(Kosmische) EnergieŽn en Straling inclusief 5G

Cosmic Radiation
Kosmische Straling
Cosmic Radiation
Kosmische Straling


English text scroll down (the English text is not a literally translation of the Dutch text below: you will need google translate for English translation of the first part of this column)


De collectieve 'griepverschijnselen' die we sinds jaren zien, kunnen verward worden met zogenaamde 'ascensie symptomen'. Wat zijn deze verschijnselen nu echt?


Als je gevoelig bent voor kosmische energieŽn en straling (en tot op zekere hoogte is iedereen daar gevoelig voor in min of meerdere mate, omdat we allemaal elektro-magnetische wezens zijn) kun je hier eens naar kijken:
1) Je directe omgeving / huis: woon je in een huis gemaakt van natuurlijke materialen zoals hout? Natuurlijke materialen ondersteunen je om in balans te komen / blijven. Het zou bijvoorbeeld superfijn zijn als je in een huis woont gebouwd van strobalen. Haal vooral plastics uit je huis en andere onnatuurlijke materialen.
2) Kijk vooral ook naar de materialen van je kleding (en die van je kids): draag kleding van natuurlijke materialen en geen nylon of polyester. Kids kunnen ook helemaal uit balans gaan van kleding van onnatuurlijke materialen.
3) Loop bij voorkeur dagelijks blootsvoets op de aarde (zie tekst in kader onder deze column) en ga de vrije natuur in waar je de natuurlijke EMF van Moeder Aarde vindt (deze plekken zijn nauwelijks nog / niet meer aanwezig op onze Aarde!).
4) Adem diep door naar je bekkenbodem en verbindt je inademing met je uitademing. Geen pauze tussen in- en uitademing (adem vasthouden, creŽert spanning en angst in het lichaam).
5) Naast in- en uitademen via je longen kun je de Prana ademhaling via je Prana buis toepassen.
6) Overweeg ontgiften door middel van houtskool (Actieve Koolstof): je kunt houtskool vrij eenvoudig zelf maken: via mijn Kruidenwebsite onder het Menu 'Kruid' de pagina 'Actieve Koolstof' vind je hoe je Actieve Koolstof maakt (let op: C60 is de chemische variant van Actieve Koolstof en ik sta niet achter gebruik van chemische varianten)... voel in jezelf tot welke houtsoort je je voelt aangetrokken.
7) Kijk op mijn Kruidenwebsite onder het menu 'Weerstand' op de verschillende pagina's: weerstand verhogende middelen kun je ook gebruiken als bescherming tegen elektrosmog (waaronder 5G), maar begrijp dat dit een 'valse' bescherming is als we elektrosmog blijven veroorzaken met elkaar. Het gaat er dus om dat je in je eigen leven onderzoekt op welke manier je elektrosmog veroorzaakt en je daar van, zoveel als mogelijk, los te maken... DAARNA kun je natuurlijke middelen inzetten om je te beschermen tegen de elektrosmog die anderen nog steeds veroorzaken. O.a. het Robertskruid zou werken bij stralingseffecten.
8) Voel tot welke kristallen je je voelt aangetrokken en doe ze in een waterfles (realiseer je dat jij naast carbon based ook Crystallijne BronCodes hebt).
9) Laat toe dat AL jouw vibraties en kleuren zich ontvouwen (besef dat 'verhoog je vibraties' new age bs is) en doe je innerlijk fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, en energetisch healing werk (deze lagen zijn niet werkelijk van elkaar gescheiden vanuit Eenheid waargenomen).
10) Unplug zoveel mogelijk (en liefst volledig) van ALLE elektrosmog ofwel man-made EMF, zoals WIFI, magnetron, smart phone, smart meter, smart cities, zogenaamde vrije energie torens (5G is een zware vorm hiervan, de Tartaarse torens de meer 'subtiele' vormen: zie in het kader onder deze column een link naar de Facebook groep Rewriting His Story, waar we o.a. de geschiedenis rondom Tartaria onderzoeken), weer radars, etc.
11) Leef vanuit je volledige Hart (zie meer onder het hoofdje 'Energetisch afstemmen op de essentie).


