Instant Healing door middel van Magnetisme
Puur bewustZijn genereert magnetisme.

Magnetisme is de meest liefdevolle (onvoorwaardelijke) manier van genezen en kan direct (instantly) plaatsvinden als je dat, vanuit je hart, wilt en er klaar voor bent. Zowel de genezer als degene die genezing aangeboden wordt vanuit magnetisme, dienen hier aan toe te zijn.

Genezing/heling vindt plaats door middel van resonantie. Jouw cellen gaan als vanzelf meetrillen met die van de genezer. Genezing/heling wordt aangeboden: de genezer geneest/heelt dus niet. Degeen die genezing/heling aangeboden krijgt, geneest/heelt zichzelf doordat zijn cellen zelfgenezing zullen ontwikkelen.


Pure aanraking is een zeer belangrijk medicijn. Helend. De meesten kennen dit met name nog wel terug in het troosten van een kind dat zich heeft bezeerd, de liefde, aandacht, knuffel en de kus gaan vrijwel automatisch bij de ouder. Later leren velen deze natuurlijke heling om allerlei redenen vaak weer af. Onze maatschappij is voor een groot deel vervreemd door een gebrek aan aanraking. Aanraking laat energie stromen. En aanraking aardt. Dit is mijn visie over de helende werking van pure aanraking:

Welk label/etiket je erop plakt, is voor mij onbelangrijk.

Als je heling aanbiedt vanuit een onvoorwaardelijk liefdevol Hart, schep je voor de ander de ruimte (je geeft hem/haar de gelegenheid) weer in Verbinding te komen met de eigen Onvoorwaardelijke Liefde die hij/zij is. Hierdoor komt hij/zij in Verbinding met de eigen innerlijke heler.

Als ik een healing aanbied aan een persoon, dier, of Moeder Aarde, zet ik vanuit mijn Hart (neutraal/onvoorwaardelijk) de intentie dat wat gebeuren mag voor het 'hoogste' Go(e)d is voor degene Zelf, de ander, en het grote geheel. Hierbij stuur ik niet, ik zet mijn wil er niet onder, ik schep de ruimte en laat het gewoon gebeuren (met bewustZijn).

De oorzaak waardoor we de natuurlijke heling, die we diep van binnen dus allemaal hebben en ons weer kunnen gaan (her)inneren, vergeten zijn ligt inderdaad in de vervreemding van elkaar in natuurlijkheid aanraken, zonder bijbedoelingen.

Dat is het mooie van genezen op een natuurlijke manier: een ieder kan het zichzelf weer (her)inneren en eigen maken.

En mensen kunnen het ook op een natuurlijke manier weer ont-dekken. Jij hebt hier ergens op de site een mooie ervaring, die jezelf beleefde, over geschreven.

De essentie van Instant Healing is dus: healing aanbieden vanuit een puur bewustZijn.

Je ziet nu ook gebeuren dat er op steeds subtielere (energetische) manieren heling'methoden' ontwikkeld worden.

Stel je eens voor dat je een hoofdhaar van een persoon of dier behandelt met homeopathie bijvoorbeeld. Meer is niet nodig. Vanuit (indirecte) ervaring heb ik hier 'bewijzen' van. In India heb ik samengeleefd met een homeophatisch arts. Zijn beide ouders zijn homeopathisch arts en twee van zijn zusters. Hij heeft samen met zijn (inmiddels 'overleden') vader een opzienbarend resultaat gehaald bij een vrouw, die in een ziekenhuis in Mumbai ongeneeslijk ziek leek te zijn. Deze man en zijn vader hebben een hoofdhaar van deze vrouw meegenomen naar Darbangha (hun woonplaats in het Noorden van India) en daar de hoofdhaar behandeld. De vrouw is genezen!

Instant Healing is ook mogelijk op afstand.

Daarbij is tijd en ruimte niet van belang. Hiermee bedoel ik dat je tijd en afstand kunt overbruggen.

Ikzelf heb hier directe ervaring mee. Dit werkt bij uit balans geraakte gevoelens (worden dan emoties). En het werkt bij bijvoorbeeld fysieke pijnen.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Helen op afstand doe ik ook automatisch. Met de aandacht gaan naar degene op afstand bij wie er iets te helen valt. Ik voel wel dat het me de ene keer makkelijker afgaat dan de andere keer.

Wat ik vroeger mijn kinderen aanleerde toen ze heel klein waren was zelfheling, door met de aandacht te gaan de plaats waar er pijn was. Via een geleidemeditatie (in de vorm van kleine wezens die naar de bewuste plek gingen) heelden ze zelf zo hun pijn(lijke plaats).
Ja Mascha, en het leuke is dat iedereen dat natuurtalent heeft, je moet het alleen door hebben dat je dat hebt... ;)

Over homeopathie. Ik ben vroeger als kind homeopathisch opgegroeid. Dat is op zich leuk, maar het is wel zo dat er een innerlijke grondslag moet zijn om ook met zoiets om te gaan. Je kunt natuurlijke trilling van buiten via homeopathie wel tot je nemen, maar er moet ook een innerlijke natuur zijn die ontvankelijk is om geheeld te worden. Wordt homeopathie knowledge dan sla je de plank mis. Ik bedoel ermee te zeggen: sta je niet open voor zelfinzicht dan werkt geen enkel middel.
Volkomen eens!

Zie de tekst van het artikel en de pagina van mijn website, zoals hieronder voorgesteld. Je resoneert mee: dus als er shit zit bij de healer, resoneer je mee met de shit. En als je (nog) niet ontvankelijk bent voor de Zieleles en dus inzicht, dan kun je (nog) niet genezen.

Je dient echt je eigen groeiPad te gaan. De healer kan het aanbieden en de ander gaat ermee aan het werk. Dat kan op (on)bewust niveau gebeuren. Als inzichten nodig zijn, ontvang je die vanzelf.

Zonder uiteindelijke bewustwording (en of de integratie nu bewust of onbewust gebeurt, maakt niet uit), geen genezing.

