Rouwverwerking en Verliesverwerking

Rouwverwerking

Tijdens het stervensproces van een persoon die je na aan het hart ligt, kun je als naaste de behoefte voelen je ervaringen en/of emoties te delen met een derde. Je kunt voor situaties komen te staan waar je niet direct antwoord op hebt. Dan is het fijn en goed om daarvoor iemand te raadplegen. Dat helpt je bij het afscheid nemen en loslaten van degene die gaat sterven. Het helpt je ook in je rouwproces nadat de geliefde persoon is overgegaan. Rouwen valt niet mee. Het gaat stap voor stap en het kan jaren duren voordat je de diepe, doffe pijn durft toe te laten en te voelen die als gevolg van het verlies van jouw geliefde medemens is ontstaan. Heb je iemand nodig die met je meekijkt bij je rouwproces? Ik bied je liefdevolle begeleiding en ondersteuning voor jou als naaste of nabestaande...


Verliesverwerking

Ook na het verlies van je baan, een partner, een goede vriend, een ziekte, of als gevolg van het proces van ouder worden kun je in een rouwproces komen. Het is belangrijk dat je deze verlieservaring goed afrond, zodat je onbelast je verdere leven kunt leven.

In het kader onder aan de pagina vind je een voorbeeld van een mogelijke verliessituatie en hoe je daar 'in' kunt kijken in het nu-moment.


Liefde is het 0-Punt Veld
Het Vijfde Element ofwel Het Ether Veld
Daar waaruit Alles is Ontstaan en waarnaar Alles terug beweegt
Weer Thuis Komt
Ga verder
Gebruik je Torus Veld
Spiraliseer
Liefde is het 0-Punt Veld
Het Vijfde Element ofwel Het Ether Veld
Daar waaruit Alles is Ontstaan en waarnaar Alles terug beweegt
Weer Thuis Komt
Ga verder
Gebruik je Torus Veld
Spiraliseer 'voorbij' de zich steeds herhalende Cycli en Wees Wezenlijk Vrij


“It is very important that you only do what you love to do. You may be poor, you may go hungry, you may lose your car, you may have to move into a shabby place to live, but you will totally live. And at the end of your days you will bless your life because you have done what you came here to do. Otherwise, you will live your life as a prostitute, you will do things only for a reason, to please other people, and you will never have lived. and you will not have a pleasant death.”
~Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross zette zich tijdens haar leven als stervensbegeleider. Aan het eind van haar leven besefte ze dat het 'stervensproces' mensen te weinig tijd biedt om dit proces te gaan. Ze besefte dat mensen hun leven dienen te leven en dan 'goed' kunnen sterven.

Loslaten is een voortdurend proces TIJDENS het leven. Als je leert los te laten in de betekenis van af te ronden, kun je ook het 'grote' loslaten in gratie beleven. Tijdens het leven kun je 'leren' rouwen wat gepaard gaat met loslaten en afronden, waardoor het rouwen als proces onderdeel van het leven is en als iets natuurlijks beleefd kan (gaan) worden: volledig in je pijn gaan staan, doorvoelen, en doorleven... waardoor de pijn 'als vanzelf' los laat.

Rouwen is een aspect van Tantrisch (Samen) Leven en leidt tot een uiteindelijke wezenlijke beVRIJding.


Bestaansgeld als levenGevende Impuls vanuit het Levensprincipe
De stap 'naar' bestaansgeld lijkt een (te) grote op deze pagina, maar is het niet. Want besef dat wat Elisabeth in dit statement zegt, gebed wordt vanuit bestaansgeld: we kosten aan elkaar niks, we kosten aan de samenleving niks... het is dus absoluut onnodig om armoede, honger, etc. te gaan ervaren doordat je doet wat je hier op aarde komt doen... hetgeen waarvoor je gekomen bent. Maar de werkelijkheid van het hier en nu is dat je deze ervaringen wel kunt ondervinden, omdat de (geld)systemen binnen deze samenleving organisch (samen) leven niet faciliteren. Bestaansgeld is de bedding onder 'vrij en onbelast(end) (samen) leven' op alle lagen: zowel fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, energetisch, en financieel. Vanuit bestaansgeld krijgt zelfs 'rouwen' een andere betekenis.

In het juli/augustus-nummer (2018) van Spiegelbeeld Magazine is een artikel van Astrid van Triet opgenomen, dat gaat over wie er wel en niet gefaciliteerd worden binnen de samenleving zoals die nu is ingericht. Vanaf vandaag (2 juli 2018) kun je het artikel lezen op de website van Astrid van Triet. Scroll down op de openingspagina van haar website waar je een doorlink vindt naar het artikel.

Ook in januari 2010 verscheen er een artikel vanuit de inzichten van 'vrij en onbelast(end) samen leven' in het Spiegelbeeld Magazine. En een artikel 'Het Spel gaat verder... of niet'?


Inzichten vanuit bestaansgeld gerelateerd aan het diepste conflict vanuit GNM
In onderstaande YouTube Vlog Snippet relateer ik de inzichten vanuit bestaansgeld aan de inzichten vanuit German New Medicine en dan met name het existence conflict. Zie ook de beschrijving onder de Vlog Snippet.

Het diepste conflict gevonden vanuit German New Medicine klopt wel degelijk: het bestaansconflict gaat over het uitstoten van leven, van mensen, hun VRIJE BESTAAN, hun VRIJE FLOW (levenskracht-energie) in beslag nemen en belasten. Dit klopt, dit is wat er in de realiteit van het hier en nu plaatsvindt. Er zijn nu GNM-practitioners, die menen dat de biologische natuurwetten niet werken, omdat ieder mens het diepste bestaansconflict voortdurend ervaart in eigen (samen) leven (wat dus ook klopt). En menen ze: er is geen antwoord op het diepste bestaansconflict gevonden en dus blijft het voortbestaan. Beide stellingen zijn diep onwaar: 1) Dr. Ryke Hamer vond de 5 biologische natuurwetten en natuurwetten zijn altijd WAAR en KLOPPEND: of jij ze nu waar en kloppend vindt of niet... daar trekt een biologische natuurwet zich niks van aan; 2) Er is wel degelijk een antwoord gegeven, waardoor het diepste bestaansconflict kan oplossen. Maar dit antwoord is in uitgestoten staat. Ook bij eerder genoemde practitioners: die zoeken nu naar oplossingen binnen de dualiteitsdriehoek, terwijl ze op de hoogte zijn van ons werk, maar het niet zelf-samen toepassen. De offeringen gaan dus nog steeds door vanuit onverbonden samen leven. De uitgestoten staat van de mens doet er toe. De uitgestoten staat van jou doet ertoe. En daar 'moet' je zelf voor gaan staan.

De uitgestoten staat van jouw medemens doet er toe.
Deze link gaat naar een diep helder schrijven van Astrid van Triet. Ze schrijft over haar doorleving van het bestaansconflict en de oorzakelijkheid van haar kanker in haar eigen wijze woorden.~ * ~

Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik (individuele) sessies afspreken

Daarnaast is het mogelijk een wandelsessie of Skype Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken


Je bijdrage in de energie-uitwisseling* is:

Intakegesprek (het is mijn ervaring dat het eerste telefoongesprek dat we hebben met elkaar vaak voldoende is om aan te voelen wat je nodig hebt, zodat het intakegesprek onnodig is) € 45,00
Rouwverwerking sessie, ondersteuning, healing, en/of emotioneel lichaamswerk (ongeveer 1,5 uur) € 65,00
Verliesverwerking sessie, ondersteuning, healing, en/of emotioneel lichaamswerk (ongeveer 1,5 uur) € 65,00
Mediation tussen partners (ongeveer 1,5 uur) € 100,00

*Als jouw financiële situatie een belemmering is voor werken met mij laat het me dan gerust weten, dan overleggen we wat je wel zou kunnen bijdragen.


Dreiging van WW-situatie
Laatst was er iemand bij me bij wie een WW-situatie dreigt. Die dreiging roept nogal wat e-moties op in hem. Een vriendin had gezegd: joh moet je je nu niet druk om maken, blijf in het nu, nu is de WW nog niet aan de orde (ik ervaar een dergelijke uitspraak als een spirituele bypass).

Ik nodig die iemand uit de mogelijke WW-situatie helemaal door zich heen te laten gaan
Te voelen, voelen... waar in je lichaam voel je de e-motie... en ik nodig uit er volledige verbinding mee te maken... te ademen in de e-motie... zonder enig oordeel waar te nemen wat in je is... en als je wilt dieper kijken naar wat 'er onder ligt' en waarnemen...

Wat komt er omhoog in je aan e-motie, aan lichaamsgevoelens, aan gedachten... breng deze zonder oordeel en censuur tot expressie op een vel papier bijvoorbeeld... schrijf of knip en plak plaatjes uit een tijdschrift... kijk dan naar je overtuigingen... In dit geval waren er overtuigingen als: als ik geen werk meer heb dan verlies ik mijn status, mijn man-zijn, leef ik op geld van de samenleving... en nog meer...

Door hier zo naar te kijken, kun je in jezelf onderzoeken wat je aan overtuigingen in jezelf aangenomen hebt van je ouders/opvoeders, vrienden, school, werkomgeving, CULTuur... door zicht te krijgen op overtuigingen die in je zijn, kun je zelf besluiten of die overtuigingen (nog) waar zijn voor jou... Denk je dan een overtuiging die niet (meer) kloppend is voor je dan (h)erken je dat... uiteindelijk laat de overtuiging 'als vanzelf' los...

Verliezen van werk (zoals verliezen van een dierbare) is een verliessituatie en daardoor kun je in een rouwproces komen. Ieder mens is anders en ook rouwen wordt door iedereen anders ervaren. Rouwen is menselijk.

Wat ik hierboven schreef, kun je als onderdeel van je rouwproces laten zijn. De rauwe emoties van verlies en de overtuigingen die mogelijk gekoppeld zijn hieraan waarnemen, voelen, en aankijken.

Door een rouwproces heen gaan, kan veel helderheid én heling brengen.

Het verlies van werk kan ook emoties en gedachten geven van 'niet meer zinvol bezig kunnen zijn'. Daar kun je helder naar kijken, waardoor de betekenis van 'zinvol bezig zijn' kan transmuteren. Etc. Als je dit proces voor 1 overtuiging gaat, kun je het proces door al je (aangeleerde) overtuigingen heen laten gaan.

En laat bestaansgeld eens door deze levenssituatie of jouw eigen verliessituaties heen gaan
Kijk hierboven nog weer even in de tekst onder het hoofdje 'bestaansgeld', volg de linken, en beluister daarnaast de Vlog Snippet


Zal ik een WW-uitkering ontvangen?
Zal ik een WW-uitkering ontvangen?