Energetisch afstemmen op de essentie
Alles wat ik hierboven schrijf, kun je je ook energetisch afstemmen op de essentie en de essentie als het ware 'inademen' of toepassen in je energetisch hartgebied of daar waar je voelt dat je het nodig hebt.

De energetische essentie van hetgeen ik hierboven schreef, ondersteunt je in het 'neutraliseren' van (kosmische) energieŽn en straling. Maar besef dat er GEEN sprake is van evolutie, maar devolutie als gevolg van de man-made elektrosmog en met name 5G. MUTATIE is GEEN evolutie, maar devolutie: de onnatuurlijke 5G EMF's brengen ons dieper de 'matrix' in.


Aanpassing op 5G trekt je dieper de overlay in-organische 'matrix' in
Realiseer je dat MUTATIE ofwel aanpassing niet hetzelfde is als evolutie, maar juist devolutie. Aanpassing is een coping mechanisme en dat is iets heel anders dan LEVEN vanuit het Levensparadigma. Ik bedoel daarmee dat je in de aanpassing aan 5G onnatuurlijke EMF's dieper de overlay in-organische 'matrix' van controle en machtsmisbruik in getrokken wordt en verder verwijderd van jouw organische oorspronkelijke authentieke Zelf ťn Menselijkheid. Dit zal een wereld zijn waarin alleen gender neutrale, sexloze en levenloze slaven en hersenloze robots en reptielen kunnen ůverleven. Aanpassing is iets heel anders dan op jouw eigen 'tijd' jouw innerlijke technologieŽn en 'junk' ofwel 'slapend' DNA ontvouwen: dat is geen actief proces, maar een proces wat 'als vanzelf' zich ontvouwt en nee dat gaat niet vanzelf. Dit lijkt een contradictie, maar is het niet. Het vraagt innerlijk werk, zodat je jouw Bronessentie (Ziel en Spirit) volledig kan gaan belichamen: je maakt je jouw innerlijke technologieŽn weer volledig eigen. Dit is een proces van INVOLUTIE.

We zijn aan het einde gekomen van een (lange) cyclus: dat betekent dat de energie in de (lange) cyclus LETTERLIJK OP is. En dat betekent een reset ůf een ESSENTIEEL 'wakker worden' op onze Bronessentie, zodat we de weg terug naar Huis (kunnen) gaan en niet nog dieper de overlay in-organische 'matrix' in getrokken worden door nog weer eens een laag (een nieuw in-organisch lichaam: digitaal elektronisch lichaam) ůver onze Bronessentie ťn onze Moeder Plane(t) heen te leggen. Een nieuwe in-organische laag (lichaam) ůver onze Bronessentie ťn die van onze Moeder Plane(t) creŽren, DNA ACTIVATIE, extra chakra's zijn meer van hetzelfde programma: het creŽert meer antennes in ons waarmee wij in de lagere Astrale en in-organische / synthetische velden ingehaakt (ingetrokken) worden, terwijl ze gepresenteerd worden aan ons als 'teachings'. Opgestegen Meesters zijn ook onderdeel van dit programma, zoals je hebt kunnen lezen in de column 'Notre Dame': het is namaak en vals, en misleiding.


Jij bent een eternal en onaantastbaar wezen in essentie
In deze holografische en realiteit 'matrix' is alles gebaseerd op (bewuste dan wel onbewuste) wederzijdse afspraken (geschreven dan wel ongeschreven contracten). 'Kijk' eens in jouw onbewuste waar je jouw innerlijke bronkracht weggeeft en aan wat. Met aandacht en intentie kun je daarna de nu bewust gemaakte wederzijdse afspraken ofwel ontbinden of laten bestaan. Jouw oprechte wezenlijke authentieke aandacht en intentie is voldoende om een wederzijdse afspraak (geschreven dan wel ongeschreven contract) te ontbinden of te laten bestaan.

Je kunt in eigen (samen) leven in co creatie laten ontstaan wat je in co creatie wilt laten ontstaan. Voorbij deze holografische en realiteit 'matrix'. Op dit moment is hetgeen we om ons heen zien instabiel. Onze eigen natuurkunde (inclusief biologie) is op dit moment meer instabiel (niet vanwege 5G, maar vanwege de 'tijd' waarin we aanbeland zijn). Ons bewustzijn is op dit moment instabiel, omdat alles wat niet authentiek en waar is naar de oppervlakte komt om gezien te worden: zowel in ons als om ons heen.


