Petitie 1: Niemand mag nog via banken 'lenen'

Let op: dit petitie proces is AL gegaan en loopt niet nu (September 2019). Ik stel het proces opnieuw beschikbaar, omdat dit proces door ieder individu of groep die dit wil, geïnitieerd kan worden. De opgestelde petities zijn voorbeeldteksten: je kunt ze indienen zoals ze er staan of opstellen zoals jij of groep dat wenst.Petitie 1a: Wij eisen een onmiddellijk verbod op het ‘lenen’ van geld bij banken
Petitie 1b: Wij eisen een ton creatie voor iedereen
Petitie 1c: Wij eisen dat politici hun hypotheek en andere leningen direct laten oplossen


Hieronder vind je de geïntegreerde beschrijving:

Petitie 1: Wij eisen een onmiddellijk verbod op het ‘lenen’ van geld bij banken


Wij willen een onmiddellijk verbod op het creëren van euro’s voor alleen jouzelf, via hypotheken en andere leenvormen.

Er is inmiddels al lang bekend dat leningen bij banken helemaal geen leningen blijken te zijn, maar grotendeels simpelweg creaties van getallen.

Als je dit nu nog steeds voor jezelf laat doen, dan betekent dat dus dat je bewust een afstand voor jezelf op anderen creëert, door euro ruimte voor jezelf aan te laten maken die niet voor anderen wordt aangemaakt op dat moment. Het excuus dat je het gaat aflossen in 30 jaar is helemaal geen excuus. Je houdt dan 30 jaar lang jouw bewust gecreëerde euro-beschikbaarheid verschil op anderen in stand.

Wij eisen dat de banken geen persoonlijke euro-creatie functies meer mogen bieden.

Iedereen kan hun leningen in crowd power doen.
Dan leen je iemands daadwerkelijke geld.
Van je medeburger dus.
Die kan er een provisie voor vragen; je maakt hier onderling je eigen afspraken in.

Als mensen dit onderling niet willen, dan is dat aan hen. Dat betekent niet dat ze maar weer de vlucht mogen nemen naar het simpelweg weer alleen voor zichzelf euro creëren. Het excuus dat rijke mensen dit wel kunnen doen omdat ze in staat zijn om het terug te betalen, is geen excuus. Je gaat ook niet iemand het ziekenhuis in slaan omdat je het weer oplappen van die persoon makkelijk kan betalen.

Om de oude situatie van alle tot nu toe afgesloten hypotheken collectief te herstellen, op zo’n manier dat iedereen in eigen leven de kans krijgt om de eigen keuzes te herschikken, kan er 1 malig 1 ton voor iedereen gecreëerd worden. Mensen met schulden bij banken laten deze ton dan meteen stromen naar het aflossen van deze schuld. Mensen die geen schulden hebben bij banken, hebben een actief besteedbare ruimte van 1 ton ter beschikking.

De huizenmarkt gaat vanzelf veranderen door het lenen in crowd power en door het beschikbaar komen van deze 1 ton voor ieder. Zowel de huur- als de koopmarkt gaat zich dan vanzelf herschikken. De prijzen gaan dan naar hun natuurlijke waarde. Dit kan niemand een probleem vinden.

Ook kunnen mensen die zich nu vast voelen zitten aan hun huis, dit huis onder haar waarde verkopen als ze 1 ton beschikbaar hebben, zodat ze er op deze manier los van zijn.

En zo zijn er nog veel meer keuzemogelijkheden toegevoegd aan ieders keuzerepertoire in eigen leven. Met de 1 ton krijgt iedereen dezelfde impuls in eigen leven, een impuls die niets kost. En zo laten we de gecreëerde getallen bij de banken ook oplossen, en gaan we voortaan verder in crowd power. Hier gaan vanzelf allerlei prachtige faciliteringen voor ontstaan.

Feitelijk dachten we dat we dat altijd al deden natuurlijk, dachten we dat we via de bank geld van onze medeburgers leenden en hen daarvoor ook gedeeltelijk vergoedden. Maar dat is al lang bewezen dat het zo helemaal niet blijkt te werken.

