Innerlijke Transmutatie Begeleiding
Van overleven naar Leven vanuit jouw Bronkracht
BE(coming) a true spiritual warrior
Rather a true human in communion with your humanity

'Ascentie' ofwel 'Verlichting' is niet iets buiten
Je gaat dit proces van binnenuit vanuit jouw Essentie

Volledige Belichaming
Volledige Belichameling is de 'omgekeerde' beweging van 'Ascensie' ('Ascensie' in de betekenis van ontstijgen). IN volledige Belichamelijk zijn al jouw Zielsaspecten 'thuis' gekomen en geheeld IN jouw organische lichaam (je mensZijn). Ziel en Spirit hebben elkaar (h)erkend en je leeft je leven nu in Eenheid vanuit jouw Essentie.

Ascensie ofwel Verlichting
'Ascensie' in de betekenis van wezenlijke verlichting is een innerlijk proces en heeft niets met ontstijgen te maken, maar met doorleving en belichaming. Nadat AL je Zielsaspecten 'thuis' gekomen en geheeld zijn, en jouw Ziel en Spirit in Eenheid vanuit jouw Essentie leven, ontvouwt 'Ascensie' zich 'als vanzelf', omdat dit een natuurlijk menselijk proces is. 'Ascensie' is niet iets buiten jou en je gaat dit proces van binnenuit, vanuit jouw Bronkracht, jouw Essentie. Je bent AL goed en alles is IN jou aanwezig: je bent het hooguit vergeten en/of de verbinding ermee verloren. Blijf IN je lichaam en laat maar los dat je dient te transformeren van 3D via 4D naar 5D (waarom de focus op 5D? En is er verband met het G5 netwerk? Ik denk het wel: met de bedoeling jouw natuurlijke verbinding te ondermijnen Šls je zelf niet Šlle frequenties in eigenaarschap neemt): alle dimensies zijn aanwezig IN jouw lichaam en je laat je verleiden en afleiden door 'new-age' geloof als je denkt dat je god(en), guru's, en/of 'avatars' nodig hebt voor 'Ascensie'.


van Zelf Ont-wikkeling via Zelf Realisatie tot volledige Belichaming en Verlichting
Je ervaringen tijdens dit leven en, voor zover dit je aanspreekt, vorige levens kunnen tot allerlei belemmerende overtuigingen (denkpatronen, ideeŽn, aannames en concepten) en gedragspatronen, ofwel blokkades (overleef-, afweer- en verdedigingsmechanismen), leiden. Deze blokkades hebben lichamelijke, emotionele, mentale, en/of spirituele onbalans en disharmonie in jou tot gevolg. Het is dan belangrijk om de oorzaak van deze onbalans en disharmonie op te sporen. Zodat je gaat inzien waar(door) de belemmerende overtuiging, ofwel illusie (hoewel heel waar voor jou), is ontstaan. Je kunt dan bewust nagaan of deze belemmerende overtuiging nog klopt voor jou, waar hij jou nog dient en of je hem nog langer vast wilt houden. Als gevolg van helder inzicht lost de illusie in jou vanzelf op.

Je wordt uitgenodigd volledig in je drama, jouw verhaal, te gaan tot in de wortels ervan: welke boodschap ligt erin voor jou? Het omarmen van alles dat in jou leeft, al het mooie en minder mooie, maakt jou Vrij van innerlijke strijd en leidt tot beVRIJding van jouw (Sexuele) Levensenergie en Vreugde en Innerlijk Geluk. Niet langer wordt Levensenergie en jouw natuurlijke Vreugdevolle Zijn opgeslokt als gevolg van innerlijke strijd. Omdat je niet langer innerlijke strijd ervaart, ontmoet je niet langer uiterlijke strijd buiten jou. Als vanzelf ben je dan ok (waarmee ik niet bedoel dat je niet langer diepe zielenpijn en zielsverontwaardiging kunt voelen) met alles dat er om jou heen plaatsvindt. Je gaat er innerlijk of in je buitenwereld niet mee in strijd. Je maakt niet langer verhalen in je hoofd vanuit de illusionaire lagen van dat wat plaatsvindt. Je neemt de huidige realiteit waar zoals zij is, zonder verhaal. De huidige realiteit is zoals zij is.

