Orgaandonatie
Hersendood - Hartdood
Gewijzigde wetgeving vanaf 1 Juli 2020
Orgaandonatie op energetische (Ziele)laag

Hersendood en Hartdood is NIET DOOD
Hersendood en Hartdood is NIET DOOD


Hersendood en Hartdood bestaan niet
Het kan zijn dat dit artikel de nodige (emotionele) reacties oproept in jou en ik begrijp dat, omdat er vanuit propaganda ingespeeld wordt (gemanipuleerd) op jouw emoties als het gaat om orgaandonor-schap en dan met name dat (mensen)kinderen kunnen verder leven, doordat jij een orgaan doneert na jouw overlijden: een laatste daad van goed-doen. Maar is dat wel zo?

Er worden alleen maar organen geroofd van mensen die niet dood zijn ťn niet verdoofd! 'Hersendood' is een juridische term om het mogelijk te maken organen te roven uit nog levende mensen. Dit is echt heel belangrijk om te beseffen: organen uit een lichaam dat dood is en verdoofd, zijn niet meer waardevol voor donatie omdat als gevolg van de narcose-stoffen de organen teveel gifstoffen bevatten.

Donors krijgen hooguit spierverslappende middelen, maar dat voorkomt niet dat aan het begin van de 'operatie' (euh roof) hartslag en bloeddruk stijgen en mensen zelfs omhoog kunnen komen als re-actie op de handeling(en).


Welke bewijzen er zijn dat een 'hersendood' verklaarde orgaandonor niet dood is?
Dat en nog veel meer komt ter sprake in dit korte interview Orgaandonor is helemaal niet dood als zijn organen eruit gehaald worden'.

- De lichaamstemperatuur is normaal.
- Het hart klopt en stuwt het bloed door het lichaam.
- De bloedsomloop functioneert uitstekend.
- De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen.
- De neuronale besturingen zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen werken.
- Alle orgaanfuncties zijn intact.
- De wisselwerking tussen alles binnen het gehele organisme is intact.
- De patiŽnt wordt gevoed en spijsvertering en stofwisseling functioneren ongestoord.
- Het lichaam kan hoge koorts ontwikkelen
- De patiŽnt krijgt medicijnen toegediend en reageert hierop.
- Uitscheidingsprocessen gaan gewoon door.
- Wonden genezen.
- Mannen kunnen erecties krijgen.
- Zwangere vrouwen kunnen zelfs na drie maanden een levend kind ter wereld brengen.
- Wanneer de operatie om de organen eruit te halen begint, stijgen hartslag en bloeddruk significant.
- In een aantal gevallen maakt de patiŽnt dan afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind.
- In verband hiermee worden spierverslappende middelen toegediend of wordt de patiŽnt op de operatietafel vastgebonden.


Wat is hartdood (ook DCD-donatie genoemd)?
De hartdood wordt vastgesteld nadat de circulatie vijf minuten stil heeft gestaan. Dan is de circulatiestilstand onomkeerbaar is de redenatie. Geen mens is werkelijk overleden op dat moment. De patiŽnt beschikt over levende en actieve hersenen. Het bewustzijn of resterend bewustzijn kan aanwezig zijn. De patiŽnt kan dan nog volledig herstellen. Natuurlijk is het bij het donatieproces geen doelstelling om te reanimeren maar de bewering dat de circulatiestilstand onomkeerbaar en permanent is klopt niet. Spontaan herstel van de hartslag komt voor na die vijf minuten, soms tot 33 minuten na het stilvallen van de hartslag.

[...]

Op dit moment worden in Nederland meer donaties op basis van de hartdood uitgevoerd dan op basis van de 'hersendood'. De hartdood procedure gaat uitgebreid worden met het oogsten van het hart, dat werd tot nog toe niet gedaan in ons land.

In Nederland is gekozen voor een no-touch periode van 5 minuten, in ItaliŽ neemt men 20 minuten in acht en in AustraliŽ slechts twee minuten. Er is geen sprake van hersendood na vijf minuten hartstilstand. Mogelijk beschikt de donor nog over een bewustzijn, er zijn mensen die na een succesvolle reanimatie precies kunnen vertellen wat er is gebeurd. De uitname-operatie na de hartdood geschiedt volgens het protocol zonder narcose. Recentelijk verscheen een publicatie waaruit bleek dat bij een overledene dertig minuten na de hartstilstand nog hersenactiviteit werd gemeten.

[...]

Lees meer...


"Recentelijk verscheen een publicatie waaruit bleek dat bij een overledene dertig minuten na de hartstilstand nog hersenactiviteit werd gemeten."
Er is dus geen sprake van een overledene: degene overlijdt pas nadat er onverdoofd organen uit zijn / haar lichaam geroofd worden. Ja, dan is de betreffende mens dood inderdaad.

