Vaccin en Test (Mei 2020)
Mogelijk 'flu'-like symptomen bij kinderen die weer naar school gaan
Scroll naar beneden voor het nieuwe 'normaal' in de ouderenzorgScroll naar beneden onder artikel voor informatie over vaccins.
Scroll naar beneden onder artikel voor update 13 mei 2020: ervaring van moeder op school
Scroll naar beneden onder artikel voor update 14 mei 2020: ervaring van iemand met maatregelen binnen ouderenzorgMogelijk 'flu'-like symptomen en/of huiduitslag bij kinderen die weer naar school gaan
Omdat kinderen weer naar school gaan, hun vriendjes weer zien (hoewel op 1,5m afstand van elkaar moeten blijven en looproute volgen op school, etc.), en de juf weer zien (maar niet mogen aanraken) gaan ook mogelijk kinderen in HELING (en ontstaan er als gevolg van de nog steeds geldende maatregelen mogelijk nieuwe conflicten, want 1,5m afstand van elkaar en de juf en elkaar niet mogen aanraken, is vanzelfsprekend niet bio-logisch voor (mensen)kinderen). In de helingsfase zien we symptomen, die LIJKEN op die van de 'griep', maar daar dus niks mee te maken hebben! Het kan ook zijn dat je kind huiduitslag ontwikkeld omdat het niet meer gescheiden is van vriendjes en de juf en daardoor het scheidingsconflict is opgelost. Na oplossing scheidingsconflict kunnen we huiduitslag zien. Vooral als je kind graag naar school gaat, kun je symptomen gaan zien, omdat jouw kind in heling gaat.

Dus let op: als je bij je kind symptomen gaat zien, die lijken op die van de 'griep' of huiduitslag besef dan dat je kind in HELING is, nadat het een conflict (of meerdere) ervaren heeft dat in oplossing is gegaan.


Testen
Sta niet toe dat je kind getest wordt, want de uitslag van de test zegt niks! De reden daarvan is dat er onzuiver getest wordt ofwel er wordt niet getest op aanwezigheid van een 'virus' (want is nog nooit geïsoleerd aangetoond)... er worden exosomen gezien en die zijn er feitelijk altijd omdat aan testvloeistof van alles toegevoegd wordt waaronder antibiotica, en alleen al als gevolg van de antibiotica worden exosomen in het lichaam actief en wordt 'positief' getest (positief op exosomen en dat is maar goed ook, want lichaam gaat de antibiotica, dat gif is voor het lichaam, opruimen).

Vergelijk met testen op TBC bacterie. Indien ALLE mensen(kinderen) op TBC bacterie getest zouden worden, test bijna 100% positief op aanwezigheid van TBC bacterie. En dat is maar goed ook, want de TBC bacterie is nodig om 'kanker'cellen in het lichaam op te ruimen. Indien mensen antibiotica gekregen hebben, wordt de TBC bacterie doodgemaakt en kunnen de 'kanker'cellen niet opgeruimd worden, maar kapselen in.


Video's waarin de test en het testen uitgelegd wordt


Dr. Andrew Kaufman debunkes the germ theory (like others did before)
De Engelstalige video is van Youtube verwijderd = censuur en verhindering van verspreiding van biologische waarheid!Deze afbeelding heb ik destijds uit de presentatie gehaald
Deze afbeelding heb ik destijds uit de presentatie gehaaldDr Andrew Kaufman They Want To Genetically Modify Us With The COVID 19 Vaccine
In deze video ook ruim aandacht voor de test


Dit panel gesprek wil je graag zien als je meer wilt weten over onderwerpen als 'wat zijn virussen nu feitelijk' en 'wat werd er nu altijd al onder de microscoop gezien (exosomen)' en 'het nooit voldaan zijn aan Koch postulaten' en 'de onjuistheid van de germ theorie (theorie is geen wetenschap) waardoor alles wat daarna komt ook onjuist en vals is' en 'waarop wordt nu feitelijk getest? en hoe kan het dat fruit positief test?' en 'de impact van gif waaronder zware metalen en ook GMO voeding op ons lichaam' en 'vaccinatie (verplichting)' en 'de impact van 5G frequentie op ons lichaam' en 'social crediting' en 'de impact van angst-gedachten op ons lichaam', kinesiologie test' en 'impact van jouw lichaam(swater) liefdevol en dankbaar behandelen', en meer... A must see...