Geleidemeditatie ter ondersteuning van het ontvouwen van jouw EIGEN kleurenspectrum

5G is NIET oorzakelijk aan de zogenaamde Corona 'virus' symptomen die we nu (begin 2020) wereldwijd zien. Dr. Andrew Kaufman legt heel helder uit dat er wel een correlatie is, zoals ook slechte voeding een correlatie is maar niet oorzakelijk.

In het artikel '5D en verder... Wij zijn Multi-Dimensionele Wezens in Essentie - Echt Alles is er AL' schrijf ik over niet-bestaande besmettelijke ziekmakende 'virussen', 5G en verder..., 5D en verder..., organisch samen leven, de 'nieuwe' ofwel organische aarde, en eenheidsbewustzijn vs dualiteit. Onderaan het artikel reik ik je een geleidemeditatie aan hoe je jouw volledige kleurenspectrum kunt ontvouwen: of liever zichzelf kan laten ontvouwen / ontsluiten. Ofwel het hele EMF spectrum ofwel (muziek)tonen spectrum.

En dan je eigen lied zingen, drummen, dansen... Niet anderman's lied, drumsessie, dans...

Daar waar je jouw innerlijke EMF in eigendom hebt genomen, kan EMF van buiten niet in je binnen komen.

Je omarmt dus jouw eigen multidimensionale Zijn: en ik heb het niet over van 3D / 4D naar 5D gaan, zoals je leert via new age programmeringen. Ik heb het NIET over ascentie! Ik heb het over dat wat AL IN ons is zich laten ontvouwen. Jij bent een multidimensionaal Wezen en bestaat AL in 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D, 12D... Als je AL jouw kleuren zich laat ontvouwen krijg je dus toegang tot jouw volledige multidimensionale Zelf ofwel Essentie. Van daaruit 'communiceren' we telepathisch (wat 100% transparant is en instant!), verplaatsen we ons via teleportatie... Ofwel 5G spiegelt ons onze innerlijke mogelijkheden en potentieel.


Jouw essentie is niet van deze holografische en realiteit 'matrix'. Weet wie je ten diepste bent. Uiteindelijk zullen ook jouw lichaamscellen jouw waarheid reflecteren.


De LEVENSkeuze die 'nu' van je gevraagd wordt, is 'wil je dieper de overlay in-organische 'matrix' in of wil je jouw pad naar Huis gaan'?
Waar geef je JOUW CONSENT aan? Waar ligt jouw focus en intentie? Wil je je volledig losmaken van de overlay in-organische 'matrix' en jouw pad naar Huis vervolgen, of wil je dieper in de 'matrix' getrokken worden? Wil je jouw Innerlijke BronKracht weg blijven geven aan 'iets' buiten jou of neem je volledig eigenaarschap voor je Innerlijke Bronkracht en belichaam je jouw Bronessentie? Besef je dat deze huidige realiteit een spel(l) is van illusies en truuks, maar dat JIJ ECHT BENT en ETERNAL en ONAANTASTBAAR als WEZEN?

Uiteindelijk zal de realiteit om ons heen uiteen vallen. We merken nu wereldwijd al dat alle vormen van technologie verstoord raken als gevolg van de inkomende Kosmische EMF's (en wellicht ook als gevolg van de man-made EMF's) en plasma erupties. De (Kosmische) energieŽn en straling worden (onbewust of bewust) ervaren door alle levensvormen en dit kan tot uiting komen in symptomen, die genoemd worden in het artikel 'Correctie vanuit Moeder Natuur'. We zullen wellicht niet in staat zijn hier langer te blijven, indien we ons niet conformeren aan de in-organische overlays. Hoe ons individuele pad terug naar Huis zal lopen, is een individueel proces en voor eenieder anders aansluitend op de eigen Ziele-wens.

Aan het eind van (lange) cycli hebben Zielen een keuze en mogelijkheid om uit de overlay in-organische 'matrix' te stappen, omdat de 'matrix' energie letterlijk op raakt. In het 'nu' moment kun je alle losse eindjes, die er nog zijn in je (samen) leven oplossen en volledig onthechten. Je kunt je voorbereiden op alle scenario's, ook op de mogelijkheid van je fysieke dood.

