Inspiraties

  • Meimaand
MeimaandDe Meimaand begon heerlijk met overvloedige ZON. Heb ook jij je vol overgave kunnen koesteren in de verwarmende stralen van deze mooie krachtbron, heb je jouw innerlijke krachtbron kunnen verbinden met deze prachtige ZON en je helemaal laten opvullen? Daarna kwam de wind, zeg maar gerust harde storm. Zelfs de stoelen in mijn 'tuin' hadden de neiging er op de wind vandoor te gaan. Tegelijkertijd verfriste deze wind mij door alles met zich mee te nemen wat ik niet meer nodig had. Nadat het oude zich aan mij had laten zien, en ik me realiseerde dat het oud wįs, mocht ik het loslaten. Zo heb ik de wind 'gebruikt'. Buiten mij woedde de storm en innerlijk voelde ik mij steeds stiller worden... Ook was er het vallende water dat zich verbond met mijn gevoel. Daar waar de wind niet bij kon, lukte dat het water wel. Water stroomt overal tussendoor. Zelfs de smalste spleetjes werden door het water schoongespoeld... Zodra het zonnetje weer even tevoorschijn kwam, koesterde ik me in zijn stralen en liet ik me opvullen met zijn kracht. Liggend in de duinen, genoot ik van zijn warmte en het warme welkom van Moeder Aarde. Waardoor ook ik het heerlijk warm kreeg. Verbonden met de ZON en de energie van Moeder Aarde in de duinen... Vuur, lucht, water, en aarde: de elementen van de natuur hebben mij voorbereid op de krachtige transformerende energie van afgelopen weekend en de Aardehealing van zondag jl.


Mijn impuls volgend, heb ik afgelopen week mijn prachtige en krachtige Arkansas Crystal verbonden met het Crystal in het centrum van Moeder Aarde en het Crystallijne netwerk rondom de Aarde. Op deze manier zouden de energieėn die afgelopen weekend zo krachtig beschikbaar waren nog beter verankerd kunnen worden en dit zou ook de kracht tijdens de Aardehealing ten goede komen. Mijn Arkansas Crystal reageerde zo opgetogen en is verbonden met eenieder die zich verbonden voelt met mij. Wat ook mooi is, is dat het Crystal zelf steeds stralender wordt als gevolg van een ware wisselwerking tussen menselijk Crystal en Crystallijne Energie...


Crystalline Re-membering
In latere jaren heeft 'mijn' Crystal mij op mijn Bewuste Pad ondersteund en begeleid. In het najaar van 2006 werd 'IK' haar of liever 'WE' versmolten met en in elkaar. In Mei 2018 landde de Her-inner ofwel Ver-innerlijk van ieders Crystallijne BronCodes - Voorbij Vrouw-Man kloof ofwel Het Wiel in het collectief.


Wat een prachtige reis Voorbij de Cirkel
De Tijd is Cyclisch totdat we Voorbij gaan aan de Cirkel: zowel individuele belevingen įls collectieve zijn Cyclisch totdat we Voorbij gaan aan de Cirkel.


De 'Tijd' is NUmascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.