Crowd Power hypotheek aflossingen en 'leningen'
terug betalen aan de huidige banken

Normaal Samen Leven op Aarde in Eenheid met Moeder Natuur Elkaar in Gelijkheid Onbelast laten (be)Staan
Normaal Samen Leven op Aarde in Eenheid met Moeder Natuur
Elkaar in Gelijkheid Onbelast laten (be)Staan


Normaal Samen Leven op Aarde
Begin 2009 had ik de visie van een community. Ik wilde een locale community creŽren in het dorpje Nieuweroord. Ik wilde een plek co-creŽren waar mensen alles op 1 plek konden vinden vanaf conceptie tot 'dood' gaan.

Toen realiseerde ik me... dat ALLES er AL is... het enige dat we 'moeten' doen is het anders verbinden.

Vanaf dat moment visualiseerde ik een 'globale' community, een normaal samen leven op Aarde. Een 'Nieuwe' Aarde die de oorspronkelijke Aarde is. We leven in de Natuurlijke Wereld waar ALLES en IEDEREEN ondersteund wordt. Armoede en andere collectieve issues en problemen zijn van een oude, destructieve, gecontruŽerde paradigma, die stervend is. Wij ZIJN de brug naar de 'Nieuwe', Oorspronkelijke, Natuurlijke Samenleving waar we allemaal uitgenodigd zijn. Niemand wordt buitengesloten of achter gelaten. Iedereen wordt opgenomen en omarmd op de Oorspronkelijke Samenleving. De Nieuwe Aarde is hier AL.

We do not create poverty and the current problems anymore: our money is already transformed in Existence Money. We Accept each others Existence (Money). Make the inner choice to live together with every human. Equi Place facilitates our true living together. I invite you to BE the embedder of the New Earth.


In Crowd Power hypotheken en leningen terugbetalen
Crowd Power wil zeggen dat je als crowd, als samenleving, laat ontstaan wat je als crowd wilt laten ontstaan. Dat kan dus ook het terugbetalen van hypotheken en/of schulden zijn. En ook het aangaan van leningen. Ten behoeve van de aankoop van een woning bijvoorbeeld.


Crowd Power in de getransformeerde 'euro wereld'
Als euro 'vrij en onbelas(end) beschikbaar komt via The one programmingrule ofwel Existence Money ofwel Bestaansgeld, dan kan iedereen alles in euro blijven betalen en kan iedereen het eigen huidige spaargeld en de ťťnmalige ton-creatie toepassen om zelf te kopen, of onderling in crowd power uit te lenen.

De ťťnmalige ton-creatie is een netto bedrag.

Zodra we samen leven vanuit de getransformeerde 'euro wereld' zijn alle belastingen opgelost. En is de belastingdienst getransformeerd naar de beschikbaarheidsdienst. The one programmingrule ofwel Existence Money ofwel Bestaansgeld is het enige geld creatiemoment: er wordt dus geen euro gecreŽerd ten behoeve van hypotheken en leningen. Bij iedere euro-transactie lost 1/1000 op: dit bedrag gaat nergens heen, het lost op omdat we niet eeuwig leven.


Crowd Power in een niet-getransformeerde 'euro wereld', waarbij de crowd zelf wel 'vrij en onbelast(end) wil samen leven
Als de regering, die ons dient te faciliteren maar dit niet doet vooralsnog, niet ervoor kiest The one programmingrule ofwel Existence Money ofwel Bestaansgeld te implementeren en de crowd, de samenleving, kiest ervoor euro te verlaten en vanuit 'nieuw' bestaansgeld te gaan samen leven, dan zullen mensen 1 voor 1 gestaag hun euro's omzetten bij zoveel mogelijk mensen die dan 'nieuw' bestaansgeld 1000,00 voor hen aanmaken. Het 'nieuwe' bestaansgeld-bedrag dat je aanmaakt, is een netto bedrag: je kunt tot maximaal 1000,00 netto aanmaken. Bij het omzetten van euro naar 'nieuw' bestaansgeld lost dus niet 1/1000 op: dit geldt alleen bij transacties, betalingen. Verder gaat alles dan hetzelfde als bij euro crowd power leningen.

Als je meer 'nieuw' betaalmiddel wilt dan het maandelijks bedrag dat je onvoorwaardelijk en onbelast(end) als levenstoegang ontvangt, dan kun je daarvoor je talenten inzetten en je laten vergoeden in 'nieuw' betaalmiddel.

De crowd zal ervoor kiezen samen te leven vanuit het vrij beschikbare onbelast(end)e ruilmiddel, in credit, als de crowd waarde voelt bij het elkaar in vrijheid en onbelast(end) in kracht laten (be)staan.


Crowd Power in een niet-getransformeerde 'euro wereld', waarbij een kleinere crowd wil samen leven vanuit vrij en onbelast(end) samen leven
Als slechts een kleine groep vanuit 'vrij en onbelast(end) leven, gaat samen leven, maar die groep wel zo groot is dat mensen onderling hun huizen en dergelijke voor 'nieuw' bestaansgeld gaan aanbieden (wat ze alleen kunnen doen als ze hun leningen in euro al op hebben laten lossen), dan betekent dat dat iemand die het huis dan wil kopen met 'nieuw' bestaansgeld, een 'nieuw' bestaansgeld-crowd power lening bij anderen afsluit. Aangezien de totale hoeveelheid 'nieuw' bestaansgeld daarvoor niet voldoende is, kan de verkoper ook zeggen bijvoorbeeld: 50% van het 'nieuw' bestaansgeld=bedrag kan je binnen 5 jaar alsnog betalen. Dit is dus feitelijk een lening bij de verkoper. Wat iedereen nu ook al kan doen in euro land... maar niemand hoeft te doen, want laat maar geld aanmaken door banken voor rijken, waardoor de afstand met hun 'arme' medemens steeds groter wordt: de ongelijkheid.

Mocht het laatste niet voldoende zijn, maar zijn er wel huizen voor reŽel 'nieuw' bestaansgeld-waardes te koop, dan maken we voor iedereen! een bedrag aan. De samenleving, die vanuit 'nieuw' bestaansgeld samen leeft, zit dan tenslotte in de krapte door de shit van het oude. Dat oude kan een euro ton krijgen, en de samenleving die vanuit 'nieuw' bestaansgeld samen wilt leven dus ook in 'nieuw' bestaansgeld. De hoeveelheid zal dan niet direct een ton zijn, maar per 10.000 of zo, afhankelijk van de werkelijke ruimte die er is: het totaalbedrag dus van de huizen die werkelijk in 'nieuw' bestaansgeld aangeboden wordt op de markt.

Zie je... Vanuit het nieuwe levensparadigma is er altijd een antwoord/oplossing in het hier en nu vanuit gelijkheid.


Als je nu 'vrij en onbelast(end) (samen) leven, bestudeert, en je eigen maakt dan begrijp je dat het om een manier van leven gaat. Een keuze dus. Geen oplossing voor individuele probleemervaringen. Vanuit vrij en onbelast(end) samen leven, ontvangt iedereen dezelfde en gelijke levensimpulsen: een gelijke hoeveelheid geldcreatiebedrag. Hoe je dit bedrag benut, is aan eenieder.


Crowd Power betekent dat je als crowd, als samenleving, laat ontstaan wat je als samenleving wilt laten ontstaan. Je kunt als crowd elkaars hypotheken en schulden aflossen bij de bank. Je kunt als crowd elkaar leningen ter beschikking stellen. Etc.Verdieping vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven is vrijelijk beschikbaar gesteld via teksten op mijn website'.

Je kunt jouw keuze om vanuit Vrij en Onbelast(end) samenleven gewoon helemaal zelf maken. Daar heb je geen ondersteuning bij nodig. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meekijkt in wat er allemaal gaat omvallen in jouw leven zodra je voor Vrij en Onbelast(end) samenleven kiest, dan ben ik beschikbaar voor je.

Via mijn blogs geef ik je zicht op de eenvoud en vreugde van samen leven vanuit gedeelde levenstoegang. Ook laat ik je zien wat velen nu doen en denken vanuit de verwarde en verstrikte psyche in plaats van levenstoegang in gedeelde staat te laten. Hierdoor krijg jij handvatten aangereikt, waardoor je meer en meer het onderscheid in jezelf gaat (h)erkennen in wat samen leven vanuit levenstoegang is en wat niet. Je bent van harte welkom te reageren op de teksten van mijn blog nadat je je hiervoor aangemeld hebt. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie van de teksten op mijn blog. Daarnaast heb ik de The New Earth Life Academy from the New Paradigm ontwikkeld en vrijelijk beschikbaar gesteld als homeschooling.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Emotional Freedom Technique (EFT) en Transformational Breathing


Sorry not all links are in English, when somebody wants to translate, please feel free to do so or use google translate