Je hebt de keuze je volledig over te geven aan jouw unieke Ziele-pad en als het jouw Ziele-wens is terug te keren naar Huis en Echte Vrijheid en Waarheid te beleven, zal jouw Ziel jou de Weg kenbaar maken.

Be gentle with yourself.

mascha roedelof
Deze inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
(Geschreven op 18 april 2019 en opnieuw in 2020 opgenomen vanwege actualiteit)
mas©ha 2020


Adjustment on 5G pulls you deeper into the overlay inorganic 'matrix'
Realize that MUTATION wether adjustment is not the same as evolution, but just devolution. Adjustment is a coping mechanism and that is something totally different than LIVING and THRIVING from the Principle of Life. I mean to say that in adjustment to 5G unnatural EMF's you are pulled in deeper into the overlay inorganic 'matrix' of control and misuse of power and you will remove yourself even further from your organic original authentic Self Šnd Humanity. This will be a world where only gender neutral, sexless and lifeless slaves and brain death robots and reptiles can survive in. Adjustment is something totally different than unfolding your inner technologies and 'junk' wether 'dormant' DNA in your own 'time': that is not an active process, but a process that unfolds it self 'naturally' and no that doesn't mean that it takes no effort. This may sound as a contradiction, but it is not. It takes inner work, so that you can embody your Source Essence (Soul and Spirit) fully: you fully own your inner technologies again. This is the process of INVOLUTION.

We arrived at the end of a (long) cycle: that means that the energy in the (long) cycle is used up LITERALLY. And that means a reset ůr an ESSENTIAL 'waking up' in our Source Essence, so that we (can) go our way back Home and not being pulled in even deeper into the overlay inorganic 'matrix' by creating another layer (a new inorganic body: digital electronic body) ůver our Source Essence Šnd that of our Mother Plane(t). Creating a new inorganic layer (body) ůver our Source Essence Šnd that of our Mother Plane(t), DNA ACTIVATION, extra chakra's and so on are more of the same program: it creates more antennas in us with which we can be hooked in in lower Astral and inorganic / synthetic fields, while those programs are presented to us as 'teachings'. Ascended Masters are part of this program also as you could read in the column 'Notre Dame': it is imitation and false, and deception.


The LIFE choice you are asked to make 'now' is 'do you want to be pulled deeper in the overlay inorganic 'matrix' or do you want to go your path back Home'?
Where do you give your CONSENT to? Where is your focus and intent? Do you want to free yourself fully from the overlay inorganic 'matrix' and follow your path Home again, or do you rather wish to be pulled in into the 'matrix' even deeper? Would you like to continue with giving away your Inner SourcePower to 'something' outside yourself or do you take ownership for your Inner SourcePower fully and do you choose to embody your Source Essence? Do you realize that this current reality is a game of illusions and tricks, but that YOU ARE REAL and ETERNAL and UNTOUCHABLE as a BEING?

Eventually this reality around us will fall apart. We already notice worldwide that all forms of technologies are being disrupted as a result of the incoming Cosmic EMF's (and probably also as a result of the man-made EMF's) and plasma eruptions. The (Cosmic) energies and radiation is (unconsciously or consciously) experienced by all forms of life and can be reflected in symptoms like mentioned in the article 'Correction from Mother Nature'. We may not be able to stay here longer if we refuse to conform to the inorganic overlays. How our individual path back Home will run, is an individual process and for everyone different following their own Souls-desire.

At the end of a (long) cycle Souls have a choice and opportunity to leave the overlay inorganic 'matrix', because the energy of the 'matrix' runs out literally. In the 'now' moment you can solve all the loose ends, that there still are in your living (together) and detach fully. You can prepare on all the scenarios, also on the possibility of your physical death.

You have the choice to fully surrender yourself to your unique Souls-path and if it is your Souls-desire to return Home and experience Real Freedeom and Truth your Soul will make your Path known to you.

