Voorbij Woorden – ‘spreekt’ de Bron

Bron spreekt...
Bron spreekt...


Woorden... in essentie neutraal en zonder emotionele lading, maar dat zijn ze allang niet meer. Wat doen bijvoorbeeld de woorden sex, sexualiteit, intimiteit, anus, vagina, penis, billen... met jou? Spreek deze woorden hardop uit voor jezelf, eet ze, voel ze, drink ze... neem ze helemaal in je op... waar in jouw lichaam voel je ze? En wat voel je? Neem het gewoon maar waar... Heb er geen oordeel over... Lees, eet, voel, drink de woorden... en neem waar. Laat alles maar naar boven komen aan gevoel, beelden, gedachten, overtuigingen. Op deze manier merk jij waar jij jezelf beperkt in het in vrijheid beleven van sex, sexualiteit, intimiteit, anus, vagina, penis, en billen. Om maar wat te noemen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze woorden, maar voor het hele leven. Hoe vrij en onbelast beleef jij jouw Leven?

Woorden... we beleven woorden over het algemeen niet neutraal zonder emotionele lading. Zoals we het hele leven in onze 3dimensionale werkelijkheid van dualiteit over het algemeen niet neutraal beleven.

Woorden... ze kunnen je liefdevol strelen of een diepe pijn in je hart bezorgen... ze kunnen kwetsen of juist heling brengen. Woorden met de energie van liefde of woorden van haat. Woorden van omarming of woorden van afwijzing. Woorden... ze kunnen afscheiden of verbinden... Ben jij je ervan bewust met welke energie jij jouw woorden spreekt, schrijft, zingt...?

Ben jij je ervan bewust welke boodschap je wilt overbrengen en zeg je wat je bedoelt? Spreek je vanuit je hart of vanuit je ego? De energie waarmee jij jouw woorden spreekt, is voor de ontvanger voelbaar. Deze hoeft zich daar niet van bewust te zijn. Je kunt heel liefdevol en met zachtheid in je stem tegen je geliefde zeggen: ‘schat, ik ben zo blij dat je in mijn leven bent’. Deze zelfde woorden kun je ook op sarcastische toon uitspreken. Je begrijpt dat jouw geliefde het onderscheid in zijn of haar gevoel zal waarnemen. Soms is dit onderscheid heel subtiel en zal de ontvanger zich ongemakkelijk voelen, maar niet precies weten waar dit gevoel vandaan komt. Tussen de regels door wordt iets opgepikt dat niet uitgesproken wordt. Energetisch kloppen de woorden niet met wat de ontvanger voelt, waardoor in de ontvanger verwarring ontstaat...

Nu kan het natuurlijk ook dat de ontvanger de woorden ‘hoort’ door een gekleurd filter als gevolg van vroegere ervaringen uit dit leven (en voor degene die dit aanspreekt ook, of juist, vanuit vorige levens). Dit herkennen en weten we allemaal. Dit maakt communiceren ook zo lastig. We projecteren en er wordt geprojecteerd. Dit proces verloopt veelal onbewust en autonoom. Razendsnel worden allerlei celletjes in onze hersenen en lichamen aangestuurd via het autonome zenuwstelsel en hopla... Voor je het weet, reageer je als een automatische piloot. Dit ingesleten patroon (h)erkennen, is een eerste stap in het loslaten van het oude beperkende patroon en er een ander patroon voor in de plaats zetten, wat jou ondersteunt in het meer vrij beleven van de werkelijkheid. Op deze manier maak je jezelf meer en meer vrij. Laagje voor laagje laat je de beperkende patronen en overtuigingen achter je. Je voelt je meer en meer licht worden...

Totdat...

Aaaahh, hier beleef je je kern die jouw Bron is... Puur, uniek, zuiver, speels, integer, authentiek, stromend, autonoom, soeverein, krachtig, scheppend, extatisch, onschuldig, volkomen vrij, geïntegreerd, heel, in eenheid, warm, soepel, moeiteloos, Zijn, potentieel, overvloed, aanwezig, spontaan, sprankelend, helder, natuurlijk, verbonden, grenzeloos, licht, trilling, resonantie, onaantastbaar, stilte, open, transparant...

In de Bron ontmoet ik jou in al jouw puurheid, uniciteit, zuiverheid, speelsheid, integriteit, authenticiteit, stromendheid, autonomiteit, soevereiniteit, kracht, schepping, extase, onschuld, volkomen vrijheid, integratie, heelheid, eenheid, warmte, soepelheid, moeiteloosheid, Zijn, potentie, overvloedigheid, aanwezigheid, spontaniteit, sprankeling, helderheid, natuurlijkheid, verbondenheid, grenzeloosheid, lichtheid, trilling, resonantie, onaantastbaarheid, stilte, openheid, transparantie...

Dan...

Woorden overbodig... Stilte!

En... het zuiverste geluid, de prachtigste kleuren, de stromendste bewegingen...

Samen dromen we... Laten we samen dromen?!


Bronbetekenis van woorden
De Bronbetekenis van woorden (h)erkennen we niet meer in de huidige buitenwereld. De Bronbetekenis (h)erkennen we wel in onze binnenwereld, mits deze binnenwereld (ons BronbewustZijn) voor ons toegankelijk is en er geen poortwachter voor staat. Want dan wijzen we de Bronbetekenis van een woord af.

De uitdaging is om woorden te ontladen, zodat we de Bronbetekenis in onszelf weer kunnen (h)erkennen. Dit is een voortschrijdend proces.

In onze taal zijn ook halve woorden ontstaan die maar naar de helft van de Bronbetekenis verwijzen. Halve woorden transformeren naar hele woorden is ook een voortschrijdend proces.

In deze processen gaat het niet om perspectief. In deze processen gaat het erom door de poort in je bewustZijn te gaan naar BronbewustZijn en de Bronbetekenis. Je bevindt je nu in een geheel ander gebied, een gebied van heelheid en eenheid. Rondom de Bron blijven communiceren brengt geen transformatie.

Vanuit de heelheid en eenheid communiceer je als vanzelf liefdevol, met respect, wederkerig, gelijkwaardig.

Vanuit de Bron gezien hebben we 1 gemeenschappelijkheid en dat is het verlangen ONvoorwaardelijk in Vrijheid onbelast in kracht te mogen (be)staan. Gewoon doodeenvoudig fysiek te leven op Moeder Aarde, zonder dat onze levensenergie (in wat voor vorm dan ook) in bezit genomen wordt. We draaien het helemaal om als we ons realiseren dat we onze levensenergie in bezit geven. We zijn hier zelf oorzakelijk aan en hebben dus de macht (in de zin van innerlijke kracht) om het jezelf weggeven te stoppen.

Terugkoppelen en de communicatie afronden zijn een essentieel onderdeel van zinvolle communicatie. Met afronden bedoel ik het nagaan of er op het moment van samen delen nog 'iets' gezien en/of benoemd wil worden. Afronden is een essentieel onderdeel van communicatie (onder andere).

Onze samenleving stevent af op een onvermijdelijke ineenstorting. Ik wil hier graag aanvullen dat onze HUIDIGE samenleving, zoals die nu is ingericht met de huidige beperkende en belastende structuren onvermijdelijk afstevent op een ineenstorting. (Maar) er zijn allang mensen die hun voeten verplaatst hebben naar een andere manier van samen leven die ons ondersteunt, een manier van samen leven die VOOR ons werkt. Onze lichaamscellen werken alleen DAN doeltreffend samen als alle levenscheppende krachten vrij mogen en kunnen stromen. Indien niet: dan gaan onze lichaamscellen in de verdediging en raken uit balans (harmonie) met als gevolg een fysiek lichaam dat uit balans (harmonie) is. Met als gevolg dat ons hele systeem uit balans (harmonie) is. (Zie je: zo binnen zo buiten/ook in de natuur.)

Laat de levenscheppende krachten vrij stromen en er ontstaat vanzelf weer balans / harmonie (uiteindelijk).

Voor mij voelt het zo dat je vanuit je innerlijk de buitenwereld waarneemt. Hoe je de buitenwereld waarneemt is afhankelijk van overtuigingen, aannames, etc. Jouw innerlijk 'kleurt' hierdoor wat je waarneemt in de buitenwereld. In jouw innerlijk liggen allerlei illusies opgeslagen. Veelal neem je waar vanuit deze illusies. Dat is vanzelfsprekend één van de oorzaken van communicatie-verstoringen. Want uiteindelijk weet helemaal niemand meer waar het nu eigenlijk om gaat. Ten diepste om gaat. Daar gaan we nooit uitkomen zolang we vanuit illusionaire lagen in ons bewustZijn blijven communiceren. We mogen de illusies en de onwaarheden in ons bewustZijn doorzien en daarna verlaten. We mogen (terug) naar de Bron, onze eigen Bron Essentie. Een waarneming gekleurd door illusies voelt als waar, maar IS niet waar. Dat is een wezenlijk onderscheid wat we mogen gaan (h)erkennen. We mogen alle onwaarheden in ons bewustZijn gaan verlaten. Zodra we de onwaarheden in ons bewustZijn verlaten, verlaten we als vanzelf alle problemen die vanuit onwaarheid ontstaan zijn. Deze worden gewoon niet meer gemaakt.

Vanuit Bron(bewustZijn) worden problemen gewoon niet meer gemaakt. Vanuit Bron(bewustZijn) hebben we de manier van samen leven (en dus ook de manier van communiceren) waardoor problemen ontstaan verlaten.

Vanuit Bron(bewustZijn) kunnen we elkaar ondersteunen en verder brengen. Er zijn inmiddels personen beschikbaar die dit proces doorleefd hebben. Hun doorleefde wijsheid is voor eenieder beschikbaar. Je hoeft het alleen maar aan te nemen in jezelf. Je hoeft alleen maar te stoppen met de Bron af te wijzen.

En dat laatste valt om de drommel niet mee!

Wil je dat ik met je meekijk en jou ondersteun in je bewuste pad naar jouw Bron Essentie? Kijk dan hier...mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.