Belastingen bestaan niet meer - Taxations are not Real

Normaal Samen Leven op Aarde in Eenheid met Moeder NatuurElkaar onbelast(end) laten (be)Staan
Normaal Samen Leven op Aarde in Eenheid met Moeder Natuur
Elkaar onbelast(end) laten (be)Staan


Mensen laten zich belasten, vanuit de gedachte
- dat anders een ander niets heeft;
- dat anders de juiste dingen niet tot stand komen;
- dat door regeringen aangegane schulden op deze manier afgelost moeten worden.

Maar belastingen zijn nu vervangen door geldcreatie en het vanzelf weer oplossen van dit geld, bij iedere transactie, bijvoorbeeld per 1/1000 van het bedrag dat over wordt gemaakt.

Dit doen we dus niet meer: doen alsof wij als mens een geldmachine voor onzichtbare anderen moeten zijn, terwijl je gewoon in een bankapplicatie geldgetallen kunt ophogen.

We as creator of money, that goes...

With one programming rule, we keep this to ourselves again, this robbing has stopped then.


Lees ook het vrijelijk beschikbaar gestelde e-boek 'Het belastingenparadigma als de grote vervuiler'.Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate