateriaal of dat wat jij maar wilt. Misschien is er wel iemand aanwezig in de groep die aansluit bij jouw Hartedroom. Dan kunnen jullie op een later moment natuurlijk altijd contact met elkaar maken.

Tijdens de Cirkel kun je ook delen wat jou bezighoudt op je pad naar bewust Zijn. Hierover vragen stellen en/of advies vragen. Er gebeurt zoveel in en om ons heen. Het kan heel fijn zijn om dat wat jij beleeft te delen met een groep gelijkgestemden, zodat je elkaar inspireert op het pad naar bewust Zijn.

De Cirkel kenmerkt zich door openheid en het verlangen tot delen, het elkaar bekrachtigen en inspireren, zodat eenieder leert zijn eigen Hartedroom te realiseren en zich ondersteund voelt op haar weg naar bewust Zijn. In de veilige bedding van de Cirkel mag je jouw verlangens, Hartedromen, en (Ziels)talenten verkennen en ervaren op welke manier je expressie mag en kunt geven aan jouw diepste unieke Zijn, jouw unieke Essentie, jouw unieke Zielskwaliteiten.

Je mag (opnieuw) jouw eigen authentieke soevereine krachtige Zelf ervaren en beleven, van waaruit je een Liefdevolle Creatieve Bron kunt Zijn voor het Grote Geheel.

De Cirkel start om 20.00 uur. Opgaaf van je komst is nodig. Er wordt van je gevraagd dat je met bewust verantwoordelijkheidsgevoel voor jezelf en de ander deelneemt aan de groep. Je verbindt jezelf voor minimaal vier Cirkels, zodat jij bijdraagt aan de veilige bedding van de Cirkel. Het totaalbedrag voor deelname aan vier Cirkels is euro 55,00. Je kunt dit bedrag vooraf aan de eerste Cirkel overmaken op mijn rekeningnummer 10.71.83.706, of contant voldoen bij de eerste Cirkel. Je kunt aan meer dan vier Cirkels deelnemen als je dat wilt: in dat geval voldoe je jouw bijdrage per keer. Nadat je besloten hebt je uit de Cirkel terug te trekken, nodig ik je uit dit te delen in de Cirkel. Zodat jij afscheid kunt nemen van de vrouwen en mannen in de Cirkel, en zij afscheid kunnen nemen van jou. Je fysieke aanwezigheid hierbij in de Cirkel is van belang, zodat een ieder in de gelegenheid is het proces van afronding volledig te gaan, of in ieder geval zo volledig mogelijk.

In de Cirkel heeft Mascha de rol van begeleider en ondersteuner van de Cirkel.


Het is mogelijk om een Cirkel te organiseren indien jij een groep van minimaal 4 mensen bij elkaar brengt

Locatie Nadat je een afspraak gemaakt hebt, ontvang je een bevestigingsmail met een routebeschrijving
Data Zie de agenda pagina
Tijdstip 20.00 - 22.00 uur of ander tijdstip in overleg
Energie-uitwisseling € 55,00* voor 4 keer, daarna 10,00* per keer

Het kan zijn dat het jou niet helemaal duidelijk is wat je Hartedroom is. Je voelt het borrelen en bruisen. Je wilt heel graag beginnen, maar voelt niet goed hoe en waar. Hoe je vorm kunt geven aan je innerlijk gevoel. Het kan ook zijn dat je wel voelt wat je wilt. Eigenlijk al jaren rondloopt met een idee, maar niet tot realisatie komt. Je kunt je dan laten inspireren in een 'Cirkel'. Het kan ook zijn dat je diepgaandere en/of meer individuele ondersteuning wenst. In een individuele sessie kunnen we dan bekijken waardoor jij je belemmert voelt en dit oplossen.

Ook voor ondersteuning bij het opzetten van je eigen praktijk.


Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik (individuele) sessies aanbieden

Daarnaast is het mogelijk een wandelsessie of Skype Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken


Ondersteuning Hartedroom realisatie individuele sessie (ongeveer 1,5 uur) € 100,00*


Je kunt je opgeven via telefoonnummer 06 - 230 575 42 of via het contactformulier