Meer bewijs dat het 'virus' en de test een false flag is
Ook fruit kan 'positief' testen en dat is logisch, want micro-organismen treffen we IN en om ons heen aan en wij leven in symbiose met deze micro-organismen. Ze kunnen actief of in-actief zijn. Exosomen worden actief zodra ze in contact komen met gif (letterlijke vertaling van virus = gif) en vanwege luchtvervuiling en farming etc. is ook de natuur om ons heen uit balans en de natuur doet er alles aan om weer naar balans te bewegen... Hoe prachtig is onze moeder natuur!?

De president van Tanzania liet een zeer slimme test uitvoeren. De schokkende resultaten verklaart hij in deze video.

In eerste instantie werd dit als fake nieuws aangemerkt, maar nu zijn woorden verfilmd zijn, is de waarheid over deze false flag een klap in het gezicht van de Corona beLIEvers (gelovers) en agenda die daar achter zit.


Hoe kan het dat fruit 'positief' test?German New Medicine
Verdiep je in de 5 biologische natuurwetten vanuit German New Medicine waarvan Dr. Ryke Hamer de grondlegger is en leer je zelfhelend vermogen te begrijpen... Leer te begrijpen dat 'ziekte' verloopt in 2 fasen: te weten de conflict-actieve fase en de helingsfase... Leer begrijpen waarom we nu ook andere symptomen zien als blauwe lippen en blauw gezicht en nog andere. LEER en laat je niet langer afleiden en manipuleren.mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020


Dictatuur op scholen
(En dat vanwege een niet-bestaand besmettelijk ziekmakend 'virus: zie bewijs van deze claim in bovenstaand artikel en artikelen die je vindt via doorlinken.

Een ouder van een schoolgaand kind stuurt me op 24 april jl. (2020) deze tekst, die ze in pfd van school ontvangen heeft...

Samenvatting:
- Uw kind komt iedere week 2 hele dagen op school volgens een vast stramien en om de week op woensdag.
- Bij het samenstellen van de groepen hebben we rekening gehouden met gezinnen en (voor zover mogelijk) bso dagen van de kinderen. Ruilen van groep is niet mogelijk.
- De dagen dat de leerlingen niet op school zijn werken zij thuis aan hun schoolwerk.
- Ouders komen niet op het (grootste deel van het) schoolplein en in de school. Houdt u zich strikt aan de tijden van brengen en halen.
- Kinderen met klachten blijven thuis, als iemand in het gezin koorts heeft (>38 graden) blijft het hele gezin thuis.
- Wij besteden extra aandacht aan hygiëne en schoonmaak.
- De eerder gestelde maatregelen door het RIVM blijven van kracht.
- Het bestuur van de [naam school] heeft besloten dat de kinderen op 6, 7 en 8 mei geen thuisonderwijs krijgen.
De kinderen hebben deze dag ‘gewoon’ pauze en spelen buiten. Wel spreiden we de buitenspeeltijden, zodat kinderen alleen met hun eigen groep buiten spelen.
- Op het schoolplein zal duidelijk worden aangegeven waar u zich als ouder dient te begeven en waar de kinderen naartoe gaan. Er zullen medewerkers op het plein zijn om de kinderen de goede route naar de klas te wijzen. U komt het plein op via de grote ingang van het plein en verlaat het plein via het hekje naast het speeltoestel.

Einde pdf.
Vaccins doen NOOIT goede dingen
We weten echter dat ze (ernstige) schade kunnen doen bij (mensen)kinderen

Er gaat een filmpje rond op Facebook gemaakt door een longarts, die komt vanuit de narrative (en houdt deze dus in stand!) dat enge besmettelijke ziekmakende virussen bestaan. Daarnaast ontkent hij ook niet dat Corona erg is. Hij zegt dat vaccins goede dingen kunnen doen en ook schadelijk kunnen zijn. De waarheid is dat vaccins NOOIT goede dingen doen: ze zijn gebaseerd op de germ theorie / aanname van Pasteur dat er besmettelijke ziekmakende virussen ofwel enge aanvallers bestaan die bestreden moeten worden, en die bestaan niet. We weten echter dat vaccins (ernstige) schade kunnen doen bij (mensen)kinderen.

