Innerlijk Kind | Partnerrelaties
Belichaamde 'Verlichte' Relaties

De belangrijkste relatie die je hebt in dit Leven is die met jezelf. Alle overige relaties (zoals de relatie met je partner, familie, vrienden, collega’s) zijn een spiegel voor jou om in volledige Verbinding te komen met je Goddelijk Zelf / je Ware Essentie.


Innerlijk Kind

Daar ligt de uitdaging, want je Goddelijk Zelf / Ware Essentie ligt (meestal) verborgen achter muurtjes die je opgebouwd hebt als verdedigingsmechanismen in je vroege jeugd. En ook wel als ‘reactie’ op nare gebeurtenissen uit vorige levens. Vooral in je eerste zeven levensjaren heb je behoefte aan bevestiging, goedkeuring, affectiviteit (warmte/aanraken/geknuffeld worden), aandacht, veiligheid, en zekerheid. Maar weinigen van ons zijn in de gelukkige omstandigheid geweest dat ze ouders hadden die deze behoeftes onvoorwaardelijk konden vervullen, ondanks dat onze ouders het beste met ons voor hadden. Zo ontstaat een behoeftig Innerlijk Kind in jou. Een behoeftig Innerlijk Kind neemt de wereld waar vanuit tekort. Je groeit op als volwassene, maar in jou schreeuwt het behoeftige Innerlijk Kind om aandacht. Deze behoefte voelt als een tekort, een diepe pijn, als een leegte. En dat wil je helemaal niet voelen. Als je in je pijn geraakt wordt, ga je in de verdediging (je projecteert je pijn op de ander): je probeert de ander nog harder te raken; of je trekt jezelf juist terug; je kunt je ook te buiten gaan in allerlei verslavingen om maar wat te noemen. Het najagen van geld, vrienden, sex, drank, verdovende middelen etc. zal je niet helpen. Sterker nog het laat je met een nog leger gevoel achter. Waarom? Je ware behoefte blijft onvervuld. Je ware behoefte is om in contact te komen met het behoeftige Innerlijk Kind en jezelf alsnog te geven wat je als klein Kindje niet ontvangen hebt. Het afbreken van de muurtjes en blokkades is vaak een zeer pijnlijk proces. Wel heel nodig als je de Innerlijke Rust, Balans, Harmonie en de Vreugde van je Goddelijk Zelf / je Ware Essentie wilt beleven en voelen. Nu rust je in jeZelf en zoek je niets langer buiten Jou... De cirkel in jeZelf is rond...


Partnerrelaties

Als jij een behoeftig Innerlijk Kind in je hebt, zijn al je relaties gebaseerd op behoeftes en verwachtingen. Je hebt een leunrelatie in plaats van dat er sprake is van een Liefdeservaring gebaseerd op Liefde.


Tantrisch Relateren
Tantrisch Relateren

Het is een mooie stap als je de moed opvat om in de spiegel van de ander te kijken om daar de donkere kant van jezelf (dat deel in jezelf dat je afwijst) te zien, zonder projecties en vooral ook zonder oordeel. Juist in je donkere kant (dat wat je in jezelf afwijst en waarvan je je als gevolg daarvan afscheidt) ligt een kracht verborgen: je beleeft jezelf meer en meer vanuit jouw HEELheid als je alle delen van jezelf omarmt en aanneemt in jeZelf, omdat je de verdeeldheid (afgescheidenheid) in jeZelf laat oplossen. Dit is een belangrijke stap in het proces van Verlichting: de beleving van jouw Ware Essentie van waaruit je alles in jou en om je heen vanuit Innerlijke Rust (neutraliteit) kunt waarnemen en beleven. Je raakt steeds meer verankerd in bewust Zijn in je eigen unieke onafhankelijke soevereine Zelf en bent dan ontvankelijk voor het beleven van Tantrische Relaties. Relaties die gebaseerd zijn op Liefde. Dan begint het onbelemmerd spelen en genieten met en van elkaar in innige Verbondenheid en Eenheid… De cirkel met de ander en alles om jou heen (Al Dat Is) is rond... Je voelt je meer en meer Thuis… Dan creëer je de Hemel op Aarde in Liefde, Vreugde, en Vrijheid…

Als ervaringsdeskundige wil ik je begeleiden en scholen op jouw pad naar je Goddelijk Zelf, je Ware Essentie, je bronkracht, en volledig Belichaamde Tantrische Relaties. Omdat mijn spiegel liquide is geworden, laat ik je gewoon bij mij naar binnen kijken (in plaats van dat wat in mij geraakt wordt op jouw bord te leggen/te projecteren). Hierdoor voel jij mijn liefdevolle aanwezigheid, mijn aandacht, voor jou en erváár jij dat alles er mag zijn in jou. Hierdoor durf jij je te openen in jouw 'donkere' lagen en gaan we die sámen aankijken. Je beleeft dat je in één keer door jouw illusionaire lagen heen kunt knallen. Wat een opluchting zal dat geven in jouw systeem.


