Remember the Source of Change

Remember the Source of Change
Op 19 februari 2017 schreef ik onderstaande tekst en het is happening NU
On Feb 19th 2017 I wrote the text below which is in Dutch. I translate in short.

Feb 18th my laptop did not do anything, nothing at all. Eventually I could restart but had to restore back to end Oct 2011. That time my laptop didn't do anything also and was professional reset.

In 2011 it was said that Oct 28th 2011 would be the end of the Mayan calander and someone wrote: "According to the Father of the Mayan calander Carl... "

Someone responded with: "And I am the mother of Oct 29th 2011... the new history (her story) starts tomorrow on my day of birth... The new history (her story) is me".

On October 10th 2011 we dissolved the 'wonderful little gesture' (the gesture was: contributing euro (dollar / pound) 10,00 on a monthly basis to someones free existence... compare with the LifeCircle), because I saw that it didn't made progress then the contribution to my Free Existence(money). Those who wanted to receive also and where BEHIND me in the 'list' would probably never receive in this manner and that didn't feel good for me. IN the moment I went in meditation and dissolved the 'wonderful little gesture', the cosmos responded with a dance of joy and inexpressible much energy, and it felt that the 'wonderful little gesture' just would be adopted. But it was dissolved.

Could it be that the collective is ready now (2017)... is the collective ready for the timeline of the new history, which is here already... and are they closing up to the '2011 consciousness' the pioneers have opened / enclosed? Does this mean that the collective does not need the founders anymore and that the collective passes on the awareness from the New Paradigm, the normal Living Together on Earth... in their own ways? That would be great.

I pulled a Tarot card (Osho deck) attuned to the current collective consciousness and I pulled the card 'consciousness'... (Please google 'consciousness and Osho for the text in English.)


Ik trek een kaartje afgestemd op het huidig collectief bewustzijn, omdat...
Gister startte mijn laptop niet op. Niks. Herhaaldelijk niks.
Gelukkig met wat hulp lukte het om, via een omweg, een herstel-handeling uit te voeren. Het herstel moment was eind oktober 2011! In oktober 2011 had mijn laptop het ook begeven en is professioneel helemaal gereset.

Op 10 oktober 2011 hebben wij het 'schitterend klein gebaar' laten oplossen, omdat ik zag dat het niet verder kwam dan een kleine bijdrage aan mijn Vrije Bestaan(sgeld). Degenen die NA mij hadden aangegeven het 'schitterend klein gebaar' te ontvangen, zouden het dus waarschijnlijk nooit ontvangen op deze manier en dat voelde voor mij niet goed. Op het moment dat ik in meditatie ging en het 'schitterend klein gebaar' liet oplossen, reageerde de kosmos met een vreugdedans en onnoemelijk veel energie, en het voelde dat het 'schitterend klein gebaar' juist wel aangenomen zou worden. Maar het was opgelost.

Een week geleden is een derde persoon voor Vrij Bestaan(sgeld) gaan staan.

En gister startte mijn laptop dus niet op. Na het uitvoeren van de herstel-handeling naar oktober 2011 werkt ze gewoon weer.

In 2011 werd gezegd dat 28 oktober 2011 het einde was van de Maya Kalender, en iemand schreef: 'Volgens de Vader van de Maya kalender, Carl'...

Waarop iemand schreef: 'En ik ben de moeder van 29 oktober 2011... de nieuwe geschiedenis begint morgen op mijn verjaardag. En dat ben ik zelf, de nieuwe geschiedenis.'

Zou het kunnen zijn dat het collectief nu (2017) werkelijk ook begint te gaan... gaat het collectief nu de tijdslijn van de nieuwe geschiedenis in, die er al is... en sluiten zij aan op het '2011 level van destijds'? Betekent dit dat het collectief de grondleggers niet meer nodig heeft en dat zij 'het' nu gaan verder brengen... geheel op hun eigen manier? Dat zou fantastisch zijn...


The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other
In our Midst In our Normal Living Together on Earth
The Gift is IN the Awareness that We Welcome Each Other
In our Midst In our Normal Living Together on Earth


"De meeste kaarten in deze reeks van het denken lijken hetzij op stripfiguren hetzij op figuren in benarde omstandigheden, want de invloed van het denken op ons leven is over het algemeen of belachelijk of deprimerend.

Maar deze kaart, Bewustzijn, toont een enorme bhoeddhafiguur. Hij is zo uitgedijd dat hij zelfs de sterren voorbijstreeft en boven zijn hoofd is een pure leegte. Hij vertegenwoordigt het bewustzijn dat ter beschikking staat aan eenieder die meester wordt over zijn denken en het kan gebruiken in de dienende functie die ervoor is weggelegd.

Als je deze kaart kiest, betekent dit dat er op dit moment een kristalhelder inzicht beschikbaar is - objectief geworteld in de diepe stilte die in de kern van je wezen heerst. Je voelt geen behoefte om inzicht te krijgen vanuit je denken - het inzicht dat je nu hebt is existentieel, compleet, in harmonie met de hartslag van het leven zelf. Aanvaard dit grote geschenk en deel het met anderen.

We komen uit het onbekende en we gaan steeds terug naar het onbekende. We komen terug; we zijn hier duizenden keren geweest en we zullen hier nog duizenden keren zijn. Onze essentie is onsterfelijk, maar ons lichaam, onze incarnatie, is sterfelijk, Het kader waarin we bestaan, ons huis, ons lichaam, ons denken, bestaat helemaal uit materie.

Die wordt moe, die wordt oud, die sterft. Maar je bewustzijn, waarvoor Bodhidharma het woord 'niet-denken' gebruikt - Gautama de Boeddha gebruikte ook het woord 'niet-denken' - is iets dat lichaam en denken overstijgt, iets dat alles overstijgt. Dat niet-denken is eeuwig. Het manifesteert zich en gaat weer het onbekende in.

Deze beweging van het onbekende naar het bekende en van het bekende naar het onbekende zet zich eeuwig voort, behalve als iemand verlicht wordt. Dan is dat zijn laatste leven, dan komt deze bloem niet meer terug. Deze bloem die zich bewust is geworden van zichzelf hoeft niet opnieuw tot leven te komen, want het leven is slechts een leerschool. Hij heeft zijn les geleerd, hij is de waandenkbeelden ontstegen. Vanuit het bekende gaat hij nu voor het eerst niet naar het onbekende, maar naar het onkenbare."Remember the Source of Changemascha roedelof
Deze Aardehealing tekst mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
masęha 2018


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.