Petitie 6: Wij eisen directe bescherming tegen huis uitzetting

Let op: dit petitie proces is AL gegaan en loopt niet nu (September 2019). Ik stel het proces opnieuw beschikbaar, omdat dit proces door ieder individu of groep die dit wil, geïnitieerd kan worden. De opgestelde petities zijn voorbeeldteksten: je kunt ze indienen zoals ze er staan of opstellen zoals jij of groep dat wenst.


Petitie 6: Wij eisen directe bescherming tegen huis uitzetting
Teken de petitie 6: Wij eisen directe bescherming tegen huis uitzetting op petitie.nl
Na ondertekening ontvang je een mail waarmee je jouw ondertekening gaat bevestigen: dit moet je dus nog wel even doen zodat jouw naam toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars. Hou even in de gaten of je de bevestigingsmail ontvangt en je naam toegevoegd wordt aan de lijst. Ontvang je geen bevestigingsmail dan kun je via petities.nl/help (in de rechtermarge onderaan) opnieuw de link opvragen. Zo niet, meldt het ons via het contactformulier.

European version: We demand immediate protection against eviction


Wij,
Mensen die kiezen om vanuit ontspanning samen te leven,


Constateren
Dat het oplossen van de collectieve probleemervaringen niets kost. Dit is via de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende werking' te vinden. Dit is informatie waarvan de regering al jaren op de hoogte is.

Toch worden er nog steeds gezinnen hun huis uit gezet. Dat en nog zo veel meer is al lang niet meer nodig. Toch blijft het doorgaan en alles gaat zich ophopen in de weigering van de regering om de transitie in gang te zetten.


En verzoeken
Dat de regering direct in de media uitspreekt dat iedereen tegen huisuitzetting en dergelijke is beschermd, en dat dit net zo lang duurt als dat de regering nodig heeft om de transitie in gang te zetten. De transitie die niets kost.

Indien de regering dit niet doet, dan verzoeken wij de politie om haar verantwoordelijkheid te nemen en in het nieuws uit te spreken dat zij ons bescherming biedt.

Het oude werkt totaal niet meer voor mensen, maar omdat degenen die zich beslis-recht toegeëigend hebben niets doen, hoopt alles zich op in plaats van dat er iets nieuws zich kan leven.


Teken de petitie 6: Wij eisen directe bescherming tegen huis uitzetting op petitie.nl
Na ondertekening ontvang je een mail waarmee je jouw ondertekening gaat bevestigen: dit moet je dus nog wel even doen zodat jouw naam toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars. Hou even in de gaten of je de bevestigingsmail ontvangt en je naam toegevoegd wordt aan de lijst. Ontvang je geen bevestigingsmail dan kun je via petities.nl/help (in de rechtermarge onderaan) opnieuw de link opvragen. Zo niet, meldt het ons via het contactformulier.Het individu hoeft niet meer op zichzelf terug geworpen te worden voor de shit die collectief is ontstaan.

De oplossingen kosten niets. We offeren mens, gezin en samenleven niet langer.


Wat getallen ons laten zien

Niet kunnen rondkomen
- hypotheek ruim 93.000 huishoudens;
- huur ruim 855.000 huishoudens;
- premies ziektekostenverzekering ruim 360.000 mensen.


Directe Bescherming
De wereld die gericht is op 'autoriteiten buiten zichzelf', heeft het nodig om te zien dat deze autoriteiten expliciet laten zien dat ze zelf de transitie in zijn gegaan.


De Time Out
In de Time Out hebben we de rust om er voor te zorgen dat de regering geen beslissingen gaat nemen waarmee hun shit doodleuk verzilverd wordt tot pracht, alsof zij nu een groot cadeau geven aan mensen die in en in diep in de steek zijn gelaten, en simpelweg gaan terug krijgen wat van hen is. De ton creatie laten we dus niet benoemen als ‘bail out’, alsof het voor arme mensen gebeurt die gestruikeld zijn in het leven. Nee, de ton is er om het onrechtvaardige aanmaken van geld voor rijken weer naar normaal te krijgen, vanuit gelijkwaardigheid.

De ton creatie is ook niet de aflossing van deze vergelding die nog plaats moet vinden. Nee, het zijn 2 aparte dingen.

We gaan in het hier-en-nu de transitie in, waarvoor de informatie via de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende werking' beschikbaar is.

Maar daarmee is nog niets van het leed van het verleden hersteld, gecompenseerd, maar de woorden daarvoor voldoen nu ook niet. Laten we eerst gaan samen leven vanuit ontspanning, wat niets kost, just one programming rule, en dan kan iedereen alles in eigen leven laten herschikken. Ieders innerlijke structuur gaat zich dan ook vanzelf herschikken. En iedere professionele begeleider is uitgenodigd om haar of zijn beschikbaarheid in te tonen.

Vanuit daar kijken we hoe we met ons verleden omgaan, hoe we die samen gaan verwerken.

Daarom blijf ik helder in de shit die de regering is blijven creëren. Het benoemen hiervan gaan we niet weg moffelen. We gaan de angst van hen die kozen om in inertie te gaan niet eren. We eren hen die de moed hebben om zelf de transitie in te gaan. Dan heb je op dat moment jezelf vergeven voor het verleden, hoef je je verleden niet meer in jezelf te verdedigen. Dan sta je in je nieuwe kracht.


The reality of the now gaan we niet verbloemen dus. En dat is

Dat mensen hun huis uitgezet worden, en ook nog op allerlei andere manieren de shit in worden geduwd

  • Terwijl hun maandelijkse levenstoegang nog altijd is geroofd.
  • Banken er een zooitje van maken.
  • Rijken geld voor zichzelf aan blijven maken.
  • Mensen met geld gered worden, ten koste ook van de volgende generaties.
  • Rijken doen alsof ze bijstand betalen, maar dat is helemaal niet zo. Het bijstandsgeld is gewoon ieders eigen levenstoegang geld, dat ze direct naar de bakker en zo brengen. Rijken betalen dat niet, dat is AL van mensen zelf. Wat rijken betalen, is de structuur die er nutteloos tussen is gezet. De structuur die binnen 1 dag oplost, wat niets kost; just one programming rule. Dat rijken zo achterlijk en on-geëmancipeerd zijn om die totaal nutteloze structuren te blijven betalen, zich tot 60% laten leeg melken via belastingen die helemaal niet nodig zijn, dat is hun EIGEN probleem. Maar ze doen maar wat graag alsof ze groot slachtoffer zijn van mensen die simpelweg in leven zijn, en meer niet, omdat ze meer dan dat niet hebben.
  • Er al lang oplossingen aangedragen zijn die niets kosten: te vinden via de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende werking'.

Politici weigeren nu al jaren lang om de keuzemogelijkheden die er al lang zijn en die niets kosten, te implementeren. Ondertussen verhogen ze wel doodleuk de belastingen en beschermen ze elkaar met het wensen dat hun wachtgeld hoog genoeg blijft zodat politici niet in een situatie terecht komen dat ze hun hypotheek niet kunnen betalen. Politici hoeven dus nul komma nul verantwoordelijkheid te ervaren voor hun eigen levenskeuzes, dat wentelen ze af op ons, door ons te belasten, maar ondertussen wordt de toon naar hun medemens steeds gekker.
Hun excuus dat ze het allemaal voor het algemene belang doen is al duizend keer doorgeprikt. Er zijn geen tekorten, we zijn niet afhankelijk van de economie, en samen leven kost niets. Helemaal niets.

Het kan niet zo zijn dat mensen die door dit alles naar de onderkant van de samenleving geduwd blijven worden, 1 voor 1 uit hun eigen plaatje moeten vallen, omdat de regering nog geen inzicht en nog geen bereidheid in zichzelf heeft ontwikkeld om alle collectieve problemen binnen 1 dag op te lossen. Ja, dat kan binnen 1 dag en is al keer op keer getoond. Zie deze website de tag vrij en onbelast(end) samen leven.

Door de weigeringstijd die de regering maar blijft nemen, tijd die ze zich in hun persoonlijke leven kunnen veroorloven omdat ze toch wel uitbetaald krijgen, zullen enig moment, als de regering wel tot een inzicht en bereidheid komt, de luxe mensen die het tot dan toe wel gered hebben omdat ze een riante uitgangspositie hadden, allemaal een vreugdevolle transformatie en transitie mee gaan maken, maar iedereen die in die tussentijd aan dit proces van wachten opgeofferd zijn, zitten met al het leed dat ze totaal nodeloos hebben moeten doorstaan. Leed dat totaal onnodig is, want de oplossingen zijn al lang aangedragen, en kosten niets. En wat zullen de luxe paardjes dan zeggen tegen de naar de onderkant van de samenleving geduwde mensen? Nou dit: ‘Fijn hè, dat we jou nu zo goed geholpen hebben, zodat je weer een normaal leven kunt leiden, je mag ons wel dankbaar zijn dat we nu zulke knappe beslissingen voor jou gemaakt hebben’.

Nogmaals: de regering is er al lang van op de hoogte dat samen leven niets kost, binnen 1 dag terug is en dat alle belastingen dan vanzelf oplossen. De politie is ook op de hoogte. De banken ook.

Dat zij als personen nog altijd een wending moeten maken in hun bewustzijn om dit alles in zichzelf te begrijpen, dat kan natuurlijk niet betekenen dat er ondertussen nog doodleuk doorgegaan wordt met de patronen vanuit het oude: het afsluiten van mensen van hun levenstoegang, terwijl onze gezamenlijke levenstoegang helemaal niets kost.

De tijd die de regering en de politie nodig hebben om op onze kosten zich op hun gemak te ontwikkelen (maar wat ze helemaal niet doen, blijkt), dient niet te betekenen dat ondertussen de maatschappij nog bedolven moet worden onder het doorgaan van het oude. Juist niet. Er is door het maar door laten gaan van de oude patronen, al jaren lang zichtbaar dat de regering zich daardoor keer op keer weer opnieuw laat verleiden om maar op het oude te blijven reageren en het daarmee alleen maar steeds groter blijft maken, het oude blijft uitbreiden. Ze komen tot helemaal niets.

De wrange effecten voor anderen dan zijzelf, moeten onmiddellijk stop gezet worden. En vanuit deze rust, dient de regering zich op het faciliteren van het nieuwe te richten.

Het is al te afschuwelijk voor woorden dat de regering hier niet zelf op komt.

Juist daaruit blijkt haar diepe incompetentie en/of diepe onbereidheid om boven zichzelf en boven de problemen te gaan staan. Personen, gezinnen, en het samen leven worden hier doodleuk aan opgeofferd.

Wij willen hier met onmiddellijke ingang tegen beschermd worden. EN ook dat er niets meer afgewenteld wordt op de volgende generaties.

Het ondertekenen van deze petitie gebeurt dus niet alleen door mensen die binnenkort hun huis misschien uit gezet gaan worden, of hun gas, licht, water wordt afgesloten. Want dat dit alles gebeurt is niet alleen een probleem ervaring voor het individu die in de shit zit. Alsof het een persoonlijk probleem is van mensen, waar ze alleen zelf debet aan zijn. Alsof er niet iets collectiefs massaal gaande is geweest en nog steeds gaande is, waar de rest van de maatschappij zogenaamd niet aan mee gedaan heeft. En alsof er niet zoiets in de mens bestaat als: ‘Simpelweg je medemens niet willen zien lijden door iets wat we collectief veroorzaakt hebben, en waarvan de oplossing niets kost, helemaal niets’.

‘Wij’ betekent in deze petitie dus: mensen die op een ontspannen manier kiezen samen te leven en helemaal geen belang ervaren bij het zien dat mensen meer en meer in de shit geduwd worden, terwijl dat helemaal niet nodig is.

De regering is er voor het samen leven. Zij dient het samen leven dus te faciliteren. Zij is niet onze autoriteit, noch onze leider.

De mensen in de regering kiezen er echter voor om andere mensen in de maatschappij ronduit te dumpen, uit naam van het samen leven. Ik heb hier niet om gevraagd. Ik heb de regering niet gevraagd om mijn medemens diep in de steek te laten. Integendeel, ik heb haar heel iets anders gevraagd: samen leven kost namelijk niets. Ik heb haar gevraagd een ontspannen samen leven te faciliteren, wat niets kost, helemaal niets.

De regering weigert dit, uit naam van tekorten die niet bestaan, maar blijft doodleuk belastingen op allerlei manieren verhogen, en naampjes geven aan burgers: alsof die niet genoeg hun eigen boontjes aan het doppen zijn. Ondertussen maken politici in hun persoonlijke leven nog steeds gebruik van het laten aanmaken van geld voor zichzelf, om grotere huizen te kunnen kopen dan dat ze zich op dit moment kunnen veroorloven en de rente via belastingen te verrekenen. Alsook laten ze geld aanmaken voor zichzelf om investeringen te kunnen maken in dingen die ze beloftevol vinden in hun eigen leven. Geld dat voor hen persoonlijk aangemaakt wordt. Dit is inmiddels nou al heel lang bekend, dat hypotheken en andere leningen voor het grootste gedeelte bestaan uit simpelweg het verhogen van je banksaldo met een getal. Dit betekent dat deze politici met deze ‘leningen’ geen schuld bij de bank hebben lopen, want het is geen geld van de bank. Het is puur een aangemaakt getal, wat vele anderen NIET voor zichzelf aan hebben mogen maken. Politici hebben hiermee dus een schuld bij de maatschappij lopen. Dus niet bij de bank, maar bij de maatschappij: de kunstmatig gecreëerde afstand in levensruimte van tonnen die zij zo voor zichzelf hebben laten ontstaan, terwijl ze tegen voor hen onzichtbare mensen in de maatschappij doodleuk zeggen dat ze hun eigen boontjes beter moeten doppen.

Dit roepen ze dus vanuit een positie van een voor zichzelf gecreëerde afstand van tonnen op anderen, waar ze 30 jaar de tijd voor krijgen om die in stand te houden die dan ook nog eens afgedekt moet worden met voldoende wachtgeld, ondertussen roepend dat een ander de eigen boontjes beter moet doppen.

Er is werkelijk geen houden aan aan de agressie die steeds weer opnieuw naar het samen leven geïmplementeerd wordt door mensen die weigeren om in hun bewustzijn te groeien maar zich wel het recht op het aanmaken van wetten wensen aan te meten. En dit terwijl alles openbaar in volle transparantie al jaren lang geweten wordt. Al het oude is al lang door geprikt.

Ik eis dat iedereen in de regering direct hun schulden en hypotheken aflossen, zodat ze de afstand die ze op anderen voor zichzelf gecreëerd hebben, teniet doen. Direct, vandaag dus. En als ze dat niet direct kunnen, dan weten ze dus dat iedereen in de samenleving in precies hetzelfde probleem vast zit.

Er dient nu dus eerst een time out te komen, waarin we beschermd zijn, no matter what.

De individueel aangemaakte geldgetallen moeten dus wel degelijk oplossen, maar daar zijn heel simpele andere mogelijkheden voor die niets kosten, en die we collectief kunnen gaan, zie de website 'Bestaansgeld en haar transmuterende werking'.

Doordat de maatschappij als geheel nu een wendingskracht van een olietanker heeft, doordat de regering diep incompetent en onwillend is, dient juist de regering er vanuit zelfreflectie voor te kiezen om ons bescherming te bieden tegen de gevolgen voor het individu en voor ons samen leven. Ze dienen ons als mensen en als samen leven niet nog verder op te offeren aan het feit dat ze geen idee hebben waar ze mee bezig zijn, en al het aanwezige bewustzijn dat al lang in de maatschappij aanwezig is, moedwillig blijven afwijzen in zichzelf.

Het enige wat u hoeft te zeggen is: ‘Sorry voor hetgeen we tot nu toe deden, we gaan het nu daadwerkelijk anders faciliteren en kondigen eerst de bescherming af, en gaan dus gezamenlijk de transitie in, ook wij in ons eigen leven en samen leven dus’.

Afstraffing daar zijn we niet op uit, we don’t care for that. We kiezen er simpelweg voor om vanuit ontspanning samen te leven, en vanuit ontspanning de collectieve problemen op te laten lossen om zo dus samen een bewust transitie proces in te gaan, wat niets kost.

Nogmaals: het kost niets, helemaal niets. Daar ga je toch geen mensen, gezinnen en een samen leven aan opofferen! Maar offer gerust iedereen die weigert om in eigen leven haar of zijn mond open te doen.

Eigenaarschap over je eigen levenservaringen staat tenslotte altijd voorop.Teken de petitie 6: Wij eisen directe bescherming tegen huis uitzetting op petitie.nl
Na ondertekening ontvang je een mail waarmee je jouw ondertekening gaat bevestigen: dit moet je dus nog wel even doen zodat jouw naam toegevoegd wordt aan de lijst van ondertekenaars. Hou even in de gaten of je de bevestigingsmail ontvangt en je naam toegevoegd wordt aan de lijst. Ontvang je geen bevestigingsmail dan kun je via petities.nl/help (in de rechtermarge onderaan) opnieuw de link opvragen. Zo niet, meldt het ons via het contactformulier.