Ook zegt deze arts dat het lang duurt voordat een vaccin tegen Corona (let op: een besmettelijk ziekmakend virus bestaat niet zoals je hierboven en elders op mijn websites hebt kunnen lezen!) veilig ontwikkeld kan worden. Niet 1 vaccin is wetenschappelijk onderbouwd veilig! En mogelijk is er AL een vaccin beschikbaar inclusief met chip. Het wachten is op de 2de golf Corona 'zieken' (wat dus niet bestaat: de symptomen die we zien zijn niet vanwege een besmettelijk ziekmakend virus, want dat bestaat niet... de oorzakelijkheid van de symptomen ligt anders) en de verwachting is dat mensen vrijwillig in de rij zullen staan tegen die tijd voor ontvangst van dit vaccin.


Individuele bekrachtiging
Het is dus nodig dat mensen juiste aansluitende informatie ontvangen over 1) 'wel / niet veilig' zijn van vaccins en 2) hun eigen zelfhelend vermogen en 3) dat de germ theorie van Pasteur niet kloppend is en besmettelijke ziekmakende micro-organismen niet bestaan én nog nooit wetenschappelijk zijn aangetoond ofwel 'wel / niet nodig' zijn van vaccins.

Voeding en levensstijl hebben een correlatie met betrekking tot ondersteuning van zelfhelend vermogen, maar zijn niet oorzakelijk aan de huidige symptomen.

Let ook op de wetgeving met betrekking tot kinderen vanaf 12 jaar, want deze kinderen mogen zelf mee beslissen of ze wel of niet gevaccineerd willen worden op school. Dit geldt voor elk vaccin, dus ook de AL bestaande waaronder het (mogelijk zeer schadelijke) HPV vaccin. Ga na of je kind bestand is tegen indoctrinatie en beïnvloeding op school vanuit leerkrachten, witte jassen, leeftijdgenootjes, etc.

Wetenschappelijke onderbouwingen van claims in dit kader in bovenstaand artikel en overige artikelen op mijn websites die je vindt via de linken in bovenstaand artikel.

En luister naar het interview dat RichieFrom Boston had met Dr. Tenpenny over vaccinaties: Dr. Tenpenny heeft meer dan 20jaar onderzoek gedaan naar vaccins.
Wetswijziging vaccineren kinderen op school
Als gevolg van de wetswijzing (de leeftijd van vaccineren is teruggeschroefd naar 12 jaar: vanaf deze leeftijd mogen kinderen zelf kiezen of ze zich willen laten vaccineren) kan fysieke aanwezigheid van kind op school inhouden dat je als ouder(s) akkoord gaat met vaccinatie, ook als je vooraf hebt laten weten geen toestemming te geven!


Met betrekking tot wetgeving

"Om toestemming te kunnen geven voor een behandeling, zoals vaccinaties, moeten ouders en jongeren adequaat geïnformeerd zijn. Deze op informatie gebaseerde toestemming wordt informed consent genoemd. Voor kinderen onder de 12 jaar moeten de ouders toestemming geven. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar geven naast hun ouders ook zelf toestemming en vanaf 16 jaar worden jongeren zelf bekwaam geacht tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst en kunnen dan ook zelfstandig toestemming geven voor behandeling (zie tabel 3) enWet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (site NCJ).De arts mag pas met de behandeling starten als de patiënt alle facetten van de behandeling heeft begrepen en vervolgens toestemming heeft gegeven voor behandeling. Deze toestemming moet vastgelegd worden in het dossier."

Bron: Rijksvaccinatie programma


Jeugdwet
Naast bovenstaande wetgeving dien je je als ouder(s) te realiseren dat je Jeugdzorg en hoogwaardige jeugd (gezondheidszorg) hebt. Gemeenten sturen ouders vaak de goedkope jeugdhulp/gezondheidszorg in. Op die manier is er drang/dwang trajecten en kunnen ouders niet zelf bepalen welke hulp zij voor hun kind het best vinden. In de Jeugdwet is nu ook veel veranderd en wordt alles op GIRFEC aangepast. Een staatsvoogd bepaald. Anders vinkjes (social crediting) en kans op UHP!

Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. De arts moet de voorlichting afstemmen op het bevattingsvermogen van het kind. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist.
Note!
In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende.
1. Als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert (denk aan geslachtsziekte, vaccinatie).

Bron: KNMG richtlijnen


Sommige kinderen zijn mondig

M.i. kan een kind van 12 jaar (+?!) geen toestemming geven, omdat zij vaak de consequenties nog niet kunnen overzien, moeite hebben met peer-pressure of een autoriteit (leraar, etc.). In het artikel wordt wel benoemd dat de verpleegkundige, leerkracht, etc. is PERSOONLIJK verantwoordelijk als het recht op onaantastbaarheid van het lichaam wordt geschonden.


Zorg is ondergebracht in scholen

GIRFEC is stilletjes met sneltreinvaart in de Nederlandse wet geïmplementeerd.

Bron: Herken ouderverstoting

Het is een vorm van ouderverstoting; “de staat als enige veilige ouder”.
Kinderen zijn op dit moment al gekoppeld aan een named person (state nanny).

Bron: Actiegroep voorkom GIRFEC

Scholen hebben contracten met managers, dat zijn SIB en HIB en zij hebben weer contracten met banken. De toekomst op het gebied van studie/werk van het kind wordt bij voorbaat bepaald (gestuurd) door een economische vraag.


Dit is een verdienmodel
Of alle scholen (medewerkers) hier aan (willen/zullen) meewerken is m.i. een morele kwestie, maar onder druk en door angst (fear-mongering/b.v. verlies van baan) besluiten sommige medewerkers anders.


Onderstaande komt van de website 'ex-vaxx'

"De leeftijd van vaccineren is teruggeschroefd naar 12 jaar, en op deze leeftijd mogen kinderen dus zelf kiezen om te vaccineren. De WHO (World Health Organization) tracht het begrip ‘toestemming’ te herdefiniëren waarbij de fysieke aanwezigheid van een kind of adolescent, met of zonder ouder bij een vaccinatiesessie, zal worden opgevat als ‘toestemming’, ook nadat de ouders nadrukkelijk en/of schriftelijk geen toestemming hebben gegeven om te vaccineren!

Deze herdefinitie van de WHO is in overtreding met de Nederlandse grondwet en Europese en Internationale verdragen. De WHO probeert om leerkrachten, verpleegkundigen, directie en anderen die zijn betrokken bij de initiatie, leiding of uitvoering van vaccinatiesessies dus te overtuigen dat zij onze mensenrechten ‘mogen’ schenden. Deze mensen zijn cruciaal bij het uitvoeren van een agenda. Zonder hun medewerking, is de uitvoering niet mogelijk op een grote schaal. Het is daarom belangrijk om deze ‘uitvoerders’ bewust te maken van hun rol en persoonlijke verantwoordelijkheid.

Zij zullen, als het in de toekomst zal leiden tot een tribunaal, persoonlijk terecht staan voor het opvolgen van bevelen die leiden tot het schenden van mensenrechten en het toebrengen van leed."

Artikel geschreven op 26 november 2019

(Via website download-pdf brief.)
Begrijp jouw (en dat van je kind) zelfhelend vermogen, zodat je in vertrouwen zonder angst voorbij het vaccinatie issue 'wel / niet veilig' en/of 'wel / niet nodig' kunt gaan...
President Donald Trump's announcement on the COVID-19 vaccin
President Donald Trump just announced that he believes a Coronavirus vaccine will be ready by the end of the year and once this vaccine is ready trump intends to deploy the military to distribute the vaccine on a mass scale to most of the entire country.

This comes on the heels of learning that several states plan to deploy the National Guard to assist in their Contact Tracing programs. President Trump’s Operation Warp Speed has a goal of making 100 million doses of a vaccine against COVID-19 available by November, 200 million by December and 300 million by January 2021.

In this report we also cover a $138 million contract with ApiJect Systems America for “Project Jumpstart” and “RAPID USA,” which together will dramatically expand U.S. production capability for domestically manufactured, medical-grade injection devices starting by October 2020.Het nieuwe normaal op school
Laten we hopen dat niemand dit normaal gaat vinden!

