Tantrische Verbinding van de Moeder met de Kosmische Vader
Divine Mother inside - (re)connecting with the Divine Mother inside)
Scroll down for English text...


Gisteravond ben ik opnieuw in het diepe gesprongen. Ik heb mijn vleugels uitgeslagen en ben gesprongen. Geen vangnet. Alleen het dal daar diep beneden mij. Ik spring en word opgevangen door de Liefde. In alle zachtheid beland ik in het dal. Wat ik in mijn hart bij me draag is de Liefde, Overgave en Vertrouwen. Liefde, Overgave en Vertrouwen begeleiden me verder op mijn (levens)stroom. Ze nemen me mee de donkere nacht in...

Een prachtig maagdelijk wit bruidskleed (be)dekt Moeder Aarde deze morgen. De energie voelt heel stil, sereen. Er lijkt geen geluid te zijn en geen beweging. Alleen verstilling. Deze verstilling raakt mijn hart, is voelbaar in mijn hart. Diepe ontroering doorspoelt me. Ik Ben deel van deze verstillende sereniteit en ik voel dat alles goed is...


Ze komt op haar afspraak om 10.30u en we zitten samen aan de thee. Ik vraag haar hoe het gaat. Nou, niet zo goed... ze weet het eigenlijk niet. Ik herken dat ze het wel weet, maar het heel lastig vind om het toe te geven voor zichzelf omdat ze de consequenties (nog) niet durft te overzien. Ze is sinds een paar maanden zwanger van haar derde kindje. Deze zwangerschap komt zoooo ongelegen en ze is er zoooo blij mee. Symbolisch is het ook prachtig: ze is zwanger van haar kindje en van zichzelf. Over een paar maanden gaat ze geboorte geven aan haar kindje en aan zichZelf. Deze ongeboren Ziel lijkt door alles heen te breken en is zoooo welkom bij haar. Waarschijnlijk zal ze haar kindje (voorlopig) alleen groot gaan brengen. Ze voelt dat het voor haar welZijn belangrijk is dat ze (voorlopig) alleen verder gaat. Nou, dat is nogal wat...

Ze ziet in dat ze met haar man de patronen herhaalt, die zijn ontstaan in het contact met haar vader. Haar hart bezwijkt bijna onder de afwijzingen die ze van haar vader heeft gevoeld. De wisselende stemmingen van haar vader waren haar schuld, was zijn boodschap naar haar. Nu leest ze voortdurend de behoeften van haar man van zijn gezicht en doet er alles aan om hem te pleasen. Ze smeekt om zijn aandacht. Haar lichaam schreeuwt om (sexuele) aanraking. Dit herkent ze gelukkig al en ze heeft met zichzelf afgesproken dat ze niet meer Ďplatí gaat voor hem. Maar het gat dat in haar jeugd is ontstaan, zit er... levensgroot...

Ik vraag haar haar ogen te sluiten en zichzelf als driejarig meisje te zien... Ik neem haar mee op reis naar de oerVader... In de energie van de oerVader geeft ze zich over aan Zijn Liefde, Zijn koestering en het gat van leegte wordt langzaam langzaam gevuld, terwijl ze luistert en zich bevindt tussen de klanken en de energie van de dolfijnen...

Dan vertelt ze me over haar dromen van de laatste tijd. Het thema van deze dromen is dat ze haar geslachtsorganen bevrijdt van (sexuele) verwondingen. Ik laat haar weten dat ze het helen van haar geslachtsorganen ook in meditatie kan doen. Door middel van visualisatie-oefeningen kan ze haar vagina, baarmoeder, en eierstokken helen. Ik neem haar mee in de visualisatie en vraag haar zich te verbinden met Moeder Aarde en zich voor te stellen dat de koesterende en helende energie van de Moeder via haar vagina haar baarmoeder binnenkomt en zo ook haar ongeboren kindje begroet. Onmiddellijk voelen we beiden een krachtige sexuele stroming in ons geslacht. Oh, grote Moeder wat een voedende helende kracht breng je ons. We hebben plezier als kleine kinderen en genieten van deze levengevende Moeder-energie.

Hierna mag ze dansen en ik nodig haar uit zich te verbinden met de engelen en de Ziel van haar ongeboren kindje. De healingruimte vult zich met vele kinderZieltjes en engelen. Wat een hemelse vreugde.


Na de sessie met haar ga ik terug naar de healingruimte om de energieŽn te bedanken.

