van Piramidekracht via co-creatiekracht naar voortdurende Scheppingskracht
Het gebeurde voordat ik de Cheopspiramide inging. Diepe angst doorstroomde mij en ik begon onbedaarlijk te huilen en durfde die piramide echt niet in. Gelukkig herkende Marga het en ze vertelde me: ‘Ja... je hebt het zoveel keren goed gedaan en 1 keer is het misgegaan’. Uiteindelijk heb ik mijn angst overwonnen en ben de piramide ingegaan en ik ben zelfs in de sacrofaag gaan liggen.


Atlantis
Herinneringen aan Atlantis kwamen boven (in Egypte en tijdens een sessie met een cliënt op 3 oktober 2015 veel meer gedetailleerd) waar de oorspronkelijke zuivere intentie van 'kennisoverdracht' en samenleven in gelijkwaardigheid en harmonie verwerden tot een 'patriarchale' samenleving. Mensen begonnen het nodig te hebben om innerlijk weten via materie zichtbaar te maken: bijvoorbeeld door middel van kristallen. Degenen met het innerlijk bron weten, wisten dat de kristallen 'slechts' het zichtbare waren van hun innerlijk bron weten en de kristallen 'werkten' via hen. 'Meesters' misten de verbinding met het innerlijk bron weten en begonnen de kristallen te stelen en te vernietigen nadat ze merkten dat de kristallen voor hen niet 'werkten': ze wilden kunnen beschikken over het innerlijk bron weten, maar waren de verbinding met de bron verloren en DUS 'werkten' de kristallen voor hen niet. Uit woede werden de kristallen vernietigd of vanuit mentale kracht geherprogrammeerd. Een deel van de Atlantiërs (vrouwen) vertrok uit de stad en co-creëerden een 'matriarchale' samenleving buiten de stad. Zij waren door een groep, op mensen lijkende wezens, gevraagd hun kinderen te scholen. Buiten de stad veranderden deze, op mensen lijkende wezens, in reptielen. Deze reptielen waren niet in staat zelf te creëren en kinderen te verwekken. Dát was de reden waarom ze de vrouwen meegevraagd hadden. Maar het lukte natuurlijk niet om kinderen te verwekken. Uiteindelijk zijn de reptielen vertrokken naar waar ze vandaan kwamen. De groep vrouwen leefden harmonieus in hun 'matriarchale' samenleving, waar ze voornamelijk kinderen, maar ook vrouwen en mannen hun innerlijk bron weten doorgaven. Ikzelf heb me op (3 oktober 2015) herinnerd dat ik in de stad gebleven ben en geprobeerd heb om de 'meesters' bewust te maken dat ze hun verbinding met 'bron' verloren hadden en 'dienden' te herstellen. Mijn pogingen lukten niet en ik had veel last van hun manipulaties en onwetendheid. Aan de andere kant op het eiland zat een groep wezens die zich voornamelijk met manipulatie bezighield. Uiteindelijk leidde de diepe onbalans en ontkrachting in de samenleving op 'Atlantis' tot de vernietiging ervan. Degenen die de oorzakelijkheid doorzagen, verlieten de stad voor de vernietiging en sloten zich aan bij de 'matriarchale' samenleving. Van daaruit verspreidde de groep zich, voor de vernietiging, over aarde (Griekenland, Peru, Egypte, o.a.). Hiermee kwam een eind aan een hiërarchische, uiteindelijk op macht en overheersting belustte, samenleving (Atlantis) waar velen de verbinding met bron verloren hadden.


(Manitfestatie)kracht

Deze laatste ervaring heeft me er lange tijd van weerhouden om helemaal in mijn (scheppings)kracht te gaan staan. Maar het vertrouwen van het kleine meisje leefde óók in mij.

Toen ik jaren geleden een mail ontving met daarin een uitnodiging voor een aardehealing, geleid door een sjamaan, met de bedoeling om de dreiging van overstromingen in Nederland te voorkomen, werd ik opnieuw getriggerd. Iets in de intentie klopte niet voor mij, of in ieder geval triggerde hij iets in mij. Als we ervoor gaan zorgen dat overstromingen niet Néderland treffen, móet de spanning er op een andere manier uit. Als er spanningen (onevenwichtigheden) zijn, is het onze verantwoordelijkheid als Mensheid om daar heel zorgvuldig mee om te gaan, voelde ik. Destijds voelde ik dat ik een aardehealing wilde organiseren, waarbij ik en de andere aanwezigen de intentie hebben gezet dat het hoogste voor Moeder Aarde en ál haar bewoners mocht gebeuren. We werkten o.a. met een grote trom waarop de hartslag van Moeder Aarde geslagen werd. Tijdens de aardehealing vonden mooie en diepgaande processen voor onszelf plaats. Later heb ik nog twee aardehealingen gedaan met een groep mensen. Hierdoor kreeg ik weer wat meer vertrouwen in mezelf. Ik opende me gewoon voor het hoogste goed voor alles en iedereen, terwijl ik me afstemde op liefdevolle gevoelens van mijn hart (inmiddels weet ik dat dit het 0-punt ofwel het hart van de Torus is: zie afbeelding en tekst op deze pagina).

Twee jaar geleden volgde ik een Merkaba workshop (inmiddels kijk ik anders aan tegen de 'methode' die ik tijdens deze workshop aangereikt kreeg). Hier leerde ik dat je pas dan grootse scheppingen kunt manifesteren, als je werkt vanuit een volkomen zuiver hart dat is afgestemd op Het Veld van Liefde ofwel het Aether Veld. Wat een geruststelling was dat! Wat een herkenning en ontroering ook... Nu wist ik dat ik vanuit een doorvoelde en bewuste verantwoordelijkheid voor mezelf, de ander, en het grote geheel met een gezuiverd hart, waarin niet anders is dan Liefde, als vanzelf een krachtige transformator voor mezelf, de ander, en het grote geheel wordt. Dit weten vanuit VolwassenbewustZijn, motiveerde me intens om kritisch te blijven voor alle informatie die mij bereikte over de grote veranderingen die zouden gaan plaatsvinden in deze turbulente tijden. Ik ben, gedreven door een innerlijk weten, ook zelf op zoek gegaan naar mogelijke beschikbare informatie die resoneerde met de waarheid van mijn Hart. Gemotiveerd door een diep weten in mij, dat wij als Mensheid zélf de manier scheppen waarop de veranderingen plaats (gaan) vinden...


Flower of Life completed - Adult consciousness - VolwassenbewustZijn
Flower of Life completed - Adult consciousness - VolwassenbewustZijn


In de heilige geometrie staat de driehoek symbool voor het Goddelijke. De materie van jouw lichaam vind je terug in de kubus. Als jouw Goddelijk Zelf je lichaam gaat doorstralen, verandert de ondoorzichtbare kubus. De hoeken draaien naar buiten, zodat er een piramide* ontstaat en de binnenkant van jouw Goddelijke essentie zichtbaar wordt. Je zoekt niets langer buiten jou zelf. Je hebt jouw Goddelijk Zelf herkent...
Meer lezen hierover bij de training 'vier het Leven, ontdek jouw Goddelijk Zelf'.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


*De piramidekracht in de Mens is 'opgegaan' in de co-creatiekracht van de Cirkel en dieper nog in voortdurende Scheppingskracht van de spiraliserende 'lemniscaat'.
Een prachtig Lemurisch gedichtje over vrije energie en oneindige Schepping

Mi 'eh neh 'ni pah
Cheneya 'chi poh 'neh
Chineyo e' caraya

May this moment be the
Moment of your first
Heartbeat
(may you remember to begin again)
Divinity (lemurian wisdom)

I am
that
I am
that
I am

symbolisch zou dit eruit zien als een driehoek met daarin een circel, met daarin een lemniscaatfiguur. Het centrum van het lemniscaat is 'I am'

Bovenste punt van de driehoek 'Love' 'Dolphin' (dog)
Linksonder punt van de driehoek 'Joy' 'Whale' (horse)
Rechtsonder punt van de driehoek 'Freedom' 'Seaturtle' (cat)
@ De Maya’s zagen dat moment - de winter zonnewende - in 2012, als een wedergeboorte. De Zon maakt die dag bij opkomst een kosmisch kruis dat de levensboom belichaamt. Dat opent volgens het Midden-Amerikaanse volk, een kanaal met kosmische energie. Energie die de Aarde zal doordrenken, haar zal reinigen met alles en iedereen daarop, en voor een hoger niveau van vibratie zal zorgen.

Overigens houdt de Maya kalender daarna op. Men had men in de oudheid geen zicht op gebeurtenissen na 21 december 2012. Net zomin als bijvoorbeeld helderzienden of remote viewers voorbij die datum kunnen kijken...

Zodra we van mens naar Mens geevolueerd Zijn en dus naar puur bewustZijn, is onze energie niet langer 'gevangen' in de Akashakronieken.
Als pure bewuste Mensen Zijn we soeverein. Vrije Energie is niet te 'vangen', en blijft steeds Vrij beschikbaar om opnieuw tot creatie te komen (lemniscair bewustzijn).

Voor mijn gevoel is dit de reden dat de Maya-kalender stopt op 21 december 2012.

Dus dit betekent NIET dat Moeder Aarde ophoudt te bestaan. Dit houdt in dat we als Mens Ware Vrije Soevereine Wezens Zijn/Worden.
Kies ook jij voor de Nieuwe Aarde?

Kom los van egokrachten, ambitie, zelfzucht, begeerte, etc. Kortom kom los van alles dat jou klein houdt en afhankelijk. Vertrouw erop dat jou alle middelen ter beschikking komen, zodra je kiest voor Jouw Voelende Waarheid in je hart. Laat jouw bewustZijn indalen in je Hart en ga dus eigenlijk voorbij bewustZijn. Schep de Hemel op Aarde! Kom ook jij meespelen?
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.