De Wond van Isis
De Val van Tiamat
Tantra voor Vrouwen en Mannen
BE(coming) Whole (again) - Hieros Gamos
Kijk bij de Inspiratiedag 'vier je vrouwZijn - ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Vrij maken van je Womb Power en je Vrouwelijke Kracht - Merge met de Koningin én Koning in jeZelf
En de Inspiratiedag 'vier je manZijn - ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Vrij maken van je Hara Power en je Mannelijke Kracht - Merge met de Koning én Koningin in jeZelf

Lees ook de column 'Het Spel gaat verder... of niet?
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing again


De Verborgen Sephiroth Daath
Het 3de Oog
Knowing
The Middle Path Beyond The Snake
From the Heart via the Third Eye to the Crown to BE(come) Whole (again)

Hieros Gamos

Herken je de oorspronkelijke symboliek en kun je voorbij gaan aan
de patriarchale perversies en inversies?
Herken je dat ALLE wereldwijde bewustzijnspaden over hetzelfde gaan? Ken UwZelf!'Sacred Androgyny'
'The Great Spirit' (The Unnameable) is within all of us, Male and Female alike. It is that we have collectively cut ourselves off from 'The Great Spirit' and consequently from the Divine Masculine and Divine Feminine that these energies became so polarized. This pathology is not in men or in women: it is in our collective consciousness. When we externalize 'The Great Spirit' ánd these inter-creative energies, and believe it be only up to men to awaken their Divinity as the only source of the Divine Masculine and see that as being outside ourselves if we live in a female body, or do the same with people living in a masculine body about the Divine Feminine, we are missing the mark and we still live our lives perceived from the duality triangle.

We need to re-member our Divine Trinity and find the Middle Path.

Our Souls and 'The Divine Great Spirit' are genderless yet gender is in all things and beings. It is Unity and an existence beyond opposites where these energies are merged and Whole / One.

You need not look outside yourself for your 'other half'. You are not (a) half (Soul) SPLIT into two, you are (a) Whole (Soul). Already. You only need to re-member. The Hieros Gamos.


'Sacred Androgyny' has nothing to do with transgenderism and also not with hermaphroditism nor parthenogenesis!
You can read more about transgenderism, hermaphroditism, and parthenogenesis in the column 'Twin Souls - Inner Alchemy')

Yin en Yang
De mythologische Isis en Osiris staan samen voor de balans en harmonie in het 'vrouwelijke' en 'mannelijke' in zowél vrouwen áls mannen (in het Engels wordt het woord 'merge' en 'merging' gebruikt om de samensmelting tussen deze 2 scheppende elektromagnetische krachten te verwoorden). Samen zijn ze een dynamisch geheel, een 'Tweeling Ziel', zoals Yin en Yang een harmonieuze innerlijke dans verbeelden en in samenhang Eén ZIJN voorbij de dualiteitsdriehoek. Waarbij daarnaast kleine Yin in Yang, en kleine Yang in Yin. Het vrouwelijke in het mannelijke en het mannelijke in het vrouwelijke. Het vrouwelijke aspect (in zowel vrouwen als mannen) is ontvankelijkheid, transformerende kracht, creatie vanuit ontvangen. Het mannelijke aspect (in zowel mannen als vrouwen) is het je in overgave en vertrouwen op laten nemen, creatie vanuit geven.

In de natuur zien we de vrouwelijke ontvankelijkheid terug bij Moeder Aarde, die de levenGevende stralen van de Zon in haar opneemt en transformeert naar voeding (het levenGevende aspect, dat we 'mannelijk' noemen, van Moeder Aarde) in vele vormen voor plant, dier, en mens. Het mannelijk aspect zien we bij de Zon in de vorm van levenGevende warmte en licht voor plant, dier, en mens (de Spirituele Kracht achter de Zon is Sirius: onze Zon kent dus ook een ontvankelijk aspect dat we 'vrouwelijk' noemen). In de natuur is alles interdependent aan elkaar, in perfecte harmonie en een natuurlijke balans. Vanuit het (on)bewuste verlangen nieuwe scheppingen te manifesteren, ontstaat als vanzelf co-creatie scheppingskracht tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Er is wel een voorwaarde. Eén voorwaarde! Het Vrij laten stromen van de scheppende krachten. Neem je de levenGevende krachten van de Zon weg, dan houdt alle leven op Moeder Aarde op te bestaan. Zonder Moeder Aarde vanzelfsprekend geen Aards leven.


Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing again
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing againDeze prachtige dans van scheppende krachten zag je ook terug bij de GodMens
Deze prachtige dans van scheppende krachten zag je ook terug bij de GodMens: de Mens van vóór de Val, waarnaar ook wel verwezen wordt als het bewustzijnsveld Tiamat ofwel het bewustzijnsveld van Adam. Adam is een h/zij, een 'het' in de betekenis van al-één / heel ZIJN vanuit Een-heid, en Androgyn ofwel het Non-Duale, the One Eye (Thine Eye will be Single and the Two become One (again): Pijnappelklier).


Thine Eye will be Single and the Two become One (again): Pijnappelklier
Thine Eye will be Single and the Two become One (again): PijnappelklierHet Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke (in de Mens) ging meer en meer uit balans doordat 'Eva' (het Duale: de Twee) uit 'Adam' (het Non-Duale: de Eén) gehaald werd: dit was (en IS) de oorspronkelijke (af)SPLIT(sing) ofwel AFSCHEIDING en dit wordt de Wond van Isis genoemd. Hierdoor konden de patriarchale overheersingen op DEZE Moeder Planeet Aarde ontstaan (het is in dit tijdsframe niet de bedoeling om in de dualiteitsdriehoek te blijven bewegen en te bewegen naar een matriarchale samenleving, maar voorbij te gaan aan patriarchaal én matriarchaal naar een samenleving in balans en harmonie ofwel ook hier het Middenpad). Als gevolg van macht, jaloezie, 'lust' (roof van levenskracht energie) en bedreiging, van kerk en staat, is de harmonie en balans tussen het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (in de Mens, IN Adam) en Oorspronkelijke Goddelijk Mannelijke (in de Mens, IN Adam) verstoord geraakt, doordat Eva UIT Adam gehaald werd.


De Mythe van Isis en Osiris
De mythe is dat Osiris (Adam) werd vermoord en verminkt en in stukken over de wereld werd verspreid en dat Isis (Eva) zichzelf verloor in schuldgevoel en haar zoektocht naar Osiris. Deze mythe dient niet letterlijk begrepen te worden, maar allegorisch en symbolisch. Ook het ingrijpen in ons DNA door 'aliens' is waarschijnlijk niet aan de orde. Niet zoals dat beschouwd wordt door Sitchin. De Mythe vertelt een inverted verhaal: Osiris wordt neergezet als het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke dat vermoord werd. Maar dit is niet wat plaatsvond: wat plaatsvond tijdens de Val (Tiamat) is dat het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke uit balans ging doordat Eva (Isis) uit Adam (Osiris) gehaald werd: dit is de Wond van Isis. Het uit balans geraakte Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke ging (en doet dat nog steeds) zich als overheerser manifesteren over het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke. Het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (in de Mens, IN Adam) werd dus vermoord en ontkracht van haar Oorspronkelijke vuur-kracht en gouden energie. Het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke (in de Mens, IN Adam ofwel Osiris) werd óók vermoord en ontkracht.

De Mythe heeft NIETS te maken met 'mannelijk' en 'vrouwelijk' en in feite ook niets met het Goddelijk Mannelijke en Goddelijk Vrouwelijke maar refereert aan bewustzijnsvelden ofwel Morfogenetische Velden. Adam is het bewustzijnsveld van het Non-Duale, De Eén. Eva is het bewustzijnsveld van het Duale, De Twee. Het Duale verwijst naar 'mannelijk' én 'vrouwelijk'. Ofwel je kunt zeggen dat het Duale verwijst naar de Scheppingskrachten, die nodig zijn om überhaupt te creëren en een creatie te laten ontstaan. Een creatie in harmonie en balans óf een creatie, in meer of mindere mate, uit balans. Er wordt met 'mannelijk' en 'vrouwelijk' verwezen naar de duale Scheppingskrachten. Dat heeft veel verwarring én schuldgevoel, blamen en schamen naar zowel fysiek mannen áls vrouwen tot gevolg gehad en nog steeds. Als we Scheppingskrachten benoemen als elektriciteit (positieve en negatieve ofwel di-electricity) dan kunnen we de lading die er nog steeds ligt op het 'mannelijke' (man) en 'vrouwelijke' (vrouw) als vanzelf loslaten. Of liever die lading laat als vanzelf los als we doorleven waar naar verwezen wordt. Alle Mythes zijn allegorisch en symbolisch, en dienen niet letterlijk genomen te worden. Ze verwijzen ook allemaal naar hetzelfde: het zijn onze Scheppingsverhalen.

