Sacred Ground - Humanity Stand
All Land Is
All Land Is
Sacred Ground
Sacred Ground
Hunebed in Noord Nederland
Hunebed in Noord Nederland
Sacred Ground - Humanity Stand
Op dit moment, begin december 2016, wordt er via 'social media' veel aandacht gevraagd voor de situatie in North Dakota waar de US-regering pijpleidingen wil aanleggen (en daar ook al minimaal een jaar mee bezig is) door Indianen-Heilig-Gebied. Sinds de zomer 2016 is de berichtgeving intensiever en intenser geworden en is de sfeer van de berichtgeving veranderd: het lijkt erop dat de 'beweging' Standing Rock geďnfiltreerd is door agent provocateurs.


Rol 'social media'
Op 4 december 2016 verscheen er een artikel in de Nederlandse MSM! waaruit zou blijken dat de boringen niet doorgaan, maar als je goed leest en verder kijkt dan kun je waarnemen dat vanaf het moment van berichtgeving de boringen gewoon doorgegaan zijn... hoewel er geschreven staat dat er sprake is van uitstel. Daarnaast wordt geschreven dat de pijpleidingen verlegd worden naar ander gebied. Het issue 'olie boringen' wordt dus verplaatst, niet opgelost. De schade aan de aarde en alles wat op haar leeft, gaat gewoon door.

Ik denk niet dat 'het uitstel' en een mogelijke! verplaatsing van de pijpleidingen vanwege de aanwezigheid van de strijders is en ook niet vanwege de 'social media' aandacht: beiden hebben geen enkele essentiële invloed op de 'machtshebbers'.

Wat 'social media' doen, is levenskracht energie kanaliseren o.a. door een 'wij-emotie' op te roepen: 'samen staan we sterk'. MSM doet dit ook, maar bereiken een andere doelgroep. Ze beogen echter hetzelfde effect en ze bereiken dat effect ook, omdat velen de werkingen van de media nog niet (voldoende) doorzien en zich mee laten slepen in de berichtgevingen.

Het bericht in de Nederlandse MSM en in andere landen werd massaal 'geforward' via 'social media' (o.a. facebook): het riep bij velen een 'wij-hebben-dit-samen-voor-elkaar-gekregen-jubelstemming' op. Negatieve berichtgevingen roepen een stemming op van moeten 'samen moeten strijden tegen'.

Beide stemmingen worden opgeroepen door iets BUITEN het individu en het 'wij-samen'. In feite zijn deze stemmingen 'vals', want ze komen niet vanuit een 'verbonden ik', een 'verbonden ik met het Zelf' waardoor innerlijke vreugde gevoeld wordt door alles heen. Wat niet betekent dat het 'ik' geen emotie als teleurstelling, angst, verdriet, pijn, etc. meer voelt, want die emoties kunnen er gewoon nog zijn. Ondanks een dergelijke emotie voelt een 'verbonden ik', een 'geheelde ik', altijd een onderstroom van innerlijke rust en vreugde. Een 'verbonden ik' doorziet de 'valse' effecten wel en gaat dus heel anders om met dergelijke berichtgevingen: áls een dergelijk bericht al 'geforward' wordt dan vanuit observatie zonder enige emotionele lading én een besef dat dergelijke berichtgevingen afleidingen zijn. En een 'verbonden ik' stelt zichzelf de vraag 'afleidingen waarvan'?

Hiermee wil ik niet zeggen dat ik me niet betrokken voel bij de mensen daar ter plekke, want dat ben ik wel degelijk. Het is zoals met een 'false flag': een 'false flag' wil niet zeggen dat er geen slachtoffers zijn, maar dat het opgezet is en gestuurd vanuit de 'machthebber'. Ik zie 'North Dakota' als een 'false flag' ter afleiding van (besef namelijk dat er op vele vele plaatsen op aarde pijpleidingen liggen: bijvoorbeeld in Rusland, maar ook in het Noorden van Nederland)... Ja waarvan?


(Co)Creatiekracht
De 'machthebbers' hebben de macht, omdat wij onze innerlijke kracht weggeven... onze (co)creatiekracht... onze levenskrachtenergie weggeven aan 'hen': 99% geeft hun innerlijke kracht weg aan die 1%.

Zodra 'wij' (ieder individu op zich) onze innerlijke kracht niet langer weggeven en beseffen dat 'wij' LevenGevende keuzes in eigen leven kunnen maken en in (co)creatie kunnen laten ontstaan wat 'we' in (co)creatie willen laten ontstaan... dan zijn er geen uiterlijke 'machthebbers' meer.


LevenGevende keuzes
Er is geen collectieve 'machteloosheid' en collectief 'slachtofferschap' meer met betrekking tot de keuzes in eigen leven. Vanuit nieuw ontsloten gebied is het antwoord op ALLE collectieve issues allang gegeven, maar de keuzes worden niet geleefd.

Op elk 'collectief gebied', waaronder de issues 'olie boringen' en 'fossiele brandstoffen' en 'jagen op goud', zijn er LevenGevende keuzes te maken door het individu en vanuit het Ik-in-Wij besef dus door het collectief (als 'ik' de keuze kan maken, kan het 'collectieve wij' dat ook). Het is dus niet de 'macht' en het 'oude' geld dat de omslag al zolang tegenhoudt: het is de mens zelf die de collectieve transitie tegenhoudt. Het individu kan niets meer op het bord van de 'macht' plempen, het ligt allemaal op ons eigen bord.

Iemand die zegt "Je kan individueel nog niet veel anders", vervalt in 'slachtofferschap' en 'machteloosheid'. Want zoals hierboven uitgelegd, kunnen we in eigen leven al wel LevenGevende keuzes maken. Zelf in eigen leven die keuzes niet meer onderdrukken en er voor gaan staan. Heel zorgvuldig zijn in het 'forwarden' van berichten op facebook en met name ook de begeleidende teksten daarbij (hoewel ik zie dat mensen heel slecht lezen vaak).


'Ik-in-Wij Collectieve Healing
Als het 'LevenGevende' niet geleefd wordt, wordt ze niet opgebouwd in ons samen leven. De oorzaak daarvan ligt niet bij de 'macht' maar bij onszelf... (bij de soldaat en politieman/-vrouw, de mens die in de structuren werkt, bij de banken werkt, bij de sociale dienst werkt, bij de belastingdienst werkt, etc. etc.).

Ben jij als individu bereid om te onderzoeken op welke manieren je olie in eigen leven gebruikt en daarin andere keuzes te maken: reizen per auto, vliegtuig, gebruik van cosmetica, gebruik van plastics, consumeren van producten die van ver komen (en dus over de weg of door de lucht vervoerd moeten worden)? Ben jij bereid om te onderzoeken hoe je staat in 'politiek stemmen', ben je bereid de implicaties van 5G en het smart-grid te onderzoeken, de implicaties van het toedienen van vaccinaties en kun je voorbij het issue vaccinaties gaan, ben je bereid de 'Zin van 'ziekte' te onderzoeken, sta je voor een non-banking facilitatie platform, laat je bestaansgeld doorstromen, etc. etc.?

Vanuit nieuw ontsloten gebied zie je, terugkijkend, welke LevenGevende keuzes gemaakt kunnen worden, zodat de collectieve issues niet langer veroorzaakt worden in ons samen leven.

Er zijn voor ALLE collectieve issues LevenGevende keuzes beschikbaar, maar ze zijn in onderdrukte staat (een non-banking facilitatie platform, Tesla kennis, etc. etc.). Het antwoord op ALLE collectieve issues is AL gegeven, maar wordt niet geleefd door de meeste mensen, waardoor het 'nieuwe' zich niet kan leven en groeien.

We zijn 'inter-on-afhankelijk. Voor het laten ontvouwen van 'normaal' samen leven, hebben we elkaar nodig. Niet als in 'elkaar kanaliseren' of 'wij samen sterk', maar het wezenlijke 'elkaar' als in een wederkerige gelijkwaardigheid in cirkelverbindingen en gezamenlijk op aarde Zijn.

Je bent dus niet onmachtig en dat is waar ik naar verwijs als ik zeg dat je niet in de 'slachtofferrol' (terug) hoeft te vallen en je je niet 'machteloos' hoeft te voelen. Niet meer. Kun je het onderscheid in jezelf herkennen?mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017Water is Life
In the Womb we are surrounded by Water
Water is LifeGiving, So is your own Water
You can drink it and use it in your garden
All Life thrives because of Water
Water is Life
In the Womb we are surrounded by Water
Water is LifeGiving, So is your own Water
You can drink it and use it in your garden
All Life thrives because of Water
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.