Als jij inzichten wilt waar jij jezelf beperkt en belemmert op dit moment in je leven, als jij wezenlijk jouw bewustzijn hierop wilt onderzoeken, loop ik graag een stukje met je mee op jouw Bewuste Pad. Ik begeleid jou bij het in je bewustzijn brengen van belemmerende overtuigingen. Ik ondersteun jou in het jezelf liefdevol aanvaarden met alles dat in jou is. Niets van jou hoeft aan de kant, alles mag er zijn. In de aanvaarding en omarming ligt de heelwording. Jij bent heel. Jij bent AL heel. Wordt ontvankelijk voor alles dat in jou is en je komt vanzelf in Eenheid met jeZelf (Eenheidsbewustzijn). Vanuit de Eenheid in jeZelf kun je nu zonder (waarde)oordeel kijken naar wat in jou is en daar eigenaarschap voor nemen. Iedere illusionaire laag die je tegenkomt om je Ware Zelf, jouw Bron, vraagt om liefdevolle aandacht. Bij iedere laag voel je een loslaat-proces, als in een Stervensproces. Dat voelt als doodgaan en dat is ook zo: een illusionaire laag van jou, die als waar voelde (en waarin je veelal veel energie geÔnvesteerd hebt) en nu onwaar blijkt, lost op. Dat gaat gepaard met allerlei gevoelens. Dat kunnen onder andere gevoelens van verlies en leegte zijn. En vooral ook angst. Er is moed voor nodig om in deze leegte en angst te durven zijn en te onderzoeken wat zichtbaar wil worden voor jou. En er is liefdevolle aandacht nodig om niet in de valkuilen van schuld en schaamte te vallen. Als gevolg van het meer en meer in verbinding komen met alles dat in je is ťn de aanvaarding daarvan, groeit zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Zelf Ont-wikkeling vindt plaats in cycli, niet lineair. Steeds ga je weer een laag dieper. Steeds daal jij meer en meer in jeZelf, totdat je in jouw Bron ingedaald bent. In de laag direct om de Bron blijven velen hangen of gaan juist de andere kant op kijken, velen gaan niet door het gaatje tot in de Bron: juist in deze laag kom je je oer-afweermechanismen en -angsten tegen. In jouw Bron is het rustig en stil. Hier is een Innerlijk Weten, een helder voelen wat Waar is voor Jou. Van hieruit kun je nu expressie gaan geven vanuit jeZelf naar buiten toe. Je gaat jeZelf meer en meer realiseren.

God(-in) / Creator heeft het Aardse Leven gecreŽerd om zichZelf te kunnen ervaren. Vanuit de 'Goddelijke Leegte', die VOL-LEDIG is, ben jij als Wezen, als Ziel ontstaan. Op dit niveau is alles Liefde en met elkaar verbonden. Dat betekent dat jij in je kern Liefde bent en dat jij Goddelijk bent. Het is je geboorterecht deze Liefde en Verbondenheid te ervaren. Alleen ben je dat tijdens je reizen op Aarde als gevolg van afgescheidenheid vergeten. Je bent tekort gaan ervaren als gevolg van afgescheidenheid. Je Goddelijk Zelf is versluierd onder verschillende illusies. Verschillende illusionaire lagen liggen als een ui om jouw Goddelijk Zelf heen. Diep in jeZelf, in jouw Bron, ken je deze waarheid. Van daaruit ontstaat het (on)bewuste verlangen terug te keren naar deze oorspronkelijke gevoelsbeleving van Eenheid (Eenheidsbewustzijn). Je Ziel zal er alles aan doen om je deze diepe waarheid te laten herinneren.

Je Ziel grijpt alles aan voor dit doel. Dat kunnen 'toevallige' ontmoetingen zijn, onbalans in de vorm van bijvoorbeeld kanker, een ontevreden gevoel, het gevoel vast te zitten, problemen met geld of relaties. Hoe paradoxaal het ook klinkt: het kan ook door middel van het ervaren van mishandeling, verkrachting, incest, confrontatie met verlies en verlaten worden enz.

