Nieuwe innerlijke bewustzijnsstructuur


Nieuwe innerlijke bewustzijnsstructuur voor Beholders of the New Space

Aan de hand van onderstaande tekst kun jij in jezelf voelen of je de nieuwe innerlijke bewustzijnsstructuur, levenstoegang in gedeelde staat laten, in jezelf (h)erkent. Je kunt in jezelf kijken of je de kracht van de nieuwe waarneming in je eigen leven (h)erkent en of je van daaruit jouw keuzes maakt en draagt. Je kunt onderstaande als 'checklist' gebruiken om te zien waar jij staat. Als je anderen begeleidt in het ontwikkelen van de kracht van de nieuwe waarneming in eigen leven, dan kun je onderstaande als 'checklist' gebruiken om te zien waar hij of zij staat (als je begeleid wilt worden om deze kracht in jezelf te ontwikkelen, ben ik beschikbaar voor je):

 • Check het eigenaarschap in samen leven vanuit levenstoegang.
 • Spoor alle copingsmechanismes op en laat ze transformeren vanuit de nieuwe waarneming.
 • Wees alert op het patroon van euforische vluchtroutes (zoals 'alles is Liefde' bijvoorbeeld, omdat dit nog steeds een dualistisch onverbonden waarnemen is en geen bronwaarneming).

Je kunt ook gewoon samen, elkaar begeleiden natuurlijk in de eerste stappen, via deze eenvoudige 'checklist', en daarna weer even verder kijken wat je doet. Dit kan ook als je samen geen begeleiderscapaciteiten hebt. Een gedeelde eerlijke cirkelruimte is het enige wat je elkaar hoeft te bieden. Je kunt ook jezelf of iemand uit jouw directe omgeving deel laten nemen aan een workshop of bewustwordingstraject, die deze ervaring dan overdraagt in het als groep samen verder kijken. Je kunt ook als groep (gezin, familie, organisatie, sportclub) deelnemen aan een workshop of bewustwordingstraject.


 1. Innerlijk eigenaarschap voelen naar het sámen leven op aarde vanuit gedeelde levenstoegang dient (h)erkend te worden in jezelf.
  Check in jezelf, jouw directe omgeving of de persoon die je begeleidt of jij/jullie, zij of hij werkelijk wil(len) samen leven vanuit levenstoegang: daar eigenaarschap in voelt, in eigen leven. De paradox die er misschien lijkt te zijn in de vorige zin: 'sámen leven'/'in eigen leven', is er niet. Het is geen paradox. Ze is hetzelfde. Indien dit eigenaarschap er niet is, ga dan niet verder: jij/jullie, of degene die je begeleidt zoekt dan verleiding eer een keuze te maken.
  Het kan ook zijn dat jij/jullie en/of degene die je begeleidt misschien nog vast zit(ten) in het 'zelf levenstoegang willen hebben'. Dat is helemaal prima, want dat is nou juist je volle goed recht, maar daar kun je ook geld voor stelen, of de lotto winnen, dan heb je het ook. Herken je dit in jezelf, ga dan op zoek naar iemand die jou de ervaring van vrije onvoorwaardelijke levenstoegang wil en kan bieden.
  Ben je iemand die anderen begeleidt, begeleidt deze persoon dan niet, maar laat 1 tot 10% naar die persoon door stromen. Bied hem of haar de nieuwe ervaring aan. Als je dat niet kan bieden, dan heeft in plaats daarvan begeleiding bieden ook geen zin. Althans niet in die oppervlakte laag. Moraal van het verhaal: we zijn niet op zoek naar een nieuwe strategie om je levenstoegang weer op te halen. Het gaat om het sámen willen leven vanuit levenstoegang. Dat betekent ten eerste een totaal andere communicatie.

  Herkenbare verborgen ontsnappingen zijn: het hebben over de economische problemen, de banken, stoute politiek, hypotheken, doen van euforie workshops, of het refereren aan de eigen armoede of die van een ander, etc. etc. etc. Die dingen liggen allemaal buiten. Ze zijn wel degelijk iets waar je iets mee moet. Maar ze zijn een effect. Ze zijn niet de bron zelf. Eerst moet de bronwaarneming helemaal van binnen uit komen. Wat hierin dan tegelijkertijd los gelaten moet worden is de oude gedachte, dat als je innerlijk kiest om sámen te leven vanuit vrije gedeelde levenstoegang, dat het dan als effect moet hebben dat het morgen gerealiseerd is, of een politieke partij er mee aan de slag gaat, en je dus kan gaan zitten wachten tot het zover is. Maar er wordt helemaal niets gerealiseerd. De innerlijke keuze is de enige realisatie: je hebt op dat moment iets wezenlijks in jezelf laten veranderen, wat de opening is naar meer. Vanaf dat moment ga je alles totaal anders waarnemen. Dit heeft niets met arm of rijk te maken. Beiden voelen zelf of ze vanuit ontspanning op aarde willen samen leven of niet, en starten dus enig moment een andere manier van communiceren.