Be gentle with yourself.
ďThe human is a being created according to Nature's laws and is therefore dependent upon them. In the course of time our magnum opus, our self-created pseudo-culture, has become a meaningless and incoherent monstrosity. Through the immense power of technology it has reached such gargantuan proportions that it almost equals the power of Nature herself. At the very least it is already able to interfere destructively with her great life-giving functions.Ē
~Viktor Schauberger


Are Mother Nature's EMF changing?
Yes probably they are due to Cosmic Rays and Earth tectonic plates moving: the movement of these tectonic plates is likely caused by convection currents in the molten rock in Earth's mantle below the crust. Earthquakes and volcanoes are the short-term results of this tectonic movement.


So we think we can mess with Mother Nature's natural EMF?
Our Biology is effected by Solar activity and also the activity of Earth herself. When we would not mess with nature's EMF we would very much be able to adapt to Mother Nature's continuously changing EMF. But we ARE messing with Her frequency with all man-made EMF and electrosmog which includes 5G.


Your cells are fractal antennas
And they are already under assault from 3G and 4G. What will 5G do to them?

The whole Universe obeys the laws of electricity. Your body is an electrical unit, it runs on different frequencies for different functions. All of Creation (Mother Nature aka Matter) has its own Morfogenetic Magnetic Fields: these have been measured in trees and plant life. Even bacteria and fungus have their own unique fields. Human cells have electrical fields as powerful as lightning bolts! There are trillions of electrical connections in the human body and all body functions run on electrical signals. The different states and corresponding frequencies that humans run on are Beta 14-30 Hz Alert/Working Mode, Alpha 8-13,9 Hz Relaxed/Reflecting Mode, Theta 4-7,9 Hz REM Sleep/Dreaming, and Delta 1-3, Hz Dreamless/Deep Sleep.


Brain Wave Patterns


All cells are fractal antennas: meaning that they pick up on all electrical signals around them: this is the way how we humans 'communicate' on an energetic level. A phone call of 2.4 billion Hz changes every electrical signal of your heart and body. As this is unnatural, not part of Natureís design, it causes cells to have an electrical failure, resulting in dis-ease. This might not happen straight away but over time. Sensitive people can feel these changes and the adverse effects in their bodies. A cell phone transmits directly to your brain. Micro waves do not stop at your phone, they penetrate through. Brain cells and ears are activated and micro waves travel into your eye balls. This is the situation with 3G and 4G, now we have 5G being unleashed upons us.

The linear pulsations of the 5G network are a perfect example of the material destruction caused by dualistic pulsations. They can't produce or sustain a gnat much more a planet and its entire Cosmos! It are the linear pulsations and wave lengths that are mutating your Mitochondrial (DNA) until eventually they begin the decomposition of your eternal Matter (Mother Nature) until it matches the finite patterns of the overlaid 'matrix'.

It does matter which wave lengths you are accepting as the eternal or finite substance of your Mitochondrial (DNA) pulsations as well as the rest of those that are making up your entire cosmic existence. Pick the finite kind of a dualistic system and your brain and body will follow its artificial design to linear based destruction. Pick the organic kind that perfectly composes our eternal Biology and your brain and body will enjoy its nonlinear reality without any more interruptions.

There has to be a big enough vacuum (loss of inner and outer Electrosmog), for the nonlinear resonances to take back over their job. Contrary to the popular view on this subject 'The Eternal EMFs' aren't over-powering. They're just 'unlimited' in 'size' and 'scope'. They're so delicate, they form the threads of a spider web and the veins of a newly conceived baby. But those that 'man' make are amplified to be between hundreds and millions of times faster and stronger. So if just a handful of people stop using and producing linear based frequencies, there will still be all of the rest of the over-powering EMFs to prevent a 'reset'. It's those faster and stronger waves of energy that have to be eradicated by a simple, 'Collective Shift of Consciousness' Šnd Matter by way of a 'lack of action'. Everyone MUST do 'NOTHING' for ONE moment. But that's totally inconceivable to most as a means of 'salvation'.Is this a world you think you can thrive in? Are you choosing for this kind of surviving in the (very near) future? Is this your idea of living?

We humans are not more powerful than Mother Nature Herself. In fact we are part of Mother Nature!

