De Organische Aarde waarnemen en Leven
Column geschreven in 2010 en omdat dit onderwerp vandaag nog steeds actueel is plaats ik het hier opnieuw en heb ik het laten vertalen
Translation in English 'Perceiving and Living The Organic Earth'


Organische Aarde waarnemen
Het is mijn waarneming dat als jij jouw verantwoordelijkheid aanvaardt voor een vervuld gelukkig leven, niets langer buiten jezelf zoekt, je als vanzelf het hoogst mogelijke voor jeZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde co-creŽert. Zo binnen, zo buiten. Chaos binnen, manifesteert chaos buiten. Een vervuld mens, manifesteert in co-creatie een vervulde wereld. Je bent een krachtige, heldere en zuivere transformator voor het grotere geheel als je vanuit Universele Liefde co-creŽert. Je gaat als vanzelf meer en meer, lichtere, LevenGevende keuzes maken op jouw levenspad en dat heeft een helende uitwerking op de wereld om je heen. Dat betekent echter niet dat er geen chaos in de wereld meer is. Het betekent dat jij in jouw wereld geen chaos meer creŽert en dat je de chaos buiten jou, met name in je persoonlijke verbindingen (relaties, samenwerkingsverbanden, beperkende en belastende (geld)systemen) zoveel mogelijk verlaat en dat je jezelf beschermt tegen chaos van buiten. Zodra je je vanuit jouw Bron(kracht) verbindt met de ander en het andere creŽer je zelf geen chaos meer in jouw wereld. Zo co-creŽer je als bewust wakker vrij mens het 'organische samen leven'. Dat is een natuurlijk gevolg van groeien in bewust (aanwezig) Zijn.

De evolutie van Moeder Aarde en de Mensheid is op het punt aangekomen dat we het Leven in haar volle bewust Zijn mogen en kunnen leven. We mogen en kunnen ons geboorterecht (opnieuw) in onsZelf aannemen.


De Organische Aarde
De Organische Aarde is the Oorspronkelijke Aarde. Wij leven in de Natuurlijke Wereld waar ieder levend Wezen ondersteund is. Armoede en andere collectieve problemen zijn van het oude, deconstructieve, en geconstruŽerde paradigma, dat tot een einde aan het komen is. Wij ZIJN de brug naar de Organische, Oorspronkelijke, Natuurlijke Wereld waar we Allemaal welkom zijn. Niemand wordt buitengesloten, nog achtergelaten. We zijn Allemaal welkom in de Natuurlijke Samenleving.

De Organische Aarde is geen plaats. De 'movement' naar de Organische Aarde IS de transitie. Maar dit is geen uiterlijke 'movement': dit 'movement' is een innerlijke 'beweging', je 'verschuift' innerlijk naar een 'ander gebied', een geheel 'nieuwe ontsloten ruimte' in jouw psyche. De Organische Aarde waarnemen, is een keuze vanuit jouw innerlijk. Je kunt de Organische Aarde alleen beleven wanneer je besluit haar te willen waarnemen en je niet langer te laten afleiden door illusies (wat niet wil zeggen dat er in jou geen illusies meer zijn). Laat jij je aanraken door de resonanties van de Organische Aarde?


De Organische Aarde Leven
De Organische Aarde Leven is een besef gebaseerd op een innerlijke keuze. Het kan heel ontnuchterend zijn de Organische Aarde te Leven. Hier zijn alle verhalen en illusies doorzien en vragen om losgelaten te worden. Niets om je meer aan vast te houden. Zodra je de Organische Aarde Leeft komt in jezelf alles aan het licht dat je weerhoudt te Leven en het Leven te Laten Leven, te laten stromen.


Jouw Zielepad
Je ervaringen tijdens dit leven en, voor zover dit je aanspreekt, vorige levens kunnen tot allerlei belemmerende overtuigingen (denkpatronen, ideeŽn, aannames en concepten) en gedragspatronen, ofwel blokkades (overleef-, afweer- en verdedigingsmechanismen), leiden. Deze blokkades hebben lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele onbalans en disharmonie in jou tot gevolg. Het is dan belangrijk om de oorzaak van deze onbalans en disharmonie op te sporen. Zodat je gaat inzien waar(door) de belemmerende overtuiging, ofwel illusie (hoewel heel waar voor jou), is ontstaan. Je kunt dan bewust nagaan of deze belemmerende overtuiging nog klopt voor jou, waar hij jou nog dient en of je hem nog langer vast wilt houden. Als gevolg van helder inzicht lost de illusie in jou vanzelf op.


Angstige emoties
Wellicht besef je niet dat als gevolg van bepaalde gewoonten en gedachten jouw levensenergie zich terugtrekt. Als je bewust naar jezelf kijkt wanneer je je niet happy voelt in jezelf kun je het gevoel herleiden naar de bron. Wellicht weet je bijvoorbeeld niet waarom je je angstig voelt tot je op een dag merkt dat een bepaalde gedachte uit je onderbewustzijn ervoor zorgde dat je altijd die angst voelde.

