Overvloed IS en hoeft niet gecreëerd of naar je toe gehaald te worden
Geschreven in 2010 en deze Waarheid is nog steeds actueel de Realiteit van het NUTranslation in English 'Abundance IS and does not need to be created nor attracted to you'

Please read the article 'Are you here to 'wake up' humanity' also


Overvloed IS en hoeft niet gecreëerd of naar je toegehaald te worden
Nog steeds, of wellicht juist nu, is geld omgeven met taboes, wordt gedacht dat geld alleen dient als machts- en controlemiddel, wordt het schandelijk gevonden als je geld nodig hebt, beperkt het zich tot elkaar belasten: zowel fysiek, emotioneel, mentaal, als spiritueel, etc. Deze illusionaire ideeën leiden tot veel frustratie in het samen leven. Dat is jammer, want het kan heel anders...

Misschien wel het belangrijkste illusionaire idee is dat je denkt dat je Leven pas geweldig wordt als je maar voldoende geldmiddelen naar je toe kunt hálen. Dat je technieken (zoals the secret bijvoorbeeld) en allerlei tips nodig hebt om overvloed voor jezelf te creëren. Dat jij iets fout doet, omdat jij geen overvloed in je leven ervaart. Omdat het jou, om wat voor reden dan ook, niet lukt om voldoende geld naar je toe te hálen. Je kunt dan schuld of schaamte voelen, omdat jij in jouw leven tekort ervaart (vanwege een wezenlijk tekort). Door buiten jezelf naar overvloed te zoeken, geef je het eigenaarschap voor jouw Vrije Leven, het Leven te beleven en te vieren in Vrijheid, uit handen. Het besef dat jij overvloed bént, dat jij Bronkracht bent, ligt aan de basis van een bevredigend en volwassen beleven van overvloed en van daaruit verbinden mét de ander. Je kunt pas dat vanuit jouw Bron schenken wat jij in jeZelf (h)erkend en aangenomen hebt. Vanuit jouw Bronkracht ga je lichtere en meer levenGevende keuzes maken voor jezelf. Als je jezelf als Bronkracht (h)erkend hebt, sluit je geen compromissen en neem je geen genoegen met minder dan waar je ten diepste naar verlangt, met name in onbelastend vrij samen leven. Als energetisch Vrij Mens wil je graag verbinden mét andere energetisch Vrije Mensen. Je verlangt er dan als vanzelf naar elkaar ten diepste te ondersteunen, te bedden. Gevoelens van tekort, jaloezie, en afhankelijk gedrag zijn niet langer nodig. Ken je gewoon niet meer. Niet omdat je aan deze gevoelens ontstegen bent, of dat ze er gewoon mogen zijn (ja dat ook), maar als gevolg van de nieuwe ervaring, de wezenlijke bedding, zijn deze gevoelens er gewoon niet meer. Elkaar onvoorwaardelijk een bedding schenken... Dat is wat nodig is. Dan stopt alle projectie en kun je helen. Heling is een direct gevolg van elkaar (het wezenlijke elkaar, niet het valse) onvoorwaardelijk een bedding schenken. Dan kun je ook gaan zien dat het gaat om het Leven te leven (in plaats van te overleven), het genieten... Genieten van de schoonheid van het Leven in verbinding mét jeZelf, de ander, en de natuur. Je ontdekt dat jij overvloed bént...


(H)Erkenning van jouw Bronkracht
Wil jij jouw levensenergie in Vrijheid laten stromen, zonder je belast te voelen? Wil jij heerlijk kunnen genieten van jouw levensenergie die tintelend in al je cellen vibreert en jou passievol verlevendigt? Wil jij je een energetisch Vrij Mens kunnen voelen? Wil jij kunnen beleven dat jij Vrije energie bént en dat jij leven komt brengen, dat jij overvloed en een co-creator bént, mits jij fysiek in leven kunt Zijn (en dus niet eerst iets, bijvoorbeeld geld, naar je toe moet hálen)? Hoe zal jouw leven eruit zien als jou de toegang tot het leven onbelastbaar wordt geschonken en als je dit een ander ook kunt schenken? Dat je onbelast en onbelemmerd jouw Hartedroom kunt realiseren?

Voel je innerlijk een volmondig 'JA' lees dan de teksten vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven op mijn website ter vervanging van een workshop en 'leer' hoe je vanuit een nieuw paradigma kunt gaan kijken naar het 'oude'. Je ontvangt handvatten en inspiratie om werkelijk in het 'nieuwe' te gaan staan. Daardoor kun je in één keer voorbij gaan aan de oorzaken van gevoelens van tekort. Zelfs (heel jonge) kinderen voelen intuïtief aan dat de werkelijkheid van het NU anders is en ervaren daardoor gevoelens van tekort: die vanuit de werkelijkheid van het NU gezien dus ook KLOPPEND zijn. De directe vrije toegang tot Moeder Aarde, Haar middelen, en elkaars talenten is geroofd. Het hiermee omgaan, betekent dat je jouw overlevingsmechanismen aanspreekt. De werkelijkheid onder ogen komen, maakt je Vrij op vele lagen. Behalve op de financiële, want op deze laag kun je pas dan vrijheid ervaren als de diepste roof is gecorrigeerd, dan wel opgelost.