Wat fijn voor je dat je homeopathisch opgegroeid bent!
Mooi werkt dat hè, dat resonantiesysteem?!
Ik heb ontdekt dat er véél meer zaken zijn die op dezelfde wijze werken. Wat maakt dat twe mensen verliefd worden op elkaar? Het zal het toontje zijn wat zij beide uitzenden zonder het te weten en samen klinkt er een betoverende hogere harmonische toon die alleen zij kunnen horen en waar ze helemaal van ondersteboven raken.
Zo werkt blijkbaar ook de heelkundige tak in ons biosysteem. We moeten opnieuw gestemd worden zoals de pianostemmer dat eens in de zoveel tijd moet doen wanneer de piano dissonant geworden is en dus muziekaal gezien, ziek is.
Het preparaat of de remedie klinkt zoals het orgaan of ander biosysteem klinken moet en geeft een voorbeeldje aan de ontstemde delen. Wanneer de de zaak weer resoneerd is de juiste toon teruggevonden en de ziekteverschijnselen zijn weg daarmee zijn de voorwaarden nog niet verdwenen en dat is precies wat Ko bedoeld met de mate van ontvankelijkheid van de ontvanger van de remedie. Er moet een intuïtieve of onbewuste verandering in gang gezet worden die zoekt naar de oorzaken van de kwaal zoals een pendelaar dat doet je komt dan vanzelf, als je bereid bent met jezelf in conclaaf te gaan, bij de clou. Dit heeft mij vaak goed geholpen. Het homeopathische middel is dan "slechts" het juiste patroon waarlangs je de toon weer kunt instellen aan de hand van dat juiste, zuivere ijkvoorbeeld.
Daarom is vertoeven in de natuur ook zo verhelderend.
Let maar eens op waar je voor kiest heen te gaan als je eens lekker erop uit wilt. Kies je voor de zee, de heide, de heuvels, de bossen of juist de polder. Het zijn allemaal expressies van harmonischen waar je op dat moment gevoelsmatig behoefte aan hebt en waarvan je weet dat dat soelaas brengt. De zee bijvoorbeeld heeft een enorme "reset"werking. Zout water (bestaan we voor een groot gedeelte uit) stroming(circulatie) Getijden(veranderingen, cycli) Wind(geestelijke doorstroming) zand(silicaat, na zuurstof de meest voorkomende stof op deze planeet en de bouwstof voor o.a. ons zenuwstelsel en niet te vergeten de energetische drager van het DNA) Even lekker uitwaaien aan de kust vooral met ruig weer en een dikke zuidwester waarbij de schuimvlokken over het strand jagen is een prachtige omgeving om te resetten en om de basale doorstroming te bevorderen. Bomen en de stilte van het bos doen iets anders met je. Daar ben je te gast. Daar màg je zijn. Tussen de oude grote pilaren van de bestendigheid en de wijsheid ligt het mos en de fermentatie, het omzettingsproces. Daar zijn de schimmels en de vele kringlopen gebaseerd op oude kennis en waardigheid. De onherroepelijkheid van de tand des tijds. Onverbiddelijk en mysterieus. Daar kun je nadenken en beschouwen. Daar tussen de oude bomen kun je putten uit de oude kennis. Dat brengt je naar je wortels. De polder brengt je in aanraking met de overzichtelijkheid van het systeem. Klip en klaar. zonder omhaal helder en ordelijk. Recht en goed door geëvalueerd, beproefd en goed bevonden. Dat is de polder.
Ga zo maar door alles heeft haar karakter.
In mijn lange speurtocht naar de steen der wijzen, wat ik dan gekscherend de nulpuntenergie pleeg te noemen, ben ik op wetmatigheden gestoten die ik verrassenderwijs later ook kon gebruiken bij andere in de natuur voorkomende fenomenen.
Zoals bijv. dat magnetisme niet iets is wat qua eigenschap bij een magneet hoort, gek genoeg!
Vergelijkbaar met een fiets wat een statisch ding is totdat je er op een bepaalde manier mee omgaat en dan blijkt het plotseling een voertuig waar je op vooruit kunt.
Wat heeft dat met homeopathie te maken?
Ik ontdekte op enig moment dat om energie "op te vangen" uit het niets, je een voorwaarde moet scheppen in de tijd/ruimte verhouding.
Ten eerste; het opbouwen van een potentiaal.
2e; het laten vallen van het pot. (pulsen)
3e; Het laten resoneren van de puls met een zekere aethergolf of torsiegolf hoe je het ook maar noemen wilt.
Het grappige is dat het gat in de tijd/ruimtesfeer een torroïde vorm aanneemt en de influx van aetherenergie nijgt naar het centrum van de torus. Het spreekt vanzelf dat hoe groter het "gat"des te groter de influx en des te groter de extra energie zodat de 2e wet van de thermodynamica nog steeds van kracht is. Alleen wij hebben door de manipulatieve schoolse systemen buiten de natuurkracht leren rekenen waardoor we in gesloten kringlopen zijn gaan denken. Het gekakel van hoe kun je nou méér uit iets krijgen als je er maar x ingestopt hebt?
De grap is dat er onderweg iets is bijgekomen waar nooit mee gerekend MOCHT worden, de kracht van de natuur!
Een homeopathisch middel heeft ook een potentie welke zo verdund raakt dat de laatste "draad" met de vloeistofmassa verdwijnt. De val van het potentiaal.
Dan gebeurt het, de influx treed toe en het medium raakt vervuld met de aethterinflux welke in pure vorm de oerfrequentie is van de drager welke nu is verdwenen.
Door de vloeistof te schudden, wek je een pulsgolf op waardoor de toon weer actief is geworden en het middel optimaal.
Precies eender als met nulpuntenergie!!
Magneten zijn een schoolvoorbeeld van asymmetrische elementen en zijn daarom bij uitstek geschikt om een gat te trekken in het tijd/ruimtecontinuüm.
De spoel en de puls komen vanuit de heler. De handen zijn de monopolaire magneten en in de behandelde persoon vindt de influx plaats met de juiste toon enz. enz.