Wij mensen kunnen scheppen IN VERBINDING met het Goddelijke ofwel 'The Great Spirit' ofwel het Onnoembare óf, in meer of mindere mate, UIT VERBINDING. Gedurende de Grote Cyclus van 26.000 jaar zijn we als mensen meer en meer UIT VERBINDING met het Goddelijke ofwel 'The Great Spirit' gegaan. Tot nu het moment is van de allerdiepste (af)SPLIT(sing) en AFSCHEIDING. In dit tijdsframe worden we uitgenodigd om onze verbinding met 'The Great Spirit' weer te her-inneren en te scheppen VANUIT die verbinding, zodat we de 'Nieuwe Aarde' zich kunnen laten ontvouwen.

De 'Nieuwe Aarde' is dus ook een bewustzijnsveld en zij die vanuit de 'Nieuwe Aarde Referenties' scheppen, leven de 'Nieuwe Aarde' al.


De Wond van Isis vertelt dus een inverted verhaal!
We kunnen deze Oerwond helen door ons onze ware geschiedenis te her-inneren. Dan her-inneren we ons ook wat plaatsvond 'tijdens' Atlantis met betrekking tot 'ingrijpen' in ons oorspronkelijk mt DNA en bloed. Een tijdje terug schreef ik op facebook over Atlantis en dat heb ik nog onvoldoende uitgewerkt in tekst. Via het stuk 'Crystalline Re-membering - Her-inner ofwel Ver-innerlijk jouw Crystallijne Broncodes' vind je een doorlink naar de post op Facebook.


Kerk en staat grijpen wel degelijk in op ons mt DNA
Sitchin, en anderen, interpreteerden/interpreteren onjuist? De Anunaki waren geen 'alien beings'? Of wordt er met Anunaki verwezen naar de Reuzen? We weten nu dat AL het Leven, Bewustzijn, Intelligente 'Vormen' van Leven, doorgegeven wordt via onze Mitochondriën (Mt DNA): zij zijn de bron van Leven IN ons en via de Mitochondriën ontvangen wij (en alle levende 'vormen') de LevenGevende Energie Vibraties vanuit De Bron (de Schumann Resonanties). De Bron Genoom Patronen zijn 'autochtoon' en hun pulsaties creëren, cultiveren, reinigen, en controleren ons Mt DNA.

We 'moeten' dus concluderen dat er 'andere wezens' zijn met Mt DNA. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er niet meer versies gevonden worden. Maar misschien worden ze wel gevonden, maar door de 'wetenschap' (onder invloed van kerk en staat) verborgen gehouden voor ons.

Gezien de diversiteit van het EM Veld waar we allemaal in leven (ook plant en dier), zouden er veel meer versies moet zijn. 'Other beings' zijn niet 'alien' maar eenvoudig andere versies die door ons EM Veld gecreëerd kunnen worden.

Dit was niet bekend of onbegrepen bij Sitchin en anderen die denken dat 'alien beings' ingegrepen hebben op ons Mt DNA?

'Tijdens' de periode die Atlantis genoemd wordt, werd er wel degelijk geëxpirimenteerd met ons DNA en bloed. We weten inmiddels ook dat tijd niet bestaat: dus wanneer vond de periode van Atlantis plaats? Via voornoemde link naar de Facebook post vind je wat informatie over de expirimenten die plaatsvonden. De Atlantische periode en de expirimenten hebben grote wonden geslagen en ook deze worden vandaag de dag nog steeds uitgespeeld.


Kerk en staat weten dat ons 'Eternal BEing' in ons mt DNA en bloed ligt
En doordat ons mt DNA niet optimaal werkt / functioneert als gevolg van electrosmog (en dat is alles wat man-made is: chemtrails, WIFI, magnetron, vaccinatie, TV, farming, tijdzones, 5G, etc) werkt ook ons Nucleus DNA niet optimaal. Het 97-98% niet functioneren van ons DNA wordt 'junk DNA' genoemd.

Het 'junk DNA' ontvouwt zich 'als vanzelf' zodra we ons volledig onderdompelen in het Veld van Moeder Natuur (de Schumann Resonanties).


