Crystalline Re-membering
Her-inner ofwel Ver-innerlijk jouw Crystallijne BronCodes
Voorbij Vrouw-Man kloof ofwel Het Wiel
ofwel 'De Wond van Isis'


Arkansas Crystal 25 Mei 2018
Arkansas Crystal 25 Mei 2018
Arkansas Crystal 25 Mei 2018
Arkansas Crystal 25 Mei 2018'IK' 25 Mei 2018
In 2006 kwam deze Arkansas Crystal op bijzondere wijze bij me. Ze voelde als 'IK'. In Mei 2006 volgde ik mijn impuls en verbond ik mijn prachtige en krachtige Arkansas Crystal met het Crystal in het centrum van Moeder Aarde en het Crystallijne netwerk rondom de Aarde. Op deze manier zouden de energieŽn, die in dat weekend zo krachtig beschikbaar waren gekomen nog beter verankerd kunnen worden en dit zou ook de kracht tijdens de Aardehealing in Mei 2006 ten goede komen. Mijn Arkansas Crystal reageerde zo opgetogen en werd verbonden met eenieder die zich verbonden voelt met mij. Wat ook mooi is, is dat het Crystal zelf steeds stralender wordt als gevolg van een ware wisselwerking tussen menselijk Crystal en Crystallijne Energie... De diepte hiervan her-innerde ik me toen nog niet.


Najaar 2006 reisde ik af naar India. Ik verbleef daar 1 maand. Destijds huurde ik een prachtig appartement in een verbouwde oude boerderij in Egmond aan den Hoef. Tijdens de maand India 'riep' India me langere tijd te verblijven. Ik reisde terug naar Nederland. Zei de huur op. Regelde dat mijn inboedel in de opslag ging en reisde na een maand weer terug naar India. Mijn kristallen 'verhuisden' tijdelijk naar een goede vriendin: ze waren daar in prima handen.


Regelmatig maakte ik vanuit India verbinding met 'mijn' kristallen en dan met name met de grote Arkansas Crystal. Tijdens 1 van deze verbindingen voelde ik dat de Crystal met mijn hart 'versmolt': in het engels 'merged'. Ik verbond me niet alleen met de energie van de Crystal: ik werd HAAR. Of liever gezegd: ZIJ kwam weer THUIS IN mij. Haar energie en die van mij zijn dezelfde. Nog steeds her-innerde ik me de diepte van deze ervaring niet: het gebeurde gewoon in de afstemming. Uiteindelijk verbleef ik 5 maanden in India. De intentie was een half jaar te verblijven en daarna nog eens een half jaar. Maar na 5 maanden 'riep' Afrika me. Of meer specifiek: Egypte 'riep' me. En dus regelde ik een vervroegde terugvlucht. Bij thuiskomst ging ik op zoek naar een groepsreis die naar Egypte ging en dan met name in April 2007, want ik had de boodschap ontvangen dat ik mijn 'Tweeling Ziel' zou gaan ont-moeten. De diepte van die boodschap her-innerde ik me toen nog niet. De reisorganisator had 'geroepen' en ik had haar 'roep' gehoord. Uiteindelijk heb ik mijn 'Tweeling Ziel' niet in Egypte ont-moet: de reden daarvan was dat ik een innerlijke impuls in de SinaÔ woestijn niet opgevolgd had maar een handeling gevolgd had op uitnodiging van de reisorganisator. De diepte hiervan her-innerde ik me toen nog niet.


Atlantis en LemuriŽ (ofwel Mu) en Tiamat
Een tijdje terug (maart 2018) schreef ik op facebook over Atlantis (in de 'comments' onder dit artikel vind je een aantal screenshots van de originele facebook post) en mijn herinneringen uit die periode. Mijn herinnering is dat de samenleving in de begin periode in Atlantis heel zuiver was. Al onze innerlijke 'technologieŽn' hadden we tot onze beschikking. Totdat een aantal uit 'balans' raakten en als gevolg daarvan innerlijke 'technologieŽn' buiten zichzelf gingen projecteren: ze hadden geen toegang meer tot hun innerlijke krachten. Uiteindelijk is Atlantis 'ten onder gegaan' aan experimenten. Er was geen weg meer terug.

