Be the Movement

Be the Movement
Be the Movement

Update artikel 25 April 2020 scroll naar beneden op deze pagina!


Be the movement
Doordat je individueel geheeld bent, zie je juist het onrecht en de diepe pijn om je heen: niet vanuit een projectie... nee juist niet... Maar de ongeheelde psyche speelt een spelletje met programma's... De geheelde mens wijst aan vanuit heelheid en veroorzaakt het onrecht niet meer in eigen (samen) leven...

Hiermee zeg ik niet dat je EERST individueel geheeld moet zijn VOORDAT je het 'nieuwe' (dat het normale is) kunt gaan leven, want het 'nieuwe' is volledig ontsloten en vrijelijk beschikbaar gesteld voor eenieder...

Hoeveel life events (911; North Dakota; politieke spelletjes als in 'elections' die in werkelijkheid 'selections' zijn, etc. etc.), huisuitzettingen, etc. waarin mensen (en/of al dat leeft) geofferd worden, moeten er EERST nog volgen voordat het individu klaar is met het offeren van haar/zijn medemensen (en/of al dat leeft), omdat er EERST nog individuele issues opgelost moeten worden? Ook de politiek offert sinds 2008 zijn medemens: (nieuwe) politici zijn al van voor de crisis van 2008 op de hoogte van de inzichten vanuit 'vrij en onbelast(end) samen leven' en tot op de dag van vandaag stoten ze deze inzichten uit. Ook politici kunnen de beweging ZELF zijn, maar ze zijn het tot op de dag van vandaag niet.


Collectieve Healing is in Ik-in-Wij
Wij veroorzaken de Collectieve issues niet meer: dat betekent niet dat er in jouw Persoonlijke leven geen issues meer zijn, maar dat 'we' ons sámen leven op aarde een gezamenlijke bedding bieden. 'We' kunnen met de 'next generation' beginnen...

Being midwifes for the next generations is beyond personal healing
Be the movement
mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


Update 25 April 2020

IEDEREEN DIE DEZE WAANZINNIGE DICTATORIALE LOCKDOWN OPVOLGT, IS MEDEPLICHTIG AAN DE IMPLICATIES VAN DEZE WERELDWIJDE LOCKDOWN

In dit tijdsframe van informatievoorziening kun je niet zeggen "Ich habe dass nicht gewusst" en zeker als je informatie aangereikt krijgt, maar liever je vingers in je oren stopt omdat je niet horen wilt, ben je medeplichtig in het in stand laten van de vrijheidsbeperkende belast(end)e wezenlijk ziekmakende maatregelen. En nogmaals: dit vanwege een niet bestaand besmettelijk ziekmakend 'virus' (bewijs van deze claim in andere posten op mijn tijdlijn: zodra je dit begrijpt, kun je in 1keer door vele oude valse geloofsovertuigingen heen knallen).

Direct al bij het uitbreken van deze pLandemie heb ik aangegeven dat deze een agenda dient en schreef daar een stuk over 'Wereldcrisis agv Corona 'virus'...

De pLandemie gaat verder en dieper dan ik in bovenstaand stuk beschreven heb. Dana Ashlie maakte hier een heldere video over, die van Youtube verwijderd is, maar gelukkig nog vindbaar is op Bitchute...

DOCUMENT WRITTEN IN 2010 ON MASS HERDING OF HUMAN CATTLE
All preplanned depopulation and population control. For the Corona 'virus' outbreak. They wrapped it up in esoteric language to sell it to us the cattle people.

Het document waar Dana naar verwijst, vind je via deze link...
(Dana is niet op de hoogte van het feit dat besmettelijke ziekmakende 'virussen' niet bestaan: kijk voor bewijs van deze claim o.a. deze video met Dr. Andrew Kaufman, Dr. Barre Lando, en Dr. Kelly Brogan.)

Waar het NU om gaat, is dat je gaat STAAN en organisch samen leven gaat beschermen, dat je het samen leven van de volgende generatie... onze kinderen gaat beschermen. Klagen, protesteren, organiseren, stemmen, contracteren (werken met contracten), tekenen (opting in or out), zoeken naar oplossingen en remedies, het nodig hebben om 'samen te komen', unite, samen sterk staan... zijn allemaal deel van de 'slaaf-mentaliteit' en het accepteren van denkbeeldige 'power'. Het gaat NU om de keuzes die je maakt in je eigen leven en in je eigen sámen leven en je kunt ze vandaag maken (of weigeren, want die keuze is er ook natuurlijk).

ZELF-SAMEN DE BEWEGING ZIJN
BE THE MOVEMENT

Niet in de vorm van een (politieke) beweging en levenskrachtenergie kanaliseren (ofwel het valse elkaar), maar DIRECT in EIGEN SAMEN LEVEN levengevende keuzes maken (ofwel het echte elkáár).

Het plaatje van het originele artikel zegt "Join the movement" en ik zeg "Be the movement". Essentieel onderscheid!
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.