Vanuit mijn waarneming heb je voor dŪt Aardse Leven gekozen om je je ervan bewust te worden dat je alle werkingen van de dualiteit (die er in wezen niet is, want alles bestaat uit drieŽn en/of uit 4 polariteiten afhankelijk van waaruit je waarneemt) ervaren hebt en mag omarmen. Er is geen onderscheid (in de betekenis van waardeoordeel) over goed en fout, macht en onmacht, licht en donker, liefde en angst. Alles in jou mag er Zijn. Zodra je alle (waarde)oordeel loslaat, laat je als vanzelf de afgescheidenheid in jeZelf, en daardoor met de ander en het grotere geheel, los. Je mag nu een bewuste en krachtige beslissing maken al jouw drama, alle illusionaire lagen, liefdevol te omarmen. Laat je drama maar voor wat het is. In de zin dat je er geen energie aan hoeft te geven. Als je ten diepste doorziet hoe de illusionaire valse lagen om jou heen ontstaan zijn, kun je er in 1 keer doorheen gaan. Wat niet betekent dat je vanuit de illusionaire lagen geen triggers meer ontvangt, maar daar hoef je dan niets meer mee. Je hoeft er gewoon niet mee in strijd te gaan. Waar in jou nog innerlijke veroordeling zit, leidt tot innerlijke en/of uiterlijke strijd in jouw (samen) leven. Neem waar wat er zich aan dient in jouw leven, in jouw huidige realiteit, en als daarin innerlijke strijd in de vorm van spanning, stress of lading zit, ervaar die dan. Omarm jezelf in liefde met alles dat in jou is, met dat wat werkelijk is. Deze huidige realiteit ervaren, zonder in strijd te gaan, brengt je als vanzelf naar onvoorwaardelijke liefde voor jezelf waardoor jij meer en meer in verbinding komt met je krachtige unieke onafhankelijke essentie, je Goddelijk Zelf, jouw Bron. Je gaat inzien dat de essentie van beVRIJding is het omarmen van de hindernissen op jouw levenspad. Hierdoor krijg je ruimte en aandacht vrij voor de impulsen vanuit jouw Goddelijk Zelf. Van hieruit kun je in Vrijheid Zijn, als bronkracht.

Het is mijn waarneming dat als jij eigenaarschap neemt voor een vervuld gelukkig leven, niets langer buiten jezelf zoekt, je als vanzelf het hoogst mogelijke voor jeZelf, de Mensheid, en Moeder Aarde co-creŽert. Zo binnen, zo buiten. Chaos binnen, manifesteert chaos buiten. Een vervuld mens, schept in co-creatie een vervulde wereld. Je wordt een krachtige, heldere en zuivere transformator voor het grotere geheel als je vanuit Universele Liefde co-creŽert. Je gaat als vanzelf meer en meer, lichtere, LevenGevende keuzes maken op jouw levenspad en dat heeft een helende uitwerking op de wereld om je heen. Dat betekent echter niet dat er geen chaos in de wereld meer is. Het betekent dat jij in jouw wereld en (samen) leven geen chaos meer creŽert en dat je de chaos buiten jou, met name in je persoonlijke verbindingen (relaties, samenwerkingsverbanden, beperkende en belastende (geld)systemen) zoveel mogelijk verlaat en dat je jezelf beschermt tegen chaos van buiten. Zodra je je vanuit jouw Bron(kracht) verbindt met de ander en het andere creŽer je zelf geen chaos meer in jouw wereld en (samen) leven. Zo co-creŽer je als bewust wakker vrij mens het 'nieuwe samen leven'. Dat is een natuurlijk gevolg van groeien in bewust (aanwezig) Zijn.

In de transitiefase van Moeder Aarde en de Mensheid zijn we op het punt aangekomen dat we het Leven in haar volle bewust Zijn mogen en kunnen (be)leven. We mogen en kunnen ons geboorterecht (opnieuw) in onsZelf aannemen. De Nieuwe Aarde is er al en wacht ook op jou! De tijd van Eenheid en het Vreugdevolle samen spelen in Vrijheid en Liefde is aangebroken!
Ik loop graag een stukje met jou mee op jouw Bewuste Pad om je in jouw bewustwordings- en beVRIJdingsproces te ondersteunen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je moet het wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Ik schenk jou een onvoorwaardelijke liefdevolle bedding in deze turbulente tijden van grote veranderingen. Het is ook jouw geboorterecht Onvoorwaardelijk Zijn, balans, harmonie en onschuldig plezier in jouw leven te beleven. Het is je geboorterecht het Leven te Vieren.


Op de pagina 'Even kennismaken' kun je lezen over mijn persoonlijke bewustwordings- en beVRIJdingsproces.


Naast individuele begeleiding en scholing zijn er de volgende trajecten mogelijk, zowel in groepsverband als individueel
Inspiratiedag 'vier je vrouwZijn, ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Inspiratiedag 'vier je manZijn, ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Inspiratiedag 'vier je zwangerZijn, ontdek jouw diepste vrouwZijn'
Inspiratiedag 'vier het Vrije Leven, Jij en het Leven als Bronkracht'
Tantra - de Weg naar bewust Zijn
Verdiepende Tantra Inspiratiedag
Het Proces van Innerlijke Alchemie en het Pad van Tantra
Scholingstraject 'vier het Leven, ontdek jouw Goddelijk Zelf'
Jaartraining en scholingstraject Tantra Energy Soul Healing
(Home)schooling for the Next Generations and youngsters
The New Earth Life Academy from the New Paradigm - Homeschooling
Ik-in-Wij Collectieve Healing

Wekelijkse groepen voor (bewustZijns)Ont-wikkeling, Womb Power en Verdieping in Eenheid
De Cirkel op dinsdagavond
De Wijze Cirkel op woensdagavond


Je kunt bij 'trefwoorden' boven deze tekst klikken op het woord 'bewustworden' waar je alle relevante columns en activiteiten vindt rondom 'bewustworden'

Je kunt bijvoorbeeld de column over (Sexuele) Bewustwording lezen

~ * ~Wat ik in mezelf beschikbaar heb laten komen, bied ik je hierbij, in overleg met jou, aan zoals doorleefde inzichten vanuit de oude Tantra's (geen Tantra-teaching dus maar teaching vanuit de essentie van Tantra), Tibetan Pulsing, Ecstatic Body Work, muziek en klank, dans, intuÔtieve massage en energetische massages (TEM). Vanuit mijn hart maak ik gebruik van magnetisme, kristallijne energie en dolfijn energie. Al jouw lichaamscellen herinneren zich hun oorspronkelijkheid, daar waar geen onbalans, disharmonie en onevenwichtigheid bestaat, en gaan vanzelf mee resoneren, zodra jij daar ontvankelijk voor bent. Je groeit als vanzelf in jouw bewust Zijn.

Tijdens mijn opleiding tot Verpleegkundige A heb ik o.a. psychologie gestudeerd. Daarnaast heb ik een opleiding praktische Psychologie gevolgd, waardoor ik je ook op dit stuk voldoende kan begeleiden en scholen.

Ik begeleid jou vanuit Wholeness / Heelheid, waarbij ik vanuit BronbewustZijn met je mee kijk. Ik beschouw jou als mens als ťťn geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, spirituele levensovertuiging, en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beÔnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op het andere. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, dan geeft het lichaam een signaal af in de vorm van een symptoom of een klacht. 'Ziek' zijn, ofwel uit balans zijn, is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, situaties en ervaringen die je als mens hebt weggestopt. 'Ziek' zijn geeft je de mogelijkheid om je daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van het genezingsproces. Ik ondersteun en begeleid jou in het opnieuw in balans brengen van jouw levenskracht, met behulp van jouw zelfgenezend vermogen .

Als je voelt dat je scholing op jouw Bewuste Pad nodig hebt, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Dan bekijken we samen op welke manier ik jou het meest effectief kan gaan begeleiden. Hieruit volgt een voorstel voor je scholingstraject. We bekijken steeds in het moment wat je nodig hebt. Jij geeft aan, ik ben aanwezig en volg jouw ware behoeften.Je bijdrage in de energie-uitwisseling* is:

Intakegesprek (het is mijn ervaring dat het eerste telefoongesprek dat we hebben met elkaar vaak voldoende is om aan te voelen wat je nodig hebt, zodat het intakegesprek onnodig is) Ä 45,00
Innerlijke Transmutatie Begeleiding in trajectvorm 3 sessies op afzonderlijke dagen (data in overleg)
Begeleiding per sessie (ongeveer 1,5 uur)
We beginnen iedere sessie met een kort gesprekje onder het genot van een kopje thee
Ä 250,00
Vervolgsessie Innerlijke Transmutatie Begeleiding (ongeveer 1,5 uur) Ä 65,00
Begeleiding ieder half uur extra Ä 30,00
Online skype begeleiding nadat je 3sessies life begeleiding ontvangen hebt 2 uur online skype begeleiding in te plannen in onderlinge afstemming (betaling vooraf per bankrekening) Ä 125,00
Online skype begeleiding nadat je 3sessies life begeleiding ontvangen hebt Ieder uur extra in te plannen in onderlinge afstemming (betaling vooraf per bankrekening) Ä 65,00

*Als jouw financiŽle situatie een belemmering is voor werken met mij laat het me dan gerust weten, dan overleggen we wat je wel zou kunnen bijdragen.