Geboorte In Trust - Welkom Levende Mens

Geboorte In Trust - Welkom Levende Mens
Geboorte In Trust - Welkom Levende Mens


Sinds begin September 2020 zet ik mij in voor de (h)erkenning van de levende mens

Als je echt klaar bent met het oude, dus innerlijk niet meer in de beschermingsmodus staat, waarom je de dingen deed die je tot nu toe deed in je leven als ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, of jongere, enz… als je niet meer in de beschermingsmodus staat, en je wilt (innerlijk) kunnen ‘bewegen’ naar het Organisch Paradigma, voel je dan welkom je te laten (aan)raken door de teksten en handvatten op deze website. Dit is thuis- en zelfstudie. Je krijgt inspiratie hoe je een ouder, leraar, burgemeester, advocaat, rechter, arts, verpleegkundige, politieman, soldaat, of jongere, enz. kunt zijn vanuit het Organisch Paradigma van vrije toegang tot het Leven, hoe je het Leven binnen kunt laten, toegang tot het Leven in een gedeelde staat kunt laten, en hoe je deze manier van samenleven kunt beschermen: je zult begrijpen dat onze bescherming IN onze samenleef-staat op Aarde is.

Alle teksten, beeldmateriaal, én video’s op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma - Geboorte In Trust’ zijn voor het uitdrukkelijke doel van het ‘Hoogst Primair Oorspronkelijk Organisch Goede’ buiten alle matrices, vervalste realiteiten, en omgekeerde verzen op alle niveaus, dimensies, dichtheden, en tijden in tijdloosheid.

Gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn bedoeld voor (zelf)onderzoek en zelfstudie om het ‘Hoogste Positieve Potentieel’ te dienen in het Ontsluiten van individuen naar het Grote Worden van allen die Waarheid, Hartwijsheid, het Hart van alle Verzen, Kennis, en Autonomie zoeken van alle gebonden realiteiten.

De gedeelde informatie en tijdsinvestering (time equity) zijn uitdrukkelijk NIET bedoeld voor (multi level) marketing en commerciële doelstellingen en verdienmodellen.


A private man doesn’t know copyright only a public man does
~clint richardsonHartelijk Welkom Levende Mens van vlees en bloed
Naast je een warm welkom bieden, nodig ik je uit om te beginnen met de teksten en handvatten op de website ‘Geboorte van het Organisch Paradigma- Geboorte In Trust’ zorgvuldig te bestuderen.Deze website is een vrijelijk beschikbare online zelfstudie Academy

Je studeert in jouw eigen private omgeving op jouw eigen tijd. Via het zoekvenster kun je antwoorden op jouw vragen vinden. Daarnaast is er een Q&A pagina. Vind je het antwoord op jouw vraag niet? Via mail info@hetbewustepad.nl of facebook messenger kun je dan je vraag stellen.


Snippet uit het artikel 'Welkom Levende Mens'.


mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2020
Midwife for the Living and Dying