Inspiratiedag 'vier het Vrije Leven, Jij en het Leven als Bronkracht'

Vrije Flow(ering) - het Leven is prima in staat om zichZelf te Leven
Vrije Flow(ering) - het Leven is prima in staat om zichZelf te Leven

Nog steeds, of wellicht juist nu, is geld omgeven met taboes, wordt gedacht dat geld alleen dient als machts- en controlemiddel, wordt het schandelijk gevonden als je geld nodig hebt, beperkt het zich tot elkaar belasten: zowel fysiek, emotioneel, mentaal, als spiritueel, etc. Deze illusionaire ideeën leiden tot veel frustratie in het samen leven. Dat is jammer, want het kan heel anders...

Misschien wel het belangrijkste illusionaire idee is dat je denkt dat je Leven pas geweldig wordt als je maar voldoende geldmiddelen naar je toe kunt hálen. Dat je technieken en allerlei tips nodig hebt om overvloed voor jezelf te creëren. Dat jij iets fout doet, omdat jij geen overvloed in je leven ervaart. Omdat het jou, om wat voor reden dan ook, niet lukt om voldoende geld naar je toe te hálen. Je kunt dan schuld of schaamte voelen, omdat jij in jouw leven tekort ervaart vanwege een wezenlijk tekort: dit is dus iets heel anders dan tekort en leegte ervaren in jezelf als gevolg van ervaren trauma. Door buiten jezelf naar overvloed te zoeken, geef je het eigenaarschap voor jouw Vrije Leven, het Leven te beleven en te vieren in Vrijheid, uit handen. Het besef dat jij overvloed bént, dat jij Bronkracht bent, ligt aan de basis van een vervullend en volwassen beleven van overvloed en van daaruit verbinden mét de ander. Je kunt pas dat vanuit jouw Bron schenken wat jij in jeZelf (h)erkend en aangenomen hebt. Vanuit jouw Bronkracht ga je lichtere en meer levenGevende keuzes maken voor jezelf. Als je jezelf als Bronkracht (h)erkend hebt, sluit je geen compromissen en neem je geen genoegen met minder dan waar je ten diepste naar verlangt, met name in onbelastend vrij samen leven. Als energetisch Vrij Mens wil je graag verbinden mét andere energetisch Vrije Mensen. Je verlangt er dan als vanzelf naar elkaar ten diepste te ondersteunen, te bedden. Gevoelens van tekort, jaloezie, en afhankelijk gedrag zijn niet langer nodig. Ken je gewoon niet meer. Niet omdat je aan deze gevoelens ontstegen bent, of dat ze er gewoon mogen zijn (ja dat ook), maar als gevolg van de nieuwe ervaring, de wezenlijke bedding, zijn deze gevoelens er gewoon niet meer. Elkaar onvoorwaardelijk een bedding schenken... Dat is wat nodig is. Dan stopt alle projectie en kun je helen. Heling is een direct gevolg van elkaar onvoorwaardelijk een bedding schenken. Dan kun je ook gaan zien dat het gaat om het Leven te leven (in plaats van te overleven), het genieten... Genieten van de schoonheid van het Leven in verbinding mét jeZelf, de ander, en de natuur. Je ontdekt dat jij overvloed bént...


(H)Erkenning van jouw Bronkracht

Wil jij jouw levensenergie in Vrijheid laten stromen, zonder je belast te voelen? Wil jij heerlijk kunnen genieten van jouw levensenergie die tintelend in al je cellen vibreert en jou passievol verlevendigt? Wil jij je een energetisch Vrij Mens kunnen voelen? Wil jij kunnen beleven dat jij Vrije energie bént en dat jij leven komt brengen, dat jij overvloed en een co-creator bént, mits jij fysiek in leven kunt Zijn (en dus niet eerst iets, bijvoorbeeld geld, naar je toe moet hálen)? Hoe zal jouw leven eruit zien als jou de toegang tot het leven onbelastbaar wordt geschonken en als je dit een ander ook kunt schenken? Dat je onbelast en onbelemmerd jouw Hartedroom kunt realiseren?

