De betekenissen van 'Elkaar', 'Samen', en 'Ik-in-Wij'

Elkaar laten (be)staan
Elkaar laten (be)staan


English text scroll down

De betekenis van 'Elkaar'
De betekenis van 'Elkaar' is nog steeds versluierd in de psyche van de meeste mensen...

De meeste mensen herkennen 'ik' 'jij' 'wij' en/of 'zij' 'ik en jij' 'wij en zij', maar nog niet 'Ik-in-Wij'...


De wezenlijke betekenis van 'Elkaar', 'Samen', en 'Ik-in-Wij'
We zijn 'inter-on-afhankelijk: voor het laten ontvouwen van 'normaal' samen leven, hebben we elkaar nodig. Niet als in 'elkaar kanaliseren' of 'wij samen sterk', maar het wezenlijke 'elkaar' als in een wederkerige gelijkwaardigheid in cirkelverbindingen en gezamenlijk op aarde Zijn.


Wil jij zicht krijgen op de diepe betekenissen van 'Elkaar', 'Samen', en 'Ik-in-Wij' dan kun je de teksten op mijn websites lezen. Als je wilt dat ik met je meekijk, kun je nog weer even op de pagina 'Collectieve Healing' kijken...


The meaning of 'Each Other'
The meaning of 'Each Other' is still veiled in the psyche of most people...

Most people recognize 'I' 'you' 'we' and/or 'they' I and you' 'we and they', but not yet 'I-in-We'...

The profound meaning of 'Each Other', 'Together', and 'I-in-We'
We are 'inter-in-dependent': we need each other for the unfolding and building of the 'normal' living together on Earth which is the organic living. So not as in 'canalizing each others (life force energy and inner powers) or 'being strong together', but the profound / essential 'each other' as in mutual equality in 'circel-connections' and BEing on Earth in togetherness.


I in We Healing is beyond the I, the individual (healing and empowering).mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.