(Home)schooling for the Next Generations and youngsters


Time cannot be separated in present, past and future. Time is the continuous, uninterrupted flow of Love in the Here and Now.

Only in the Here and Now we can make the choice to live together from a shared entrance to life so this world will be a better place for our children and Next Generations.


Midwifes and -man from The Organic Earth
Let Life in its own context - Let Life Live itself. You yourSelf are the Source, your inner well, in your own life. Nothing outside you is. You are your Source(power) from your inner well. When you comprehend this you stop burdening and taxing the Next Generations, our children. Then children can grow in their own Wisdom and Source(power) from their inner well without first solving the shit their parents refused to solve and clean up.

Parents, moms and dads, can offer their children a free unconditional grounding and foundation in this proces. That's ALREADY possible. The foundation of freedom of perception of Self and experience of Self. There are children out there with beautiful and powerful consciousness and talents, because they are born on the free foundation of this spirit of times, from with they feel the (inner) space to express themSelves.


Vroedvrouwen en -mannen van The Organic Earth
Leven laten Leven. Jijzelf bent de Bron van jouw Leven. Niet iets buiten jou is dat. Jij bent jouw Bron(kracht). Als gevolg van dit inzicht stopt ook het doorbelasten naar de volgende generatie, naar onze kinderen. Kinderen kunnen hierdoor wezenlijk in hun eigen-wijze Bron(kracht) gaan staan, zonder eerst de shit op te moeten ruimen die hun ouders geweigerd hebben op te ruimen.

Ouders, mama's en papa's, kunnen hun kinderen een vrije bedding bieden. Dat kan nu AL. De bedding van vrijheid van zelfbeleving en zelfervaring is er. Juist nu zien we kinderen met prachtige bewustzijnskracht en talenten, omdat zij op een vrije bedding van deze tijdsgeest geboren worden, waar ze de ruimte hebben om expressie te geven aan zichZelf.


Via The Organic Earth vind je mijn aanbod ten behoeve van de Next Generations.
Er is geen wachten meer!


In 2017 stond 'Ik-in-Wij Collectieve Healing voorbij Persoonlijke Healing' centraal op mijn website.

De inspiratie-teksten Cirkels 2023 vind je links in de marge vanaf Collectieve Healing. Als je ze in 2017 gemist hebt, kun je via deze teksten in jezelf (h)erkennen of je in 2018/9 en verder de Levenscirkel mede wilt en kunt bedden. Je kunt samen met mij kijken hoe jij (en jouw directe omgeving) daarin eigenaarschap kunnen nemen.


De Levenscirkel
In 2018/9 en verder gaan we toepassen waar we in 2017 het fundament voor hebben gelegd. We zijn ingedaald in het bewustzijn vanuit Ik-in-Wij en weten nu hoe we een bedding kunnen Zijn voor de Collectieve Healing op Aarde.


When we save our lives by doing no harmÖ


Organische Aarde waarnemen
Het is mijn waarneming dat als jij jouw verantwoordelijkheid aanvaardt voor een vervuld gelukkig leven, niets langer buiten jezelf zoekt, je als vanzelf het hoogst mogelijke voor jeZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde co-creŽert. Zo binnen, zo buiten. Chaos binnen, manifesteert chaos buiten. Een vervuld mens, manifesteert in co-creatie een vervulde wereld. Je bent een krachtige, heldere en zuivere transformator voor het grotere geheel als je vanuit Universele Liefde co-creŽert. Je gaat als vanzelf meer en meer, lichtere, LevenGevende keuzes maken op jouw levenspad en dat heeft een helende uitwerking op de wereld om je heen. Dat betekent echter niet dat er geen chaos in de wereld meer is. Het betekent dat jij in jouw wereld geen chaos meer creŽert en dat je de chaos buiten jou, met name in je persoonlijke verbindingen (relaties, samenwerkingsverbanden, beperkende en belastende (geld)systemen) zoveel mogelijk verlaat en dat je jezelf beschermt tegen chaos van buiten. Zodra je je vanuit jouw Bron(kracht) verbindt met de ander en het andere creŽer je zelf geen chaos meer in jouw wereld. Zo co-creŽer je als bewust wakker vrij mens het 'organische samen leven'. Dat is een natuurlijk gevolg van groeien in bewust (aanwezig) Zijn.

De evolutie van Moeder Aarde en de Mensheid is op het punt aangekomen dat we het Leven in haar volle bewust Zijn mogen en kunnen leven. We mogen en kunnen ons geboorterecht (opnieuw) in onsZelf aannemen.

De Organische Aarde is geen plaats. De Organische Aarde waarnemen, is een keuze vanuit jouw innerlijk. Je kunt de Organische Aarde alleen beleven wanneer je besluit haar te willen waarnemen en je niet langer te laten afleiden door illusies (wat niet wil zeggen dat er in jou geen illusies meer zijn). Laat jij je aanraken door de resonanties van de Nieuwe Aarde?


De Organische Aarde Leven
De Organische Aarde Leven is een besef gebaseerd op een innerlijke keuze. Het kan heel ontnuchterend zijn de Organische Aarde te Leven. Hier zijn alle verhalen en illusies doorzien en vragen om losgelaten te worden. Niets om je meer aan vast te houden. Zodra je de Organische Aarde Leeft komt in jezelf alles aan het licht dat je weerhoudt te Leven en het Leven te Laten Leven, te laten stromen.

De Organische Aarde is er al en wacht ook op jou!
We Are All Invited

The Source of Love
This is one of the most incredible pieces of spoken word I've ever heard, the words, his voice, the marriage of the two is pure magic, shivers and tears

But the smile upon your lips
And the light about your face
Tell the story of the earth
And that story
Is a story of life and wonder
That story is written on our bones
For us to read
Again and again
As we drop into the peace of the world
And the light of remembrance
Unfolds in hearts
Crafted from the dark, sweet soil
and sung into life
by the endless voice
Of the source of love
Je komt onder het hoofdje 'Organic Earth' het woord 'youngster' tegen. Met 'youngster' bedoel ik jongeren tussen (14)16 en 26 jaar
Ik zou willen dat eenieder haar/zijn eigen 'Organisch Bestaansgeld' zou kunnen aanmaken, zodat eenieder voldoende geldgetallen ontvangt om in eigen basisbehoeften te voorzien, inclusief toegang tot gezondheidszorg.

Ik zou willen dat mijn medemens, en met name jongeren, mij zouden kunnen betalen in 'Organisch Bestaansgeld' wat je zelf creŽert.

Daarom zou ik in co-creatie een Facilitatie Platform willen laten ontstaan: een Platform met dezelfde functionaliteiten als Equi Place had.