Next Generations Community - Living in Abundance

Normal Living Together on Earth in Communion with Mother NatureNormal Living Together on Earth
Back in early 2009 I envisioned a community. I felt I wanted to create a local community in a little village called Nieuweroord (Newer Place translated in English). I wanted to co-create a place where people could find everything from conception to death in one place.

Then I realized... that ALL is here already... the only thing we need to do is to connect them differently.

So then I started to envision a global free community... a normal living together on Earth. A 'New' Earth which is the Original Earth. We live in the Natural World in which all are supported. Poverty and other societal issues are of an old, deconstructing, constructed paradigm, which is dying. We ARE the bridge to the 'New', the Original, Natural World in which All Are Invited. No one is excluded, nor left behind. All Are Included in the Organic World. The 'New' Earth is already here.

We do not create poverty and the current problems anymore: our money is already transformed in Existence Money. We Accept the Child’s Existence (Money). Make the inner choice to live together with every Child. Via Equi Place you see what is left out in our living together still. I invite you to embed the Next Generations


Mijn diepste Hartsverlangen, mijn Hartedroom
Het is mijn diepste Hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde (ik bedoel het groot(s) als in global: we are all connected) te co-creëren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede sámen leven in overvloed, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid...

Vanuit mijn diepe Zielsverlangen wil ik in co-creatie het 'nieuwe samen leven' laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar mensen sámen leven vanuit het Overvloedsprincipe, als ze dat willen gebruik maken van een transparant onvoorwaardelijk onafhankelijk vrij beschikbaar (ruil)middel en in verbondenheid met de aarde en haar prachtige natuur. Eenieder, die de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe voelt tot deze co-creatie, nodig ik uit in de Cirkel van het Overvloedsprincipe te stappen.


De cirkel is rond...
Voor mijn eigen fysieke plek zie ik een woon- werkplek voor me in een landelijk gebied middenin de natuur, water in de directe omgeving, waar je de konijntjes en haasjes in de vrije natuur kunt ontmoeten, een plek met een grote zonnige tuin waar ruimte is voor een moestuin zodat ik uit directe omgeving food as medicine kan oogsten, een plek die tot rust en stilte uitnodigt, een plek die uitnodigt tot overgave en loslaten, een plek waar Liefde voelbaar is...

Kortom: een plek die helemaal aansluit op mij. Een plek die creativiteit en heling ondersteunt, een plek die extase en vervulling brengt. Een thuisplek voor mij, en waar ook degenen die ik begeleid en/of scholing bied zich als vanzelf thuis kunnen voelen.

Vanuit mijzelf, mijn nieuwe innerlijke structuur, zet ik de transitie in gang in mijn eigen leven, in mijn eigen Cirkel(s). Vanuit mijzelf leg ik verbindingslijnen met alle organisaties die vanuit zichzelf de innerlijke impuls tot co-creatie voelen. Ik nodig eenieder uit in de Cirkel van het Overvloedsprincipe te stappen. Alle informatie betreffende het bewustzijn vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website. Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.. Leven laten Leven. Jijzelf bent de Bron van jouw Leven. Niet iets buiten jou is dat. Jij bent jouw Bron(kracht). Als gevolg van dit inzicht stopt ook het doorbelasten naar de volgende generatie, naar onze kinderen. Kinderen kunnen hierdoor wezenlijk in hun eigen-wijze Bron(kracht) gaan staan, zonder eerst de shit op te moeten ruimen die hun ouders geweigerd hebben op te ruimen.


Ouders kunnen hun kinderen een vrije bedding bieden. Dat kan nu AL. De bedding van vrijheid van zelfbeleving en zelfervaring is er. Juist nu zien we kinderen met prachtige bewustzijnskracht en talenten, omdat zij op een vrije bedding van deze tijdsgeest geboren worden, waar ze de ruimte hebben om expressie te geven aan zichZelf.


Mijn eigen fysieke plek ontvouwt zich verder uit als Cirkel van Levenskunsten, een plek waar het Leven zichzelf Leeft. Zonder (be)sturing of beïnvloeding van buitenaf. Van binnen naar buiten laten ontstaan.


Update Hartedroom 10 maart 2016
Al een tijdje leeft in mij het diepe verlangen 'off grid' te wonen en me volledig onder te dompelen in Moeder Natuur. De aanleiding daarvoor schrijf ik zojuist uit onder de column 'Echte Liefde' die ik in 2009 schreef...

De Nieuwe Mens
De 'Nieuwe Mens' (h)erkent dat Echte Liefde het Electro-Magnetisch Veld van Moeder Natuur is: ofwel de Schumann Resonanties. Alleen als we ons als mens volledig onderdompelen in Haar Vibraties, kunnen Zij goed doorstromen vanuit ons Mitochondriën (Mt) DNA naar ons Nuclear DNA en van daaruit naar de rest van ons lichaam en met name onze hersenen en hart. Haar Vibraties zorgen ervoor dat we precies de juist hoeveelheid Energie ontvangen in momenten dat we het nodig hebben om te overleven en te 'groeien en bloeien'. Al het andere is van het 'oude' en door man-made electrosmog.

Inheemse mensen die niet in electrosmog leven, én geen 'Self-Thought / Self-talk' beoefenen zoals 'men' voorgeschreven krijgt via o.a. 'New Age' stuff, leven vandaag nog steeds in het Veld van Echte Liefde. Niet zoveel mensen leven deze ervaring vandaag de dag, omdat 'cultuur en beschaving' aan ons is opgedrongen door kerk en staat. Het zijn zij, kerk en staat, die ons normale (samen) leven met Al dat Is ondermijnd hebben en dat vandaag de dag nog steeds doen. We oogsten nu de Genocide die zij, kerk en staat, gezaaid hebben.

