Petitie 3: Inzicht in schuldsanering

Let op: dit petitie proces is AL gegaan en loopt niet nu (September 2019). Ik stel het proces opnieuw beschikbaar, omdat dit proces door ieder individu of groep die dit wil, geïnitieerd kan worden. De opgestelde petities zijn voorbeeldteksten: je kunt ze indienen zoals ze er staan of opstellen zoals jij of groep dat wenst.


Aanvullende informatie: werking van schuldsanering.


Petitie 3: Inzicht in schuldsanering
Teken de petitie 3: Inzicht in schuldsanering op petitie.nl
Na ondertekening ontvang je een mail waarmee je jouw ondertekening gaat bevestigen: dit moet je dus nog wel even doen zodat jouw naam toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars. Hou even in de gaten of je de bevestigingsmail ontvangt en je naam toegevoegd wordt aan de lijst. Ontvang je geen bevestigingsmail dan kun je via petities.nl/help (in de rechtermarge onderaan) opnieuw de link opvragen. Zo niet, meldt het ons via het contactformulier.


Wij
Mensen die vanuit gelijkwaardigheid leven,


Constateren
Dat door de totaal onrechtvaardige beslissingspatronen vanuit de regering, het individu en gezinnen op zichzelf terug geworpen worden.

Steeds meer mensen blijven met schulden zitten die niet meer af te lossen zijn. Dan hebben ze ‘recht’ op schuldsanering, waarbij ze eerst helemaal uitgekleed worden, en na 3 jaar met een schone lei kunnen beginnen.

Dit alles, terwijl er al lang bekend is dat er oplossingen zijn die niets kosten.


en verzoeken
Inzage in de bedragen die afgelopen jaren om gingen in schuldsanering en inzicht in de werking ervan: wordt de overgebleven schuld weg geboekt bij banken? Zo ja, dan is dat een schenking van euro-creatie. Waarom wordt dit bedrag dan niet ook voor de rest van alle Nederlanders aangemaakt?

Of betalen wij belasting voor de restschuld? Dit geld + kosten, had dan beter aan het begin van het proces aan de mensen in nood geschonken kunnen worden.


Teken de petitie 3: Inzicht in schuldsanering op petitie.nl
Na ondertekening ontvang je een mail waarmee je jouw ondertekening gaat bevestigen: dit moet je dus nog wel even doen zodat jouw naam toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars. Hou even in de gaten of je de bevestigingsmail ontvangt en je naam toegevoegd wordt aan de lijst. Ontvang je geen bevestigingsmail dan kun je via petities.nl/help (in de rechtermarge onderaan) opnieuw de link opvragen. Zo niet, meldt het ons via het contactformulier.


Wij betalen sowieso belasting voor dit hele proces, en misschien ook wel voor de uiteindelijke aflossing. Dit (belasting)geld zijn we dus zomaar kwijt. Dan hadden we dit (belasting)geld ook gewoon kunnen bijdragen aan de levenstoegang van onze medemensen (in nood), die daarmee bijvoorbeeld hun huis voor een goedkopere prijs hadden kunnen verkopen, en ga zo maar door.

Dit staat hier niet om nu voortaan schuldsanering zo te laten lopen.

Nee het staat er, om te laten zien dat de regering niet op dit soort dingen komt, juist iedereen in de shit duwt, altijd alles 1 kant uit laat werken, zogenaamd uit naam van de maatschappij, en boetedoening vragen van de verkeerde. Ik heb hier helemaal niet om gevraagd.


Hier samen uitkomen, dit stop zetten, dat kost niets
 • 1 ton creatie voor iedereen.
 • Verbod op leningen bij de bank: leen maar in crowd power, bij echte banksaldi dus.
 • Voortaan via Money Place functionaliteiten werken.

Door te beginnen met 1 ton creatie voor iedereen, hoeft het onderzoek naar de precieze werking van schuldsanering niet meer plaats te vinden, dat begrijpt iedereen. Wij hebben tenslotte de voorkeur dat we vanuit nu reeds bestaand bewustzijn, het verleden kunnen laten voor wat ze is, omdat daar geen enkele transformatiekracht ligt. Wel in het leven van het nieuwe en vanuit het nieuwe. Maar als dit nieuwe niet geleefd wordt, niet in gang gezet wordt, dan kunnen we niet verder, en dus blijft alles zich ophopen in het oude, en ja, dan willen we wel degelijk precies inzicht, waarom de regering meent dat het oude door moet gaan.

Natuurlijk is de kans erg groot dat de regering zich veel liever weer verliest in het veilige analyseren van de schuldsanering, dan hebben ze al die tijd nog een baan, en blijft het oude ondertussen doodleuk verder gaan, en hoeven ze nog steeds niets in zichzelf te transformeren.


Wordt er niet voor de 1 ton creatie gekozen, dan willen wij dus inzicht in
 • De bedragen die afgelopen 5 jaar met schuldsanering gemoeid zijn.
 • Hoe de regering gereageerd heeft op de verandering in deze getallen afgelopen jaren.
 • Hoe de verdeling is van de ‘voorheen’ situatie van mensen die in de schuldsanering terecht zijn gekomen (vooral voorheen florerende ondernemers bijvoorbeeld, of vooral mensen die altijd aan de onderkant van de samenleving hebben gestaan, of vooral mensen die gaan scheiden, of vooral mensen die pas geïmmigreerd zijn etc.).
 • Inzicht hoe het voor al deze mensen gelopen was als zijzelf en hun kinderen hun vrije levenstoegang, die niets kost, maandelijks hadden gehad sinds 1 januari 2007, in plaats van dat dat al die jaren geroofd is gebleven. Ik neem 1 januari 2007, omdat ik vanuit dat jaar nog stukken op internet beschikbaar heb waaruit blijkt dat we toen al communiceerden over het feit dat we zelf de uitdrukking zijn van onze eigen levenstoegang. We zijn toen ook begonnen met het ontwikkelen van Equi Place. Dat mensen het toen niet begrepen hebben, de betekenis van levenstoegang en dat zij er al is en niets kost, dat zal allemaal wel. Het effect van 'het niet begrijpen dat aan het stuur wil staan van een land' betekent dat de onderkant van de samenleving meer en meer de shit in is geduwd sindsdien. Onder deze link zie je wat het levenstoegangbedrag is dat sindsdien van een volwassen persoon geroofd is gebleven.
 • De kosten van de bureaucratie voor dit alles.
 • Het aantal mensen bij de regering die in schuldsanering terecht zijn gekomen.
 • Het geschatte nut dat de maatschappij heeft gehad doordat spullen en huizen onder hun waarde zijn verkocht in dit proces.
 • etc.


Oh, en dan nog even een stukje verslaglegging betreffende een real life situatie:
Afgelopen week (27/11/2013 12:22) was ik op Facebook in gesprek met iemand, wiens partner met huisuitzetting bedreigd wordt nadat een uitkerende instantie verzuimd had 3 maandbedragen over te maken naar de schuldsanering. De reden van het niet storten van de afgesproken bedragen door de uitkerende instantie is onbekend, maar is een feit. De uitkerende instantie heeft uiteindelijk 2 maandbedragen overgemaakt in plaats van 3. De reden hiervan is ook onbekend. Degene die de schuldsanering is aangegaan, heeft een rechtzaak aangespannen nadat hij te horen kreeg dat hij vanwege de achterstand, die dus niet door hemzelf veroorzaakt was, op 7 januari 2014 het huis uitgezet wordt. De rechter heeft beslist dat de huisuitzetting terecht is. De proceskosten zijn euro 2800,00 en ook deze worden nu verhaald op de persoon in de schuldsanering. De oorspronkelijke schuld was euro 2600,00, waarvan euro 900,00 afgelost was.

De persoon, die in een groep op Facebook hulp/advies vroeg over deze situatie, kreeg het advies haar ex een nieuwe rechtszaak te beginnen maar de persoon in de schuldsanering was bang dat die kosten straks ook bij hem worden verhaald. Daarop was het advies een straatadvocaat in de arm te nemen, die hem gaat helpen om de instanties aan te klagen en een proces 'Moratorium' op te starten. Daar zijn dan geen kosten aan verbonden en gedurende dit proces mogen mensen niet uit huis gezet worden. Het is nog onbekend of euro 2800,00 proceskosten kwijt gescholden gaat worden?

We zien hier falende instanties en een falend rechtssysteem, waarvan onze medemens de dupe is.

We dienen te beseffen dat ons belastinggeld voor een belangrijk deel direct naar het Vaticaan gaat (het bolwerk van deze shit) en naar de uitkerende instanties waar mensen zitten die dik betaald worden voor hun falende taak.

KOSTEN voor de samenleving????????


De crux wordt steeds weer overgeslagen. Het blijft zitten op iets buiten onszelf: goud, het systeem, etc...

We zijn zelf AL de creator van de economische ruimte voor onze levenstoegang, want we gaan naar de bakker etc. Daar kan je gewoon geld voor aanmaken. Kost maar 1 programmeerregel in een bank applicatie om maandelijks ieders banksaldo met 1000-1500 te verhogen. En voortaan lost automatisch bij iedere transactie een deel van het bedrag weer op, 1/1000 bijvoorbeeld. Kost niks, ook geen goud. En van daaruit verder samen de transitie in.


Teken de petitie 3: Inzicht in schuldsanering op petitie.nl
Na ondertekening ontvang je een mail waarmee je jouw ondertekening gaat bevestigen: dit moet je dus nog wel even doen zodat jouw naam toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars. Hou even in de gaten of je de bevestigingsmail ontvangt en je naam toegevoegd wordt aan de lijst. Ontvang je geen bevestigingsmail dan kun je via petities.nl/help (in de rechtermarge onderaan) opnieuw de link opvragen. Zo niet, meldt het ons via het contactformulier.