Vrij Bestaan
Free Existence Me
I am a feminine warrior because I live from the feminine principle
Life is perfectly capable to live itself without any interference
So stop interfering life flowing in its own context


~mascha roedelofIk ben een 'Free Spirit' en ik verlang er naar om gewoonweg samen te leven op Aarde. Samen met andere 'Free Spirits'. Ik heb mezelf bevrijd van de 'overlays' op vele lagen. Daarom STA ik VOOR mijn Vrije Bestaan. Ik heb het NODIG dat mijn fysieke lichaam in leven is, waardoor ik mijn passie kan leven, wat ik onder woorden breng via Het Bewuste Pad, Het Gekruide Pad, en columns, en via mijn aanbod o.a. via The New Earth, YouTube kanaal, en draag mijn talenten bij aan een vrije samenleving.

In 2018 en verder staat het vrije bestaan van de volgende generatie centraal.

Alleen een bevrijde mind Ún een bevrijd fysiek lichaam is volledig bevrijd van de 'overlays'. Het bevrijden van de mind is een moeite die we zelf moeten doen, we moeten dit innerlijk werk zelf doen (niet noodzakelijk alleen maar wel zelf). Het bevrijden van ons fysieke lichaam van de 'overlays' 'moeten' we onder elkaar doen (de ÚÚn na de ander), omdat de 'overlays' ons weigeren te faciliteren in ons natuurlijk vrije samen leven op Aarde, 'moeten' we dit proces (moeten tussen aanhalingstekens omdat dit een vrije keuze is die de mensheid moet maken in alle vrijheid) onder elkaar faciliteren.


Herken jij in jezelf ook een vrije Spirit die samen leeft vanuit de 'Nieuwe Aarde waarden' en wil je bijdragen aan mijn Vrije Bestaan?
Ik heb mijn leven zo ingericht dat ik euro 500,00 per maand NODIG heb om fysiek in leven te zijn.

Je kunt bijdragen aan mijn Vrije Bestaan door maandelijks een bedrag over te schrijven naar mijn bankrekeningnummer NL48 RABO 0107 1837 06.


Stel er zijn 50 mensen die maandelijks euro 10,00 bijdragen aan mijn Vrije Bestaan, dan wordt dit gedragen door mijn eigen netwerk in plaats van door de corporaties (de overheid).

Ik leef vanuit het besef 'Ik-in-Wij' wat ook betekent dat wat ik beschikbaar maak voor mezelf beschikbaar is voor jou: ook jij kunt in jouw eigen netwerk(en) 'Vrij Bestaan' verder brengen en vragen/bieden.


Ik verlang er naar om mijn aanbod, sessies, inspiraties, etc. aan te bieden voor een vrij beschikbaar betaalmiddel. Zodra ik mijn maandelijks bestaansgeld ontvang, kan ik dat doen..

'Wij' zijn het normale samen leven
-Ik leef VANUIT bestaansgeld;
-Ik laat bestaansgeld doorstromen;
-Je kunt naar mij laten doorstromen;
-Ik maak geen leningen (inclusief hypotheek) meer bij banken aan;
-Ik werk niet meer in de belast(end)e structuren / overlay;
-Ik forward het oude niet meer binnen de social fabric
-Ik kies voor een non-banking transactie omgeving, zodra die beschikbaar is;
-Ik stuur geen BTW-facturen, omdat de Aarde niet aan het elkaar belasten (belastingen) doet;
-Ik werk niet volgens een CAO, maar maak onderlinge afspraken;
-Ik ben niet aangesloten bij een beroepenvereniging, omdat ik besef dat ik volledig afgestemd en in verbinding ben met mijn innerlijke waarden en moraliteit: ik heb daarvoor geen uiterlijke regelgeving, protocollen, regels en wetten nodig en ik besef dat die mij in je natuurlijke vrijheid en flow belemmeren. Ik leeft vanuit de natuurlijke wetten. Ik maak onderlinge afspraken in een wederzijds committment en bied betrouwbaarheid: ik ben betrouwbaar, ik ben veilig, ik ben transparant en open en integer. Wat er tussen mij en mijn cliŰnt of medewerker of collega opgeroepen wordt, kijk ik samen aan en ik kom in gezamenlijkheid tot een wederzijdse oplossing. Er is dus nooit sprake van macht en machtsspelletjes;
-Ik laat de nieuwe, normale, onbelast(end)e social fabric ontstaan via mijn aanbod en op andere manieren;
-Ik werk en leef vanuit de inzichten van 'vrij en onbelast(end) samen leven' ofwel vanuit de Essentie van Tantra ofwel vanuit Volledige Belichaming van mijn BronEssentie.


Mijn bijdragen aan het Vrije Bestaan van mijn medemens
Ik zelf draag bij aan het Vrije Bestaan van mijn medemens. Voorheen werd dit transparant via het facilitatie platform Equi Place getoond, maar doordat Equi Place opgelost is, wordt dit niet langer openbaar getoond.

Ik draag al jaren op maandelijkse basis bij aan het Vrije Bestaan van mijn medemens en regelmatig een jaarbijdrage van euro 120,00 (of USD 120,00) in 1 keer. Soms draag ik vaker en meer bij aan het Vrije Bestaan van 1 persoon, omdat ik weet dat ze diep in de armoede zitten. Bestaansgeld maakt geen onderscheid in 'arme' en 'rijke' mensen: bestaansgeld verdeelt de samenleving niet en bestaansgeld kan beschikbaar komen voor ALLE mensen. Dit kost aan de samenleving niks. Ik zelf kies er voor om bestaansgeld te laten doorstromen naar mensen, die ˇˇk vanuit bestaansgeld willen samen leven: zo groeit de nieuwe social fabric organisch.

I let flow Existence Money
I let flow Existence Money


Vrij Bestaan gaat niet over armoede oplossen, maar juist over dat we zelf geen armoede meer veroorzaken: dit is een wezenlijk onderscheid dat begrepen moet worden: we are the ones we have been waiting for.


Dankjewel,
mascha roedelof


Gelijkwaardige ruil
Het liefst wil ik voor mijn euro-bestaansgeld betalen met een nieuw vrij beschikbaar betaalmiddel dat we onder elkaar faciliteren en dat, vanzelfsprekend, werk als nieuw bestaansgeld. Met mijn eigen maandelijkse 500,00 aan nieuw bestaansgeld zou ik mijn euro-bestaansgeld, dat ik nodig heb in de realiteit van vandaag, willen betalen. Maar helaas bestaat er op dit moment geen nieuw bestaansgeld. Het was hier, dat was Equi Place, maar zij is opgelost. Maar... wie weet... werkt een huidig nieuwe betaal-omgeving op een dag als nieuw bestaansgeld.


Mijn diepste Hartedroom
Het is mijn diepste Hartsverlangen, mijn Hartedroom, met anderen die daar ook naar verlangen vanuit hun BronZijn, een fysieke plek op aarde te manifesteren (ik bedoel dit op een grootse manier zoals in 'global': we are all connected) waar harmonie en balans bestaat tussen Moeder Aarde en al haar bewoners, waar we samen leven in vrede, waar illusionaire en uiterlijke verschijningen en maskers meer en meer kunnen oplossen, waar we in onze naaktheid en puurheid staan, er geen geheimen meer zijn, waar openheid, helderheid, en transparantie geleefd worden, waar eenieder in eigen kracht staat en de eigen Hartedroom leeft, waar bronnen gelijkelijk verdeeld zijn, waar we samen spelen in Vrijheid, Plezier, en Liefde in Samen Zijn en Eenheid.

Update Hartedroom 10 maart 2016
Al een tijdje leeft in mij het diepe verlangen 'off grid' te wonen en me volledig onder te dompelen in Moeder Natuur. De aanleiding daarvoor schrijf ik zojuist uit onder de column 'Echte Liefde' die ik in 2009 schreef...

De Nieuwe Mens
De 'Nieuwe Mens' (h)erkent dat Echte Liefde het Electro-Magnetisch Veld van Moeder Natuur is: ofwel de Schumann Resonanties. Alleen als we ons als mens volledig onderdompelen in Haar Vibraties, kunnen Zij goed doorstromen vanuit ons MitochondriŰn (Mt) DNA naar ons Nuclear DNA en van daaruit naar de rest van ons lichaam en met name onze hersenen en hart. Haar Vibraties zorgen ervoor dat we precies de juist hoeveelheid Energie ontvangen in momenten dat we het nodig hebben om te overleven en te 'groeien en bloeien'. Al het andere is van het 'oude' en door man-made electrosmog.

Inheemse mensen die niet in electrosmog leven, Ún geen 'Self-Thought / Self-talk' beoefenen zoals 'men' voorgeschreven krijgt via o.a. 'New Age' stuff, leven vandaag nog steeds in het Veld van Echte Liefde. Niet zoveel mensen leven deze ervaring vandaag de dag, omdat 'cultuur en beschaving' aan ons is opgedrongen door kerk en staat. Het zijn zij, kerk en staat, die ons normale (samen) leven met Al dat Is ondermijnd hebben en dat vandaag de dag nog steeds doen. We oogsten nu de Genocide die zij, kerk en staat, gezaaid hebben.

Als deze kennis niet volledig begrepen en toegepast wordt dan is er uiteindelijk GEEN LEVEN meer mogelijk.


De geboorte van de 'Nieuwe Mens'?
Om als 'Nieuw Mens' geboren te worden, is het nodig om ALLE electrosmog uit je (innerlijk) leven en omgeving / beschaving los te laten en je volledig onder te dompelen in Moeder Natuur en Haar natuurlijke vibraties: het Veld van Echte Liefde.

Onderzoek je overtuigingen en meningen die je hebt over 'off grid' en 'leven zonder beschaving en cultuur', want dat is de programmering waarmee jouw psyche ge´ndoctrineerd is door kerk en staat en waardoor je gevangen blijft in het slavensysteem. 'Ancients' bouwden hun samenleving op een manier die door de huidige wetenschap niet begrepen wordt en ze al helemaal niet kan herhalen. 'Ancients' wisten veel meer dan wij als mens nu. Daarom klopt het ook niet te zeggen dat we 'evolueren' want dat is vals. We her-inneren ons, hopelijk, Wie We ten diepste Zijn.


Het Veld van Echte Liefde omvat ALLE ASPECTEN van ons (samen) leven: het Veld van Echte Liefde omvat AL onze Relaties met Al dat IS in de Kosmos.
Het Veld van Echte Liefde IS het 'Christus Bewustzijn'
.

(Zie je dat kerk en staat ook de diepe betekenis van 'Christus Bewustzijn' geroofd heeft? En zie je dat Vrij Bestaan(sgeld) een nog diepere betekenis krijgt?)

Uit: 'Echte Liefde'...


Update juni 2016
Ik ben doorgestroomd naar het 'buitenland' en leef niet langer als een 'country-wombman' onder de jurisdictie van de legale 'wet' (Law is NOT the Criminal Legal system: zie hieronder een bewustmakend gesprek tussen Christine en Claudia). Ik heb geen legaal adres en leef in mijn body tempel enjoying God's Gift of Life.

Vanuit het diepe besef 'Wie 'ik' Ben' als soeverein Mens/Ziel/Spirit erken ik geen autoriteit boven mij dan mijn eigen Creator (sommigen geven de Creator de naam God).

Je kunt deze inspiratie gebruiken in deze tijden van reflectie en heling...
Ik kan niet langer liegen,
Of doorgaan met doen alsof,
Want elk masker dat ik draag,
Vernietigt me uiteindelijk


Wees je 'True Self', wees dat en al laat al je maskers achter je... wat ook anderen inspireert hun maskers achter zich te laten... Als je je bewust en gewaar bent van 'Natural Law', handel je daar naar en leef je het, en voed je de belast(end)e systemen en de 'oude maatschappij' niet meer...

The Road to Freedom - Law is NOT the Criminal Legal system
Are you a sovereign?
Most use the term very superfical. It goes very deep to be a sovereign.
(Thanks to Christine Anderson and Claudia for wonderful talk. Please follow this link to the Servant King series also.)


Update 2017
In 2017 staat Ik-in-Wij en Collectieve Healing centraal.


Update 2018 - 2019 en verder
In 2018 en verder staat het vrije bestaan van de volgende generatie centraal.


Co Creation is one of the expressions from the New Earth
Op de Nieuwe Aarde we Walk our Talk wat ook betekent dat we co-creŰren wat waarde heeft in ons samen leven. Dit is inclusief financieel bijdragen.


Update September 2020
Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik (individuele) sessies afspreken.

Daarnaast is het mogelijk een wandelsessie of Skype (of Zoom) Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken.


Je kunt mijn werk waarderen en ondersteunen door een bedrag over te schrijven naar mijn bankrekeningnummer NL 48 RABO 0107 1837 06.