Als deze kennis niet volledig begrepen en toegepast wordt dan is er uiteindelijk GEEN LEVEN meer mogelijk.


De geboorte van de 'Nieuwe Mens'?
Om als 'Nieuw Mens' geboren te worden, is het nodig om ALLE electrosmog uit je (innerlijk) leven en omgeving / beschaving los te laten en je volledig onder te dompelen in Moeder Natuur en Haar natuurlijke vibraties: het Veld van Echte Liefde.

Onderzoek je overtuigingen en meningen die je hebt over 'off grid' en 'leven zonder beschaving', want dat is de programmering waarmee jouw psyche geïndoctrineerd is door kerk en staat en waardoor je gevangen blijft in het slavensysteem. 'Ancients' bouwden hun samenleving op een manier die door de huidige wetenschap niet begrepen wordt en ze al helemaal niet kan herhalen. 'Ancients' wisten veel meer dan wij als mens nu. Daarom klopt het ook niet te zeggen dat we 'evolueren' want dat is vals. We her-inneren ons, hopelijk, Wie We ten diepste Zijn.


Het Veld van Echte Liefde omvat ALLE ASPECTEN van ons (samen) leven: het Veld van Echte Liefde omvat AL onze Relaties met Al dat IS in de Kosmos.
Het Veld van Echte Liefde IS het 'Christus Bewustzijn'
.

(Zie je dat kerk en staat ook de diepe betekenis van 'Christus Bewustzijn' geroofd heeft? En zie je dat Vrij Bestaan(sgeld) een nog diepere betekenis krijgt?)

Uit: 'Echte Liefde'...


Update juni 2016
Ik ben doorgestroomd naar het 'buitenland' en leef niet langer als een 'country-wombman' onder de jurisdictie van de legale 'wet' (Law is NOT the Criminal Legal system: zie hieronder een bewustmakend gesprek tussen Christine en Claudia). Ik heb geen legaal adres en leef in mijn body tempel enjoying God's Gift of Life.

Vanuit het diepe besef 'Wie 'ik' Ben' als soeverein Mens/Ziel/Spirit erken ik geen autoriteit boven mij dan mijn eigen Creator (sommigen geven de Creator de naam God).

Je kunt deze inspiratie gebruiken in deze tijden van reflectie en heling...
Ik kan niet langer liegen,
Of doorgaan met doen alsof,
Want elk masker dat ik draag,
Vernietigt me uiteindelijk


Wees je 'True Self', wees dat en al laat al je maskers achter je... wat ook anderen inspireert hun maskers achter zich te laten... Als je je bewust en gewaar bent van 'Natural Law', handel je daar naar en leef je het, en voed je de belast(end)e systemen en de 'oude maatschappij' niet meer...

The Road to Freedom - Law is NOT the Criminal Legal system
Are you a sovereign?
Most use the term very superfical. It goes very deep to be a sovereign.
(Thanks to Christine Anderson and Claudia for wonderful talk. Please follow this link to the Servant King series also.)


Update 2017
In 2017 staat Ik-in-Wij en Collectieve Healing centraal.


Co Creation is one of the expressions from the New Earth
Op de Nieuwe Aarde we Walk our Talk wat ook betekent dat we co-creëren wat waarde heeft in ons samen leven. Dit is inclusief financieel bijdragen aan iemands Vrije Bestaan.


Je kunt mijn werk waarderen en ondersteunen door een bedrag over te schrijven naar mijn bankrekeningnummer NL 48 RABO 0107 1837 06.


Co-creatie
Het is mijn intentie om in gezamenlijkheid een beweging te maken in co-creatie in de diepste betekenis van het woord dat 'wij' kennen vanuit Vrij en Onbelast(end) samen leven in een Crowd Power omgeving.Vanuit Vrij en onbelast(end) samenleven herkennen wij in elkaar een wederzijds verlangen: elkaar onvoorwaardelijk in kracht, vrijheid, en onbelast(end) te laten bestaan, elkaar te bedden en gezamenlijk te laten ontstaan wat wil ontstaan. De stroming, het Leven te laten Leven, waardoor Leven als vanzelf zich via ons aan ons toont. Van binnen naar buiten. In deze beweging (als in bewegen) mag alles er zijn, alles mag (moet) gezien in gelijkwaardigheid en evenwaardigheid. Vanuit innerlijke 'leiding' ofwel omgekeerd leiderschap: van binnen naar buiten. Geen (be)sturing en beïnvloeding van buitenaf. Wel elkaar inspireren en 'dragen' in ons hart. Stapje voor stapje 'iets' in de vorm laten komen. Leven laten Leven. Onderweg gaan. Samen, vanuit ons hart...

Eenieder kan in de eigen omgeving een dergelijk fundament leggen. Op geheel eigen wijze. En het hoeft niet via het internet te gaan.


In transparantie beschikbaar stellen
Een doorleefde nieuwe keuzemogelijkheid is hierdoor voor eenieder, global, beschikbaar. Waar de innerlijke impuls al leeft (in landen, steden, dorpen, woongemeenschappen, organisaties, personen, etc.), misschien nu nog onbewust, zal de transformatie naar het 'nieuwe samen leven' vanzelf gaan gebeuren. Doordat de nieuwe doorleefde ervaring van het 'nieuwe samen leven' aangenomen is.


Het 'Nieuwe Sámen Leven vanuit Overvloed'... elkaar in Vrijheid en Kracht onbelast laten (be)staan. 'We Embed the Transition' is hier in het NU een expressie van.Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate