Agenda

De Agenda is niet ingepland en het is niet mogelijk (individuele) sessies in te plannen. Sinds begin September 2020 zet ik mij in voor de (h)erkenning van de levende mens.


Je bent van harte Welkom in het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma
.De Individuele Workshops zijn verdiept naar Inspiratiedagen, die je individueel kunt volgen of samen met jouw partner of vriend(inn)engroep, of collega's. De Inspiratiedagen plannen we in onderling overleg.

Naast Inspiratiedagen bied ik Trainingen en Scholingstrajecten, die je individueel kunt volgen of samen met jouw partner of vriend(inn)engroep, of collega's. De data plannen we in onderling overleg.

Als er voldoende belangstelling is, organiseer ik een wekelijkse Cirkel en/of Wijze Cirkel. Ik doe dit voor groepen van maximaal 6 mensen. Je kunt je als groep van minimaal 4 mensen hiervoor aanmelden. De data plannen we in onderling overleg.


Van harte welkom voor een ont-moeting.