Sexuele Opvoeding van jouw (heel jonge) kind
Aandacht voor een natuurlijke opvoeding en scholing vraagt een helder inzicht van wie we ten diepste Zijn, waarbij ook juist de essentie van onze sexuele energie vanuit doorleefd weten, begrepen wordt. Pas nadat je iets in jeZelf volledig aangenomen en doorleefd begrepen (is Weten) hebt, kun je datgene overdragen/verder brengen naar anderen en het (heel jonge) kind. Als ouder en/of verzorger kun je pas dan iets overdragen aan je kind en je kind behulpzaam zijn bij het ontdekken van zichZelf als je jeZelf ten diepste kent. Juist ook met betrekking tot jouw eigen sexualiteit en sexualiteitsbeleving. Anders wordt hetgeen je overbrengt, verder brengt, vanuit een verwarde psyche doorgegeven: de verstrikkingen en verwarringen die in jou leven, draag je (onbewust) over op je kind (en anderen). Het is belangrijk om hier zicht op te hebben, zodat het overdragen van de verwarde psyche stopt bij jou.

Op 1 oktober 2008 schreef ik een column met de titel 'Kom tot Vervulling en Geluk in jeZelf'.

Een aantal zinnen uit deze column wil ik nader toelichten vanuit mijn visie op natuurlijk leven in verbinding met jeZelf en Al dat Is. Voornoemde column heb ik in 2008 geschreven ten behoeve van de (jong) 'volwassene' (ik gebruik het woord 'volwassene' hier in de zin van meerderjarige, niet in de betekenis van wezenlijke volwassenheid/volwassen bewustzijn) die een leegte in zichzelf (h)erkent als gevolg van het feit dat de diepe natuurlijke verbinding met zichZelf verbroken is als gevolg van een onnatuurlijke opvoeding en van daaruit op zoek gaat naar het herstel van die natuurlijke verbinding.

Vanaf nu gaan papa en mama je opvoeden. Jou vertellen wat goed voor je is en wat niet goed voor je is… einde quote
Uitleg: mama en papa gaan vertellen op welk moment je moet ontlasten, plassen, eten, slapen in plaats van dat je als (heel jong) kind je eigen levensritme volgen kunt. Mama en papa bepalen ook voor jou als (heel jong) kind wat je eten moet en wat niet. Alsof een kind dat zelf niet heel goed weet.

Dat verwart je, want diep in jou voel je dat het anders is voor jou… einde quote
Uitleg: een (heel jong) kind wat uit zijn/haar natuurlijk levensritme gehaald wordt, ervaart dat als verwarrend. Vooral ook omdat het kind in zichzelf voelt dat het niet kloppend is dat het van buiten af iets opgedrongen krijgt. Maar het kind kan dat niet verwoorden. Een kind wat uit zijn/haar natuurlijk levensritme gehaald wordt, raakt vervreemd van zichzelf en eigen intuďtie met alle gevolgen van dien. Dit soort kinderen worden afhankelijke kinderen en zullen in zichzelf altijd een onzekerheid en twijfel voelen, waardoor ze gemakkelijk te manipuleren zijn.

Maar die gevoelens mogen en kunnen er niet zijn, want als je ze toelaat en je uitreikt vanuit je authentieke gevoelens vinden papa en mama je niet lief… einde quote
Uitleg: zoals ik hierboven schrijf, kan het (heel jonge) kind de verwarring niet uiten in woorden vanzelfsprekend. In plaats daarvan gaat het huilen of krijsen of met eten gooien. Deze authentieke reacties op iets wat van buitenaf op het kind gelegd wordt, opgedrongen wordt, mogen er niet zijn. Het kind mag niet huilen, mag niet krijsen, mag niet met eten gooien en krijgt straf.

Ze schrikken zelfs van jouw expressie en vertellen je dat je het zó niet moet voelen… einde quote
Uitleg: Het kind mag deze reacties dus niet hebben, niet voelen en mag zich niet als zodanig gedragen: het krijgt straf. Het kind leert dat het zich niet voelen mag, zoals het zich voelt. Wat nog meer verwarring tot gevolg heeft. Kinderen leren hun eigen authentieke lichaamsgevoelens en lichaamssignalen te wantrouwen met als gevolg nog meer afhankelijkheid: de ouder vertelt het kind hoe het zich voelen moet. Dit kan zelfs ook leiden tot autisme en ADHD bij kinderen (én volwassenen).

