Voorbij orgaandonatie
Vanuit een besef wat de oorzakelijkheid van 'ziekte' is

Voorbij orgaandonatie vanuit het besef wat de oorzakelijkheid van
Voorbij orgaandonatie vanuit het besef wat de oorzakelijkheid van 'ziekte' is


Voorbij orgaandonatie vanuit een besef wat de oorzakelijkheid van 'ziekte' is
Dr. Ryke Hamer is de grondlegger van German New Medicine en hij ontdekte een 5-tal biologische natuurwetten die van toepassing zijn op de oorzakelijkheid van 'ziekte'. German New Medicine biedt heldere inzichten over de oorzakelijkheid van 'kanker van binnenuit', omdat GNM ALLE onbalans ('ziekte') ziet als een bio-logisch gevolg van een plotseling ervaren emotioneel trauma wat een inslag geeft in de hersenen en de plaats van de inslag correspondeert met een orgaan en/of weefsel waar de onbalans zich uit. En dat kan ook met 'kanker' (celgroei) zijn. De onbalans is de HELINGSFASE van het lichaam en een gevolg van het zelfhelend vermogen van het lichaam. GNM heeft een verklaring voor de aanwezigheid van bacteriŽn en schimmels in geval van 'ziekte'. Het zijn deze mechanismes die het zelfhelend vermogen ondersteunen in het weer in balans komen: zo ruimen tuberculose bacteriŽn overtollige cellen in de longen (long'kanker') op. Dat er tuberculose bacteriŽn aangetroffen worden, verwijst er dus naar dat het lichaam long'kanker' cellen aan het opruimen is: deze bacterie dient dus NIET bestreden te worden met antibiotica, maar juist ondersteunt in haar werk.

Als gevolg van de inzichten vanuit GNM kun je begrijpen dat weerstand ofwel immuniteit niet-aansluitende begrippen zijn: de inzichten vanuit GNM hebben de old school betekenis van de begrippen weerstand ofwel immuniteit 'ingehaald'. We kunnen feitelijk niet van weerstand ofwel immuniteit spreken. Verwar deze begrippen niet met jouw Natuurlijk Zelfhelend Vermogen.

AL het ingrijpen van buitenaf, met antibiotica, chemotherapie, bestraling en/of snijden, zijn zeer ondoordachte benaderingen, die uitsluitend anti-'ziekte' zijn en niet pro-leven. Uitzaaiingen bestaan niet: 'uitzaaiingen' zijn het gevolg van een nieuw ervaren trauma/conflict. Besef dat de 'diagnose' kanker doodsangst veroorzaakt (nieuw trauma/conflict). Besef ook dat ingrijpen van buitenaf een nieuw trauma veroorzaakt: vandaar de 'uitzaaiingen' wat dus nieuwe herseninslagen zijn en als gevolg daarvan een nieuwe 'kanker'.

In de Realiteit van het NU dienen we 'ziekte' als onbalans te onderscheiden in onbalans van binnenuit (waar German New Medicine o.a. prachtige inzichten in biedt) en onbalans van buiten ons als gevolg van elektrosmog in de vorm van 5G, WIFI, magnetron/microwave, mobiele telefoon en UMTS masten, DEC telefoon, vaccinaties, chemtrails, GMO-voeding, etc. Onbalans als gevolg van voornoemde issues hebben een corelatie met de oorzakelijkheid van 'ziekte', maar zijn niet de oorzakelijkheid. De innerlijke angstprogramma's zijn de oorzakelijkheid en laten een bio-logisch zinvol programma in het lichaam opstarten, indien ze getriggerd worden. Ongezonde voeding, straling, etc. hebben een co-relatie maar zijn niet de oorzaak, tenzij er sprake is van uithongering of verstikking vanzelfsprekend. Er is een grens aan wat ons biologisch lichaam aan gifstoffen kan verwerken en opruimen.


Waardoor gaat een orgaan zodanig uit balans dat het vervangen zou moeten worden?
Vanuit GNM kennen / weten we dat iedere onbalans een bio-logisch gevolg is van een plotseling ervaren emotioneel conflict. De onbalans kunnen we vinden in een orgaan (of meerderen afhankelijk van aantal ervaren conflicten) of weefsel (en dat kan ook hersenweefsel zijn).