Zodra de kloof 'overvloed IS' maar in 'geroofde staat' opgelost is, kunnen we inderdaad vrijelijk stromen in afstemming met het Universum ofwel ons diepste Ziel / Spirit Zijn. Deze natuurlijke flow wordt nu collectief ondermijnd. Wij ZIJN Vrije Energie en bedoelt om in VRIJHEID te stromen.

Alle lagen van pijn en onderdrukking worden in één keer gezuiverd. Je ontvangt handvatten om het 'oude' in één keer af te sluiten en voor het 'nieuwe' te gaan. Je ontvangt handvatten op welke manier je ondersteunend aan elkaar kunt Zijn, een bedding voor elkaar kunt Zijn. Als jij dat wilt.

Je gaat ontdekken hoe jij jouw Bronkracht (opnieuw) kunt gaan (h)erkennen en beleven. Je gaat de totale verbinding met jeZelf als Bronkracht ontdekken. Je gaat ontdekken op welke manier jij Bronkracht Bent. Je gaat ontdekken hoe jij als Bronkracht een bedding Bent voor het Vrije Leven. Als jij jeZelf vanuit Bronkracht naar buiten kunt gaan brengen, vier jij het Vrije Leven als energetisch Vrij Mens. Dit zal alle aspecten van jouw Leven gaan (aan)raken. Stapje voor stapje, in jouw eigen tempo, ga jij als Vrij Mens lichtere, meer levenGevende keuzes maken. Je gaat je Leven meer en meer als (ver)licht(end) en liefdevol beleven in stromende Vrijheid en Plezier. Je gaat jouw Leven realiseren vanuit Bronkracht samen met anderen die daar vanuit hun Bronkracht ook naar verlangen.

Sámen Leven vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven, is samen mét anderen vanuit bronbeleving elkaar (het wezenlijke elkaar, niet het valse) een bedding bieden en het nieuwe ingaan.

Tijdens het lezen van de teksten vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven op mijn website word je meegenomen naar de betekenis van Vrijheid, onbelast samen leven, onvoorwaardelijke toegang tot leven, de diepe betekenis en bronkrachtwerking van elkaar (het wezenlijke elkaar, niet het valse) onvoorwaardelijk een bedding schenken. Je ontvangt handvatten en inspiratie zodat je transitie-kansen in jouw leven kunt gaan onderzoeken en op welke manier je een ondersteunende bedding kunt zijn voor elkaar in de transitie-fase.

Als je na het lezen van de teksten Vrij en Onbelast(end) samenleven, wilt gaan toepassen in jouw leven en je wilt daarbij ondersteuning (wat niet hoeft, want om voor onbelast(end) en Vrij Leven te gáán is alle informatie al beschikbaar gesteld via voornoemde teksten en websites) praat er dan over met mensen in je eigen directe omgeving en pas het daar toe onder elkaar: ik ben niet langer beschikbaar voor ondersteuning, omdat het nu aan de Mensheid zelf is om te gaan.Als je meer handvatten en inspiratie wilt vanuit dit bewustZijn nodig ik je uit om naar 'We Are the New Earth' (in het Engels geschreven)

Het bewustzijn VANUIT 'Het Overvloedsprincipe', wat 'Het Levensprincipe' is, is volledig toepasbaar gemaakt.
mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


The Secret, geldworkshops en succesworkshops waarbij jou geleerd wordt hoe je geld en succes naar je toe kunt hálen, volgen een buitenverhaal. Deze technieken zijn gebaseerd op het tekortenprincipe en angst.

Het kan nu al heel anders. Dat lees je via de teksten vanuit Vrij en Onbelastend samenleven op mijn website. Wat een ontspanning zal het geven in jouw systeem als je je durft te laten aanraken door het bewustzijn vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven. Geniet ervan...
Angstconflicten naar aanleiding van de wereldsituatie rondom het niet-bestaande Corona 'virus' (15 maart 2020)
De implicaties van de beperkende maatregelen naar aanleiding van het niet-bestaand Corona 'virus' zijn zo groot. Daardoor kan het ene angstconflict (waargenomen vanuit German New Medicine) zich op het andere stapelen, afhankelijk van iemands situatie en perceptie daarop:
- territoriumconflict als gevolg van in quarantaine geplaatst worden of de beperkende maatregelen dat je niet mag gaan en staan waar jij wil (kan ook een stinkconflict tot gevolg hebben);
- scheidingsconflict als gevolg van het sociale isolement: missen van familie, je collega's, geen handen mogen schudden, kusje geven en/of omhelzing;
- doodsangstconflict doordat (social) media de angst met betrekking tot aantallen sterftegevallen en de ernst van de symptomen (bewust of onbewust) aanwakkert: vooral mensen die de inzichten vanuit German New Medicine en de 5 biologische natuurwetten niet doorleefd hebben, zijn manipuleerbaar voor wat betreft het gevaar van 'virussen' (die nog nooit geïsoleerd zijn aangetoond)... en zelfs mensen die wel op de hoogte zijn van deze inzichten kunnen nu opnieuw getriggerd worden op deze angst;
- bestaansangstconflict | verhongerings- / ontberingsconflict (angst voor armoede): angst voor tekort met hebzucht als gevolg wat een oud overlevingsprogramma is als gevolg van roof van directe levenstoegang... van nature houdt de mens levenstoegang in gedeelde staat.

En die laatste komt nu bij veel mensen, en vooral ZZP'ers die geen recht hebben op uitkering, heel dichtbij omdat ze geen inkomen meer hebben ofwel omdat de 'regering' hen verbiedt open te zijn (zoals sauna's en restaurants) ofwel doordat klanten afzeggen (bijvoorbeeld bij masseurs). De andere genoemde conflicten worden mogelijk als gevolg daarvan ook aangeraakt en komen in heling nadat het conflict is opgelost (meestal zien we symptomen in de helingsfase).

Precies om die reden ben ik de afgelopen jaren blijven staan in het verder brengen van de inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) samen leven', want ik voorzag deze wereldsituatie. Nu zeggen dat mensen armoede (verlies aan inkomen) aan zichzelf te danken hebben, en dat ze spiritueel moeten groeien zodat de 'wet van aantrekking' (wat een duale wet is waar afstoting in opgesloten ligt) zijn werking gaat doen, is onmenselijk en volledig buiten de realiteit van het feit dat toegang tot leven in geroofde staat ligt. Dat was ál zo (als gevolg van de legale regels die over direct samen leven heen geplempt zijn) en in het nu-moment komt het voor veel mensen heel dichtbij.

Mijn hart huilt dat de samenleving de afgelopen jaren niet de verdieping gemaakt heeft naar organisch zelf-samen leven. Was dit er voor nodig voor veel mensen om te groeien in bewustzijn en daarnaar te gaan handelen? Zelf-samen organisch samen leven.

Belangrijk om angstconflicten goed te doorleven en jouw zelfhelend vermogen te ondersteunen. Met EFT kun je vastzittende levensenergie als gevolg van angst weer in stroming 'kloppen'...


Bestaansgeld
Bestaansgeld is basisinkomen verdiept en kan maandelijks beschikbaar komen voor IEDEREEN EVENVEEL, zonder elkaar daarvoor te hoeven belasten door middel van belastingen of ander zins. Náást het ontvangen van maandelijks bestaansgeld kun je vanzelfsprekend jouw talenten inzetten en daar een (financiële) vergoeding voor vragen.

Lees deze website nog eens goed door, zodat je je herinnert wat bestaansgeld is en waar het voor staat, zodat je niet manipuleerbaar bent rondom een voorwaardelijk basisinkomen of garantie-inkomen bijvoorbeeld.

Kijk ook nog weer even naar de overige levensimpulsen die het opzettelijk veroorzaakte onrecht corrigeren.


Wezenlijk nieuwe betaalmiddelen

Kijk ook nog weer eens op deze pagina naar uitleg wat wezenlijk nieuwe vrij beschikbare onbelast(end)e betaalmiddelen zijn.


Beluister deze 2-delige serie eens die gaat over de ontdekkingen die Béchamp deed (dit itt wat Pasteur ons heeft doen geloven in samenwerking met de 'elite') en daarna anderen

Dr. Barre Lando is chiropracter, naturopaat, microbioloog (o.a.) en (h)erkent dat Dr. Ryke Hamer (grondlegger van de 5 biologische natuurwetten en German New Medicine) een verdere verdieping maakte in de inzichten van biologische oorzakelijkheid van 'ziekte'.


Durf verder en dieper te gaan

Durf je geloofsovertuigingen te bevragen. Ik gun de wereld zo de inzichten vanuit German New Medicine, omdat je daardoor voorbij angst voor 'ziekte' kunt gaan, leert begrijpen dat ziekmakende besmettelijke 'virussen' niet bestaan en wat de functie van micro-organismen IN en om ons heen zijn. Denk daarbij ook eens aan het fermentatie proces wat je ziet o.a. bij het fermenteren van witte kool tot zuurkool en waterkefir, etc. onder invloed van symbiotische bacteriën en schimmels.


Leer (in)zien dat je voorbij het vaccinatie issue kunt gaan

Voorbij het Vaccinatie issue 'wel / niet nodig' en 'wel / niet veilig'.
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.