Orgaandonatie na euthanasie staat als mogelijkheid beschreven in het Zwartboek over orgaandonatie. Ook dan is de donor niet dood, want organen van een dood lichaam zijn niet bruikbaar voor transplantatie.

Als je een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt en je gaat het beademen, gebeurt er niets en gaat het hart echt niet meer kloppen. Maar de overheid noemt deze mensen echter wettelijk Ďstoffelijke overschottení!


Nieuwe wet orgaandonatie vanaf 1 Juli 2020
Vanaf 1 Juli 2020 is IEDEREEN DONOR TENZIJ JE GEREGISTREERD STAAT MET EEN NEE!

Op 1 juli 2020 komt de nieuwe donorwet. Deze wet is voor mensen in Nederland vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. In het nieuwe Donorregister vult u in of u na uw overlijden (let op: je bent dus NIET overleden, je bent 'hersendood' ofwel levend) wel of geen organen en weefsels aan een patiŽnt wilt geven. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid of bloedvaten. Als u uw keuze invult, weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor wilt worden.

Lees meer...

"Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam ĎGeen bezwaar tegen orgaandonatieí te staan. Hierover krijgt u weer een brief."

Dus ze gaan er dan vanuit dat je akkoord gaat terwijl je geen akkoord hebt gegeven.

De gewijzigde regelgeving is dat iemand die zijn/haar nee! niet registreert, in het donorregister staat aangewerkt als 'geen bezwaar'. Eenieder moet nu dus actie ondernemen om zijn/haar NEE kenbaar te maken. Ik vind dat de omgekeerde wereld en agressief naar het leven toe.


Toestemming met betrekking tot kinderen
In het Donorregister kunt u uw keuze invullen als u:

12 jaar of ouder bent
Staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente: zelf medische keuzes mag of kunt maken.

Jonger dan 12 jaar

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet kiezen. De arts vraagt de ouder(s) of voogd om te kiezen. Als ze beiden iets anders kiezen, dan worden de organen niet gedoneerd.

Waarom de wet het onmogelijk maakt om bij voorbaat een nee te registeren in het donorregister bij kinderen jonger dan 12 jaar weet ik niet: goede vraag aan de wetgever. Heel belangrijk dus dat de keuze voor jouw kind helder is bij de voogd(en) voor het geval jij er zelf (of de vader) niet meer bent (is). En dat je een voogd(en) kiest, die ook werkelijk beschikbaar is.

De onduidelijkheid in de wetgeving is er volgens mij niet zonder reden, maar dan kan ik alleen maar speculeren. Probeer het zo goed mogelijk te regelen.

Van 12 tot 16 jaar
Kinderen van 12 tot 16 jaar mogen hun keuze in het Donorregister invullen. Als Ďjaí is ingevuld door het kind, kunnen de ouder(s) of voogd toch kiezen de donatie niet door te laten gaan. Als de ouders of de voogd niet bereikbaar zijn, dan kan donatie wel doorgaan. Als 'nee' is ingevuld door het kind moeten de ouder(s) of voogd hier naar luisteren. Dan gaat de donatie niet door.

Vanaf 16 jaar
Jongeren van 16 jaar of ouder mogen zelf kiezen. Alle jongeren ontvangen na hun 18e verjaardag een brief. Dan wordt gevraagd of ze hun keuze willen vullen in het Donorregister.


Propaganda programma op scholen
Het donorprogramma voor scholen is er al. En natuurlijk via het officiŽle kanaal: van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Gericht op kinderen van groep 7 en 8.

Naast dat een kind hiermee niet bezig zou hoeven zijn, wordt het ook nog eens geÔndoctrineerd en gemanipuleerd vanuit emotie waardoor het denkt goed te doen. En dat gebaseerd op onjuiste en onvolledige 'informatie'-voorziening.

Vergelijk de 'informatie' (euh indoctrinatie en manipulatie) gegeven via deze website eens met de informatie die ik via dit artikel, en het filmpje in het kader onder dit artikel, verder breng.

Ik vergelijk het met de indoctrinatie en manipulatie van de vaccinatie propaganda gericht op kinderen.

Triest dat je je kind zo jong al moet leren hoe manipulatief de informatie-voorziening is rondom zovele maatschappelijke issues. Tegelijkertijd ook een kans om je kind weerbaar te maken hier tegen en te leren desinformatie te onderscheiden van feitelijkheden, en te leren zelf na te denken.

Geef je kind(eren) een breder perspectief mee dat er altijd meerdere kanten aan een verhaal zitten.

En als je niet thuis kunt scholen, kun je wel 'ontscholen': over bijvoorbeeld orgaandonatie, de oorzakelelijkheid van 'ziekte', het niet-bestaan van besmettelijke ziekmakende micro-organismen inclusief virussen, klimaatverandering, gezond eten en permacultuur, transgenderisme. Het is verbazingwekkend hoe snel een kind de waarheid van indoctrinatie kan onderscheiden op jonge leeftijd. Gaat stukken beter dan de gemiddelde volwassenen die jarenlange indoctrinatie onder zijn riem heeft zitten. Daar moet eerst heel veel afgebroken worden. Een kind heeft de indoctrinatie nog niet verinnerlijkt en als gevolg van heldere aansluitende informatie aangereikt krijgen, kan het snel feitelijkheid van indoctrinatie leren onderscheiden en in verbinding blijven met de eigen innerlijke natuurlijke lichaamswijsheid.

Wakkere mama's en papa's dragen wakkere informatie over aan hun kind(eren) waardoor wakkere kinderen ontstaan (ze wakker blijven) die vervolgens wakkere ouders worden. Een kind leert emotioneel denken als de ouder(s) of de school via propaganda programma's het kind als zodanig indoctrineren. Het is juist aan onze generatie om het kind te leren zelf helder na te denken. Een kind kan leven en dood vanuit de eigen natuurlijkheid zonder aangeleerde emoties gewoon leven.

Een kind dat leert dat het geld moet ophalen bijvoorbeeld voor kinderen met 'kanker', kinderen in oorlog en/of armoede, etc. wordt emotioneel gemanipuleerd. Een kind dat leert dat het zijn/haar organen kan doneren na zijn/haar dood (wat dus niet klopt: het kind is niet dood als het zijn/haar organen doneert, maar leeft en is slechts 'hersendood' wat een juridische term is die het mogelijk maakt om onverdoofd te kunnen snijden in een levend lichaam) en daarmee een laatste goede daad kan doen naar bijvoorbeeld opa en/of een ander kindje, wordt daarmee emotioneel gemanipuleerd en geÔndoctrineerd! Een kind dat leert dat het zichzelf moeten laten vaccineren, omdat het anders andere kindjes ziek maakt, wordt emotioneel gemanipuleerd en geÔndoctrineerd! Het ontvangt onjuiste informatie met de bedoeling het in verwarring te brengen en niet te vertrouwen op de eigen innerlijke lichaamswijsheid.

Het kind leert aangeleerde! emoties en raakt daarmee af van de natuurlijke verbinding met zichzelf en al het leven.

Wat draag jij over aan de volgende generatie?
Een ouder draagt over / verder wat het in zichzelf aangenomen heeft (zowel aan innerlijke programma's en geloofsovertuigingen inclusief aangeleerde angst, als helderheid in levensaspecten).

Wakkere mama's en papa's dragen wakkere informatie over aan hun kind(eren) waardoor wakkere kinderen ontstaan (ze wakker blijven) die vervolgens wakkere ouders worden.

Stop met het misbruiken van de volgende generatie als tool!


GeÔnformeerd besluit nemen

De beslissing om orgaandonor te willen zijn, wordt veelal genomen op propaganda en dus 'informatie' die onjuist is. Hersendood bestaat niet en de organen worden zonder verdoving uit het lichaam gehaald. Daarom praat ik over roof.

Indien mensen volledig juist geÔnformeerd zijn en dan alsnog toestemmen met donatie, dan is dat een 100% geÔnformeerde bewuste keuze: dat is het nu NIET.

Natuurlijk komen de 'officiŽle' kanalen met 'informatie' (propaganda) waaruit zou blijken dat hersendood = dood, maar dat is pertinent niet het geval en een beLIEf (ofwel leugen).

Ten aanzien van het technische aspect van orgaandonatie vind ik dit een helder interview.

"Maar door dit soort verhaaltjes hebben mensen die op een orgaan wachten minder kans op een goede donor."


En dit is nu precies de reden dat er GEEN juiste heldere informatie geboden wordt via de officiŽle kanalen, zoals de Nederlandse Transplantatie Stichting. Want het zijn geen verhaaltjes, maar kloppende informatie en eenieder met gezond (gevoels)verstand laat zich niet VERLEIDEN tot orgaandonatie vanuit kloppende / aansluitende informatie (mogelijk wel dat iemand nog steeds een geÔnformeerde ja-keuze maakt als gevolg van kloppende / aansluitende informatie te doneren: ik volg die levenskeuze dan niet, maar is ieders vrije keuze vanzelfsprekend).

Vergelijk de propaganda vůůr vaccinatie met de propaganda vůůr orgaandonatie: beiden programma's informeren niet maar misleiden mensen om toch maar over te gaan tot vaccinatie en/of orgaandonatie.

Uit onderzoek blijkt dat artsen (o.a. hartspecialisten) ťn operatie-assistenten GEEN orgaanverwijdering meer willen doen bij 'hersendode' mensen om eerder genoemde reden.


Orgaandonatie bij leven
Orgaanverwijdering zoals bijvoorbeeld een nier, bij iemand die daarna nog doorleeft en is voorbereid op deze verwijdering, wordt vanzelfsprekend wel (plaatselijke) narcose toegediend. Zowel donor als ontvanger, zijn meestal familiair gerelateerd of uit onderzoek is gebleken dat er een 'match' is voor ontvangst van orgaan, gaan tegelijkertijd onder narcose / operatie wordt op zelfde moment uitgevoerd of orgaan wordt met spoed onder bepaalde conditie vervoerd en overgebracht: geheel andere procedure.