The collective 'flu symptoms' we see since years can be mistaken by so called ascension symptoms. People can experience other EMF sensitivity, and EMF's have been linked to constriction of blood flow to major organs, poor digestion and immune systems, increased blood pressure, heart rate and blood sugar, arthritis, anxiety and depression with evidence firmly in place to support cancer links. Many of these symptoms are being called ascension symptoms by mistake. What are they really?
Your DNA is designd to be at risk from EMF Radiation and 5G
The very structure of our DNA lays the destiny for its susceptibility to even the lowest frequencies of EMF. Let's explore our DNA as an antenna. Research has provided us with the opportunity to explore our DNA structure as an optimized receiver for large amounts of EMF radiation. This has led to us understanding that our very own DNA acts as a fractal antenna, it attracts large amounts of EMF.


What is a Fractal Antenna?
First, so we can understand what they mean together, let's understand the basics of these two things, Fractals and Antennas.


Antennas
We are all familiar with roof covered T-shaped antennas, the most common seen type of antenna. Antennas allow wireless devices to transmit signals and receive information. The shape is no coincidence, it allows the electrons to move from right to left and back again resulting in an alternating current that releases energy as it moves. Changing the length of the antenna changes how fast the current of electrons moves and the amount of energy released. This is why youíll see different lengths of antennas depending on their intended use.


Fractals
Fractals are geometric shapes that have the unique property of self-similarity. This is best explained by looking at a fern leaf. Itís easiest to see this by looking at the smallest leaf first. Notice that each larger fern leaf is a replica of the smaller leaf and so on.

This same concept can be applied to basic fractal geometry: each smaller shape is a replica of the larger one. As a result, the only difference is the size.

So a Fractal Antenna, as we now are describing our own DNA is an fusion of basic fractal geometry and electromagnetic properties.


How is fractal geometry applied to antennas?
Fractal antennas use a 'self-similar' design to maximize the amount of EMF radiation transmitted and received. Essentially, these antennas have a repeating similar (or exact) design repeating over and over again, but at varying lengths.

Now this is important to understand if you are researching the cumulative effects of EMF and wireless radiation. These different lengths give the fractal antenna a unique property in that the fractal design allows the antenna to interact with multiple frequencies of EMF.

Another aspect of fractal antennas is that because they can be much, much smaller than regular antennas, but still remain as powerful as a larger antenna they have many uses and benefits. For example the phone you are reading this on or have in your pocket uses fractal antennas to communicate.


Why does our DNA act like a fractal antenna?
Lets compare our own DNA to an antenna. Strange right? How do we compare a tiny piece of biological material in our cells to a metal antenna? How on earth could our DNA function like that a TV aerial? It turns out there are a number of similarities between DNA and the properties of an antenna, and it is this analogy that helps explain why DNA is critically vulnerable to EMF Radiation.


Our DNA shares two important properties that all fractal antennas have
1. Electron Conduction
2. Self-Symmetry

DNA is a long molecule with an electrical charge. It is constructed from smaller parts which are called nucleotides and which are joined together chemically. The nucleotides have phosphates joined to them. And these phosphates have a negative electrical charge. In essence a basic property of DNA is that it has a negative electrical charge.

DNA is also known to have its unique double helical structure, a self symmetrical structure, and possesses its own degree of fractal geometry.

These two properties of DNA combined, electron conduction and self-symmetry, are the reasons why DNA acts as a fractal antenna. As a result, DNA is able to absorb EMF radiation at multiple frequency ranges (a characteristic of fractal antennas). In fact, shockingly, the very design of DNA means it is perfectly built to act as an antenna.

EMF radiation interact similarly with DNA over a range of frequencies, from extremely low frequency (ELF) to radio frequency (RF) ranges.

In effect, DNA is like an electrically-charge sponge naturally absorbing EMF radiation when they two come into contact. This is extremely concerning news and information that everybody should be aware of. EMF is damaging us at a molecular level and we are designed, internally, for that damage to be optimised.


So, DNA is a fractal antenna. What are the consequences of that?
1. DNA is incredibly susceptible to even extremely low levels of EMF radiation.
2. Extremely low levels of EMF radiation exposure can still result in irreparable DNA strand breaks and damage. DNA breaks can occur on one strand, on both, or between the DNA itself.
3. This type of DNA damage is actually the cause of most cancers. Even when damaged DNA doesnít result in cancer, it can result in the bodyís inability to properly repair damaged tissue, or even result in cell death.
4. This knowledge makes for challenges when understanding the very best responses for protecting yourself against EMF radiation.

