Angst transformeren

Angst transformeren
Angst transformeren


Deze column schreef ik in 2010 en vul ik vandaag (15 maart 2020) aan met onderstaande tekst naar aanleiding van de georkestreerde angst psychose rondom het niet-bestaande Corona 'virus'
Om te begrijpen WAAROM nu wereldwijd gebeurt wat er plaatsvindt, is het nodig om het mechanisme 'macht - onmacht' te begrijpen. Ik schreef in 2010 over dit mechanisme n.a.v. de kredietcrisis van 2008 (die nooit gestopt is)...

En het kantelpunt zie ik nog niet om mij heen: mensen leven niet organisch zelf-samen... Met andere woorden: de licht en liefde energie is nog niet / onvoldoende in individuen gemanifesteerd...

In mijn artikel uit 2009 met de titel 'Kredietcrisis' met als subtitel 'de Zin van de Kredietcrisis' schrijf ik over de werkingen van angst en de oorsprong daarvan.


Onze diepste angst is ExistentiŽle Angst: de angst om het bestaan
Dat gaat dieper dan de angst fysiek niet te overleven. Je diepste angst is onvervuld te zijn. Je diepste angst is nietig te zijn. Je diepste angst is dat het er niet toe doet of jij er wel of niet bent (op deze aarde, in een relatieÖ). Je diepste angst is zinloosheid. Je diepste angst is controle te verliezen. Je diepste angst is niet-Zijn, op te lossen in het niets, het onbekende (en hier komt de angst voor de dood vandaan, de angst om gek te worden, de angst voor een orgasme).

Je diepste leegte is geen verbinding met jeZelf en de Bron voelen. Daar komen gevoelens van tekort vandaan: tekort komen, tekort gedaan, tekort doen.

Deze gevoelens voeden de angst.

Een vervuld Mens weet en doorvoelt diep van binnen dat angst een illusie is. Wat niet wil zeggen dat deze mens geen angst meer kent en/of voelt in zijn lichaam. Deze Mens kan de angst zien voor wat hij is en er 'doorheen' gaan, bijvoorbeeld door middel van 'verbonden ademen'. En het oprecht kijken naar wat er 'onder' de emotie angst ligt aan (aangeleerde) overtuigingen. De angst is daardoor niet meer oorzakelijk aan de manier van re-ageren: er wordt niet langer vanuit angst gereageerd. En op de momenten dat dit nog wel gebeurt, (h)erkent deze Mens het in zichzelf en kan er daardoor opnieuw afstand van nemen en nieuwe, meer levengevende keuzes maken. Vanuit een onversluierd neutraal bewustZijn. Een neutraal bewustZijn is een bewustZijn dat de polariteiten (voorbij de dualiteitsdriehoek) omarmt en er geen oordeel over heeft. Alles mag er Zijn. Onvoorwaardelijk.

De werking van angst doorgronden, brengt je als het ware in een stervingsproces. Werkelijk door je angst heengaan, brengt je in Wezenlijke verbinding met jeZelf, je diepste Zelf, je Ziel, je ZielsVonk (of hoe je deze energie ook maar wilt noemen) oog in oog met je Spirit. Door je diepste angst heengaan, door het gaatje gaan, verbindt jouw Ziel met je Spirit (het Heilig Huwelijk/yin-yang/vrouwelijk-mannelijk), waardoor je volkomen Vervuld bent in jeZelf en niets of niemand meer 'nodig' (nodig in de zin van afhankelijkheid) hebt van buiten jeZelf.

Op deze plek kun je volkomen vrij en onbelast deelnemen aan het Leven.

Het nieuwe krijgt kans als je Zelf het nieuwe kans geeft door het te bekrachtigen. Het oude zal niet wijken. Het oude mag, wil (moet? omdat je de werkingen (h)erkennen mag van het oude) gezien worden. Maar als je het hebt gezien, mag je het laten voor wat het is: de gekte de gekte laten.

Ikzelf heb er voor gekozen klaar te zijn met het oude. Geen energie meer naar het oude laten gaan (dit betekent niet dat het oude zich niet meer aandient, het oude dient zich juist wel aan), maar energie naar het nieuwe. Wat dat dan ook is. Want het nieuwe is niet grijpbaar. Het nieuwe ontstaat doordat we samen gaan spelen, ontdekken, als nieuwsgierige, speelse, enthousiaste kinderen. En we mogen allemaal meedoen. Niemand uitgezonderd. Hierdoor lost het oude als vanzelf op.

Het oude zal niet wijken en ik vraag me oprecht af of het oude het signaal, dat het tijd is voor iets nieuws, op gaat pakken.

Het oude is een illusie, maar herkent zichzelf als zodanig niet. Er liggen eonen en eonen verstrikkingen en verwarringen opgeslagen in het oude. We mogen naar de kern, naar de Bron, de plaats waar het nieuwe al vormeloos aanwezig is. Het ligt klaar om gemanifesteerd te worden. Het nieuwe mag aangesproken worden en kan zich daardoor ontvouwen.

Het ontvouwt zich al op vele manieren in mijn (samen) leven.

Kom je mee spelen?mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Ik merk dat veel mensen nu (19 maart 2020) niet zozeer in angst zijn vanwege het niet-bestaande Corona 'virus'
Wel dat mensen nu bij diepere angsten komen. Ik nodig je uit naar je gevoelde angst(en) te gaan: ze te voelen in je lichaam... waar voel je ze... hoe groot is de plek... probeer eens te praten met die plek... wat kom je erin tegen?

Is er onderliggende bestaansangst, doodsangst, verhongeringsangst, angst voor tekort?

In de afgelopen weken en met name dagen kunnen deze angsten flink getriggerd zijn en tot biologisch conflict leiden: onderzoek de oorzakelijkheid van de afzonderlijke symptomen: daardoor kun je bij de onderliggende geloofsovertuigingen en overlevingsprogramma's in jouw psyche komen. Daarna kun je ze doorleven, waardoor ze 'als vanzelf' loslaten (en nee, dat gaat niet vanzelf: het doorlevingsproces kost moeite en die is all inclusive).
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.