Womb of the World
You Are the Heart of the Universe(s)
Connect with the Core of the Earth and the Womb of the Aether
Het zogenaamde 'aarden' op de oude manier (wortels de aarde in laten groeien bijvoorbeeld) belast de Aarde Spirit

Een wederzijdse gelijkwaardige verbinding voedt Haar en jou: dit zijn aspecten van het Levensprincipe.

Het betekent dat eenieder zelf verantwoording en eigenaarschap dient te dragen voor eigen levenskeuzes en dat de Aarde geen afvoerputje is voor de shit die wij mensen in ons eigen leven en samen leven veroorzaken.

Moeder Natuur (inclusief de Aarde) vraagt van ons een wederzijdse ofwel wederkerige uitwisseling en een elkŠŠr dragen vanuit onze Innerlijke Essentie / Bron Energie (Aether) en die van haar. Daarbij ga je voorbij aan (niet in de betekenis van 'ontstegen zijn aan', maar vanuit Innerlijk Weten / Doorleving) iedere valse laag in geluid- en lichtfrequentie. Daardoor kun je voorbij gaan aan de valse lagen en de dualiteitsdriehoek (holografische realiteit) en ben je niet langer te manipuleren, te domineren, en/of te controleren en ben je je eigen Soevereine Zelf. In verbinding met Moeder Natuur als het Hart van jouw Universum.


Guided Meditation to (Re)Connect yourself to the Womb of the World
Her-inner je dat jij het Hart van het (de) Universum (Universa) bent
(Her)verbind jezelf met het Hart van Moeder Aarde en de Organische Zon - Aether
Ook wel de Real Living Grid genoemd
.

Please understand that I am not promoting the '2012' event here, because I am not. The opposite is true. The '2012' event is a Soul harvesting program. 'September 2015' is the same. And the year '2017' also. Yes there will be an astrological alignment 21-12-2012. But most of all Earth will awaken Herself to the inorganic stuff that is poured into Her. She will remember Her ancient intent again and restore Her own timeline.
As for us people we need to go beyond the Zodiac since the Planets will influence us as long as we are living in the Wheel: the moment your inner Sun is born you self navigate your life by 'free will', intention and choice in alignment with the Organic Universe.'Ascension', as interpret by the 'New Age' movement, is a Soul harvesting program. True 'Enlightenment' is about a total embodiment of all your Soul fragments which got fragmented during eons and eons of Soul experiences during your incarnations.
Now your Spirit is waiting for the re-connection with your Soul fragments again to become (W)holy again. To regain your total 'body' remembrance, the remembrance of ALL your Soul experiences.

The Guided Meditation
Sit comfortably (trust yourself in this process)

I invite you to feel your deep connection with the Core, the Heartbeat and the Real Living Grid, of our Mother Earth. Really connect yourself with Her Core and her organic energy frequencies (which is the Real Living Grid), through all Her layers, until you feel you reached Her Core and then allow Her energy frequencies to flow to you and in you via your skin. Be sure you invite organic energy via your intent. Receive Her energy via your perineum into your pelvis. Allow the energy to expand in your belly, your womb, your hara... From there allow the energy to fill you up, your total body... And when your body is filled with the organic motherly energy frequencies, allow the energy to flow around you as if a bubble of Earth energy comes into being. Feel, see, be aware of what's happening. Be aware of your expanding womb (hara). Be aware our Planet is a living being. Tune in to Her frequencies... Resonate with Her... Feel Her Heartbeat in you and align yourself with Her Heartbeat and the Real Living Grid... Breath in and allow the energy to flow through and around your body. Be IN Her electro-magnetic field.

(when you feel its enough just sit... breath in and out...)
After this I invite you to feel your deep connection with the organic Central Sun, the Galaxy, Aether (the True Light Source)
Really connect yourself with these energy-frequencies / this field and then allow the organic energy to flow to you. Receive the energy via your crown chakra into your head via your skin. Be sure you invite organic Light energy via your intent. Allow the energy to fill your whole body... And when your body is filled with the Light energy frequency's from the Aether, allow the energy to flow around you as if a bubble of Light Energy comes into being. Feel, see, be aware of what's happening. Be aware of the inspiration you're receiving, all the potentials which can come into being if you wish. All starts with thought-energy. You are a Creator and all creation starts with a thought / your imagination... Just allow yourself to receive the inspiration... Allow yourself to expand in this experience. Be aware the Sun is a living being. Tune into the Sun and the Aether, your Life-Giver... Resonate with 'Him' (it is not a him really)... Breath in and allow the energy to flow through and around your body... Be in the field...

(when you feel its enough just sit... breath in and out...)
Now invite all your Soul fragments. Make yourself magnetic for ALL which is yours and allow it to flow back to you via your intent. You do not need exactly how to do this: your intent is enough.

Be aware of your connection with the Womb of Mother Earth and the Womb of the Sun, the Aether, and your own Spirit (womb or hara). You're the center of ALL there is... Connected with ALL there is... Just be aware of what's happening. Do nothing... Just BE the ONE...

(when you feel its enough just sit... breath in and out to your belly, feel your feet and hands, just move a little, and then... when you're ready softly open your eyes...)


Repeat this meditation every day if you like
You can do this meditation in your own time and place

This meditation is my free contribution to mankind 'in the end of time'
See my website the tag '2012'


A great way to (re)connect with Mother Earth is walking barefoots on the dirt (read comments).