You must reduce your exposure to EMF in as many ways as you can: develop routines that do not rely on your use of electronic devices. Re-consider if you really want that smart watch, fit bit or baby monitor in your life. Hardwire laptops when using at home. See list in Dutch how you can 'protect' yourself. You will need google translate for translation in English.
When out of nothing MANY (youtube) channels and people jump on the 'Tartarean Bandwagon' we want to know more about it. What is true and what are the rabbit holes in the story?

Is there an original Tartaria and was that co-opted? Is it related to Frisland? Is it related to the Oera Linda Book?

The buildings shown in the many youtube video's are they 'free energy' buildings? The pyramids were considerd 'free energy'. But actually they were (and still are) Earth life force energy harvesting machines. What about the Tartarean buildings, towers, and antennas? What about the churches and cathedrals?

Was there a reset around 1800-1900? Are 1000years inserted / added in our true 'his'tory?

Many questions. Can we find the answers? Can we unravel our true Her Story?

It's very hard these days to arive at the actual truth. So many have lost their natural connection with their inner intuition and truth. And that is the issue today. We have lost our connection because of all electrosmog, i.e. man-made EMF including smart grids (could it be that the Tartarean buildings were / are part of that?), smart phones, 5G, WIFI, microwaves, etc. etc.

Are the Schumann Resonances their owns today? Or are they altered as well? So even when we are in 'free' nature we are influenced by man-made false EMF's.

There are so many timelines, consequently so many storylines. So our memories could even differ and that can lead to 'divide and rule' over and over again.

How do we not get trapped again? By knowing our true Her Story? Or even deeper by knowing who and what we truly are? To me the latter is our true protection. The moment we know who we truly are we unfold the New Her Story Line rather the True Her Story Line of Mother Nature and that's including True Humanity of course.

Rewriting His Story
Unravelling Her Story
Unfolding the New Our Story Line in a true mutual togetherness

Link to the group: 'Rewriting His Story | Unravelling Her Story and co-creating Our Story.
Het zogenaamde 'aarden' op de oude manier (wortels de aarde in laten groeien bijvoorbeeld) belast de Aarde Spirit.

Een wederzijdse gelijkwaardige verbinding voedt Haar en jou: dit zijn aspecten van het Levensprincipe.

Het betekent dat eenieder zelf verantwoording en eigenaarschap dient te dragen voor eigen levenskeuzes en dat de Aarde geen afvoerputje is voor de shit die wij mensen in ons eigen leven en samen leven veroorzaken.

Moeder Natuur (inclusief de Aarde) vraagt van ons een wederzijdse ofwel wederkerige uitwisseling vanuit onze Innerlijke Essentie / Bron Energie (Aether) en die van haar. Daarbij ga je voorbij aan (niet in de betekenis van 'ontstegen zijn aan', maar vanuit Innerlijk Weten / Doorleving) iedere valse laag in geluid- en lichtfrequentie. Daardoor kun je voorbij gaan aan de valse lagen en de dualiteitsdriehoek en ben je niet langer te manipuleren, te domineren, en/of te controleren en ben je je eigen Autonome Zelf. In verbinding met Moeder Natuur.

Het betekent dat eenieder zelf verantwoording en eigenaarschap dient te dragen voor eigen levenskeuzes en dat de Aarde geen afvoerputje is voor de shit die wij mensen in ons eigen leven en samen leven veroorzaken.

Mensen die 'aarden' via bijvoorbeeld wortels in de Aarde laten groeien, hebben een haal-energie vanuit tekort-ervaringen in zichzelf en van daaruit verwachten dat de Aarde hen draagt, heelt, ondersteunt: 1richtingsverkeer dus. Ik kan hierin niet generaliseren, want er zullen ook best mensen zijn die deze 'methode' vanuit essentie toepassen. Hoewel er vanuit essentie eigenlijk geen sprake is van een 'methode'. Maar als je een ander wat aanreikt, gebruik je nu eenmaal woorden. Ik laat mensen meevoelen / meebeleven, waardoor ze in zichzelf gaan herkennen wat er altijd al was.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.