Alignment 21-12-2012
'2015' | '2017' | The Event '2018' (and beyond 2025)

Please understand that I am not promoting the '2012' event here, because I am not. The opposite is true. The '2012' event is a Soul harvesting program. 'September 2015' is the same. And the year '2017' and the '2018 Event' is also. Yes there will be an astrological alignment 21-12-2012. But most of all Earth will awaken Herself to the inorganic stuff that is poured into Her. She will remember Her ancient intent again and restore Her own timeline.

2012 (and beyond) is an individual awakening process
2012 is an individual awakening process. The ones who Live from adult consciousness, in them 2012 is manifested. These people live in the Now, have no more past and the future is in no way to be seen anymore. That is what I feel that the Maya predicted and it is this prediction that is explained incorrect entirely.

Read more...


12-3-12 (3-12-12 dutch)
Wow, really and truly a deep alignment right now 12-3-12 13:30 (3-12-12 13:30 dutch). The Womb of the Galaxy in alignment to the womb of Mother Earth and the Galaxy resonating. And I see men joining in the circle now hand in hand with the women. Beautiful...

That's what's offering you today: the opening and alignment in yourself. You may feel that your body wants to wiggle and woggle. It is the energy that wants to move upwards very gently.

Enjoy todays 12-3-12 (3-12-12 dutch) alignment


12-8-12 (8-12-12 dutch)
During today's women's workshop again a beautiful alignment: an inner 'hieros gamos'. One of the women has a difficult relationship with her 'Twin Soul' (not her partner). After the alignment the energy of her Twin completely dissolved in her. As in merge. Be aware you are your own Twin (Soul and Spirit embodiment).

When you tune in yourSelf maybe this opportunity is here for you too today. Merge with the energy of your 'Twin'.

Me myself I'm feeling a deeper wave of presence and feeling very playful, trusting the process up to 21-12-12

Enjoy today's meditation


12-10-12 (10-12-12 dutch)
Invitation for today's meditation to go deep into yourSelf, into your inner Self, your True Self, Essence, Inner Core Being / Spirit, your Higher Self (depends on what resonates in you).

Enjoy the ONE Source Mother of All, Mother Nature, in today's meditation.


For the men among us a remembrance
(women please read too)
This Womb of the World meditation is for you too of course. Remember your energetic womb, your hara. Make connection with your energetic womb (about 5cm below your navel), feel this space in your belly. Of course the alignment is there for you too.

Cosmic energies are helping us with this. The Source isn't male nor female. It's all about balance. The Spiritual Waters are pure neutral. We all will benefit of the organic motherly energy that's coming from Earth. She is neutral, which means the 'fatherly' energy is included/accepted too of course. Mother Nature includes ALL Existence.

You cann't embody totally your Soul fragments and align with your Spirit when you're unbalanced. Embodiment is about merging in the physical not away from it to your Light-body.

Enjoy the Womb of the World meditation today

In this NOW moment it is about your own alignment, leaving behind your deep primal doubts, insecurities, hurts, pains, vulnerability, etc. No need to hold on to them, to live from them. Do the Womb of the World guided meditation and invite all your Soul fragments.


12-11-12 (11-12-12 dutch)
The invitation is to live from the Stillness, your Essence, your Inner Core / Spirit, the motherly energy which includes the fatherly energy (the Stillness, Source has no gender). It's pure Organic Light which You are too. You're an individual Light, pure omnipotent.

Enjoy the Earth in today's meditation


12-20-12 (20-12-12 dutch)
All is movement as in a wave. Everything is an expiration and an inspiration, an ungoing wave movement from the ONE, Source...

Tomorrow there will be an influx of inspiration from the ONE, Source. I invite you to be with yourSelf in stillness, receptable. Maybe you like to be in nature. Follow your impulses.

You could say tomorrow is the re-birthday of our father/mother Aether who gave birth to ALL Life including Earth and us. We ALL are from the same Source, we are from the ONE. When you remember we are ALL ONE then you cann't do any harm to another. Simply because you would harm yourSelf.

Enjoy tomorrows 12-21-12 (21-12-12 dutch)


12-21-12 (21-12-12 dutch)
Be in meditation from 12:11 for about 10min.
So do the Womb of the World guided meditation before and then sit still for about 10min or as long as you like. Follow your own impulses.

And be aware every transformation comes from within. So there will be another world 'tomorrow' if we all choose to co-create in love.

At the exact moment of 12-21-12 (21-12-12 dutch): Day Zero, we all inhaled deeply, held our breath and stayed in this Space. Such deep, soft, still, silence, with movement and power intrinsic to it.


12-22-12 (22-12-12 dutch)
Yesterday was the re-birthday of our father/mother Aether who gave birth to all life including Earth and us. We all are from the same Source, we are from the ONE. When you remember we are all from the ONE then you cann't do any harm to another. Simply because you would harm yourSelf.

Keep your hearts open for the next three days, and after, there will be an influx of inspiration from the ONE, Organic Source. This energy will flows through you and our Earth. Earth will recognize those energies and will response in Her own way.

I invite you to be with yourSelf in stillness, receptable. Maybe you like to be in nature. Follow your impulses.

And remember all transformation comes from within


2013
My wish for 'the World'
Mijn wens voor 'de Wereld'

A beautiful Lemurian poet about free energy and ungoing creation

Mi 'eh neh 'ni pah
Cheneya 'chi poh 'neh
Chineyo e' caraya


May this moment be the
Moment of your first
Heartbeat
(may you remember to begin again)mascha roedelof
Deze Womb of the World teksten mogen vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018


There is only ONE

The One law of this Universe is Balance
The One matter/substance is Light (some call it Dark Matter)
The One force is Electricity
The One cause is Desire
The One emotion which has no opposite is Ecstasy
The One principle is Love
The One thinker is the Creator
The One thought is the Creatorís imagination
The One song is the music of the spheres
The One time is now
The One savior is You
The One is the other

Matt Presti
Find the One in yourself; KNOW the One, in the all
Ik voel me zo open en dankbaar. De kinderZieltjes zijn nog steeds aanwezig en ook de energie van de engelen. De wereld is gehuld in een maagdelijk wit bruidskleed. De Zon zendt haar heldere verwarmende lichtende stralen. Het voelt dat ik wil mediteren en ik volg mijn impuls. Op de prachtige muziek van de Nataraj van Osho ga ik op reis...

Ik voel me als de baarmoeder van de Moeder en bereid me voor op de ontvangst van het zaad van de Kosmische Vader. Ik bewerk mijn akkers en schenk het land het benodigde water. Ik voel mij als Moeder in een tantrische verbinding met de Vader. We zijn in stille Eenheid met elkaar. Dan... storten zijn impulsen zich in mij uit, terwijl we beiden in overgave Zijn... heerlijk en vreugdevol stil Zijn... met, bij, en in elkaar. In innige Verbondenheid ontvang ik Zijn inspiratie... zovele potentiŽlen... en Ik... Ik schep en schep... Prachtige geometrische figuren waar doorheen zoveel Liefde stroomt... PotentiŽlen worden geschapen met allesdoordringende Liefde. Liefdevolle potentiŽlen, energievelden van potentiŽlen die beschikbaar zijn voor jou... en ja, ook voor jou!

Ik voel de diepe heling van de Moeder. Na eeuwen voelt ze eindelijk weer de diepe Verbinding met de Vader en kan ze Zijn liefdevolle impulsen eindelijk weer in haar hart ontvangen. Wat heeft ze deze inspiratie gemist. Wat heeft ze deze bevruchting gemist. Ze verlangde er zů naar dat haar akkers bewerkt werden en dat haar het benodigde water geschonken werd. En de Vader is verheugd dat Zijn inspiratie, Zijn bevruchting eindelijk weer ontvangen wordt...

Dit is de eerste dag van mijn maanstonde (menstruatie).

(Deze tekst is geschreven op maandag 5 januari 2009.)
Uit: Tantrische Verbinding van de Moeder met de Kosmische Vader


A beautiful Lemurian poet about free energy and ungoing creation

Mi 'eh neh 'ni pah
Cheneya 'chi poh 'neh
Chineyo e' caraya

May this moment be the
Moment of your first
Heartbeat
(may you remember to begin again)
Feel the rythm of your heartbeat

Nieuwe Tijd
Het bewustZijn is getransformeerd. Er is geen zoeken meer. Alles is gezien en doorleefd en getransformeerd beschikbaar gesteld op vele manieren. Het verleden bestaat niet meer en de toekomst is nog niet gekomen. Het ene heeft ooit bestaan maar bestaat niet meer en het andere is nog niet eens begonnen te bestaan. Het enige juiste dat een mens kan doen is van moment tot moment leven. Altijd hier en nu zijn. Waar hij ook is, zijn hele bewustzijn, zijn hele wezen, is betrokken bij de realiteit van hier-nu. Alleen zo iemand kan de gouden poort binnengaan. Het heden is de gouden poort. Hier-nu is de gouden poort. En je kunt alleen in het heden zijn als je niet ambitieus bent - niet langer gehecht bent aan je issues (drama: het gaat niet meer om jouw kleine ik), prestaties, verlangen naar macht, geld, aanzien of zelfs verlichting, want alle ambitie voert je de toekomst in. Alleen een niet-ambitieus mens kan in het heden blijven. Iemand die in het heden leeft, bedenkt niets, maar gaat gewoon de poort binnen. De ervaring komt toch wel, maar ervaring kan niet van tevoren worden bedacht (dit is iets anders dan je mind gebruiken om door te denken, verder te kijken dan...).

Uit: Nieuwe Tijd (2007)

De Nieuwe Aarde waarnemen en leven
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.