Scheppende krachten
Onze oorspronkelijke samenleving van vóór de Val bestond uit een mooie balans waarin het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (in de Mens) haar positie als vanzelf in nam. Ze hoefde in feite geen positie in te nemen: ze was in al haar glorie aanwezig. Haar scheppende ontvangende én gevende kracht werd gerespecteerd en geëerd in Vrouw, Moeder, Schepper, Aarde, Godin/God (als representatie van Moeder Natuur) ofwel Onze Natuur (Onze Menselijke Natuur). Ze wist wie ze was en stond in haar kracht.

Het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) ging uit balans tijdens de Val (Tiamat) en kerk en staat houden deze onbalans in stand! Machtswellust en overheersing van het vrouwelijke (de vrouwelijke scheppingskracht in zowel vrouwen als mannen) vierde hoogtij. De angst voor de confronterende spiegelende kracht van het vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) was zo groot dat het nodig was om haar te onderwerpen, te kleineren, haar kracht te ontnemen en door het stof te laten kruipen.

Doordat het echte mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) uit balans ging, ging het echte vrouwelijke als gevolg daarvan ook uit balans. Het onechte vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) heeft de sterke neiging om datgene wat mis gaat bij zichzelf te zoeken en verloor zichzelf in de zoektocht naar wat er fout was gegaan. In plaats van te geloven in haar oerkracht werd zij een makkelijk doelwit voor manipulatie en (zelf)destructie: ze werd al vanaf heel jonge leeftijd in CULTS opgenomen en in de rol van priesteres-hoer gemanipuleerd om het Goddelijke te dienen. Kortom haar oorspronkelijke vuur-kracht en gouden energie werd geroofd in sexuele rituelen of haar levenskracht-energie werd aangewend als 'ziener' ten behoeve van de patriarchale overheersing.


De wond van Isis op de fysieke laag
De Isis-wond vertelt het verhaal getwist en inverted: het verhaal is dat het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) het vertrouwen in zichzelf verloor, dat haar eigenwaarde en respect verdween, dat ze haar vuur-kracht weggaf in een poging het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) weer in onsZelf op te nemen. Wat er echter plaatsvond is dat haar vuur-kracht en gouden energie geroofd werd zoals je hierboven hebt kunnen lezen. Ze moest uitgestoten worden, vernederd, etc. Kerk en staat hebben deze inverted programma's in onze psyche gedumpt, met als gevolg een zwart gat in ons bewustzijn wat als een dikke illusionaire laag direct om onze Oorspronkelijke OerBron ligt en deze versluierd.

Dit is jouw diepste verwonding. De diepste verwonding in ieder Mens. En de Wond blijft bestaan, omdat de Oorspronkelijke Wond getwist en inverted doorgeven wordt!

Lange tijd is deze wanverhouding blijven bestaan (en ze bestaat nog steeds). In de materiële wereld verdween de Godin uit ons wereldbeeld. De wereld werd (wordt) geregeerd door mannen en mannelijke Goden. Het echte vrouwelijke dat in haar kracht probeerde te gaan staan, werd weer onderuit gehaald, gekleineerd, (mond)dood gemaakt.

Nu is dat veranderd: de WERKELIJKE Isis-wond is in het bewustzijn ontsloten en geheeld. Het goddelijk vrouwelijke (in zowel vrouwen als mannen) her-innert zich haar vuur-kracht en gouden energie, haar eigenwaarde en zelfrespect.

Welke situatie ze ook heeft moeten doorleven, de oerkrachten zijn vrij gekomen en onstuitbaar is de verandering ingezet.

Je kunt dit, heel heel langzaam, terug gaan zien in de verschillende bewustwordingspaden: waaronder het Pad van Tantra en het Proces van Innerlijke Alchemie.

Toch betekent dit nog niet dat de innerlijke transmutatie bij het individu haar doorwerking al heeft in het collectief in de betekenis dat we een getransmuteerde buitenwereld zien in het NU-moment. In de huidige realiteit zien we nog steeds de uitstoting van de echte vrouwelijke scheppingskrachten: zij wordt nog steeds niet beschermd in ons huidig samen leven.


Weerstanden en projecties
Omdat de echte vrouwelijke scheppingskrachten bij het ongetransformeerde mannelijke (in zowel mannen als vrouwen) grote angst oproept aangezien die in zijn comfortzône zit en nu ook weer in de spiegel, in zijn eigen psyche, moet kijken. De neiging om de spiegel kapot te maken is immens groot en heeft opnieuw vernedering, kleinering en mishandeling van het echte vrouwelijke tot gevolg. De weerstanden en projecties worden nog steeds uitgeleefd.

Het is echter niet de bedoeling om de macht om te draaien, het vervormde ongetransformeerde mannelijke (in zowel vrouwen als mannen) te laten boeten, of om onze pijn naar binnen of buiten te projecteren. De weg die we mogen gaan, is de (h)erkenning van de Oorspronkelijke LevenGevende Oerkrachten in zowel vrouw als man.

We mogen de onnatuurlijke afscheiding / opsplitsing en verdeeldheid in vrouwelijk en mannelijk (in de Mens) doorleven waardoor het, als vanzelf, los laat in ons zelf.

We mogen het zwarte gat in ons bewustzijn op laten lossen. Zodat we 'evolueren' (wat feitelijk een zich ontvouwen is) naar GodMens Zijn.

De Isis-wond is geheeld, zodra het verwonde vrouwelijke EN het verwonde mannelijke geheeld is in onsZelf en van daaruit uiteindelijk in het grote Geheel.

Het Spel gaat verder... of niet?
Divine Feminine and Divine Masculine Awakening and Healing Again
mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


Isis wond in vrouwen en mannen onderling
Vrouwen kunnen zich diep verbonden voelen met elkaar. Ze (h)erkennen elkaar in hun pijn. Vrouwen houden van elkaar en kunnen elkaar van daaruit als zusters beschouwen. Daarnaast hebben ze vaak ook ervaringen van jaloezie onderling en dat brengt ze in verwarring en maakt ze verdrietig. Misbruik en competitie kwam (komt) ook onder vrouwen onderling voor en dat leidde (leidt) tot jaloezie en verraad. Dat heeft grote innerlijke verwondingen veroorzaakt. Hierdoor konden vrouwen vaak niet volledig in hun kracht komen. Dit was een collectieve wond en deze wond vroeg om (h)erkenning en heling.

Het goede nieuws is: de wond is geheeld! Hierdoor kunnen vrouwen opnieuw loyaal zijn naar elkaar. Zichzelf en de ander volkomen vertrouwen. En daardoor ook het Leven.
De Collectieve Mannen Wond
In de mannen-inspiratiedagen en individuele sessies zie ik de collectieve wond in mannen, omdat eeuwen en eeuwen geleden het Echte Mannelijke ontkracht werd. Mannen zijn ten diepste verkracht in hun hart, de plek in henZelf waar echte liefde gevoeld werd (wordt). Door toegang te 'nemen' tot het hart van de man werd hij sexueel uitgezogen: dus in z'n levenskracht. Dat is de mannenwond. De man (het echte mannelijke) is verkracht in het hart.


Verbeelding van Anja Backer
Verbeelding van Anja Backer


Met als gevolg een diepe angst dat vrouwen hun Ware Zelf, trots, overgave aan haar, zijn kleine jongetje schenden. Deze angst is hartverscheurend groot bij mannen. Mannen voelen innerlijk wel dat ze naar verbinding verlangen, maar zijn er tegelijkertijd doodsbang voor. Het kan leiden tot (onbewuste) minachtingspatronen in hem naar het gevoel of de diepe emotionele stemmingen van vrouwen. Of onuitgesproken gedachten van 'wat een sufferds zijn vrouwen toch' of 'ik weet het beter, ik pak ze wel terug op mijn manier, ik kan ze bespelen, och wat is ze een klein meisje... ik moet haar helpen' of 'ik heb je niet nodig, ik kan het prima alleen'.

Als gevolg van deze afweermechanismen komen mannen niet in hun diepste kracht en Ware Essentie.
Deze verwondingen zijn heel diep in vrouwen en mannen geworteld. En wat voor vrouwen en mannen onderling geldt, geldt zeker ook tussen vrouwen en mannen.

Het ontkrachte echte mannelijke (de verkrachting van het Levende Hart) zit in zowel mannen als vrouwen. Hierdoor komen zowel mannen als vrouwen niet in hun diepste kracht en Ware Essentie.

Deze wond is (h)erkend en geheeld. De ervaring van de heling is nu beschikbaar in het morfogenetische veld.

Echte liefde, Onvoorwaardelijke Liefde is het veld van Christusbewustzijn.

Als de Isis wond (inclusief de Collectieve Mannen Wond) geheeld is, zal het Christusbewustzijn weer op aarde zijn.

Nu niet alleen in 'de persoon van Jezus' (allegorisch voor Goddelijk Mannelijk), maar in ieder van ons. Zodra in jou de Isis wond geheeld is, leef jij vanuit het Christusbewustzijn, de Bron van Leven.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.