Allopathische drugs ter voorkoming van afstoting niet-eigen lichaamsweefesel
Ontvangers moeten levenslang allopathische drugs slikken tegen afstoting van vreemd niet-eigen lichaamsweefsel en ook bij laatst genoemde procedure (waarbij dus geen sprake is van 'hersendood', wat dus niet inhoud dat iemand dood = stoffelijk overschot is = geheel ander protocol / procedure) is er wel degelijk sprake van het spirituele aspect wat ik hieronder beschrijf.


Transgenderisme als verdienmodel
Gender kan niet wezenlijk veranderd worden: de essentie van vrouw zijn of man zijn is aangeboren, vindt plaats door middel van hormonen en operaties met behulp van eigen weefsel.

Er is allang vraag naar donors en doordat meer bekend wordt over wat donorschap nu precies betekent, komen er steeds minder donoren.

De vraag naar donors wordt mogelijk groter als gevolg van de diepe emotionele trauma's die mensen ervaren, waardoor organen zodanig diep uit balans gaan dat ze vervangen zouden moeten worden.

Het kan ook zijn dat als gevolg van meer en meer toedienen van chemische drugs en allopathische middelen organen meer en meer diep uit balans gaan en daardoor de vraag naar donors vergroot.

Maar zeker als gevolg van de huidige propaganda: Łberhaupt de mogelijkheid dat bij falen van een orgaan deze vervangen kan worden, vergroot de vraag. Met andere woorden: daar waar eerder aanvaard werd dat een leven eindig is, wordt er nu alles aan gedaan om 'leven' zolang mogelijk te verlengen. Althans dat lijkt zo en daarom schrijf ik 'leven' tussen haakjes: want allopathische middelen, vaccinaties, etc. leiden meer en meer tot onnatuurlijk overleven.

Ik zie het zo dat het issue rondom donorschap en de leugens daar om heen mensen in het programma dader - slachtoffer houdt en dus (steeds) ver(der) van hun natuurlijk organisch Zelf verwijderd. Andere afleidende programma's zijn het vaccinatie issue, ritueel sexueel kindermisbruik, het huidige corporate belast(end)e (geld)systeem: deze programma's hangen allemaal met elkaar samen en dienen de agenda te voorkomen dat mensen zichzelf (h)erkennen als de Wezens die ze Wezenlijk Zijn.

Ik lees in het Zwartboek over orgaandonatie (Hoofdstuk 5) "Naast de organen die zijn genoemd in de voorlichting kunnen op verzoek de volgende organen en/of lichaamsdelen worden weggenomen: penis, balzak, buikwand, ledematen, gezicht en baarmoeder. Aan de naasten van de potentiŽle donor wordt dan toestemming gevraagd. Op dit moment wordt onderzocht of het bruikbaar is om bij elke donatie een stukje huid mee te nemen en te transplanteren omdat door verkleuring van de huid kan worden vastgesteld of de getransplanteerde het orgaan afstoot."

Genderverwarring veroorzaken, is sowieso al een verdienmodel.

Maar indien mogelijk is om baarmoeder, eierstrokken, en eierleiders etc. te transplanteren, dan heeft dat grote implicaties voor onze natuurlijke menselijkheid: dat geeft controle of leven en dood op alle lagen.

In het Zwartboek over orgaandonatie (Hoofdstuk 14) staat "Ook baarmoeders worden nu met succes getransplanteerd uit hersendode donoren. In BelgiŽ heeft met succes een dergelijke transplantatie plaatsgevonden, in BraziliŽ is al een baby geboren uit een getransplanteerde baarmoeder. Op dit moment kunt u uw baarmoeder nog niet van donatie uitsluiten. In voorkomend geval zal aan de familie toestemming worden gevraagd, iedere vrouw moet hierover dus apart haar wensen bekend maken aan de familie. Een Nederlandse vrouw onderging in 2019 in BelgiŽ een transplantatie van een gehoorgang en een trommelvlies. Haar Nederlandse arts was daarbij aanwezig en wil dit in Nederland ook gaan uitvoeren. Daarvoor is wel de opbouw van een weefselbank nodig."


Kun je (in)zien dat de vaccinatie propaganda, de orgaandonatie ťn transgender propaganda programma's gerelateerd zijn aan elkaar?
Kun je (in)zien dat orgaantransplantatie (euh roof!) een miljarden business is met diepgaande implicaties voor ons MENSzijn in haar oorspronkelijke natuurlijkheid, balans en harmonie... in verbinding met Al dat Is... naar een diepere vorm van AI?

Ook 5G draagt bij aan een grotere en diepere verstoring...


Genetische manipulatie heeft grote implicaties voor de soort en blijf ik ver van weg voor zover mogelijk
Techniek maakt zoveel meer mogelijk en techniek kan zowel vůůr ons werken als tťgen: ik stel mezelf steeds de vraag of de techniek ons natuurlijk (samen) leven ondersteunt of juist niet.

Het oogsten van menselijke organen is nog niet voldoende. Het kan altijd nog meer bizar: pogingen tot het ontwikkelen van dieren - of het nu schapen of varkens zijn - die menselijke organen kunnen laten groeien, die geoogst kunnen worden voor transplantatie.

En niemand vraagt zich af wat er met ons menselijk DNA gebeurt als gevolg hiervan? En niemand ziet de satanische agenda hier achter?
Wij mensen zijn NOOIT bedoeld geweest om onze organen te laten oogsten en dieren evenmin! Dit is absoluut anti-leven en heeft diepe spirituele implicaties!

"The research is part of an ongoing effort to develop animals - whether they are sheep or pigs - that can grow human organs we could then harvest for transplants, a process called xenogeneic organogenesis.

Research has been done on both pig and sheep embryos with transplanted human stem cells; in both cases, the embryos continued to develop until the experiment was deliberately terminated."


Het energetisch aspect van orgaandonatie
Naast het lichamelijke aspect is er een energetisch aspect aan doneren van organen, want in elke lichaamscel van jou is jouw Ziele-essentie aanwezig en als je in het proces van doodgaan bent, dient er geen interventie plaats te vinden rondom het uithalen van jouw organen en transplanteren in het lichaam van iemand anders.


Orgaandonatie op energetische (Ziele)laag

1) Ontneemt jou dat je AL jouw Ziele-essentie en -aspecten meeneemt in jouw proces van overgang. Daarnaast krijg je vanzelfsprekend grote lichamelijke, emotionele, mentale, energetische, en spirituele impacts als gevolg van het uitnemen van jouw organen terwijl je NIET dood bent en niet verdoofd bent: in andere woorden... je krijgt het hele proces van de operatie mee.
2) De ontvanger ontvangt jouw Ziele-essentie en -aspecten ťn de programma's die jij bent gaan leven: rookte je bijvoorbeeld, dan gaat de ontvanger (zeer mogelijk) de behoefte krijgen te roken. Etc.

Ger Lodewick, schrijver van het boek 'Wat je over orgaandonatie zou moeten weten' (en geÔnterviewde in bovenstaande video), benoemt vanaf 18min ook het spirituele aspect van orgaandonatie en gaat daarmee voorbij het materiŽle en technische aspect.

Ten diepste ben jij als mens hier op aarde als spiritueel wezen en is jouw lichaam jouw fysieke / materiŽle huis ofwel tempel: je bent hier op aarde om een spirituele ervaring te beleven en hebt daarvoor een fysiek / materieel lichaam aangenomen.


De natuurlijke wet is: Do no harm (but take no shit)
Dit houdt in dat je jezelf mag verdedigen tegen onnatuurlijk ingrijpen in jouw integriteit / soevereiniteit op ALLE lagen van jouw werkelijkheid. Je mag je fysieke huis (jouw dak boven je hoofd) beschermen (vanuit natural law) ťn je mag jouw fysieke huis (jouw lichaam) beschermen (vanuit natural law).

Ingrijpen op deze natuurlijk wet is ONWETTIG vanuit natural law waargenomen!

Geschreven regels zijn LEGAAL, maar onwettig vanuit natural law waargenomen. Ik vind het essentieel dat we ons als mens / wezen daarvan ten diepste bewust worden, want dit werkt door op ALLE lagen van ons (samen) leven.

Dat is een discussie die ze helemaal niet willen hebben want als bekend wordt dat onze levenservaringen en -energie aanwezig is in heel ons lichaam betekent dat het einde van orgaanroof, en geknoei met cellijnen van geaborteerde kinderen in de vervaardiging van allopathische middelen (ik vervang het woord medicatie graag door allopathische middelen om onderscheid te bieden in onnatuurlijke chemische (allopathische) middelen en natuurlijke (kruiden uit de vrije natuur), en vaccinatie. Het is een veel te 'eenvoudige' gedachte dat een mens een soort bank is van reserve onderdelen...of ingrediŽnten voor allopathische middelen.


Implicaties van orgaandonatie voor de ontvanger
Bedenk en besef: zonder vraag naar organen is het aanbod onnodig. Zonder vraag geen (orgaan)handel.

We dienen ons dus ook de vraag te stellen of we zelf een donororgaan zouden willen ontvangen: een orgaan en/of weefsel dat geroofd is uit een onverdoofd levend lichaam. Ik schrijf geroofd, omdat ik van mening ben dat het overgrote deel van de huidige donors niet op de hoogte zijn van de feitelijkheden rondom donorschap en wellicht zijn ook de ontvangers van donororganen dat niet.