Zodra we het emotioneel conflict kunnen oplossen, we hebben dan het 'zin van onze 'ziekte' doorleefd begrepen, herstelt de onbalans in orgaan en/of weefsel naar opnieuw balans.

Indien het emotioneel conflict niet is opgelost, blijft het 'programma' doorlopen (hangend conflict) wat kan leiden tot zodanig uit balans gaan dat de functie van orgaan en/of weefsel onherstelbaar is uiteindelijk.

Ook kan het zijn dat bij het volledig oplossen van een conflict er een fataal hartfalen het directe gevolg is: conflict opgelost 'patiŽnt' overleden.

Fysiek dood gaan, wordt m.i. nog te vaak beschouwd als een falen van de Ziel: in voorlaatste alinea schrijf ik dat iemand fysiek kan dood gaan als gevolg van het volledig oplossen van een diep traumatisch conflict.


Bewust maken van innerlijke angstprogramma's en geloofsovertuigingen

Uiteindelijk wordt ons fysieke lichaam aangestuurd door programma's en geloofsovertuigingen, die (soms diep) in het onderbewuste leven. Het bewust maken en uiteindelijk helen van deze programma's en geloofsovertuigingen leidt ertoe dat we onszelf niet langer saboteren vanuit die programma's en geloofsovertuigingen en aangesloten worden op "de wil van het Leven Zelf". Dat is een hele (levens)klus. En er kunnen vele levens mee gemoeid zijn om in deze stroom te komen en blijven.

Nu weten we vanuit German New Medicine (GNM) dat IEDER dramatisch ervaren emotioneel trauma een inslag heeft in de hersenen wat terug te vinden is op een CT-scan! Dr. Ryke Hamer, de grondlegger van GNM, heeft dit wetenschappelijk aangetoond. Dat betekent dus dat mensen die een zwaar plotseling ongeval meegemaakt hebben, met diepgaande (lichamelijke) gevolgen... HOOGSTWAARSCHIJNLIJK een impact hebben in hun hersenen wat via een CT-scan te zien is. Een dergelijke inslag is echter wel degelijk omkeerbaar!

Luister ook eens wat Esmee zegt (interview met Earth Matters) over het protocol 'hersendood' (wat dus niet bestaat en een juridisch concept is om te kunnen snijden in een nog levend lichaam: Esmee gebruikt echter nog wel de benaming 'hersendood): tijdens dit protocol werden CT-scans gemaakt van o.a. hersenen en bij haar werd geen hersenschade gevonden. Mocht er wťl 'iets' te zien zijn op de CT-scan dan betekent dat dus nogmaals niet dat dat niet omkeerbaar zou zijn, want IEDERE traumatische inslag is te zien op een CT-scan (en wordt meestal ten onrechte aangezien voor hersen'kanker'). In het artikel 'Orgaandonatie' leg ik uit wat 'hersendood' en 'hartdood' is.


Op de CT-scans zijn de impacts te zien
Op de CT-scans zijn de impacts te zienWat nu als een falend orgaan vervangen wordt terwijl het emotioneel conflict niet is opgelost?
Omdat trauma's ook doorgegeven kunnen worden vanuit de voorouderlijke lijn (en vanuit de eigen Ziel) kunnen ook baby's (diepe) onbalans in organen ervaren.

Indien we de inzichten vanuit GNM leren toepassen op (heel) jonge leeftijd en vanuit deze inzichten leren kijken naar onbalans en 'ziekte' geven we onszelf veel meer ruimte wezenlijk te helen.

Naast dat (heel) jonge kinderen conflicten kunnen dragen vanuit de voorouderlijke lijn (en vanuit de eigen Ziel) kunnen (heel) jonge kinderen en baby's ook getraumatiseerd worden tijdens het proces van conceptie, zwangerschap, en geboorte proces, en in de jaren daarna waardoor ze uit (diep) uit balans kunnen gaan.

Het oplossen van het emotioneel conflict (meerdere conflicten) is wat tot uiteindelijke heling leidt van organen en weefsels. Een orgaan en/of weefsel vervangen zonder dat het emotionele conflict (meerdere conflicten) is opgelost, laat een donor orgaan ook uit balans gaan! Orgaandonatie is, naast dat de term 'hersendood' misleidend is, symptoombestrijding voor de ontvanger en heeft voor de ontvanger meerdere implicaties zoals je hebt kunnen lezen in het artikel 'Orgaandonatie'.


Het proces van 'sterven' ofwel overgaan
Sterven is net als geboren worden een proces.

Interventie tijdens het geboorteproces bezorgt trauma aan zowel kindje als de mama (en papa) en interventie tijdens het proces van doodgaan is ook een overbodige en onnatuurlijke interventie met implicaties voor zowel degene die aan het overgaan is als de omstanders. Dit gedachtegoed wordt zo weinig belicht en wordt veelal als 'gezweef' neer gezet. Een fysiek lichaam leeft, omdat er levenskrachtenergie (onze bronessentie) doorheen stroomt. Zodra de levenskrachtenergie zich volledig heeft teruggetrokken, gaat het fysieke lichaam dat het huis is / was voor de levenskrachtenergie (bronessentie) dood. Energie gaat nooit verloren, maar is een verzameling van alle (aardse) ervaringen: onze bronessentie LEEFT... Wij mensen zijn ten diepste altijddurende energie. In het artikel 'The Moment of Your Physical Death - The Real You never Born and never Died' ga ik daar diep op in.


Het 'nieuwe' (meer oorspronkelijke) (gezondheids)paradigma laten ontvouwen
We kunnen collectief niet verder het 'nieuwe', dat het meer oorspronkelijke is, laten ontvouwen op oude belast(end)e en corrupte (geld)systemen en geloofsovertuigingen / innerlijke programma's.

Het 'nieuwe' (meer oorspronkelijke) vraagt een fundament voorbij de 'verborgen' agenda's: met voorbij bedoel ik niet dat de 'verborgen' agenda's overstegen, dienen te worden... maar juist vanuit doorleving geheeld.

Innerlijke moraal en ethiek voorbij alle geschreven legale (onwettige vanuit natuurlijke wetten gezien) heel belangrijk inderdaad om (je) kinderen daarmee in verbinding te laten zijn.

Een kind in verbinding met hun innerlijke moraal en ethiek schaadt niet, maar aanvaardt ook geen shit. Zij laten leven in haar eigen context stromen.

Vanuit het nieuwe gezondheidsparadigma wat een aspect is van het levensparadigma kunnen we direct voorbij alle collectieve issues gaan, waaronder het vaccinatie issue 'wel / niet' nodig' en/of 'wel / niet veilig', het frauduleuze germ-theorie paradigma, en meer dan 80% van de huidige vrijheidsbeperkende (geld)systemen lossen op of dienen te transmuteren.

Welkom thuis!
mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020


The Power of Self Healing
In this episode I talk, from my awareness, about the New Earth values i.e. letting each other exist on Earth in ones own Source Power and Freedom without burdening nor taxing each other, nor imposing our own ideas onto others. And the only one rule is 'do no harm', which is natural law. (There are some sound glitches when you are 2.30min in...)

I relate those values to Free Access to Healthcare and Access to Land unconditionally. And I provide the profound meaning of Abundance, which is misunderstood by so many people as well.

Furthermore I discern Source tooling and coping (mechanisms) from Source connecting related to our organic living togetherness.

Also I discern being a savior and the trap of the savior program in our living togetherness, and standing for peoples OWN FREE flow(ering) on Earth.

When you feel the true internal longing to live together on Earth, you are ready to be deeply touched in your 'old' thinking patterns: when you are not ready for that you will re-act from your projections onto what I am providing you from my awareness: the old programs in your mind will re-act and you 'must' absolutely be ready for this. It is necessary that you take the time you need to let those projections come up within your mind and emotions and allow my information to do Her Work within you. And I am not saying that you need to be a blind follower. On the contrary. It is only from a true paradigm shift in consciousness from within individuals that the 'New Earth' will unfold.

De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.