Wij eisen tevens dat iedereen binnen de regering die sinds we dit allemaal al weten toch nog leningen via banken hebben afgesloten, onmiddellijk deze euro-afstand die ze doelbewust op anderen hebben genomen, weer inlossen. Als ze dat niet kunnen, als de ton niet genoeg is, dan zetten ze hun bank lening maar om naar een crowd power lening met mede burgers, die zelf bepalen wat voor provisie ze daar voor vragen.

Na het aanmaken van 1 ton voor iedereen gaat iedereen de keuzes in eigen leven laten herschikken. Daarna zien we vanzelf of er voor de onderlinge crowd power leningen wel voldoende aflossing van het oude heeft plaats gevonden, en komt er eventueel nog een ronde van een creatie van een bedrag voor iedereen.

Iedereen die nu denkt: ‘zo, da’s veel, een ton’, die is goed gek. Ga maar even kijken hoeveel tonnen politici voor zichzelf hebben laten aanmaken terwijl ze al lang weten hoe ‘lenen bij banken’ nu eigenlijk in elkaar steekt. En niet alleen politici natuurlijk. Maar politici zijn wel degenen die zeggen dat burgers beter hun eigen boontjes moeten doppen. En dan vervolgens voor zichzelf ook nog doodleuk pleiten voor een voldoende hoog wachtgeld omdat die arme zielen van politici anders hun hypotheek niet kunnen aflossen.

Het geld dat voor iedereen in gelijke mate wordt aangemaakt, de ton, die hoeft niet terug betaald te worden want het komt van niemand. Wel dient het weer op te lossen. Dat gebeurt door voortaan bij iedere transactie bijvoorbeeld 1/1000 automatisch weer op te laten lossen. Dat is heel eenvoudig te programmeren in een bank applicatie. Tijdens gebruik lost het geld dus vanzelf beetje bij beetje weer op. Kind kan de was doen.

Dit alles kost niets en de regering is hier al lang van op de hoogte, en de banken ook. De regering heeft echter gekozen om in volledige inertie te gaan, behalve richting zichzelf: zie de uitspraken over hun wachtgeld en zie hun eigen leningen, euro-creaties voor zichzelf dus.

Voor het snel laten oplossen van de tot nu toe gecreëerde leningen eisen wij dat banken hun hypotheek constructies direct los laten. Het gaat alleen nog om het weer laten oplossen van de gecreëerde bedragen. De rente, daar hoeft niets aan te worden gedaan. Het is juist een drijfveer voor iedereen om zo snel mogelijk je hypotheek bij de bank weer op te laten lossen, dan ben je ook van de rente af. Als je je hypotheek omzet naar een crowd power lening, dan betaal je ook gewoon rente, aan de crowd tenslotte.

Voordat de regering hier nu weer op gaat reageren met oude patronen, alsof er iets doorgerekend moet worden: er hoeft hier niets aan doorgerekend te worden. Toen politici hun persoonlijke leningen afsloten, euro’s voor zichzelf lieten aanmaken dus, heeft de regering ook niet eerst van alles zitten doorrekenen of dat nou allemaal wel kan.

Een groot deel van alle 1-ton-nen komt niet eens direct op de reële markt: het gros van dit geld wordt tenslotte meteen toegepast om de schuld-getallen bij de bank weg te werken.

Zolang de euro het enige middel is waarmee we onze huur, hypotheek, gas, licht, voedsel kunnen betalen, is het diepe agressie om voor jezelf wel euro’s aan te laten maken en voor een ander niet.


Nogmaals: de regering is hier al lang van op de hoogte van deze oplossingsrichting die niets kost. De banken ook. Ze hebben voor totale inertie gekozen, behalve richting zichzelf natuurlijk.

Het ondertekenen van deze petitie gebeurt dus niet alleen door mensen die een hypotheek hebben en een oplossing voor hun huidige constructie willen hebben, maar juist ook door iedereen die er voor kiest dat het onrecht dat mensen voor zichzelf euro’s kunnen laten creëren, met als legitimering dat ze dat mogen omdat ze het al goed hebben (jawel), onrecht dat er ooit onbewust is ingeslopen:

- Nu niet meer doodleuk bewust verder kan gaan;
- Er een oplossing komt die niets kost, een impuls die voor iedereen hetzelfde is;
- Zodat iedereen de eigen oude keuzes in eigen leven kan herschikken, de veranderingskracht in eigen leven heeft, daarin niet en nooit meer afhankelijk is van de inertie en incompetentie van regeringen.