Naast de fysieke aspecten, zijn er ook de emotionele, mentale, spirituele en energetische (ziele) aspecten voor zowel donor als ontvanger.

Wat nu... indien je zelf (wellicht tot 2 keer toe) een orgaan ontvangen hebt van een 'hersendode' (juridische term in het leven geroepen om het snijden in een levend lichaam en het oogsten van organen mogelijk te maken)?

Wat nu... indien je destijds niet goed geÔnformeerd was, maar nu steeds vaker deze indringende FEITELIJKHEDEN over 'hersendood' te horen / lezen krijgt?

Wat nu?

Ga je dan wegkijken, of ben je dan moedig genoeg om deze indringende informatie in je te laten doorwerken ťn vervolgens vanuit jouw eigen doorleefde levenservaring (mensen)kinderen wakker maken op dit onderwerp?

Alle 'verborgen' agenda's komen nu aan het licht en dat betekent dat eenieder ze in eigen (samen) leven aan dient te kijken: waar voed je zelf de 'verborgen' agenda's (nog)?

Besef daarbij dat schuldgevoel nergens toe leidt en jou niet dieper in jouw eigen integriteit brengt. Aankijken en doorleven van jouw handelen in het (nabije) verleden en vanuit bewustzijn erop levenGevende keuzes (gaan) maken, doet dat wel.

'Ooit' had je er geen bewustzijn op, maar in dit informatie-tijdperk en dit tijdsframe kun / mag je niet meer zeggen 'ich habe dass nicht gewusst'.


Het 'nieuwe' (meer oorspronkelijke) (gezondheids)paradigma laten ontvouwen
We kunnen collectief niet verder het 'nieuwe', dat het meer oorspronkelijke is, laten ontvouwen op oude belast(end)e en corrupte (geld)systemen en geloofsovertuigingen / innerlijke programma's.

Het 'nieuwe' (meer oorspronkelijke) vraagt een fundament voorbij de 'verborgen' agenda's: met voorbij bedoel ik niet dat de 'verborgen' agenda's overstegen, dienen te worden... maar juist vanuit doorleving geheeld.

Innerlijke moraal en ethiek voorbij alle geschreven legale (onwettige vanuit natuurlijke wetten gezien) heel belangrijk inderdaad om (je) kinderen daarmee in verbinding te laten zijn.

Een kind in verbinding met hun innerlijke moraal en ethiek schaadt niet, maar aanvaardt ook geen shit. Zij laten leven in haar eigen context stromen.

Vanuit het nieuwe gezondheidsparadigma wat een aspect is van het levensparadigma kunnen we direct voorbij alle collectieve issues gaan, waaronder het vaccinatie issue 'wel / niet' nodig' en/of 'wel / niet veilig', het frauduleuze germ-theorie paradigma, en meer dan 80% van de huidige vrijheidsbeperkende (geld)systemen lossen op of dienen te transmuteren.

Welkom thuis!
mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020


In deze video wordt heldere informatie geboden en ik reik je de video dan ook graag aan. Met name ook in het kader van de nieuwe wetgeving rondom donorregistratie die juli 2020 van kracht gaat...


Indien je actie wilt ondernemen

Indien je actie wilt ondernemen naast of in plaats van het registreren van jouw keuze in het donorregister...
Dit is een voorbeeld-mail: je kunt jouw boodschap aanvullen met informatie die je gelezen hebt onder deze post (of elders) en belangrijk vindt om door te geven.


Via orgaan- en weefseldonatie, maar ook bijvoorbeeld beenmergdonatie, ontvang je (vanzelfsprekend) DNA van de donor
(En weet dat vaccins gekweekt op cellijnen afkomstig zijn van baby's die 20 jaar daarvoor waren geaborteerd!)

Chris Long werkt in een misdaadonderzoeks-laboratorium in Nevada, de Verenigde Staten. Maar hij heeft het sperma van iemand anders. Zijn sperma bevat het DNA van een man die hij nog nooit heeft ontmoet en die 8,000 kilometer verderop in Duitsland woont. De Duitse man was beenmerg donor voor de beenmergtransplantatie die Chris onderging voor leukemie.

Chris werd door een vrouwelijke collega aangemoedigd om zijn bloed te laten testen. Zij had het vermoeden dat dit zou kunnen gebeuren. Het is immers het doel van de procedure om verzwakt bloed te vervangen door gezond bloed, en daarmee ook het DNA dat het bevat.

Maar vier jaar na de procedure werd het DNA van de donor niet alleen in het bloed van Chris aangetroffen, maar oa. ook in zijn lippen, wangen en tong.

Nog verrassender bleek dat ook het sperma van Chris, geheel het DNA van zijn donor was: "Ik dacht dat het ongelovelijk was dat ik kan verdwijnen en iemand anders kan verschijnen," zei Chris.

Mr. Long is een 'genetische chimera' geworden, de technische term voor een organisme met twee of meerdere sets dna.

