De Zin van 'ziek'Zijn
Je ervaringen tijdens dit leven en, voor zover dit je aanspreekt, vorige levens kunnen tot allerlei blokkades leiden. Deze blokkades kunnen lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele problemen tot gevolg hebben. Het is dan belangrijk om de oorzaak van deze problemen op te sporen en op te lossen, zodat de blokkade losgelaten kan worden. Je hebt dan je les geleerd, je bent meer Bewust geworden, en hebt de blokkade niet meer nodig. De oorzaak kun je vinden in diep ingesleten gedrags- en denkpatronen als gevolg van onjuiste overtuigingen.

Een mens bestaat uit meer dan zijn zichtbare lichaam. Je bestaat voor het overgrote deel uit energie. Om en in jouw zichtbare lichaam bevinden zich verschillende subtiele lichamen en chakraís.


Gevolgen van onverwerkte ervaringen
Deze subtiele lichamen en chakraís zijn van groot belang in het optimaal functioneren van jouw totale energetische systeem en Zelfgevoel (wat een gevoel is en heel anders dan de emotie 'eigenwaarde'). Stagnatie in de energie kan leiden tot een blokkade met mogelijke voornoemde problemen (lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele) tot gevolg en visa versa. Uiteindelijk leiden onverwerkte ervaringen en emoties tot allerlei problemen op het lichamelijke, emotionele, mentale en/of spirituele vlak. Het verhindert je ook je Ware Zelf en je verbinding met God, en alles en iedereen te ervaren en te voelen. Het verhindert je jouw leven ten volle te Leven en dit gaat ten koste van jouw Levensgeluk, gevoel van Vreugde, energie en kracht.


De Zin van het Aardse Leven
God heeft het Aardse Leven gecreŽerd om zichZelf te kunnen ervaren. Vanuit de Goddelijke Leegte ben jij als Wezen, als Ziel ontstaan. Op dit niveau is alles Liefde en met elkaar verbonden. Dat betekent dat jij in je kern Liefde bent en dat jij Goddelijk bent. Het is je geboorterecht deze Liefde en Verbondenheid te ervaren. Alleen ben je dat tijdens je reis naar de Aarde vergeten. Je Goddelijk Zelf is versluierd achter verschillende illusies. Diep in jeZelf ken je deze waarheid. Van daaruit ontstaat het (on)bewuste verlangen terug te keren naar deze staat van Eenheid. Je Ziel zal er alles aan doen om je deze diepe waarheid te laten herinneren.


De Zin van 'ziek'Zijn
Je Ziel grijpt alles aan voor dit doel. Dat kunnen Ďtoevalligeí ontmoetingen zijn, een 'ziekte', een ontevreden gevoel, het gevoel vast te zitten, problemen met geld of relaties. Hoe paradoxaal het ook klinkt: het kan ook door middel van het moeten ervaren van mishandeling, verkrachting, incest, confrontatie met verlies en verlaten worden enz.

In mijn visie heb je voor dit Aardse Leven gekozen om je je ervan bewust te worden dat je alle werkingen van de dualiteit ervaren hebt en achter je mag laten. Je mag nu een bewuste en krachtige beslissing maken uit al jouw drama te stappen. Je mag alle onnodige en belemmerende ballast loslaten. Je hoeft er gewoon geen energie meer aan te geven, waardoor jij meer en meer in contact komt met je krachtige unieke onafhankelijke essentie, je Goddelijk Zelf.

Ook jouw Ziel en Spirit 'roept' om het niet langer buiten jezelf te zoeken, maar zelf eigenaarschap te nemen voor wat je voor jeZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde co-creŽert. Omdat je vanuit bewust Zijn krachtige levenGevende keuzes maakt, is dit van directe invloed op dit universum en de andere universa. Ook jouw Goddelijk Zelf, jouw Ware Essentie, jouw Bronkracht Creatie, ligt versluierd te wachten totdat jouw persoonlijkheid de rijpheid heeft om de sluiers van alle illusies te doorzien. Het is mijn waarneming dat als we ons volledig bewust worden van de werkingen van de dualiteit in de 3D-werkelijkheid van materialisme, we deze werkelijkheid als een bewuste keuze omarmen en ons ook bewust worden van een meer en meer vergeestelijkte 4D-werkelijkheid (die er al is) en een 5D-werkelijkheid (die er ook al is) en 'verder' (wat er ook al is). Alles is er al en dat wat jij co-creŽert is afhankelijk van jouw bewust Zijn. Ook 1D en 2D zijn voor ons beschikbaar. Hier kunnen we contact maken met de elementalen. We zeggen dat we van 3D via 4D naar 5D gaan en 'verder'. Dat is volgens mij een onjuiste benadering. We maken ons bewustZijn vrij en krijgen daardoor toegang tot het ervaren van meerdere dimensies. Er is geen lager of hoger: alles IS...

Ben jij er klaar voor (je) drama te omarmen, het te zien en te aanvaarden voor wat het is, en vanuit een vollediger bewustZijn en Universele Liefde (de Bron Natuur in jeZelf ofwel het Ether-Veld ofwel 'Het Veld' ofwel Zero Point ofwel het Hart van de Torus ofwel 'het 0-Punt') te gaan co-creŽren? De werkingen van je kleine zelf te zien en te aanvaarden, en de ongemanifesteerde mogelijkheden vanuit jouw Innerlijke Bron(kracht) tot uitdrukking te brengen in jouw werkelijkheid? Is het jouw diepste verlangen goed samen te spelen? Het is mijn waarneming dat als wij onze verantwoordelijkheid aanvaarden en niets langer buiten onszelf zoeken, wij als vanzelf het hoogst mogelijke voor onsZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde gaan co-creŽren. Zo binnen, zo buiten. Chaos binnen, manifesteert chaos buiten. Een vervuld mens, schept in co-creatie een vervulde wereld. Je wordt een krachtige, heldere en zuivere transformator voor het grotere geheel als je vanuit Universele Liefde co-creŽert. Zodra je je vanuit jouw Bron(kracht Creatie) verbindt met de ander en het andere creŽer je zelf geen chaos meer in jouw wereld. Dat betekent echter niet dat er geen chaos in de wereld meer is. Het betekent dat jij in jouw wereld geen chaos meer creŽert en dat je de chaos buiten jou, met name ook in je persoonlijke verbindingen (relaties, samenwerkingsverbanden, beperkende en belastende (geld)systemen) zoveel mogelijk verlaat en dat je jezelf beschermt tegen chaos van buiten.


De cirkel is rond...mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.