2013 - mijn Wens voor 'de Wereld' in het Veld gezet (proclamatie)
2013
Mijn wens voor 'de Wereld' in het Veld gezet (proclamatie)


De essentiële vraag is: hoe willen we samen leven met elkaar op aarde? En dat dan ook doen.

Wat we, van bovenaf gezien, in het huidig samenleven kunnen waarnemen, is dit:
- De transformatie die nodig is op aarde is zo groots, dat is echt niet te overzien.
- Nou nee, het is super klein, dat is het nu juist: er hoeft maar 1 bitje in de mens om te vallen: van NIET de toegang tot het leven met elkaar delen, naar WEL.

Vanuit levenstoegang gezien, is het maar 1 kleine stap komend vanuit een innerlijke keuze, die IN de mens zelf plaats vindt. En juist dát maakt het zo groots. Omdat de mens 1001 dingen heeft om zich nog aan vast te houden. Of dingen om zich op af te reageren. Het is de mens die ‘het’ buiten zichzelf blijft plaatsen.

Wie in zichzelf herkent te willen samenleven vanuit levenstoegang, staat in dé Levenscirkel. Hoe je de toegang deelt, is aan eenieder. De invulling is aan eenieder. De mogelijkheid om de toegang tot leven te delen met elkaar ‘in het groot’ is er. Maar wordt niet geleefd nog. Dat heeft met de mens zelf te maken. Niet met iets buiten de mens (lees macht… en ja, die is er ook en toch ook weer niet).


Voor 2013 wens ik eenieder de bedding van de Levenscirkel. Die bedding begint in jou, in ieder van ons.

Ter inspiratie een playlistmascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2013


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.