Hoeveel van ons zullen ook 'genetische chimeras' zijn omdat we de genoom van een ander persoon ingespoten hebben gekregen? Sinds eind jaren '80 worden vaccins gekweekt op cellijnen afkomstig van babies die 20 jaar daarvoor waren geaborteerd: MRC-5, een 14 weken oud jongetje en WI-38, een 3 maanden oud meisje.

Professor Theresa Deisher, stamcelexpert heeft onderzoek gepubliceerd waarin zij aantoont dat vaccins besmet zijn met het DNA uit deze cellijnen. Onafhankelijk onderzoeks instituut Corvelva heeft dit bevestigd en heeft zelfs de gehele genoom van een geaborteerd jongetje aangetroffen in vaccins.

VADERS EN MOEDERS: Wat denkt u dat er gebeurt als bij uw baby een volledige genoom van een ander wordt ingespoten? Welk DNA zal er in het sperma van uw zoon zitten? Wat gebeurt er met uw zoon of dochter als zij DNA van een ander geslacht krijgen ingespoten?

Omdat het DNA niet in vaccins hoort te zitten -en dit dus ook wordt ontkend ondanks keiharde feiten-, kunnen we alleen maar gissen wat er gebeurt. Maar als we om ons heen kijken, zien we een generatie kinderen die met een tsunami aan uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten en identiteitsstoornissen worstelen.

Onze kinderen zijn verd**** toch geen laboratorium ratten? Het klimaat, mazelen uitbraken, allemaal bangmakerij en afleiding van de werkelijke crisis van deze tijd: Het gewetenloze geŽxperimenteer met onze kinderen. Wetenschappelijke feiten en alarmerende statistieken worden onder het kleed geschoven door arrogante wetenschappers met een God-complex en corrupte politici. Maar uiteindelijk kan het allemaal gebeuren omdat de pers het volk bedriegt en afleidt en het werkelijke nieuws negeert en begraaft.
~Renate Lindeman


Orgaandonatie is big business!
In het artikel boven de kaders post ik een link naar een artikel waaruit blijkt dat er 'menselijke' organen kunnen groeien in varkens en schapen.

Waar blijft onze menselijkheid en uniekheid? Waar blijft onze individuele integriteit en soevereiniteit?

Uit de Ene zijn de velen ontstaan, maar we zijn niet die Ene en we zijn niet Eťn: we zijn individuen uit de Ene en verbonden met elkaar en de Ene, maar we zijn niet Eťn.

Naast het fysieke aspect rondom orgaan- en weefseldonatie (en beenmerg en sperma), is er ook het spirituele aspect: wat zijn de implicaties van orgaandonatie voor de donor en wat voor de ontvanger? In het artikel boven de kaders heb ik daar over geschreven.

Volgens agenda 2030 doet ons unieke menszijn niet ter zake: we worden uniforme gerderneutrale slaven in grote steden. Als je dit in een boek leest dan denk je nog Ďwat een knappe schrijverí maar blijkbaar willen ze het plan echt uitvoeren en ontstaat er een soort menselijke ondersoort die als slaaf gehouden wordt en een elite die het er lekker van neemt.

Genetische manipulatie via voeding is een andere manier om genderverwarring te veroorzaken.

Genderverwarring is mogelijk als gevolg van inspuiten van DNA via vaccinaties. DNA in vaccins gebroken is. Het zijn menselijke DNA partikeltjes, die gemakkelijk allerlei kanker- en genderproblemen kunnen geven. Of dat ook geldt voor ongebroken DNA van een donor bij orgaandonatie is mij niet bekend.

We weten wel dat energetische aspecten en bewustzijn van de orgaandonor meekomen bij orgaandonatie.

Het verschil tussen DNA in vaccins en bij orgaandonatie is, zoals ik het begrijp, dat DNA in vaccins gemanipuleerd is en DNA in organen die gedoneerd worden is dat niet.

Bij orgaandonaties wordt naast DNA ook het bewustzijn van de donor overgedragen en zou ook genderverwarring (en nog zoveel meer) tot gevolg kunnen hebben.

The point of no return is heel dichtbij: het is 5 over 12 en 5G werkt ook mee in deze agenda en de uitvoering van hun plan.
"Dit is een van de beste studies die ik ooit gelezen heb. Niet voor niets verbieden heilige boeken het nuttigen van bloed, niet voor niets waren ďbloedbroedersĒ voor altijd met elkaar verbonden.

