Agenda


Rouw en Verlies

Sinds Maart 2024 zet ik mij in als professionele vrijwillig zorgverlener rouw en verlies bij de Stichting Zeeuws Verlies.

Gecertificeerd vrijwilliger
Sinds April/Mei 2024 zet ik mij in als goed opgeleide vrijwilliger bij Clara Thuis onderdeel van Hospice Het Clarahofje in Goes.

Maatje
Sinds Maart 2024 zet ik mij in als vrijwillig maatje thuis via het SMWO in Goes voor mensen, die zich eenzaam voelen. Volg de link voor de mogelijkheden.


De Agenda is niet ingepland en het is niet mogelijk (individuele) sessies in te plannen. Onderstaande (individuele) Inspiratiedagen reik ik niet langer aan. Sinds begin September 2020 zet ik mij in voor de (h)erkenning van de levende mens.


Je bent van harte Welkom in het Organisch Oorspronkelijk Origineel Paradigma
.De Individuele Workshops zijn verdiept naar Inspiratiedagen, die je individueel kunt volgen of samen met jouw partner of vriend(inn)engroep, of collega's. De Inspiratiedagen plannen we in onderling overleg.

Naast Inspiratiedagen bied ik Trainingen en Scholingstrajecten, die je individueel kunt volgen of samen met jouw partner of vriend(inn)engroep, of collega's. De data plannen we in onderling overleg.

Als er voldoende belangstelling is, organiseer ik een wekelijkse Cirkel en/of Wijze Cirkel. Ik doe dit voor groepen van maximaal 6 mensen. Je kunt je als groep van minimaal 4 mensen hiervoor aanmelden. De data plannen we in onderling overleg.


Van harte welkom voor een ont-moeting.