Nowadays we can feel our WombPower more and more expanding in the Multiverse, in the Galaxy, the Aether, in connection with the Womb of Earth too, the Womb of the World... feeling as if you're pregnant is a possibility and not having your bleedings (I have since month's already). Woman in my workshops are experiencing the same.

We ARE all from the ONE.


In this guided meditation I describe, from my inner truth, the real meaning of the 'Holy Marriage' or the 'Reunion of the Twin Soul' IN yourSelf. Gender is in all things. You live in a feminine or male body, but you are invited to harmonize your inner feminine and male energy's. All is within Your Source. You Are the Womb of Mother Earth and You Are the Womb of the Cosmos.mascha roedelof
Deze geleidemeditatie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018
Snatam Kaur - Long Time Sun
To support you in your process connecting and resonating with
the Galactic Womb, the Aether

Snatam Kaur - Earth Prayer
To support you in your process connecting and resonating with
the Womb of Mother Earth

Universal Mother - Ancient Chants
It's the supreme power of Mother Nature that makes all things possible
She is honored as the Embodiment of the Divine
Bring forth the Enjoyment of Supreme BlissThere is only ONE

The One law of this Universe is Balance
The One matter/substance is Light (some call it Dark Matter)
The One force is Electricity
The One cause is Desire
The One emotion which has no opposite is Ecstasy
The One principle is Love
The One thinker is the Creator
The One thought is the Creatorís imagination
The One song is the music of the spheres
The One time is now
The One savior is You
The One is the other

Matt Presti
Find the One in yourself; KNOW the One, in the all
(Via the link you find the English translation of this text)

Ik voel me zo open en dankbaar. De kinderZieltjes zijn nog steeds aanwezig en ook de energie van de engelen. De wereld is gehuld in een maagdelijk wit bruidskleed. De Zon zendt haar heldere verwarmende lichtende stralen. Het voelt dat ik wil mediteren en ik volg mijn impuls. Op de prachtige muziek van de Nataraj van Osho ga ik op reis...

Ik voel me als de baarmoeder van de Moeder en bereid me voor op de ontvangst van het zaad van de Kosmische Vader. Ik bewerk mijn akkers en schenk het land het benodigde water. Ik voel mij als Moeder in een tantrische verbinding met de Vader. We zijn in stille Eenheid met elkaar. Dan... storten zijn impulsen zich in mij uit, terwijl we beiden in overgave Zijn... heerlijk en vreugdevol stil Zijn... met, bij, en in elkaar. In innige Verbondenheid ontvang ik Zijn inspiratie... zovele potentiŽlen... en Ik... Ik schep en schep... Prachtige geometrische figuren waar doorheen zoveel Liefde stroomt... PotentiŽlen worden geschapen met allesdoordringende Liefde. Liefdevolle potentiŽlen, energievelden van potentiŽlen die beschikbaar zijn voor jou... en ja, ook voor jou!

Ik voel de diepe heling van de Moeder. Na eeuwen voelt ze eindelijk weer de diepe Verbinding met de Vader en kan ze Zijn liefdevolle impulsen eindelijk weer in haar hart ontvangen. Wat heeft ze deze inspiratie gemist. Wat heeft ze deze bevruchting gemist. Ze verlangde er zů naar dat haar akkers bewerkt werden en dat haar het benodigde water geschonken werd. En de Vader is verheugd dat Zijn inspiratie, Zijn bevruchting eindelijk weer ontvangen wordt...

Dit is de eerste dag van mijn maanstonde (menstruatie).

(Deze tekst is geschreven op maandag 5 januari 2009.)
Uit: Tantrische Verbinding van de Moeder met de Kosmische Vader


A beautiful Lemurian poet about free energy and ungoing creation

Mi 'eh neh 'ni pah
Cheneya 'chi poh 'neh
Chineyo e' caraya

May this moment be the
Moment of your first
Heartbeat
(may you remember to begin again)
Feel the rythm of your heartbeat

Nieuwe Tijd
Het bewustZijn is getransformeerd. Er is geen zoeken meer. Alles is gezien en doorleefd en getransformeerd beschikbaar gesteld op vele manieren. Het verleden bestaat niet meer en de toekomst is nog niet gekomen. Het ene heeft ooit bestaan maar bestaat niet meer en het andere is nog niet eens begonnen te bestaan. Het enige juiste dat een mens kan doen is van moment tot moment leven. Altijd hier en nu zijn. Waar hij ook is, zijn hele bewustzijn, zijn hele wezen, is betrokken bij de realiteit van hier-nu. Alleen zo iemand kan de gouden poort binnengaan. Het heden is de gouden poort. Hier-nu is de gouden poort. En je kunt alleen in het heden zijn als je niet ambitieus bent - niet langer gehecht bent aan je issues (drama: het gaat niet meer om jouw kleine ik), prestaties, verlangen naar macht, geld, aanzien of zelfs verlichting, want alle ambitie voert je de toekomst in. Alleen een niet-ambitieus mens kan in het heden blijven. Iemand die in het heden leeft, bedenkt niets, maar gaat gewoon de poort binnen. De ervaring komt toch wel, maar ervaring kan niet van tevoren worden bedacht (dit is iets anders dan je mind gebruiken om door te denken, verder te kijken dan...).

Uit: Nieuwe Tijd (2007)

De Nieuwe Aarde waarnemen en levenmascha roedelof
Deze Womb of the World teksten mogen vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.