Kerst- en Nieuwsjaarswens
Kerst - Raise Your Voices

Voor 2010 wens ik je de geboorte van je onschuldig innerlijk kind.

Alle (oude) natuurvolken, en eenieder die zich natuurlijk gedraagt, eren het vrouwelijke of wellicht liever gezegd 'de Moeder' vanuit een diep gevoelde dankbaarheid naar Moeder Aarde.

Natuurvolken, en eenieder die zich natuurlijk gedraagt, staan daarnaast ook in diep contact met de werelden van de spirits. Hier wordt Hemel of Aarde niet belangrijker of ondergeschikt gemaakt aan elkaar. Ze bestaan gelijkwaardig naast elkaar in onderlinge afhankelijkheid.

Zo bestaan ook vrouwen en mannen gelijkwaardig naast elkaar in onderlinge afhankelijkheid, zonder strijd.

Voor onderlinge afhankelijkheid is 'overgave' aan jezelf en de ander nodig. Overgave aan het ego ofwel het sterven van het ego.

Dan kan het onschuldig innerlijk kind geboren worden. En dat wens ik ons allen toe voor 2010: de geboorte van het onschuldig innerlijk kind. Het kind is speels, vreugdevol, blij vanuit zichzelf, creatief, eenvoudig, hartelijk...

Ik wens je een speels, vreugdevol, blij, creatief, eenvoudig, hartelijk 2010 toe...

Jesus - The Myth

We kennen allemaal de belangrijkste verhalen over Jezus: Hij werd niet door zaad verwekt. Na zijn nederige geboorte op 25 december werd hij bezocht door drie wijze koningen uit het oosten, die hem vonden dankzij een heldere ster, de ster van Betlehem. Jezus werd een pientere kerel, en kreeg uiteindelijk veel volgelingen, waarvan er 12 tot zijn vertrouwelijke discipelen zouden gaan behoren. Hij genas de zieken, bracht Lazarus weer tot leven, en met twee vissen voedde hij de mensheid. Door zijn grote mond werd hij uiteindelijk aan een kruis genageld, waar hij de dood vond. Drie dagen na zijn dood kwam hij op wonderbaarlijke wijze weer tot leven.

Hoewel niet erg bekend, was Jezus niet de enige die zo'n turbulent leven had. Ook Mithras, de zonnegod die in grote delen van Perzië en het Middellandse Zeegebied vereerd werd, werd onder nederige omstandigheden geboren op 25 december. Mithras' moeder was een maagd. Mithras had 12 discipelen. Hij stierf voor het welzijn van de mensheid, en zijn lichaam werd in de vorm van brood door zijn vereerders gegeten. Na zijn dood werd hij drie dagen begraven, en werd toen uit de dood tot leven gewekt. Men noemde Mithras de Redder en Messias, en de Weg, de Waarheid en het Licht.

De Egyptische Horus werd ook op 25 december in armoede geboren, en ook zijn moeder Isis was een maagd. Zijn geboorte werd aangekondigd door een ster in het oosten, en hij werd bezocht door drie wijzen. Al op zijn 12e was hij een leraar in de tempel, en verdween vervolgens 18 jaar. Daarna keerde hij terug en werd hij gedoopt door Anup de Doper, die, net als Johannes, onthoofd zou worden. Horus had 12 assistenten, verrichte wonderen, dreef demonen uit en wekte El-Azarus op uit de dood. Horus liep over water. Horus onderging een transformatie op een berg, werd gekruisigd tussen twee dieven, werd drie dagen begraven, en werd toen weer tot leven gewekt. Hij werd ook de Waarheid, de Weg en het Licht genoemd, en de Messias, de Gezalfde, het Lam Gods, en het Vleesgeworden Woord.

In de oudheid werd aan het woord maagd een andere betekenis gegeven dan in het christendom. Een maagd was een onafhankelijke vrouw, die niet aan een man toebehoorde. Dat wilde niet zeggen dat ze geen seks had met mannen.

Het woord maagd betekende zelfs méér. Het verwijst ook naar het geloof dat de Godin zichzelf had voortgebracht en al bestond vóór het begin van alles. Wat later aan de vader-god werd toegeschreven, namelijk het adagium ‘niet geboren, niet gemaakt’, was van oudsher de eigenschap van de Grote Moeder. Het moederprincipe werd immers gezien als de oorsprong van al het leven. De zoon van de Godin was dan ook niet verwekt door een vader, hij was ‘maagdelijk ontvangen’, zonder de fysieke bijdrage van een man. In het christendom is daarvan gemaakt ‘onbevlekt ontvangen’, omdat ‘bevlekking’ wees op de door de kerk zondig geachte seksuele daad.

Horus is het kind van Isis en Osiris. Isis en Osiris waren een model voor de ware liefde tussen man en vrouw. Toen Osiris was ontvoerd en later gedood door zijn broer Seth, deed Isis al wat in haar vermogen lag om haar geliefde weer tot leven te brengen. Zij schuwde niet haar magie te gebruiken. Zij veranderde zichzelf in een vogel, een wouw. Net als de gier, die in Egypte vereerd werd als de godin van dood en regeneratie, stond ook de wouw bekend als een transformatief dier. Men dacht dat alle gieren vrouwelijk zijn en in de lucht hun jongen ontvangen, zonder mannelijke tussenkomst. Als wouw vloog Isis over het lichaam van de dode Osiris, tot zij hem met haar vleugelslag de levensadem terugbracht. Zo sterk was haar liefde. En, zonder dat zij hem aanraakte, werd zij in de lucht zwanger van hem. Een echte ‘onbevlekte ontvangenis’ dus. Men zegt wel dat de kracht en intensiteit van de tantrische gemeenschap tussen twee geliefden zó sterk kan zijn, dat de beiden elkaar niet behoeven aan te raken om tot vervulling te komen. Isis was de meesteres van de tantra: in haar tempels werd de ‘seksmagie van Isis’ onderwezen. Het kind Horus was de vrucht van de tantrische liefdespraktijk van Isis en Osiris. Zo is – symbolisch gezien- de geboorte van het Christuskind een regelrecht gevolg van de vereniging tussen het vrouwelijke en het mannelijke in onszelf.

Met kerst vieren we, naast de terugkeer van het licht met midwinter, de uiterste liefdesversmelting, het omarmen van de dualiteit in jeZelf, naar neutraliteit. Dat brengt iets goddelijks voort, een nieuw Goddelijk Leven dat verbonden is met Al Dat Is. En dat is iets wat we in onszelf kunnen verwerven, waar we zelf verantwoordelijkheid voor zijn. Het gaat in wezen om onze eigen innerlijke geboorte.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.