In de draadloze verbindingen en communicatiewereld is er sprake van een dissonant frequentiegebruik.
Het zou een fluitje van een cent zijn dit om te zetten naar een toonhoogte die juist genezend zou kunnen werken maar daar heeft men bewust of misschien wel onbewust niet voor gekozen.
Dat is de weerstand die we nu voor de kiezen krijgen om in te zien dat we een andere koers moeten varen los van de kant en klaar samenleving waar helaas de meesten onder ons zwaar verslaafd aan zijn geraakt.

Mascha, wat leuk dat je dit thema hebt aangeraakt, zet me weer eens aan het denken.
@ In de draadloze verbindingen en communicatiewereld is er sprake van een dissonant frequentiegebruik.
Het zou een fluitje van een cent zijn dit om te zetten naar een toonhoogte die juist genezend zou kunnen werken maar daar heeft men bewust of misschien wel onbewust niet voor gekozen.
Dat is de weerstand die we nu voor de kiezen krijgen om in te zien dat we een andere koers moeten varen los van de kant en klaar samenleving waar helaas de meesten onder ons zwaar verslaafd aan zijn geraakt.

Ja, dit is ook waar.
En we kunnen het water op Moeder Aarde intoneren met de grondtoon (Hz 432) en haar zo healing aanbieden. Verder kunnen we ook het lichaam intoneren met geluid en via het water in ons fysieke lichaam healing aanbieden (geluidhealing).

En daaraan voorbij:
Met puur bewustZijn Instant Healing aanbieden aan degenen, die er 'klaar' voor Zijn.

Dan:
- voorbij linker- en rechterhersenhelft
- voorbij man/vrouw-kloof
- voorbij DNA
- dus voorbij biologische evolutie
Ooit sprak ik met ene Robert Yoe, iemand die veel af weet van tonen. Hij zei mij dat 528Hz de DNA frequentie is welke helend werkt via water.
Misschien moet ik een stalen ring maken met dezelfde toon en die overboord hangen naast m'n sleepboot en er mee gaan varen en dan onderweg aanslaan. Het effect zou je moeten kunnen meten door een verbetering van het biotoop op de plaats waar dit gedaan is.
Oh ja. op een nulpuntenergiesymposium met Frank Bonte presenteerde hij een leuk ding. Een kinderspeelgoedje van een paar euro koppelde twee petflessen aan elkaar door deze simpelweg aan dit plastic busje te schroeven. Zodoende ontstond een soort zandloper en in een fles moet dan 3/4 gevuld worden met water.
Door het samenstel steeds om en om te keren ontstaat een draaikolk wanneer het water wegloopt naar de onderste fles.
En door nu tijdens dit proces deze flessen te "programmeren"met een intentie, veranderd de kwaliteit van het water in Levend Water. Een vriendin van mij aan wie ik zo'n ding kado gaf en het ook uitprobeerde wist mij te vertellen dat de watermassa na iedere keer met 700 Bovis omhoog ging. Zij wist dit te meten met de biotensor.
In de opstelling van Frank Bonte waarbij hij Donavéwater gebruikte als stemvork gind de waarde zelfs tot 725.000 Bovis. Een geweldig hoge energetische waarde!
Je snapt dat het drinken hiervan de vitaliteit enorm omhoog pompt. Ook heb ik de proef op de som genomen bij vrienden die totaal niets hadden met deze in hun ogen metafysische zaken. Bij een blinde proef vonden ze het behandelde water in ieder geval anders smaken.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.