Het 0-punt

Het 0-punt ofwel Zeropoint
Het 0-punt ofwel Zeropoint


Nieuwe Aarde Referenties
In deze inspiratie schreef ik over de Nieuwe Aarde Referenties en dat er VANUIT dit 'nieuwe paradigma' geen aanleiding meer is voor de collectieve emoties vanuit 'tekorten-gedachtes / -ervaringen'.


Het 0-punt
De verbeelding hierboven laat de levenGevende impulsen zien in 1 beeld. Je vindt ze uitgeschreven op de website 'We Are the New Earth'.


NA het 0-punt
NA het 0-punt is er geen aanleiding meer tot machtsmisbruik, controle, manipulatie, aangeleerde angst, 'regering' en politieke spelletjes, jaloezie, hebzucht, etc. Maar pas NA het 0-punt en dat is er niet doordat in het NU-moment het corrupte belast(end)e geld verdwijnt en ZONDER correctie door middel van de levenGevende impulsen.

Het 0-punt is overigens ook en met name een innerlijk 'punt' dat weerspiegeld wordt in de buitenwereld.

Naar dit 0-punt bewegen, doe je in het NU-moment. Ieder NU-moment weer heb je de kans om innerlijk naar het 0-punt te bewegen: hoewel het steeds lastiger wordt als gevolg van het oogsten dat op dit moment plaatsvindt en waar velen zich niet bewust zijn. De counter-'krachten' zijn op dit moment zeer groot en ze worden steeds lastiger te doorzien, omdat ze steeds 'subtieler' (doch niet minder aanwezig: integendeel) en 'sluwer' het schaakspel(l) spelen.


Co-creatie NA het 0-punt
Als je (h)erkent dat er EERST een 0-punt dient te zijn van waaruit we verder kunnen in co-creatie dan praten we over het zelfde (en ik leef dit ook al in het NU-moment: ik leef de Nieuwe Aarde Referenties en laat bestaansgeld doorstromen). Co-creatie NA het 0-punt is co-creatie vanuit de wezenlijk oprechte innerlijke impuls tot het samen 'iets' laten ontstaan op aarde zonder elkaar te kanaliseren.


Vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel
En VANUIT (=NA) het 0-punt, waar er dus geen aanleiding meer is tot macht, controle, etc., hebzucht, jaloezie, etc. etc. kunnen we onderling ook kiezen voor het gebruiken van een vrij beschikbaar onbelast(end) ruilmiddel, want dat doet... en KAN niks meer doen, dan ruilen faciliteren ofwel het normale (organische) samen leven faciliteren. En wat is daar mis mee? Een wereld zonder geld is een voorwaarde stellen aan onze manier van samen leven. En het kan veel vrijer. We hoeven niet naar een wereld zonder geld te bewegen. Geld is het issue niet (ja het huidige corporate belast(end)e geld is dat wel!): geld ofwel ruilmiddel faciliteert ruilen en niet meer of minder dan dat. Als het een voorwaarde voor je is dat geld verdwijnt als facilitering dan heb je nog lading op geld en de lading op geld kun je in jezelf ontladen.

Vanuit het 0-punt is de transitie volledig gegaan collectief. Vanuit het 0-punt heeft de transformatie volledig plaatsgevonden collectief.

(Collectieve) Angst houdt het individu (en van daaruit het collectief) tegen om naar het 0-punt te bewegen. Deze angst is aangeleerd. En gezien, en doorgeprikt in het e-boek 'Als de regering ineens oplost'... Waardoor ze voor een ieder 'ont-leerd', gezien, en doorgeprikt kan worden.mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


Dualiteit vs Eenheidsbewustzijn in 1 plaatje verbeeld

Het Eenheidsbewustzijn staat niet ten opzichte van de dualiteit, het is er aan 'voorbij': voorbij niet als in er aan ontstegen, maar de dualiteit doorleefd en gezien voor wat het is ofwel voorbij (extreem) rechts en (extreem) links op de duale lijn. Als je een dot plaatst onder de duale lijn en de duale lijn verbindt met de dot, dan zie je dat perspectief-wijzigingen plaatsvinden binnen de dualiteitsdriehoek. Hetgeen vanuit de dot zich ontvouwt, ontvouwt zich vanuit Eenheidsbewustzijn. Dualiteit en Eenheid staan dus niet ten opzichte van elkaar: vanuit Eenheidsbewustzijn laten we organisch samen leven ontstaan. Dat kan niet ontstaan binnen de dualiteitsdriehoek, want zoals gezegd zie je daar 'slechts' perspectief-wijzigingen. De dot is de paradigm shift ofwel een wezenlijke transmutatie. Van perspectief veranderen (ofwel het ene geloofssyteem wijzigen voor het andere) maakt geen schepper van je. Om te kunnen scheppen, dien je van paradigma te veranderen.


De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.