Ik voel me zo open en dankbaar. De kinderZieltjes zijn nog steeds aanwezig en ook de energie van de engelen-vibraties. De wereld is gehuld in een maagdelijk wit bruidskleed. De Zon zendt zijn heldere verwarmende lichtende stralen. Het voelt dat ik wil mediteren en ik volg mijn impuls. Op de prachtige muziek van de Nataraj van Osho ga ik op reis...

Ik voel me als de baarmoeder van de Aarde en bereid me voor op de ontvangst van het zaad van de Kosmos. Ik bewerk mijn akkers en schenk het land het benodigde water. Ik voel mij als Goddelijke Moeder in een tantrische verbinding met de Goddelijke Vader. We zijn in stille Eenheid met elkaar. Dan... storten zijn impulsen zich in mij uit, terwijl we beiden in overgave Zijn... heerlijk en vreugdevol stil Zijn... met, bij, en in elkaar. In innige Verbondenheid ontvang ik Zijn inspiratie... zovele potentiŽlen... en Ik... Ik schep en schep... Prachtige creaties waar doorheen zoveel Liefde en Leven stroomt... PotentiŽlen worden geschapen met allesdoordringende LevenGevende Liefde. Liefdevolle potentiŽlen, energievelden van potentiŽlen die beschikbaar zijn voor jou... en ja, ook voor jou!

Ik voel de diepe heling van de Goddelijke Moeder. Na eeuwen voelt ze eindelijk weer de diepe Verbinding met de Zon en kan ze Zijn liefdevolle impulsen eindelijk weer in Haar Hart ontvangen. Wat heeft ze deze inspiratie gemist. Wat heeft ze deze bevruchting gemist. Ze verlangde er zů naar dat haar akkers bewerkt werden en dat haar het benodigde water geschonken werd. En de Goddelijke Vader is verheugd dat Zijn inspiratie, Zijn bevruchting eindelijk weer ontvangen wordt...

Dit is de eerste dag van mijn maanstonde (menstruatie).

(Deze tekst is geschreven op maandag 5 januari 2009.)


Vanuit mijn innerlijke waarheid beschrijf ik in deze geleidemeditatie de wezenlijke betekenis van het Heilig Huwelijk ofwel '2-lingziel her-eniging' in mijZelf. Gender is in all things. Uiterlijk woon ik in een vrouwenlichaam, maar innerlijk zijn de vrouwelijke energieŽn en mannelijke energieŽn in mij in harmonie. Alles is in Mijn Bron aanwezig. Ik Ben de Womb van de Aarde en ik Ben de Womb van de Kosmos.Divine Mother inside - (re)connecting with the Divine Mother inside)
We are Spiritual Beings having (material) experiences via our physical body's on our beautiful plane Earth.

I had my meditation after a session with a client at january 5th 2009 to say thanks to healing energies.

I felt so open and grateful. Many Souls of not-born-yet children who helped during session were still there with me and the energy of the angelic vibrations too. The world was blanketed in virginal white cloth of snow. Sun was pouring clear bright rays to the Earth. I meditated 'listening' to beautiful music the Nataraj from Osho...

I felt like the womb of Earth and I prepared myself to receive the seed of the Cosmos. I tilled my land and poured out water over my land. I felt like Divine Mother in a deep Communion with the Divine Father. We were in silent Unity with each other... Then He poured his impulses in me while we both were in perfect surrender of Being... glorious and joyful silent Being... with and in each other. In a profoundly deep Communion I received His (electric) inspiration... so many potentials... and I... I created and created... Beautiful creations through which flowed so much Love... Potentials were created penetrated with Love (which is Life), energy fields of potentials which are available for you and yes, also for you! For all of us...

I felt deep healing of the Divine Mother. After ages She felt the profoundly deep Communion with the Divine Father again and finally She could receive His Loving and Life Giving impulses in Her Heart Core again. She had missed these inspirations very much. She had missed this impregnation so deeply. She longed for it so deeply for her field to be worked on and to be watered. And the Divine Father is rejoiced that His inspiration, His impregnation is received finally again.


(This text is written on Monday Januari 5th 2009)


In this guided meditation I describe, from my inner truth, the real meaning of the 'Holy Marriage' or the 'Reunion of the Twin Soul' IN mySelf. Gender is in all things. I live in a feminine body, but innerly are the the feminine and male energy's in harmony. All is within My Source. I Am the Womb of Mother Earth and I Am the Womb of the Cosmos.mascha roedelof
Deze geleidemeditatie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.