Naast individuele begeleiding en scholing zijn er de volgende trajecten mogelijk, zowel in groepsverband als individueel
Inspiratiedag 'vier je vrouwZijn, ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Inspiratiedag 'vier je manZijn, ontdek het Goddelijke in jeZelf'
Inspiratiedag 'vier je zwangerZijn, ontdek jouw diepste vrouwZijn'
Inspiratiedag 'vier je vaderZijn, ontdek jouw diepste manZijn'
Tantra - de Weg naar bewust Zijn
Verdiepende Tantra Inspiratiedag
Het Proces van Innerlijke Alchemie en het Pad van Tantra
Scholingstraject 'vier het Leven, ontdek jouw Goddelijk Zelf'
Jaartraining en scholingstraject Tantra Energy Soul Healing
(Home)schooling for the Next Generations and youngsters

Je kunt ook kijken bij Tantra Healing, Yoni Healing Massage en Lingam Healing Massage. Via het trefwoord relaties vind je in één oogopslag alle activiteiten en columns die over relaties gaan.

Je kunt ook de columns lezen over Verdieping in Tantra, Echte Liefde, Relaties in de Nieuwe Tijd op de Nieuwe Aarde en (Sexuele) Bewustwording.


~ * ~Tijdens de sessie (ook mogelijk voor partners) bied ik je, in overleg met jou, wat ik in mezelf beschikbaar heb laten komen zoals doorleefde inzichten vanuit de oude Tantra's (geen Tantra-teaching dus maar teaching vanuit de essentie van Tantra ofwel Volledige Belichaming), Tibetan Pulsing, Ecstatic Body Work, muziek en klank, dans, intuïtieve massage en energetische massages (TEM). Vanuit mijn hart maak ik gebruik van magnetisme, kristallijne energie en dolfijn energie. Al jouw lichaamscellen herinneren zich hun oorspronkelijkheid, daar waar geen onbalans, disharmonie en onevenwichtigheid bestaat, en gaan vanzelf mee resoneren, zodra jij daar ontvankelijk voor bent. Je groeit als vanzelf in jouw Verlichte Relaties.

Tijdens mijn opleiding tot Verpleegkundige A heb ik o.a. psychologie gestudeerd. Daarnaast heb ik een opleiding praktische Psychologie gevolgd, waardoor ik je ook op dit stuk voldoende kan begeleiden en scholen.

Ik begeleid jou vanuit Wholeness / Heelheid, waarbij ik vanuit BronbewustZijn met je mee kijk. Ik beschouw jou als mens als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, spirituele levensovertuiging, en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op het andere. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf en als er iets uit balans is, dan geeft het lichaam een signaal af in de vorm van een symptoom of een klacht. 'Ziek' zijn, ofwel uit balans zijn, is een poging van het lichaam om aandacht te vragen voor gevoelens, situaties en ervaringen die je als mens hebt weggestopt. 'Ziek' zijn geeft je de mogelijkheid om je daarvan bewust te worden. Bewustwording is dan een onderdeel van het genezingsproces. Ik begeleid jou in het opnieuw in balans brengen van jouw levenskracht, met behulp van jouw zelfgenezend vermogen .

Als je voelt dat je scholing en/of begeleiding op jouw Bewuste Pad nodig hebt, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Dan bekijken we samen op welke manier ik jou het meest effectief kan gaan begeleiden en scholen. Hieruit volgt een voorstel voor je scholingstraject. We bekijken steeds in het moment wat je nodig hebt. Jij geeft aan, ik ben aanwezig en volg jouw ware behoeften.


Op dit moment heb ik geen fysieke ruimte om massages aan te bieden. Wel kan ik afspraken maken voor (individuele) sessies

Daarnaast is het mogelijk een wandelsessie of Skype Inspiratie Sessie of Advies per Email af te spreken


Je bijdrage in de energie-uitwisseling* is:

Intakegesprek (het is mijn ervaring dat het eerste telefoongesprek dat we hebben met elkaar vaak voldoende is om aan te voelen wat je nodig hebt, zodat het intakegesprek onnodig is) € 45,00
Innerlijk Kind Sessie (ongeveer 1,5 uur) € 75,00
Tantra Sessie voor partners (ongeveer 2 uur) € 150,00
Relatie Coaching voor partners (ongeveer 1,5 uur) € 100,00
Mediation voor partners (ongeveer 1,5 uur) € 100,00
Ieder half uur extra (individueel) € 30,00
Ieder half uur extra (partners) € 50,00
Online skype begeleiding mediation voor partners nadat je 1,5uur life begeleiding ontvangen hebt 1 uur online skype begeleiding in te plannen in onderlinge afstemming (betaling vooraf per bankrekening) € 65,00
Online skype begeleiding mediation voor partners nadat je 1,5uur life begeleiding ontvangen hebt Ieder uur extra in te plannen in onderlinge afstemming (betaling vooraf per bankrekening) € 60,00

*Als jouw financiële situatie een belemmering is voor werken met mij laat het me dan gerust weten, dan overleggen we wat je wel zou kunnen bijdragen.

Ben je op zoek naar een inspirerend kado?
Ik bied nu ook kadobonnen vanaf euro 5,00*.