'Voor' Atlantis was er de periode LemuriŽ (ofwel Mu) waar de energieŽn nog verfijnder waren dan in de Atlantis periode. Zowel Atlantis als LemuriŽ (Mu) vonden plaats op DEZE Moeder Aarde planeet.

Hoe is nu DEZE Moeder Aarde planeet 'ontstaan', 'waaruit'? Ooit was er een Moeder Planeet Tiamat. Tiamat is vernietigd: althans dŠt is het verhaal. Het verhaal is dat ze is vernietigd als gevolg van tegenkrachten. Daardoor werd de Moeder Planeet Tiamat in vele aspecten 'uit-ťťn gevlogen' (het engelse woord 'scatter' sluit veel beter aan voor mijn gevoel bij wat er plaatsvond). Aspecten van HAAR vormden zich tot DEZE Moeder Aarde planeet. Aspecten van onsZELF hebben de 'scattering' van Tiamat 'meegemaakt'. Met een grote wond (dit wordt ook wel de Wond van Isis genoemd) in onze Essentie als gevolg daarvan. Oerpijn, woede, verdriet... De 'gedachte' dat Tiamat als gevolg van 'tegenkrachten' 'uit elkaar gespat is' werd gevormd.

Wat nu als deze gevormde 'gedachte' als overtuiging onjuist is en zich ten onrechte vastgezet heeft in onze herinneringen? Wat nu als het geen 'tegenkrachten' waren, maar een 'natuurlijk' verloop en wellicht dat Tiamat een Zon werd? Doordat onze aspecten dit niet begrepen en onjuist in herinneringen opgeslagen hebben, ligt er een diepe Wond in ons?

Of werd Tiamat vernietigd als gevolg van het uit balans raken van het Goddelijk Mannelijke aspect in ons? En is de grote wond, de Wond van Isis, als gevolg daarvan ontstaan?

Deze Oerwond wordt vandaag de dag nog steeds uitgespeeld in (satanische) (sexuele) rituelen binnen verschillende CULTs en bewustwordingspaden. In deze CULTs worden met name de vuur-kracht en gouden energie van het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke (vooral in vrouwen, maar ook in mannen) geroofd en ontkracht. Dit gaat vandaag de dag nog steeds door.


Oerwond
Kan die Oerwond helen? Vanuit her-innering kunnen Oerwonden helen. Je kunt in jeZelf voelen of mijn her-inneringen resoneren op jou, waardoor heling van deze Oerwond ook voor jou mogelijk is. Heling in de betekenis van Heel Zijn: het je her-inneren in de betekenis van Ver-innelijken van AL jouw Aspecten van Wie jij ten Diepste Bent... Her-inneren in de betekenis van jouw Oer-coderingen, jouw Oer-Zijn, jouw Crystallijne Zijn. Als gevolg hiervan kunnen onjuiste aannames en herinneringen (die opgeslagen liggen in jouw Ziel) 'als vanzelf' loslaten. En komt er ruimte voor je Oorspronkelijke Oer-Zijn, jouw Crystallijne Zijn: jouw Ziel komt weer Thuis bij jouw Essentie, jouw Spirit... die jouw Tweeling Ziel is (sommigen gebruiken Twin Flame in plaats van de 'term' Twin Soul). Tijdens mijn reis naar Egypte zou ik mijn Tweeling Ziel hebben kķnnen 'ont-moeten' indien ik mijn impuls gevolgd had en was blijven staan in de SinaÔ woestijn: in de krachtige aanwezigheid van 6 siSTARS zou die 'ont-moeting en samensmelting van mijn Ziel met mijn Spirit' 'als vanzelf' op dat moment hebben kunnen plaatsvinden. Maar ik volgde mijn innerlijke impuls niet op in dat NU-moment. Op een later moment heeft de 'ont-moeting en samensmelting' alsnog plaatsgevonden: in dat NU-moment doorleefde en doorvoelde ik eindelijk de diepte van de boodschappen die ik eerder ontvangen had. En ik ontving een essentiŽle levensles: ook al gaat een (hele grote) groep (op uitnodiging van 'een leider') een bepaalde richting op en ik ontvang vanuit mijn innerlijke impuls / leiding een andere richting te gaan, dan kan ik mijn innerlijke impuls / leiding vertrouwen en deze opvolgen... Mijn eigen lied zingen vanuit mijn eigen bron-tonen ofwel bron-codes.


Tegenkrachten
Wat nu als ALLE tegenkrachten bedacht zijn vanuit patriarchale overheersing over het Goddelijk Vrouwelijke doordat het Goddelijk Mannelijke uit balans ging? Bedacht in de betekenis van onjuiste aannames en interpretaties, die vanuit het patriarchale in onze 'overlay-mind' geplempt zijn als diepe indoctrinatie? Gedachten en gevoelens van tegenkrachten veroorzaken 'verdeel en heers' en (veel) angst... Oerangst. Er wordt 'iets' buiten jou geprojecteerd: dat is wat een tegenkracht 'doet'. Wat nu als je de tegenkracht helemaal doorleeft en doorziet als onjuiste aanname en interpretatie en dat je doorziet dat het jouw gedachten zijn? ALS je dit doorleefd beseft, lost ALLE verdeeldheid in jeZELF op en kan verdriet, boosheid, woede, en oerpijn in jou oplossen.


'Tijd' is cyclisch totdat...
Al weer een 'tijd' geleden schreef ik een artikel met de titel 'Tijd is een illusie'. Er zit een gigantische gelaagdheid in 'Tijd is cyclisch totdat...'. Met 'Tijd is cyclisch' refereer ik letterlijk aan het herhalen van cycli en dus ook de 'events' die plaatsvonden in een bepaalde 'cyclus', zoals bijvoorbeeld het 'event' Atlantis.

Hoe ontvouwt zich de (nabije) 'toekomst'? Neemt technologie ons oorspronkelijk natuurlijk (samen) leven nog verder in beslag? Wat is jouw levenskeuze in dit 'NU' moment? De LEVENSkeuze die 'nu' van je gevraagd wordt, is wil je dieper de overlay in-organische 'matrix' in of wil je jouw pad naar Huis gaan?


BeVRIJding
Als je je beVRIJdt van uiterlijke tegenkrachten doordat je je her-innert, kunnen innerlijke tegenkrachten gezien gaan worden en kun je je hiervan beVRIJden... dan ben je volledig VRIJ: een VRIJE Spirit. Een VRIJE Spirit is voorbij het Rad / het Wiel / de zich steeds herhalende Cycli. Voorbij Astrologie, AstroTheologie, Tantra Teachings, Yoga Teachings... Voorbij ALLE patriarchale indoctrinaties en perversies binnen deze bewustwordingspaden.

Het is geland! Nu ook in het collectief!


Wezenlijke BeVRIJding past toe
Een VRIJE Spirit herken je aan het feit dat z/hij 'los' is VANUIT verbondenheid, in de betekenis van dat er geen gehechtheid is aan een 'uitkomst', van wat in het NU plaatsvindt in ons (samen) leven. Een VRIJE Spirit is los van ALLE patriarchale perversies en inversies: deze zijn gezien voor wat ze zijn en getransmuteerd, waarna ze 'als vanzelf' loslaten. In een VRIJE Spirit zijn ALLE 'valse goden', 'archetypes', en 'meesters' van na 'de Val' (Tiamat) getransmuteerd, waarna ze 'als vanzelf' losgelaten zijn. In een VRIJE Spirit is het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke ťn het Oorspronkelijk Goddelijk Mannelijke in een VRIJE soevereine harmonieuze flow en dans: in een VRIJE Spirit is de vuur-kracht en de oorspronkelijk gouden essentie van het Goddelijk Vrouwelijke dus niet langer onderdrukt en deze kracht en essentie worden niet langer weggeven en geroofd in bijvoorbeeld de 'rituele priesteres (hoer)-rol', een rol die de nodige wonden geslagen heeft, en dit gaat vandaag de dag nog steeds door, in het Oorspronkelijk Goddelijk Vrouwelijke, ten behoeve van het 'inverted mannelijke' (het Goddelijk Mannelijke dat uit balans ging).

Het 'los' zijn VANUIT verbondenheid vertaalt zich in het toepassen aan de oppervlakte van het (samen) leven van hetgeen je ver-innerlijkt hebt in jeZelf: dit is het werkelijke ontginnen van hetgeen er (ooit verloren) in opgeslagen lag.


Het Proces van Innerlijke Alchemie
Ik refereer in dit NU-moment nog vanuit de Essentie van Tantra en het Oorspronkelijk Pad van Tantra, omdat in dit NU-moment de morfogenetische velden van de verschillende 'bewustzijnspaden' ontladen en geheeld dienen te worden. Op enig moment zal deze referentie oplossen.

Het gaat er nu niet meer om te kiezen voor het linker-hand pad of het rechter-hand pad of whatever pad binnen de dualiteitsdriehoek... Het gaat erom hier aan voorbij te gaan... Niet in de betekenis van 'ontstijgen' maar in de betekenis van doorleving waarna het duale 'als vanzelf' los laat in je en je het 'midden pad' gaat VANUIT de bron-essentie... het 'midden pad' ontvouwt zich voor je als je haar gaat van binnen naar buiten en laat ALLE oude doctrines en indoctrinaties oplossen 'als vanzelf'.

De dualiteitsdriehoek kun je op alle aspecten van ons (samen) leven toepassen. Hier is ze toegepast op ons VRIJE bestaan wat de bedding is van alle overige aspecten en ook de (ancient) bewustzijnspaden.(Extreem) Links en (extreem) Rechts: zie je hoe je als gevolg van de swing tussen (extreem) Links en (extreem) Rechts de slang creŽert en deze in stand houdt? De slang-beweging houd je in het duale, het Wiel. Als je het 'midden pad' gaat, ben je voorbij de slang-beweging, voorbij het duale, voorbij het Wiel.

Voorbij ALLE doctrines!

Voorbij AstroTheologie, voorbij Astrologie zoals we die nu kennen (zon-astrologie (Egypte) of maan-astrologie: beiden binnen de dualiteitsdriehoek), voorbij de Magische Cirkel (en re-incarnatie binnen het Wiel / het Rad), voorbij de Tarot, voorbij Kaballa, voorbij de man-vrouw kloof (respectievelijk het 'negatieve' en het 'positieve'), voorbij Tantra, voorbij Yoga, voorbij TAO, voorbij ALLE ancient teksten ofwel voorbij ALLE tradities en bewustzijnspaden die je gegeven zijn door de mens, en uiteindelijk ook voorbij de diepe betekenis bestaansgeld indien bestaansgeld haar transmuterende werk gedaan heeft. Ik besef dat er een grote valkuil ligt in het vermelden van dit alles, omdat 'de mens' nu zou kunnen denken dat ze achterover kan leunen en afwachten, maar niets is minder waar want het 'moet' nog wťl geleefd en toegepast worden: dit is het echte wakker worden. VANUIT de bron-essentie ontvouwt zich het 'midden pad' in ons (samen) leven van binnen naar buiten en lossen ALLE oude doctrines en indoctrinaties 'als vanzelf' op.

Vanuit her-innering en ver-innerlijking laten deze duale paden 'als vanzelf' los... En ben je vol-ledig VRIJ je eigen lied te zingen en leef je VRIJ in het NU-moment.mascha roedelof
Deze Organische Crystallijne Aardehealing tekst mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2018

De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.