Tijdens deze Inspiratiedag gaan we samen vanuit een nieuw paradigma kijken naar het 'oude'. We gaan werkelijk in het 'nieuwe' staan. Daardoor kun je in één keer voorbij gaan aan de oorzaken van gevoelens van tekort. Alle lagen van pijn en onderdrukking worden in één keer gezuiverd. Je ontvangt handvatten om het 'oude' in één keer af te sluiten en voor het 'nieuwe' te gaan. Je ontvangt handvatten op welke manier je ondersteunend aan elkaar kunt Zijn, een bedding voor elkaar kunt Zijn. Als jij dat wilt.

Je gaat ontdekken hoe jij jouw Bronkracht (opnieuw) kunt gaan (h)erkennen en beleven. Je gaat de totale verbinding met jeZelf als Bronkracht ontdekken. Je gaat ontdekken op welke manier jij Bronkracht Bent. Je gaat ontdekken hoe jij als Bronkracht een bedding Bent voor het Vrije Leven. Als jij jeZelf vanuit Bronkracht naar buiten kunt gaan brengen, vier jij het Vrije Leven als energetisch Vrij Mens. Dit zal alle aspecten van jouw Leven gaan (aan)raken. Stapje voor stapje, in jouw eigen tempo, ga jij als Vrij Mens lichtere, meer levenGevende keuzes maken. Je gaat je Leven meer en meer als (ver)licht(end) en liefdevol beleven in stromende Vrijheid en Plezier. Je gaat jouw Leven realiseren vanuit Bronkracht samen met anderen die daar vanuit hun Bronkracht ook naar verlangen.

Deze Inspiratiedag kun je individueel volgen of samen met jouw vriend(inn)engroep of collega's (in een groep van maximaal 4 personen bied ik je een veilige bedding zodat je helemaal jezelf kunt zijn). We gaan samen kijken naar de betekenis van Vrijheid, onbelast samen leven, onvoorwaardelijke toegang tot leven, de diepe betekenis en bronkrachtwerking van 'Body Grounding' en elkaar onvoorwaardelijk een bedding schenken. We gaan samen transitie-kansen in jouw leven onderzoeken en op welke manier wij een ondersteunende bedding kunnen zijn voor elkaar in de transitie-fase. Visualisatie, tekenen en kleurgebruik, een ritueel waarbij de energie uit het 'oude' weer vrij beschikbaar voor je komt, en bekrachtiging van jouw Hartenwens zijn handvatten die je tijdens deze Inspiratiedag aangereikt krijgt.

Ik vraag je voorafgaand aan de Inspiratiedag de teksten vanuit Vrij en Onbelast(end) Leven op mijn website te lezen, de blogs, en het programma, met name blok 1, van The New Earth Life Academy from the New Paradigm te bestuderen.

Omdat alle awareness vrijelijk beschikbaar is, is het onnodig een Inspiratiedag te volgen. Wil je kijken wat er in jouw eigen leven gaat omvallen als je wilt leven vanuit het Nieuwe Referentie Punt dan ben ik beschikbaar voor je. Je kunt een innerlijke check doen, waarmee je in jezelf herkent of je toe bent aan deze Inspiratiedag.


Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik afspraken maken voor (individuele) sessies

Daarnaast is het mogelijk een wandelsessie of Skype Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken


Individuele Inspiratiedag

Deze Individuele Inspiratiedag is een diepgaand ont-wikkelingsproces voor jeZelf. Helemaal afgestemd op jou waardoor diepgaande transformaties mogelijk zijn. Ook leuk om samen met je partner of vriend(inn)en te volgen.

Locatie Nadat je een afspraak gemaakt hebt, ontvang je een bevestigingsmail met een routebeschrijving
Datum In overleg met jou plannen we een datum voor deze dag
Tijdstip van 12.00 - 16.00 uur
Energie-uitwisseling € 150,00 inclusief thee en water *
In overleg is het ook mogelijk om als afsluiting gezamenlijk te eten*

Bij meerdere personen 10% korting


Je kunt je voor deze workshop opgeven op telefoonnummer 06 - 230 575 42 of via het contactformulier.

Je ontvangt een bevestiging van je opgaaf.

Overnachtingsmogelijkheden in de directe omgeving vind je op de linken-pagina onder B&B.