De Nieuwe Waarneming

Let op: dit petitie proces is AL gegaan en loopt niet nu (September 2019). Ik stel het proces opnieuw beschikbaar, omdat dit proces door ieder individu of groep die dit wil, geïnitieerd kan worden. De opgestelde petities zijn voorbeeldteksten: je kunt ze indienen zoals ze er staan of opstellen zoals jij of groep dat wenst.


De petities die je hiervoor ziet, zijn er ter onmiddellijk herstel van het alsmaar door blijven gaan van het oude dat haar onterechte leed op ons blijft dumpen, en voor het stoppen van het down graden van mensen.

Vanuit daar ben je in jezelf inmiddels al in een heel ander gebied in jezelf gekomen. Jouw waarneming vanuit jouw eigen zelfbeleving is nu waarschijnlijk al aardig omgedraaid. Dan volgen nu de petities die 'van latere zorg' zijn, maar wel al helpen om jezelf innerlijk in het nieuwe gebied te houden, als je kijkt naar wat politici, economen, bestuurders, klokkenluiders, en ga zo maar door zeggen.

De boodschap is nu om iedere boodschapper los te koppelen van de boodschap en per boodschap te luisteren/onderzoeken wat kloppend is voor jezelf. Eigen onderzoek doen dus.

Het gros van de mensen zit vanuit puur on-bewustzijn in het oude.
En blijven dus hun fouten ook in dat gebied maken, zelfs als ze al met 1 been in het nieuwe staan.

Je kan dus echt alleen nog maar vertrouwen op wat JIJ nu kiest in het verder samen leven. Dat is het onderscheidend vermogen van liefde: dat wat je werkelijk wilt, daar draag je aan bij, laat je dus (uiteindelijk) plaats vinden, de rest, doet er niet meer toe, is onderdeel geweest van het oude dat zich aan zichzelf moest zien te ontworstelen. In diepe diepe dank aan iedereen die dit heeft gedaan.

Hoe meer je innerlijk in het nieuwe zit, hoe meer je je fouten in het nieuwe gaat maken, in plaats van in het oude...... komt het voortschrijdend inzicht dat vanzelf ontstaat uit het maken van fouten dus vanzelf ten goede aan de creatiekracht vanuit het nieuwe. Mooi hè!

Natuurlijk gaan er nu gigantische innerlijke verschuivingen plaats vinden, daarom zijn alle professionele begeleiders uitgenodigd om te verdiepen en hun aanbod aan te bieden VANUIT het levensparadigma.

Vanuit de nieuwe waarneming: onze levenstoegang, and money from togetherness, herbenoemen en ervaren we zaken zoals ze werkelijk zijn, wat allemaal vanzelf uit bovenstaande volgt. Wat betekent dat gevoelens van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, beschikbaarheid en ga zo maar door, allemaal veranderd zijn. We kunnen de oude referenties dus echt niet meer toepassen.

 • De onderkant van de samenleving is niet arm, maar beroofd van haar levenstoegang.
 • Iedereen die dingen zegt als: 'Het komt goed', heeft het over 'het systeem', is daar dus nog steeds mee geïdentificeerd, alsof het systeem gered moet worden. Ondertussen zitten mensen nog steeds in de shit. DAAR gaat het om: dat mensen NU, VANDAAG uit de shit kunnen zijn, wat niets kost, maar iedereen die zich beslissingsrechten heeft toe geëigend verdomt het gewoon. De verkeerde schreeuw wordt dus gehoord: de schreeuw van het systeem en van haar adepten wordt gehoord, in plaats van de schreeuw van het leven zelf.
 • 'Het systeem' moet niet verbeterd worden, het systeem IS het probleem. Het is een samenleven vanuit NIET-levenstoegang, de bron van ons eigen leven is geroofd. DAT is het systeem, deze roof. Dat ga je natuurlijk niet verbeteren. Hallo..... verbeterde roof..... nee toch zeker.
 • Wij vragen dit alles niet bij de regering als onze autoriteit, maar als onze onderdrukker: deze onderdrukking moet stoppen. Verder spreken wij haar aan als ons faciliteringsbureau.
 • Onze werkelijkheid van rechtvaardigheid, rechtskracht en recht is veranderd.
 • Onze levenstoegang die wij zelf creëren (!) biedt ons onze natuurlijke inter-on-afhankelijkheid waarbinnen wij onze diversiteit vrij uit leven.
 • Ongeacht de info die we laten zien, je blijft nu zelf alles waarnemen vanuit Levenstoegang. Karen Hudes's werk laat ik bijvoorbeeld puur zien om wat ze daar in het filmpje zegt over de huidige werking van banken, niet als het positioneren als autoriteit in waarnemen en onderscheidend vermogen voor nieuwe keuzes in het samenleven, want dat ben je zelf.
 • Misvormd denken en koesteren van je eigen onbewustzijn geven geen recht wetten over anderen op te leggen.
 • Mensen die voor basisinkomens zijn, begrijpen de betekenis van het hebben van levenstoegang al, maar zitten aan de kant van 'de bekostiging' ervan nog in het oude: ze denken aan belastingen. Maar.... er is geen bekostiging nodig, want we zijn zelf de economische ruimte al, met 1 programmeer regel zijn wij zelf de bron van de geldcreatie.
 • ‘Belastingen’ zijn vervangen door geldcreatie. Dit doen we dus niet meer: doen alsof wij de geldmachine voor onzichtbare anderen moeten zijn, terwijl je gewoon in een bankapplicatie geldgetallen kunt ophogen en automatisch bij iedere transactie 1/1000 op te laten lossen.


Samenvattend hebben wij met de petities en de keuzes die we daarin samen kiezen te leven, het volgende aangetoond

 • Dat wij AL onze eigen economische ruimte creëren voor onze levenstoegang.
 • Dat ANDEREN ons levenstoegang geld wel krijgen (jawel), en wij zelf niet.
 • Dat politici door misvormd denken de maatschappij leeg roven.
 • Dat de politie onze bescherming voorwaardelijk aan zichzelf maakt.
 • Dat geld op verkeerde gronden wordt aangemaakt.
 • Dat meer dan 80% van alle structuren met de ene programmeer regel vanzelf oplossen.
 • Dat bijna alle belastingen met de ene programmeer regel vanzelf oplossen.
 • Dat de uitleg van economie slechts uit nog geen half A4tje bestaat, de rest is bewuste afleiding.
 • Dat mensen in de bijstand niet op de zak van een ander teren.
 • Dat de on-ge-emancipeerdheid van rijke mensen hun eigen probleem is.
 • Dat het redden van het spaargeld van rijken pure agressie naar anderen is geweest.
 • Dat wij als burgers tegen elkaar opgezet worden door het misvormde denken van politici.
 • Dat we in een positie geduwd worden waarin we elkaar moeten gaan belasten.
 • Dat wij het volste recht hebben om te stoppen met belasting betalen.
 • Dat wij het volste recht hebben om aangifte te doen bij de politie.
 • Dat politici en bestuurders en de structuren teren op ons gevoel van waardeloosheid maar dat wij daar al lang niet meer zitten.
 • Dat de oorsprong van de structuren maar 1 bestaansrecht hebben: het roven van onze levenstoegang.
 • Dat gemeenten dure constructies gebruiken voor dingen die vanzelf gaan.
 • Dat moedwillig onze levenstoegang wordt geroofd, zodat je een goedkope speelbal van een ander bent, die druk bezig is om daarmee geld over te houden in eigen portemonnee, om daar mee grotere hypotheken en andere leningen te kunnen aflossen. Geld dat voor hen gewoon aangemaakt wordt. En voor mensen aan de onderkant dus niet: die moeten zo goedkoop mogelijk zijn zodat iedereen met leningen hun gang kunnen gaan.
 • Dat de structuren nog maar met 1 ding bezig zijn: ons expliciet afwijzen en bewust in volle inertie zijn gegaan. Hierdoor zitten we in de massale ophoping van het Niet-Gaan. Iedereen krijgt een volledig nieuwe innerlijke structuur op te bouwen. Het is niet zo dat onze oude innerlijke structuur transformeert. Nee, die werkt totaal niet meer. Nu al niet meer. Maar het nieuwe kan niet geleefd worden, omdat de regering bewust in inertie is gegaan. De oude innerlijke structuren kunnen dus helemaal nergens meer naar toe, want ze werken niet meer, maar het nieuwe wordt niet geleefd. Het oude in mensen begint dan in het wilde weg te slaan. Dat gebeurt dus vanuit de ophoping van het Niet-Gaan. Dat is wat nu massaal gaande is. De regering vindt het helemaal prima, is alleen maar de eigen psyche aan het beschermen. Zoals die bankier in Zwitserland zei… ´Ik weet wel hoe de crisis op te lossen is, maar dan krijg ik de politiek van alle landen over me heen´. Kijk, dat is dus die inertie. Doelbewust gekozen inertie. De ophoping die daardoor ontstaat, zorgt dat mensen tegen elkaar opgezet worden. Wat er dan allemaal ´vrij´ komt, heeft totaal geen nut. Het is de altijd verborgen gebleven oude agressie die mensen nooit hoefden te uiten, omdat deze agressie voorzien werd van vrije doorgang, door precies zoals het systeem werkt. Maar er is geen vrije doorgang van het oude meer. Maar het nieuwe wordt geweigerd. Aangezien niemand bij de ´beslissers´ terecht kan, gaan mensen zich op elkaar uitleven. De regering weet dit. De politie weet dit. Ze laten het gewoon gebeuren. Heel bewust. Door heel bewust Niet de transitie in gang te zetten, die Niets kost. Er is altijd al begeleiding beschikbaar geweest en alle professionele begeleiders zijn altijd uitgenodigd geweest om hun aanbod uit te breiden. Iedere politicus en iedereen bij de politie heeft het niet nodig gevonden om zich te ontwikkelen. Zij hullen zich in inertie en wonden likken, en laten het aan ´de burger over´ om zich groen en geel leeg te kotsen over anderen.
 • Dat mensen met een hypotheek of andere lening geen schuld bij de bank hebben, maar bij ons, de samen leving. Wij kunnen dus zelf beslissen hoe we hier onderling mee om willen gaan.
 • Dat hoewel binnen de structuren al ik weet niet hoeveel bewustzijn gebracht is, dat die structuren er voor kiezen om als zwart gat te werken, in plaats van al dit bewustzijn direct toe te passen. Zoals het feit dat onze namen geclaimd zijn. De structuren hadden dit al lang op eigen initiatief moeten ontmantelen. Maar nee… ze laten het gewoon zo, en zeggen dat iedere burger maar allerlei verzoeken in moet dienen om je naam terug te claimen, terwijl wij nooit onze naam hebben afgestaan. De in en in en in diepe agressie waar de structuren voor staan, toont zich hier dus mee.