Diep van binnen voel jij je leeg. Je blijft jezelf vullen met dingen van buitenaf en voor even voel je je dan vol. Maar al snel voel je de leegte weer en ga je weer op zoek naar vulling… einde quote
Uitleg: Als gevolg van het feit dat het kind de verbinding met zichzelf, zijn/haar innerlijk, zijn/haar authentiek (lichaams)gevoel heeft moeten afsnijden, voelt het zich innerlijk leeg. Als gevolg daarvan gaat het, op latere leeftijd, bijvoorbeeld overmatig eten (boulimea) of juist volproppen met eten en daarna overgeven (anorexia), overmatig masturberen, overmatig sex met een ander bedrijven vaak zonder echte liefde te voelen, Dit als vulling in plaats van vervulling. Want dat kent het kind niet.,

Je trekt je levensenergie, die jouw sexuele energie is, meer en meer terug… einde quote
Uitleg: ik schrijf over levensenergie, die gelijk is aan sexuele energie. Chinezen zijn veel meer bekend met sexuele energie en levensenergie, waardoor zij deze veel meer verfijnd door middel van woorden kunnen benoemen. Chinezen kennen de energetische tegenhanger van het centrale zenuwstelsel, te weten: de meridianen. Zij zijn ook bekend met acupunctuur- en acupressuurpunten en gebruiken deze ten behoeve van healing. In het Westen is door de jaren heen ook inzicht ontstaan in bijvoorbeeld healing TAO en Tantra Healing.

Gelukkig… nu voel je jouw diepe pijn niet meer… einde quote
Uitleg: doordat het kind zijn/haar levensenergie terugtrekt, voelt het niet meer. De verbinding met het lichaam(sgevoel) is afgesneden, waardoor het kind in zichzelf geen pijn meer voelt. Het lichaam geeft de lichaamsgevoelens niet meer door. Verdere gevolgen zijn dat het kind over eigen grenzen gaat en dat anderen over de grenzen van het kind kunnen gaan. Het kind voelt zijn/haar grenzen niet meer. Het maakt kinderen als speelbal en afhankelijk van (de goedkeuring) van anderen. Het maakt kinderen gewillige slaafjes. Het voelen van eigen grenzen is een noodzaak voor het gezond opgroeien.

En papa en mama zijn blij met je. Je bent zo lief en aardig, een echt gemakkelijk en gehoorzaam kind… einde quote
Uitleg: een kind dat niet geleerd heeft op zichzelf te vertrouwen maar op de ander/de ouders is een gewillig, gemakkelijk en gehoorzaam kind geworden.

Tot zover nadere uitleg betreffende hetgeen ik in 2008 schreef in voornoemde column.


Sexuele Opvoeding van jouw (heel jonge) kind
Als je vanuit heelheid, vanuit een natuurlijke verbinding met jeZelf en Al dat Is, je leven leeft dan besef je dat er niet zoiets bestaat als 'Sexuele Opvoeding'. Vanuit heelheid is er opvoeding. Sexualiteit is een integraal aspect van opvoeden. Er is leven en alle leven IS sexuele energie: dat is wat leven IS. Alles wat Is, ooit was, en ooit zal Zijn, was en is de expressie van sexuele energie.
Het woord 'sex' is voor velen nog een beladen woord. Waardoor sexualiteit vanuit een beladen, verwarde psyche benaderd wordt: alles wordt gesexualiseerd benaderd en waargenomen. Zelfs de aanraking van het geslacht van je kind. Dan rijzen vragen als: 'wat vind je ervan dat ouders de geslachtsorganen van hun kinderen (gedeeltelijk) aanraken en visa versa'. De vraag alleen al laat zien dat deze aan een verwarde psyche ontsproten is in plaats van vanuit een natuurlijke geďntegreerde sexualiteitsbeleving, want de vraag wordt gesteld vanuit een gesexualiseerde omgang met (heel jonge) kinderen. Vanuit een natuurlijke omgang met je heel jonge kind begrijp je dat je de geslachtsorganen van je kind wel moet! aanraken: hoe anders kun je als ouder en/of verzorger van het heel jonge kind een luier verschonen, de billetjes schoon maken na het poepen, bij een baby meisje dat gepoept heeft kan de ontlasting ook tussen de lipjes van de vagina zitten en dat moet ook schoon gemaakt worden, bij het baby jongetje kan de poep rond zijn balletjes zijn gaat zitten en ook dat moet schoon gemaakt worden, ook het piemeltje van je baby jongetje moet je schoonhouden. Een jong kind kan het fijn vinden om met papa en/of mama te douchen. Daarbij ziet het kind het geslacht van de ouder en kan daar vragen over stellen, wijzen naar je geslacht, en/of het aanraken. Vanuit een natuurlijke omgang met je (heel jonge) kind zit in een dergelijke aanraking op geen enkele manier een sexuele bijbedoeling en lading. Niet bij het (heel jonge) kind en ook niet bij de ouder/verzorger. Een vraag vanuit het kind kun je gebruiken om uitleg te geven en te benoemen, waarbij je de belevings- en begrippenwereld van het kind volgt. Als je als ouder en/of verzorger van het (heel jonge) kind jeZelf en jouw sexualiteit niet doorleefd kent (lees: Weet) dan trek je jouw sexuele energie, die van nature vrij stroomt (deze energie is tenslotte jouw levensenergie) terug op het moment dat je je wezenlijk (aan)geraakt voelt door je kind. En dát ervaart jouw kind als de eerste afwijzing.

Ten aanzien van deze aspecten en belevingen is er nog veel onbegrip vanuit onwetendheid. Wil je hierin helderheid voor jezelf dan kun je de teksten en columns op mijn website lezen en/of je kunt mij ont-moeten tijdens één van de activiteiten die ik je aanreiken kan.mascha roedelof
Deze column mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.