Je kunt in jezelf voelen op welke momenten je 'klein' denkt. Je voelt een inperking van jouw energieveld. Dit is niet goed of fout. Het is wat het is en helpt je te onderkennen vanuit welk paradigma je jouw wereld waarneemt. 'Klein' denken is gebaseerd op tijd, ruimte, afscheiding, beperking, geslacht, en illusies: kortom dualiteit. Je herkent 'klein' denken in jezelf aan het constant in jezelf bedenken wat je moet doen, hoe ver je moet reizen om dat te kunnen doen, welke mensen erbij betrokken zijn, met welke beperkingen je te maken kunt krijgen, sociale kwesties en vele andere illusies. Deze manier van denken verlaagt je levensenergie en verhindert jou dat je in staat bent de indrukwekkende werkelijkheid waar te nemen die zich net buiten je beperkende percepties bevindt.

Door de emoties die ontstaan als gevolg van 'klein' denken bewust te (h)erkennen kun je dat soort denken leren los te laten. In eerste instantie realiseer je je niet dat je op een tijdsgebonden, 'kleine' op angst gebaseerde manier denkt. Je bent je er echter wel van bewust wanneer je nerveus, angstig, depressief, boos of verdrietig bent. Deze emoties zijn je sleutels.


Vanuit de bron
Vraag jezelf niet af wie of wat deze gevoelens veroorzaakt, maar ga in jezelf na welke gedachte een bepaalde emotie en/of gevoel voortbrengt. Kijk in jezelf naar je eigen manier van denken om de bron van je emoties te vinden in plaats van in de illusies van de wereld om je heen.

Je wordt uitgenodigd volledig in je drama, jouw verhaal, te gaan tot in de wortels ervan: welke boodschap ligt erin voor jou? Het omarmen van alles dat in jou leeft, al het mooie en minder mooie, maakt jou Vrij van innerlijke strijd en leidt tot Bevrijding van jouw (Sexuele) Levensenergie en Vreugde. Niet langer wordt Levensenergie en jouw natuurlijke Vreugdevolle Zijn opgeslokt als gevolg van innerlijke strijd. Omdat je niet langer innerlijke strijd ervaart, ontmoet je niet langer uiterlijke strijd buiten jou. Als vanzelf ben je dan ok (waarmee ik niet bedoel dat je niet langer diepe zielenpijn en zielsverontwaardiging kunt voelen) met alles dat er om jou heen plaatsvindt. Je gaat er innerlijk of in je buitenwereld niet mee in strijd. Je maakt niet langer verhalen in je hoofd vanuit de illusionaire lagen van dat wat plaatsvindt. Je neemt de werkelijkheid waar zoals zij is, zonder verhaal. De werkelijkheid is zoals zij is.

Vanuit mijn waarneming heb je voor dŪt Aardse Leven gekozen om je je ervan bewust te worden dat je alle werkingen van de dualiteit ervaren hebt en mag omarmen. Er is geen onderscheid (in de betekenis van waardeoordeel) over goed en fout, macht en onmacht, licht en donker, liefde en angst. Alles in jou mag er Zijn. Zodra je alle (waarde)oordeel loslaat, laat je als vanzelf de afgescheidenheid in jeZelf, en daardoor met de ander en het grotere geheel, los. Je mag nu een bewuste en krachtige beslissing maken al jouw drama, alle illusionaire lagen, liefdevol te omarmen. Laat je drama maar voor wat het is. In de zin dat je er geen energie aan hoeft te geven. Als je ten diepste doorziet hoe de illusionaire valse lagen om jou heen ontstaan zijn, kun je er in 1 keer doorheen gaan. Wat niet betekent dat je vanuit de illusionaire lagen geen triggers meer ontvangt, maar daar hoef je dan niets meer mee. Je hoeft er gewoon niet mee in strijd te gaan. Waar in jou nog innerlijke veroordeling zit, trek jij als vanzelf aan in jouw leven. Neem waar wat er zich aan dient in jouw leven, in jouw werkelijkheid, en als daarin innerlijke strijd in de vorm van spanning, stress of lading zit, ervaar die dan. Omarm jezelf in liefde met alles dat in jou is, met dat wat werkelijk is. Deze werkelijkheid ervaren, zonder in strijd te gaan, brengt je als vanzelf naar onvoorwaardelijke liefde voor jezelf waardoor jij meer en meer in contact komt met je krachtige unieke onafhankelijke essentie, je Goddelijk Zelf, jouw Bron. Je gaat inzien dat de essentie van Bevrijding is het omarmen van de hindernissen op jouw levenspad. Hierdoor krijg je ruimte en aandacht vrij voor jouw Goddelijk Zelf. Van hieruit kun je in Vrijheid Zijn, als Bronkracht.


De Organische Aarde is er al en wacht ook op jou!


We Are All Invited and We Are All Connected
We Are the Flower of Lifemascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


We Are All Invited and We Are All Connected
We Are the Flower of Life
The Source of LoveThe Source of Love
This is one of the most incredible pieces of spoken word I've ever heard, the words, his voice, the marriage of the two is pure magic, shivers and tears

But the smile upon your lips
And the light about your face
Tell the story of the earth
And that story
Is a story of life and wonder
That story is written on our bones
For us to read
Again and again
As we drop into the peace of the world
And the light of remembrance
Unfolds in hearts
Crafted from the dark, sweet soil
and sung into life
by the endless voice
Of the source of love
The Source of Love
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.