“Met tranen over mijn wangen weggelopen net, van zoontje naar school brengen. Wat een achterlijke poppenkast. Eerste wat we meteen moesten zien waren grote borden met anderhalve meter afstand houden in koeie letters, dranghekken, bruikbare idioot met geel hestje erbij, bij elke ingang een leerkracht, tevens bruikbare idioten, die als ze al denken dat ouders te dicht bij de ingang komen zegt "geen ouders binnen"...mijn 7 jarige die met behalve zijn overblijftas ook een loodzware tas vol huiswerk zelf naar binnen moest zien te sjouwen,bij de deur buiten afscheid moeten nemen en mijn intense boosheid en verdriet aanvoelen...om van te kosten. De leerkracht die zag dat zoontje en ik het moeilijk hadden ook nog even zeggen "is even wennen he, mama die niet meer binnenkomt" heb haar een dodelijke blik toegeworpen, want nee dame, hier gaan we niet aan wennen, deze nieuwe abnormaal. Mag denk ik in mijn handjes wrijven, nja,vooral zoontje, dat ze aanboden hem te helpen met die loodzware huiswerktas, een hele "opluchting".
Je weet dat dit alles speelt en toch, als het zover is is geen mentale voorbereiding voldoende. Zowel zoontje als ik zijn hoog sensitief, dus die vieze sfeer was ook bij school voelbaar.
Ben blij dat ik zoontje vanmorgen weer heb gezegd, "laat de juffen maar kletsen over corona, anderhalve meter afstand houden ect...veel grote mensen zijn heel gek aan het doen, laat ze maar kletsen, je hebt 2 oren, die gekkigheid de ene oor binnen laten komen en direct via andere oor eruit"
Als zoontje vanmiddag of wanneer dan ook last blijkt te hebben, of erin word geramd dat dit het nieuwe normaal is, blijft hij thuis. De tering ermee.”
~moeder L.H.


Het nieuwe normaal
Ik luisterde eergisteren avond naar een interview in het Duits over normopathie wat betekent dat in (mensen)kinderen de neiging veroorzaakt wordt om bij de groep te willen horen en dat begint op school, omdat kinderen op school gedwongen worden buiten zichzelf te overleven. En juist nu zien we dat uitvergroot worden! Een normaal (mensen)kind is echter van zichzelf vervreemd! Ik zou normaal dan ook liever vervangen door organisch = natuurlijk, want een kind dat organisch mag uitbloeien tot de prachtige bloem die het is, blijft in verbinding met zichzelf.

"Das Gestörte wird für normal erklärt" – Hans-Joachim Maaz und Michael Hüter im Gespräch

HINWEIS: Das Interview wurde am 28. Januar 2020 aufgenommen, weshalb die psychischen Auswirkungen der Corona-Krise nicht besprochen wurden!

Angst, Konsumabhängigkeit und Narzissmus beherrschen unser scheinbar gut situiertes, westliches Leben. Trotz eines enorm hohen Lebensstandards sind wir geistig labil, beziehungsunfähig und zum großen Teil traumatisiert und suizidgefährdet. Wie kann das sein? Psychiater und Bestsellerautor Hans-Joachim Maaz und Kindheitsforscher Michael Hüter besprechen die Gründe des geistigen Notstands unserer Gesellschaft und zeigen Auswege.


Het nieuw normaal in de ouderenzorg
“Mijn moeder van 94 jaar mag ik niet bezoeken, met face bellen zie ik 3 personen van personeel bij haar staan, een activiteiten begeleidster, een ergotherapeut, en een man van de technische dienst, …maar ik mag haar al 6 weken niet bezoeken … Ze ziet er treurig uit, de tranen lopen over haar gezicht, ze kan amper meer uit haar woorden komen, fysiek letterlijk in elkaar gestort, wil niet meer eten, haar haren als slierten rond haar gezicht, …

Ze kreeg dagelijks bezoek van één van haar kinderen, …en nu … Hoe zo sterven aan corona, …ze gaat dood aan verlatenheid en afzondering, omgeven door goedbedoelde voor haar naamloze vreemden ( dat mag wel), …als dit doorgaat gaan we misschien niet direct dood aan corona maar zeker wel aan ontmenselijking …!!!"

Een aantal dagen later:


“Heel persoonlijk weet ik en toch, het moet maar de wereld in:
Het laatste nieuws met betrekking tot mijn moeder, ze eet en drinkt niet meer, ligt de hele dag op bed, heeft een katheter in die beperkt functioneert, heeft al dagen geen ontlasting, heeft een stinkende decubitus wond.