  De 1ste check is dus of je/jullie, of degene die je begeleidt alles naar zichzelf toegehaald heeft, zoals je hebt kunnen lezen bij de tekst van de Levenscirkel of dat je nog buiten jezelf/jullie zelf/zichzelf reikt: dan heb jij en/of de ander(en) eerst nog iets anders nodig. Onder aan deze pagina vind je verschillende links naar teksten waar je verdieping kunt vinden vanuit vrij en onbelast(end) sámen leven vanuit gedeelde levenstoegang.


 2. Check welke copingsmechanismes jij/jullie, of de persoon die je begeleidt allemaal heeft opgebouwd. Ook dit heeft wederom niets met arm of rijk te maken. Iedereen leeft op dit moment alleen maar vanuit copingsmechanismes. Zorg dat alle copingsmechanismes benoemd worden, zodat ze zich kunnen gaan ontladen. Zolang ze niet benoemd worden, blijven ze als 'een te beschermen onderdeel van je identiteit' werken. Zoals er wereldwijd bijvoorbeeld ontzettend veel mensen ontsnapping zijn gaan zoeken via The Secret. Als dit niet aangeraakt mag worden, betekent dat dat mensen nog steeds voorrang geven aan hun psychische beschermingsgedrag naar hetgeen ze in het verleden als waar hebben aangenomen, boven de keuze die ze bij 'check 1' hebben gemaakt. Als na helder doorleven hiervan de bescherming toch blijft, dan kan je dit verder laten rusten. Mensen zijn prima in staat om vanaf dat moment verder eigenaarschap te nemen in het kijken naar hun beschermingsmechanismen. Je gaat dan gewoon samen verder op zoek naar de rest van de copingsmechanismes die geleefd worden. Om de copingsmechanismes op te sporen, hoef je alleen maar in jezelf waar te nemen of de ander te vragen: 'Vertel wat je doet vanaf het moment dat je opstaat'. Je komt ze dan allemaal 1 voor 1 tegen. 90% van wat we doen is puur coping, zonder dat mensen dit weten. Vanuit de kracht van de nieuwe waarneming; gezamenlijke vrije levenstoegang, komt dit bewustzijn vanzelf.


 3. Blijf tussendoor in jezelf of de persoon die je begeleidt, checken of jij/de ander niet gaat ontsnappen naar euforische ver gezichten: 'Oh wat zou het fijn zijn als ik of wij vrije levenstoegang hebben'. Dit is nodig, dit perspectief. Maar blijf het onderscheid waarnemen tussen 'dit werkelijk nodig hebben (de bronkracht betekenis van 'nodig hebben')', of 'er steeds naar weg vluchten'. Het contact dat gemaakt moet worden is niet met een euforisch beeld van de toekomst. Het contact dat gemaakt moet worden is met wat je in het hier en nu wel en niet doet: the reality of the Now. Alleen daar komen nieuwe communicatie, keuzes, creaties en verbindingen uit voort. The reality of the Now, daar hoort bij dat je je in essentie totally pissed voelt over het feit dat anderen nog steeds doorgaan met jouw levenstoegang onder je reet vandaan trekken. De euforische vergezichten zijn er om boos over te zijn, begrijp je: dat je ze niet al lang kan (sámen)leven. De meeste mensen hebben het contact met hun eigen verontwaardiging totaal verloren. Ze doen voor zichzelf alsof ze een betere versie van zichzelf geboren hebben laten worden op aarde: 'Ik heb nu liefde voor al wat is'. Maar hieruit blijkt al dat dit een 100% verplaatsingsmechanisme is: kijk nou maar gewoon wat er staat... het gaat helemaal buiten zichzelf... de vermomming van het eigen zwarte gat: jouw eigen vrije levenstoegang: het daar niet over hebben, maar wel liefde over iedereen heen knallen... daar zit de nieuwe innerlijke bewustzijnsstructuur dus niet.

Met deze 3 beddingspunten ontstaat er (uiteindelijk) opnieuw de vrije ruimte in een persoon om nieuwe keuzes, communicatie, verbindingen, inzichten, creaties etc. op het eigen levenspad te maken.Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate