Even kennismaken...


Mijn naam is mascha roedelof en ik ben geboren als oudste van zeven meiden. Tijdens mijn levenspad zijn de OerMoeder en Oervrouwelijke EnergieŽn in al haar uitdrukkingsvormen, als ook de transformerende energieŽn, in mij ontsloten in samenhang met mijn innerlijke Divine Masculine EnergieŽn. Ik bied jou een volledig nieuw ontsloten bedding en ruimte vanuit Heelheid / Eenheidsbewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde, die Echte Liefde is.


Aanbod
Dat wat ik jou aan inspiratie, begeleiding en scholing kan aanreiken, vind je concreet en praktisch vertaald in de activiteiten die ik je aanbied in de vorm van Yoni Healing, Lingam Healing, Tantra Healing, Innerlijke Transmutatie Begeleiding, Het Proces van Innerlijke Alchemie en het Pad van Tantra, Innerlijk Kind Sessie, Sexual Healing Bodywork, Ecstatic Body Work, Rouw- en Verliesverwerking, De Nieuwe Professional vanuit het Levensprincipe, Inspiratiedagen waaronder 'vier je vrouwZijn' en 'vier je manZijn', Scholingstrajecten (helemaal afgestemd op jou als individu in samenhang met het grote geheel), Cirkel, Wijze Cirkel, (Home)Schooling for The Next Generation and Youngsters, en verschillende mogelijkheden voor individuele begeleidings- en scholingssessies.

Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik afspraken maken voor (individuele) Zoom Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken


Ik wens jou dat de woorden, kleuren, en beelden op de overige pagina's van deze website je inspireren en genezen.


Nieuwe Professional
Ik bied mijn aanbod aan als een Nieuwe Professional vanuit het Nieuwe Paradigma dat het Levensprincipe is.


Waarde ering beschikbaarheid (Referenties)
Via de 'waarde ering beschikbaarheid' pagina kun je lezen hoe mensen het 'werken' met mij ervaren en hoe helend de energetische massages beleefd worden.


We zullen zien of 2023 het 'turning point' wordt in ons samen leven op Aarde
Met name in ons samen leven met de volgende generatie
We kosten niets, en vanzelfsprekend kosten ook onze kinderen niets. Maar onze kinderen ontvangen hun vrije bestaan(sgeld) niet. Daarom zet ik de volgende generatie in ons midden sinds 2017. Zullen de individuen in de samenleving de levenswaarheden gaan toepassen in 2023 of blijft de samenleving ook in 2023 de volgende generatie 'toolen' in plaats van ze een wezenlijke embedding te bieden? Deze waarheid is al sinds 2007 ontsloten en wordt anno 2023 nog steeds niet toegepast in ons samen leven. In plaats daarvan blijven (mensen)kinderen nog steeds geofferd worden.

We kosten niets, en dus kosten ook onze kinderen niets!


Velen zijn ons voorgegaan en velen 'horen' nu de 'roep', als een diep Wezenlijk Hartsverlangen, vanuit hun Ziel en Spirit om vanuit Bronkracht te gaan (samen) leven. Ook jouw Ziel en Spirit 'roept' om het niet langer buiten jezelf te zoeken, maar zelf eigenaarschap te nemen voor wat je voor jeZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde co-creŽert. Omdat je vanuit bewust Zijn krachtige levenGevende keuzes maakt, is dit van directe invloed op dit universum en de andere universa. Ook jouw Goddelijk Zelf, jouw Ware Essentie, jouw Bronkracht Creatie, ligt versluierd te wachten totdat jouw persoonlijkheid de rijpheid heeft om de sluiers van alle illusies te doorzien. Het is mijn waarneming dat als we ons volledig bewust worden van de werkingen van de dualiteit in de 3D-werkelijkheid van materialisme, we deze werkelijkheid als een bewuste keuze omarmen en ons ook bewust worden van een meer en meer vergeestelijkte 4D-werkelijkheid (die er al is) en een 5D-werkelijkheid (die er ook al is) en 'verder' (wat er ook al is). Alles is er al en dat wat jij co-creŽert is afhankelijk van jouw bewust Zijn. Ook 1D en 2D zijn voor ons beschikbaar. Hier kunnen we contact maken met de elementalen. We zeggen dat we van 3D via 4D naar 5D gaan en 'verder'. Dat is volgens mij een onjuiste benadering. We maken ons bewustZijn vrij en krijgen daardoor toegang tot het ervaren van meerdere dimensies. Er is geen lager of hoger: alles IS...

Ben jij er klaar voor (je) drama te omarmen, het te zien en te aanvaarden voor wat het is, en vanuit een vollediger bewustZijn en Universele Liefde (de Bron Natuur in jeZelf ofwel het Ether-Veld ofwel 'Het Veld' ofwel Zero Point ofwel het Hart van de Torus ofwel 'het 0-Punt') te gaan co-creŽren? De werkingen van je kleine zelf te zien en te aanvaarden, en de ongemanifesteerde mogelijkheden vanuit jouw Innerlijke Bron(kracht) tot uitdrukking te brengen in jouw werkelijkheid? Is het jouw diepste verlangen goed samen te spelen? Het is mijn waarneming dat als wij onze verantwoordelijkheid aanvaarden en niets langer buiten onszelf zoeken, wij als vanzelf het hoogst mogelijke voor onsZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde gaan co-creŽren. Zo binnen, zo buiten. Chaos binnen, manifesteert chaos buiten. Een vervuld mens, schept in co-creatie een vervulde wereld. Je wordt een krachtige, heldere en zuivere transformator voor het grotere geheel als je vanuit Universele Liefde co-creŽert. Zodra je je vanuit jouw Bron(kracht Creatie) verbindt met de ander en het andere creŽer je zelf geen chaos meer in jouw wereld. Dat betekent echter niet dat er geen chaos in de wereld meer is. Het betekent dat jij in jouw wereld geen chaos meer creŽert en dat je de chaos buiten jou, met name ook in je persoonlijke verbindingen (relaties, samenwerkingsverbanden, beperkende en belastende (geld)systemen) zoveel mogelijk verlaat en dat je jezelf beschermt tegen chaos van buiten.


De cirkel is rond...

Als je deze 'roep' voelt in jouw hart, als de energie 'onder' deze woorden resoneren met jouw gevoelde Waarheid, vind je je weg naar mij en inspireer ik jou je innerlijke bronkracht te (h)erkennen, je Ware Essentie... Zodat je kunt gaan staan in Jouw Meesterschap.


Je kunt de teksten en columns op mijn website lezen als een geleidemeditatie, waardoor de genezende energieŽn ook beschikbaar komen voor jou. Ga maar lekker zitten, voel hoe je op je stoel zit en waar jouw billen de stoel raken, voel je voeten op de grond... en adem diep door naar je buik en nog dieper door naar je bekkenbodem... Voel eens even in je lichaam... voel je ergens spanningen? Ga daar dan met je aandacht en adem naar toe en 'open' als het ware je lichaam. Adem lekker diep door... en nu... Open je gewoon maar voor de woorden en de energie 'achter' de woorden en voel waar ze jou (aan)raken, of ze ook resoneren in jou... Ik wens jou een mooie reis...


Ik wens jou het besef dat
Het je geboorterecht is onvoorwaardelijk in Vrijheid op deze Aarde te Zijn
Jij al Go(e)d bent. Jij bent (het) Go(e)d(e) in jouw Leven
Jij in jeZelf de ruimte ervaart jeZelf naar buiten toe uit te drukken zoals jij ten diepste Bent
Onvoorwaardelijke Liefde jouw Leven en Wezen Verlicht

Wij als Mensheid elkaars Leven kunnen laten ontvouwen in co-creatie, vanuit onze
gezamenlijke Vrijheid, die we samen bedden


mas©ha roedelof

Copyright 2006-2023 op de teksten op mijn website*
Deel vrij met Bronvermelding*
*Indien je de teksten en columns (of gedeelten daaruit) woordelijk overneemt, graag mťt bronvermelding: mascha roedelof, Het Bewuste Pad - Leven laten Leven, www.hetbewustepad.nl. Als je je laat aanraken en inspireren door mijn woorden, mijn teksten, mijn inzichten... je ze aanneemt in jeZelf en met het onderscheidingsvermogen van jouw Hart voelt of mijn gevoelde Waarheid ook Waarheid is voor jou, of het ook klopt voor jou, dan zijn ze vanzelfsprekend ook van jou. Je brengt ze dan op jouw eigen wijze en in eigen woorden verder. Bronvermelding is dan vanzelfsprekend niet aan de orde: dan ben jij de Bron van wat jij brengt. Ik vind het wel leuk als je me vermeldt als jouw Inspiratiebron
I am a beholder of a 'loving healing space' and a midwife of your inner knowing
and an embedder for the Next GenerationsMijn levenspad heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. Het Leven Zelf heeft mij gevormd (het Leven Zelf als Inwijdingsweg). Het Leven Zelf heeft mij mijn Bronkracht opnieuw leren (h)erkennen. De roep van mijn Ziel en Spirit om het Bewuste Pad te volgen, werd steeds luider. Een diepe 'wake up call' beleefde ik naar aanleiding van een mail die ik ontving van een sjamaan in mei 2005. In antwoord hierop heb ik een aardehealing georganiseerd. Vele hindernissen en illusionaire lagen, die om mijn Wezenlijke Bron gelegd zijn, heb ik mogen doorzien in uitwisseling met fysieke en niet-fysieke mede-reizigers, waardoor ik 'Ja!' kon, en kan, zeggen tegen Šlles wat het leven me heeft gegeven en nu geeft. Wat zich in mijn leven aandient, neem ik aan in mezelf. Ik voel waar het resoneert in mij, waar het Wezenlijk resoneert in mij. Steeds meer doorzie ik helder waar ik Wezenlijk geraakt wordt, wat Waarheid is voor mij, en waar oude illusionaire lagen getriggerd worden. Steeds meer zijn de illusionaire lagen daardoor opgelost. Omdat ik niet langer vanuit de illusionaire lagen denk, voel, en handel, maak ik andere, lichtere, meer LevenGevende keuzes. Als gevolg van mijn eigen persoonlijk bewustwordings- en beVRIJdingsproces ben ik in verbinding met mijn eigen Ware Essentie, Innerlijke Bronkracht Creatie, Aarde Spirit en Goddelijk Zelf. Mijn Innerlijke Bron, mijn innerlijk anker, is voelbaar voor me. Ik heb mijn Innerlijke Bron (h)erkend. Ik ben de Bronkracht Creatie. Meer en meer leerde ik de verschillende facetten van de Bron Liefde en de Essentie van Sexuele Energie ervaren. Deze doorleefde en doorvoelde ervaringen helpen mij een heldere bedding te zijn vanuit mijn Zijn voor jou als jij dat wilt, en jou te begeleiden en scholen in jouw bewustwordings- en beVRIJdingsproces. Met andere woorden: ik ondersteun jou in het herkennen van jouw EIGEN waarheid en wijsheid.

Na mijn verblijf van zes maanden in India en mijn reis naar Egypte in 2006-2007, ben ik meer en meer vanuit Mijn eigen Bronkracht gaan (samen) leven. Als voorbereiding op de reis naar Egypte heb ik mijn Ziels-aspecten (fragmented Soul) en Spirit geheeld, zodat ik vanuit mijn Innerlijke Bron kan staan voor wat ik vanuit mijZelf kom brengen, via mijn aanbod, op onze prachtige planeet Moeder Aarde: het onzichtbare zichtbaar het ongekende gekend te maken en, als jij dat wilt, jou te ondersteunen in het her-inneren dat jij Eenheid in jeZelf en met het grotere geheel bent.


Het is mijn intentie in co-creatie een plek voor het 'nieuwe sŠmen leven' te laten ontstaan, een manier van samen leven waar mijn Hartsverlangen verwezenlijkt kan worden. Waar alle bewoners samen leven vanuit het Overvloedsprincipe en gebruik maken, als ze dat willen, van een transparant vrij beschikbaar onbelastend ruilmiddel. Ik ben ondersteunend aan elkaars Vrijheid, en bied elkaar een bedding, en ben binnen die Vrijheid beschikbaar voor elkaars bronkracht. Ik heb de transitie in gang gezet, samen met een aantal anderen die zichzelf hierin herkennen. Anderen: steden, dorpen, woongemeenschappen, of wie of wat ook maar de innerlijke impuls vanuit het Overvloedsprincipe op willen pakken, nodig ik uit in te stappen in de Cirkel van het Overvloedsprincipe.

Het is mijn diepste hartsverlangen, mijn Hartedroom mijn passie, mijn innerlijk gevoelde waarheid te verwerkelijken en, samen met anderen die daar vanuit hun Bron ook naar verlangen, een fysieke plek op aarde te co-creŽren waar harmonie, balans, en evenwicht is tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we in vrede samen leven, waar illusionaire en uiterlijke verschijningsvormen en maskers meer en meer op kunnen lossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan en er geen geheimen meer zijn, waar openheid, zuiverheid en transparantie geleefd worden, waar een ieder in zijn/haar eigen bronkracht staat en zijn/haar eigen Hartedroom leeft, waar de beschikbare middelen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Onvoorwaardelijke Liefde in Verbondenheid en Eenheid...


Ik bed de Transitie en 'walk my talk', omdat ik een Bron van al het Leven ben: verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Volledige Belichaming vind je via mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website.

Mijn YouTube kanaal waar ik verschillende playlists toon, waaronder Tantra Embedding through a true connection and sharing, Emotional Freedom Technique (EFT), en Transformational Breathing.

Verdiepende teksten en inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) leven, vind je via mijn blogs, de New Earth columns from the New Paradigm en de tag 'vrij en onbelast(end) samen leven' op deze website.Onze diepste angst is niet
Dat we onbekwaam zijn:
Onze diepste angst is
Dat we bovenmate machtig zijn.

Ons licht, niet ons duister
Beangstigt ons het meest,
We vragen ons af: wie ben ik
Dat ik briljant, prachtig,
Begaafd, fantastisch zou zijn.

Waarom zou je eigenlijk niet?
Je bent een kind van God.
Jezelf klein maken
Dient de wereld niet.

Er is niets verstandigs aan
Je kleiner voor te doen
Opdat anderen zich
Niet onveilig bij je zouden voelen.

We zijn geboren
Om Gods luister in ons te laten zien.
Die is er niet alleen
in sommigen van ons,
maar in iedereen.

En door ons eigen licht te laten schijnen,
Geven we anderen ongeweten
Toestemming dat ook te doen.
Bevrijd van onze eigen angst,
Bevrijdt onze aanwezigheid
Vanzelf anderen.
Ik mag putten uit rijke herinneringen, kennis en inzichten, die ik opgedaan heb tijdens mijn levensweg. De herinneringen, kennis en inzichten heb ik doorleefd en getransmuteerd, zodat ik ze in het nu vrijelijk kan gebruiken en jou een onvoorwaardelijk liefdevolle veilige bedding kan bieden. Ik heb vanuit het Overvloedsprincipe Vrij en Onbelast(end) (samen)leven doorgrond en de diepe betekenis van elkaar Onvoorwaardelijk Toegang tot Leven schenken.

In het najaar van 2006 tot eind maart 2007 heb ik 6 maanden in India gewoond en eind maart 2007 ben ik met een groep van zeven vrouwen naar Egypte gereisd. Hier mocht ik nog meer in verbinding komen met de Essentie van Tantra. Een verbinding die al diep in mij verankerd was en die ik me meer en meer her-inner en ver-innerlijk. Ik leerde de kracht van mijn stem en het helende effect van klank en geluid te begrijpen. Ik mocht mijn liefde voor dans en beweging doorzien en de transformerende effecten daarvan. De reizen naar India en Egypte waren een her-innering aan eerdere inwijdingen en hebben me veel inzichten teruggegeven. Een seminar heeft me nog meer verbinding laten herinneren met het oude LemuriŽ: het lemniscaire scheppen met geometrische patronen, werd weer in mijn herinnering gebracht. En ook hier het gebruik van klank, geluid, en beweging als heling. De samenhang met Atlantis en zeker ook met LemuriŽ en ook Tiamat werd zichtbaar voor mij. Kennis van de oorspronkelijke heilige geometrie en broncodes heb ik opgehaald en deze verdiept zich nog dagelijks in het besef dat alles binnen onsZelf ligt. Uiteindelijk heb ik doorleefd en doorgrond dat we nu mogen 'doorgroeien' naar wezenlijk individuele scheppers 'voorbij' de huidige incarnatie cycli, 'voorbij' het Wiel / het Rad: vanuit het Hart van ons Torus Veld spiraliseren we onze schepping van binnen naar buiten: een wezenlijk nieuwe samenleving en zingen we ons eigen lied gebruik makend van onze eigen oer-tonen. De sjamaan in mij durft steeds meer naar buiten te komen.

Van mei tot en met juli 2007 ontving ik verschillende 'inwijdingen' en (energie)transmissies VANUIT het Leven Zelf. In de jaren daarna ontvouwden zich geheel organisch, soms in uitwisseling met anderen, Aardehealingen. De betekenissen van de inwijdingen en de (energie)transmissies heb ik volledig doorleefd ťn getransmuteerd, waardoor ik er 'vrij' van ben / niet mee in 'contract' ben: ik BEN een Soeverein Wezen die volledig authentiek in meZelf aanwezig IS.

In de jaren daarvoor volgde ik diepgaande workshops en trainingen o.a. op het gebied van Tantra (Dragon Tantra en Tibetan Pulsing); Emotioneel Lichaamswerk (Bio-energetica); Dynamische Meditaties; Biodanza; dans en beweging; (Vitaliteits)Massages (gecertificeerd). In 2005 ben ik afgestudeerd als healer/reader bij Healingcentrum ít Hogenes 't (gecertificeerd healer/reader). In 2004 stroomde ik in, in het derde studiejaar voor de opleiding Verpleegkundige met als uitstroom Psychiatrie. Aan het eind van het derde studiejaar ben ik met deze opleiding gestopt, omdat ik voelde dat hij me niet bracht wat ik zocht. Ik voelde een diep Hartsverlangen om een brug te kunnen slaan tussen de methoden, die gebruik maken van o.a. allopathische middelen (drugs), en de natuurlijke genezingswijzen waarbij o.a. gebruikt gemaakt wordt van voeding (food as medicine) en kruiden, vooral ook in de psychiatrie. Het was destijds, en in het ziekenhuis waar ik mijn opleiding volgde, nog niet mogelijk om hier handen en voeten aan te geven. Nadat ik voornoemde opleiding afgebroken heb, ben ik verhuisd naar het Noord-Westen van Nederland en heb daar in de Thuiszorg gewerkt als Stervensbeleidster (2005-2006). In 1983 ben ik afgestudeerd als Verpleegkundige A (gediplomeerd). Daarnaast volgde ik de opleiding praktische psychologie in de jaren 2002-2004 (gecertificeerd).


Normaal Samen Leven op Aarde
Ik ben een 'Free Spirit' en ik verlang er naar om gewoonweg samen te leven op Aarde. Samen met andere 'Free Spirits'. Ik heb mezelf bevrijd van de 'overlay programma's / illusies' op vele lagen. Daarom STA ik VOOR mijn Vrije Bestaan ťn het Vrije Bestaan van mijn medemens.

Bijdragen aan mijn Vrije Bestaan?

I let flow Existence Money
I let flow Existence Money

Leer meer over 'vrij en onbelast(end) (samen) leven' en het 'normale (samen) leven op Aarde'...


Het Bewuste Pad op Facebook
Het Bewuste Pad op Facebook
YouTube channel
YouTube channelMijn website is het meest optimaal te bekijken met de browser Mozilla Firefox
All Rights Reserved mas©ha 2006-2023