LevenGevende keuzes maken

LevenGevende keuzes maken
LevenGevende keuzes maken


English translation scroll down


LevenGevende keuzes maken
Het gaat zoals het gaat (in de wereld) vanwege de keuzes die 'we' maken, of juist weigeren te maken

(Het gaat niet zoals het gaat omdat het zo moet gaan... alsof er een spiritueel plan uitgerold wordt...)

Er zijn geen 'goede' of 'foute' keuzes (als in oordeel): er zijn LevenGevende keuzes en LevenNemende.

LevenGevende keuzes worden gemaakt vanuit het Ik-in-Wij bewustzijn ten behoeve van het collectief, het grotere geheel (waar jij onderdeel van bent).

Vanuit 'vrije toegang tot Leven' accepteer je niet langer de 'privileges', emoties, ego en 'systeem gedachten, slaven mentaliteit, en je stelt de waarheid van de ander niet boven die van jezelf. Jezelf van dit alles bevrijden (Persoonlijke Healing) maakt je (weer) een vrije spirit.

Klagen, protesteren, organiseren, stemmen, contracteren (werken met contracten), tekenen (opting in or out), zoeken naar oplossingen en remedies, het nodig hebben om 'samen te komen', unite, samen sterk staan... zijn allemaal deel van de 'slaaf-mentaliteit' en het accepteren van denkbeeldige 'power'.

Het gaat om de keuzes die je maakt in je eigen leven en in je eigen sámen leven en je kunt ze vandaag maken (of weigeren, want die keuze is er ook natuurlijk).


Making lifeGiving choices
It goes as it goes (in the world) because of the choices 'we' make, or just refuse to make.

(It doesn't go as it goes because it must go that way... as if a spiritual plan is rolled out...)

There are no 'good' nor 'wrong' choices (as in judgement): there are LifeGiving choices and LifeTaking.

LifeGiving choices are being made from the I-in-We consciousness on behalf of the collective, the greater good (from what your are part of).

From 'free access to Life' you no longer accept 'privileges', emotions, ego and 'system thinking', slave mentality, and you no longer put someone elses truth above yours. Freeing yourself from al this (Individual Healing) makes you a free spirit (again).

Complaining, protesting, organising, voting, contracting (working with contracts), signing (opting in or out), searching for solutions and remedies, needing to 'come together', unite, being together strong... are all part of the 'slave mentality' and accepting the illusive 'power'.

It is all about the choices you make in your own life and in your own living together (the true together is not canalizing nor harvesting your lifeforce energy). And you can make them today (or refuse to make them, because you have that choice too of course).


mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.