Correctie vanuit Moeder Natuur?
Collectief 'griepverschijnselen'
Ik kom vandaag (27 januari 2016) op verschillende (social) media tegen dat meerdere (gevoelige en bewuste) mensen een 'vreemde en zware' energie ervaren. Eigenlijk al sinds half januari: maag (gevoeligheden / misselijkheid en pijn); darmen (diarhee), keel (gevoeligheden), een ervaren van zware energieën en een gevoel van teruggetrokken worden van het Echte Oorspronkelijke Licht (verwar dit niet met het Onechte Licht).

Ik kom het ook tijdens de individuele sessies tegen: mensen die zich afzetten en in weerstand gaan met en innerlijk 'wegrennen' van hun 'schaduwzijde' en de overtuigingen die vanuit daar in hun psyche vastgezet zijn, met name op 'man - vrouw beelden', sexualiteit (sexuele energie, ofwel de Essentie van je Levenskrachtenergie) en hoe Echte Liefde 'eruit ziet'. Eerder schreef ik over de driehoek 'sex (Plezier) - liefde (Liefde) - geld (Vrijheid)', die volledig uit balans is bij zowel het individu als collectief, maar al weer een tijdje in haar Oorspronkelijkheid geheeld is.

Ook komt 'bestaansangst' vanuit 'bestaansrecht' op heel diepe lagen langs.


Schaduwzijde
Het is dat wat niet gezien mag worden in je... dat wat je niet onder ogen wilt komen, waarmee je je niet wilt confronteren (=onder ogen komen en volledig aankijken voor wat het is én vooral doorvoelen in de oorzakelijkheid van de getriggerde emotie vanuit een overtuiging)... wat je 'schaduwzijde' is en in stand houdt. Innerlijk krijg je steeds weer 'duwtjes' als 'roep' om te gaan kijken. Het vraagt échte liefde voor jezelf én moed om jouw innerlijk proces te gaan.


"One does not become enlightened by imagining figures of light
but by making the darkness conscious" - Carl Jung


Volledige Belichaming
Volledige Belichaming


Je schaduwzijde is je grootste leraar en bondgenoot, en toch blijf je ervan wegrennen of word je boos uit wanhoop: 'Liefde en Licht! Liefde en Licht! Hou toch op met je Liefde en Licht!' Hierdoor haal je jezelf steeds onderuit en worden jouw innerlijke demonen gevoed, want ze worden niet vernietigd met wilskracht die doet alsof je 'Licht' bent.

Als je jezelf alleen toestaat jouw innerlijk Licht te zien, dan sluit je jouw Schaduw buiten. En het is juist NU de uitnodiging om al jouw Zielsaspecten inclusief jouw Schaduw te helen, zodat je (weer) HEEL kunt Zijn.

Want je ben ALLE kleuren en ALLE grijstinten.

Ik nodig je uit om ECHT te Zijn en jouw DIEPTE van je Ziel en Spirit te belichamen: jij ben Liefde en Licht én Schaduw. Als je jouw Schaduw niet onder ogen komt dan zal Ze jouw 'duwtjes' blijven geven, die steeds luider gaan schreeuwen.

Als je diep Schaduwwerk wilt doen, dan nodig ik je uit een afspraak te maken voor Innerlijke Transmutatie Begeleiding.


Moeder Natuur is het volledig zat en vanuit haar is er een correctie gaande
De uitnodiging is om vanuit je eigen natuur en levensritme te (gaan) leven. Er zijn (grote groepen) mensen die hierdoor in Bestaansangst terecht komen, omdat ze hun innerlijk werk hebben laten liggen. Ik heb het gevoel dat het deze angst is die gevoeld wordt en wellicht dat je in jezelf deze angst (nog een beetje) herkend.


Moeder Natuur
Moeder Natuur 'flowt' altijd naar Harmonie


Het 'Einde der Tijden'
Tijdens een 'Groot Jaar Cyclus' van 26.000 jaar hebben mensen altijd een 'point of no return' bereikt: er is chaos en (een deel van) de planeet wordt vernietigd. Net voldoende mensen overleven en zij beginnen een 'Nieuwe Cyclus'. Collectief zijn we al weer een tijd IN de FASE van dit 'breekpunt' en veel mensen worden hierop 'wakker' doordat ze signalen van hun Ziel en Spirit ontvangen. Mensen hebben NU in deze FASE de kans om niet langer slaaf te zijn van de programmeringen.

Als je je in deze FASE, die het 'Eind der Tijden' genoemd wordt, niet bewust wordt, zul je 'gevangen' blijven binnen deze huidige matrix: de huidige matrix is gebaseerd op het oogsten van jouw levenskrachtenergie.

Veel mensen denken dat het huidige geld de oorzakelijkheid hiervan is. Maar dat is onjuist. Het huidige belast(end)e geld is hier de EXPRESSIE van, niet de OORZAAK. Laat het huidige belast(end)e geld weg, wat is er dan getransformeerd? Niets, want nog steeds kunnen de 'powers that should not be' jouw levenskrachtenergie oogsten door middel van jouw ARBEID: dus als je niet doorvoelt... als je niet snapt dat de oorzakelijkheid van jouw 'slaaf zijn' is dat jouw levenskrachtenergie geoogst wordt... dan zul je ten prooi blijven vallen aan de controle en 'power over' heerschappij en onderdrukking. Jouw Vrije Wil zal volledig gebroken zijn, waardoor jouw verbinding met jouw Ziel en Spirit verbroken zal worden / zijn en dus de verbinding met jouw Oneindig Innerlijk Weten. Daarom is het NU in deze FASE zo van belang dat je leert je eigen Innerlijke Waarheid te horen en te volgen.

Voor het 'horen / voelen / weten / ruiken' van, ofwel het resoneren en afstemmen met, jouw Zuivere Intuïtie en Innerlijke Waarheid is een 'hoofd-hart-buik' verbinding noodzakelijk. Deze afstemming vraagt een toegewijd innerlijk proces, zodat je leert vertrouwen op je eigen innerlijke wereld en waarheid in plaats van dat je jouw power weggeeft aan uitleg die van buiten jou komt.

Het 'Einde der Tijden' verwijst NIET naar HET EINDE, want in een ONEINDIG Yoniversum is er geen EINDE (en geen BEGIN). Het 'Einde der Tijden' verwijst naar een FASE waarin wij als MENS de kans hebben VOLLEDIG 'wakker' te worden en innerlijk te transmuteren afgestemd op de TIJDSGEEST van het Yoniversum.


Electrosmog
Chemtrails, H.A.A.R.P. en de bijkomende stralingen van wifi etc. zorgen voor het magnetron effect, De electrosmog kunnen zorgen voor verschijnselen die op griep lijken, zodat we een vaccinatie gaan halen: wat de mens nog meer uit balans laat zijn en uiteindelijk tot de dood zal leiden (dit is een bewuste 2020 / 2030 agenda).

Deze onnatuurlijke frequenties / vibraties zijn de electrosmog die een 'overlay leggen' op onze natuurlijke frequenties / vibraties (natuurlijk EM veld / Schumann Resonanties).

Sommigen zeggen dat het nodig is om ALLE electrosmog te verwijderen om zo weer toegang te krijgen tot de natuurlijke frequenties / vibraties...


Verbind jezelf met het Hart van Moeder Aarde en het Hart van de Zon (Aether)
Ik heb het gevoel dat wij direct kunnen doorvoelen en afstemmen op de Schumann Resonanties.

Verder komt er een behoorlijke dosis intergalactische straling onze kant op, die de frequenties opschoont. Ook neemt de kracht van Spirit bij sommigen toe, waardoor deze niet (langer) beínvloed wordt.

Afstemming op de Oorsprong is 1 van de noodzaken. Alsook zuiver voedsel en water. En voorzichtig met antibiotica en andere allopatische toxische medicijnen. De toxische graad is namelijk ver overschreden en allopatische medicijnen zeer schadelijk en blijven zelfs aan je aura plakken: in alchemie zijn het duistere krachten die eraan gehecht zijn.

Dus de oorzakelijkheid van electrosmog en de huidige shit moet ook wel degelijk opgelost worden vanuit DOORLEEFD WETEN.

Het is de Mens(heid) ZELF die de innerlijke transitie 'moet' (moet tussen '' want je hebt een 'vrije wil') bewerkstelligen in EIGEN leven. Er is geen redder van buitenaf.

We Are the Ones We Have Been Waiting For!
Of liever: JIJ bent degene op wie JIJ wacht
!


'Finale' correctie vanuit Moeder Natuur?
Indien mijn 'innerlijk weten' hierover onjuist is, dan zie ik 'het' als een bijna onoverkomenlijke 'bug' want hoe in godsnaam wordt ALLE electrosmog en de huidige shit in 1 keer verwijderd?

Dat zou natuurlijk een ingrijpen van buitenaf kunnen zijn:

Dit zou de 'finale' correctie kunnen zijn vanuit Moeder Natuur (het 'Einde der Tijden') ten behoeve van hen die willen verder bewegen naar de 'Nieuwe Aarde' die er AL is, maar niet groeien kan, omdat de meeste mensen niet voor Haar kiezen.


Moeder Natuur is zoveel meer dan 'Moeder Aarde'...


Wat er nu gaande is, is al (veel) eerder in beweging gezet
In juni 2005 organiseerde ik een Aardehealing in Steenbergen. Aanleiding tot het organiseren van deze eerste aardehealing was een mail die ik ontving met daarin een uitnodiging voor een aardehealing, geleid door een sjamaan, met de bedoeling om de dreiging van overstromingen in Nederland te voorkomen, werd ik getriggerd. Iets in de intentie klopte niet voor mij, of in ieder geval triggerde hij iets in mij. Als we ervoor gaan zorgen dat overstromingen niet Néderland treffen, móet de spanning (onbalans) er op een andere manier uit.
Lees meer...

Daarna heb ik nog een aantal Aardehealingen georganiseerd.

Verder heb ik het 'proces' rondom '2012' in expressie gebracht.

Op 18 november 2014. is de onderwereld in het Licht gezet, waardoor elke onhelderheid, verstrikking en verwarring op het Echte Mannelijk Principe opgehelderd én geheeld is.
Lees meer...


Ondersteuning bij jouw innerlijke processen
Via mijn Kruidenwebsite Weten Wat We Eten kun je informatie over natuurlijke middelen, begeleiding en ondersteuning, en soundhealing vinden.

Verder kun je via het artikel 'Verbind jeZelf met de Aarde' lezen, lees vooral ook de comments, over de Schumann Resonantie en de noodzaak om electrosmog in jouw leven op te lossen.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.