Een spook in het bloed van de mens? - De ontdekking van de fijnstoffelijke materie
Stel je voor dat je wat bloed laat afnemen en je laat in twee kleine glazen schalen beide een druppel bloed vallen. Laat deze druppels bloed dan enige dagen in licht en lucht drogen, zodat elk biologisch proces stilstaat. Er wordt een monster in Klagenfurt gelaten en de andere wordt verplaatst, bijvoorbeeld naar een laboratorium in Wenen. Daar gebruik je een hele dure laboratoriumweegschaal, die in staat is om 1 / 10.000ste milligram in een glazen cilinder zonder lucht te wegen. In deze weegschaal plaats je de glazen kom met de gedroogde bloeddruppel en weeg je het gedurende een week, gecontroleerd en gedocumenteerd door een aangesloten computer. Het gewicht zal na een paar minuten op een waarde komen, die ons als getal eerst eens niet interesseert. Deze waarde noemen wij de nulwaarde. Na een week zul je merken dat deze vaste nulwaarde altijd hetzelfde blijft, op voorwaarde dat het laboratorium goed is gebouwd, dat wil zeggen, er is helemaal niets gebeurd. In Klagenfurt doe je in een tweede laboratorium precies hetzelfde, en ook hier verandert het gewicht niet. Voeg in Klagenfurt na een week drie druppels voedingsoplossing aan de bloeddruppel toe. Die voedingsoplossing wordt gebruikt voor de groei van bacteriestammen, om het bloed biologisch te reactiveren. Natuurlijk weegt de kom met de bloeddruppel nu ongeveer 0,15 g meer omdat er drie druppels voedingsoplossing bij kwamen. We definiŽren dit nieuwe gewicht nu in Klagenfurt weer als nul en kijk wat er gebeurt. De eerste paar uur blijft de nullijn bestaan, en na ongeveer 1 dag begint het gewicht te stijgen in het 1 / 1000ste milligram bereik, elke dag stijgt het verder. Volgens de klassieke natuurkunde kan dit niet mogelijk zijn omdat het een gesloten systeem is waaruit niets kan ontsnappen of binnenkomen. De 'oude' natuurkunde heeft geen uitleg.

Nu komt het wonder: het gewicht van de droge bloeddruppel in Wenen stijgt ook! Daar werd echter niets geactiveerd, geen voedingsoplossing werd toegevoegd, het bleef altijd onaangetast, niemand raakte het aan of keek zelfs naar de glazen schaal. Het gewicht in Wenen klimt in dezelfde mate als dat in Klagenfurt, op dezelfde tijd met dezelfde stijging.

Een spook?

De chemicus en fysicus Dr. Klaus Volkamer heeft zulke experimenten uitgevoerd. Hij ontdekte de fijnstoffelijke (of subtiele?) materie, die hij onder andere determineerde door tests van deze soort. Altijd als leven ontkiemt, wordt de zogenoemde subtiele (fijnstoffelijke) materie aangetrokken door de grove stoffelijke materie. Met andere woorden: de subtiele materie geeft het leven aan de grove stoffelijke materie. Deze subtiele materie is de drager van alle informatie en een deel van het bewustzijn. Ze is gestructureerd in quanta. De kleinste eenheid is de cel, de volgende is de celcluster, b.v. een hart, en ook de mens of de aarde evenals onze melkweg zijn eenheden van deze subtiliteit (fijnstoffelijkheid) - alle wezens met een bewustzijn, allemaal verbonden met elkaar. De communicatie van de fijnstoffelijke quanta vindt plaats met een miljoenvoudige snelheid van licht, door alle grove materie of vacua, ze is niet onderworpen aan de wetten van Einstein's relativiteitsteorie.

Het feit dat de twee bloeddruppels in Klagenfurt en Wenen over meer dan 300 km met elkaar communiceren is te wijten aan een zogenaamde fysieke samenweving van fijnstoffelijke eenheden. En ook bloed is een eenheid opzichzelf, net als een orgaan. Bij 3.000km of 3.000.000km zal het resultaat altijd hetzelfde zijn.

Ik ben het met je eens, het blijft spookachtig, vooral omdat het gewoon een "dode" druppel bloed was. Maar het verhaal gaat door. Wanneer in Klagenfurt de voedingsstoffen of de zuurstof in de glazen cilinder opgebruikt zijn, "sterft" de gereactiveerde biologie van de bloeddruppel en het nulgewicht van voorheen wordt hersteld. Tegelijkertijd gebeurt hetzelfde bij de 'dode', onaangetaste bloeddruppel in Wenen, omdat de fijnstoffelijke materie, het leven, opnieuw verdwenen is. Fascinerend, is het niet?

Wat mij bang maakt, is echter iets heel anders: Stel je voor dat je 0,5 liter bloed doneert. De ontvanger van je bloed, of zijn bloed, blijft permanent fysiek met jouw bloed verbonden. Een zeer directe en speciale communicatie verbindt je dan met deze persoon of zijn bloed. Alleen, je hebt deze persoon niet gekozen, maar je wordt elke dag door hem of haar beÔnvloed: door zijn of haar acties en gedachten, evenals haar hormonale invloeden, zowel positief als negatief En stel je voor dat je zelfs vijf tot tien keer gedoneerd hebt. Niemand kan zich vandaag indenken wat de gevolgen zullen zijn."
(Vertaling: Anne Bennett)
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.