Op mijn vraag of we nog langer moeten wachten is het antwoord dat de leiding beslist of we haar mogen bezoeken. Deze is vandaag echter niet aanwezig, of ik morgen terug kan bellen. En echt ik begrijp dat de mensen aan het bed hun uiterste best doen. En voor de duidelijkheid mijn moeder heeft GEEN corona !!!

Mijn broer en zus wonen heel dicht bij haar en gingen dagelijks op bezoek, ze is gewoon weggekwijnd …
94 jaar oud en je komt zo aan je einde … Ik heb hier geen woorden meer voor …”
~Jeannine

Een kort stuk uit de krachtige blog 'Oversterfte door verkommering en eenzaamheid' van Erwin Kompanje, Klinisch Ethicus aan de Erasmus Universiteit

Wat is het toch ongelooflijk onverbonden als je zegt dat je begrip hebt voor de zorg (en/of leerkrachten) dat jij (of een ander) mensen(kinderen) terroriseert omdat je (zij) dat nu eenmaal moet(en), omdat je (zij) dat opgedragen krijgen. ZIEK!

Met andere woorden... hoe ZIEK is deze normopathie???!!! Echt! Brave orderopvolgers in de zorg (en scholen, en elders), en mensen die daar letterlijk slachtoffer van worden / zijn, die hebben begrip voor deze volgzaamheid. Kan er dan echt niemand meer voor zichzelf nadenken en verantwoordelijkheid nemen???!!!

Het is (meer dan) de hoogste tijd dat zorgverleners, leerkrachten, politiemannen, soldaten, en andere orderopvolgers hun menselijkheid gaan bevragen en daardoor gaan worstelen met de vraag of ze protocollen (orders) blijven opvolgen of hun geWETEN laten spreken, waardoor het innerlijk gaat schuren. Dat moet NU echt gaan plaatsvinden! Het is echt de hoogste tijd (5 over 12) om te gaan zeggen STOP, het is genoeg geweest, ik NEEM NU ZELF VERANTWOORDELIJKHEID en draag niet meer bij aan deze dictatuur en genocide.

PS: het woord normopathie leg ik uit in het kader 'het nieuwe normaal op scholen'.


En nogmaals ter herinnering
Ziekmakende besmettelijke micro-organisen inclusief virussen bestaan niet: dus ALLE maatregelen binnen deze lockdown zijn 100% onnodig en dienen een andere agenda. Zie jij de agenda al?

"Het is het nieuwe beleid “ruiming van de onrendabele “ onder de dekmantel bescherming en veiligheid want daar zijn de paupers gevoelig voor"
~Hans Vermeulen

In dit kader gaat het over orderopvolgers van het genocide beleid en het besef dat orderopvolgers een EIGEN verantwoordelijkheid hebben en indien ze de orders opvolgen, dragen ze consequently bij aan genocide.

In this powerful interview Spiro is joined with Doctor Andrew Kaufman. Spiro and Dr. Kaufman discuss the expanding curtailment of basic civil liberties being normalized under the false pretext of a global health emergency.

Doctor Kaufman lays his reputation and his career on the line as he blows the whistle, on what he describes as a manufactured crisis to carry out a preplanned agenda to facilitate global governance and population control.

Doctor Kaufman is a well educated medical professional who convincingly illustrates, using the CDC's own technical data, how the public has been manipulated on the grandest scale.

" They Want To Genetically Modify Us With The COVID 19 Vaccine"
~Dr. Andrew Kaufman

In dit interview ruim aandacht voor de test(methode) én het vaccin. Daarnaast het feit dat 20.000 militairen gerekruteerd worden om huis aan huis mensen te gaan testen (op een niet bestaand besmettelijk ziekmakende virus en velen testen mogelijk positief OMDAT het POSITIEF testen INHERENT is aan de testmethode. Indien iemand in het gezin 'positief' test, wordt deze uit het gezin gehaald en elders in quarantaine gezet. Hiervoor worden militairen ingezet omdat die OPGELEID zijn zodanig dat ze deze orders goed kunnen opvolgen.


Boodschap aan soldaten (ik spreek je hier bewust niet aan als militair)

Verdiep je eens in deze plandemie en spreek je geWETEN en MENSELIJKHEID aan en laat je niet inzetten voor het uitvoeren van deze orders!

De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.